Жаңа білім беру бағдарламасы

6B11101 Қонақжайлық в M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Қонақжайлылық» мамандығы бойынша бакалавриат бағдарламасы жергілікті ерекшеліктерді пайдалана отырып, халықаралық білім стандарттарына негізделген. Осы бағдарламаны әзірлеу кезінде біз Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарын ескердік; жұмыс берушілердің және басқа да «мүдделі тұлғалардың» тілектері; Жоғары Экономика Мектебінің мүмкіндіктерін қарап шықтық. ҚазГЮУ-да қонақжайлылық бойынша бакалавриат бағдарламасы студенттерді халықаралық қонақжайлылық, туризм және саяхат, сондай-ақ қызмет көрсету саласы бойынша мансапқа дайындайды. Қонақүй бизнесінде қолданыстағы стандарттарды жетекші бес жұлдызды қонақ үйдің негізінде тікелей дамыту, сондай-ақ қазіргі оқыту әдістерін пайдалану қонақжайлылық пен туризмде мансап құру үшін мол мүмкіндік береді.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B091 Туризм
 • Білім беру саласы 6B11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 6B111 Қызмет көрсету саласы
 • Сыни ойлау
  Несиелер: 5

  Бұл курс сұрақтар мен мәселелерді талдай отырып, нақты дәйектер мен дәлелдемелер негізінде дұрысшешімдер құруға, сондай-ақ алынған нәтижелерді өмірлік және кәсіби жағдаяттарда пайдалануға үйретеді. Сыни ойлау кез келген пікірге салмақты, байыпты қарауға, ешнәрсені дәлелсіз, құр сеніммен қабылдамауға, жаңа идеялар мен әдістерге ашық болуға баулиды. Сыни ойлау – неге сену және нені ойлау керектігі туралы пайымдау. Сыни ойлау студенттерде өзін-өзі басқару (Self-management), сонымен қатар өмір бойы үздіксіз оқу (lifelong learning) үшін және белсенді еңбек қызметі (dynamic workforce) мен мансабына қажетті дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Ұйымдастыру мінез-құлқы
  Несиелер: 5

  Ұйымдастыру мінез-құлқы ұйымдағы адамдардың мінез-құлқын зерттейді және оның нәтижеге әсерін бағалайды. «Ұйымдық мінез-құлық» курсы адам ресурстарын объект ретінде басқаруға бағытталған. Студенттің негізгі компетенциялары осы пәнді оқу негізінде жүзеге асырылады: ұйымдастырудағы жеке мінез-құлықтың теориялық мәселелерін шешу, топтарды қалыптастыру және олардың мінез-құлқын дамыту; ұйымдағы ұйымдық мәдениеттің мәнін, «көшбасшылық» және «билік» арасындағы тепе-теңдік, қақтығыстың ұйымға әсерін білу қабілеті; тұлғааралық және топтық қарым-қатынастарды басқару дағдылары, сондай-ақ ұйымдастырушылық өзгерістер.

  Оқу жылы - 1
 • Research Methods 1
  Несиелер: 5

  Курс сапалы, сандық немесе аралас зерттеу әдісін таңдауға қатысты негізгі түсініктерді түсінуге бағытталған. Бұған философиялық дүниетанымдарды қарастыру, әдебиеттерді шолу, теорияны пайдалануды түсіну, этикалық мәселелерді болжау және жазбаша стратегияларды әзірлеу сияқты түрлі тәсілдердің анықтамасын білу жатады. Бұл курс сандық, сапалық және аралас зерттеу әдістері бойынша әдістер мен рәсімдерді талқылайды.

  Оқу жылы - 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Бұл тұтынушылық мінез-құлық теориясы, фирманың теориясы, сұраныс пен ұсыныстың талдауы, бәсекелестік және нарықтық құрылымдар, сыртқы факторлар және әл-ауқат экономикасы негіздері, ұтымдылық және толық ақпарат сияқты микро деңгейде экономикалық теорияның негіздерін зерттеуге бағытталған кіріспе курс. Студенттер теориялық мәселелерді шешу үшін микроэкономикалық түсініктерді түсінуге және талдауға үйретеді және экономикалық ойлауда негізгі дағдыларды меңгереді.

  Оқу жылы - 1
 • Эконометрика – I
  Несиелер: 5

  Бұл курс эконометрикалық талдау жүргізу және эконометрикалық болжам жасауға қажетті негізгі түсініктер мен құралдарды қарастырады. Курсты оқу нәтижесінде студент эконометрика туралы жалпы түсінік алады. Бұл курс экономикалық құбылыстарға қолдануға бағытталған регрессиалық талдаудың негізгі тәсілдеріне түсініктеме береді. Тақырыптар келесілерден тұрады: арапайым регрессиалық талдау; қалдық статистика, гипотезаны тексеру; көпфакторлы регрессия; альтернативтік функционалдық формалар; дихотомдық айнымалылар; ең кіші квадраттар әдісін бағалау қасиеттері; мультиколлиналдық; гетероскедастикалық; автокорреляция.

  Оқу жылы - 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Бұл курс экономикалық жағдайды талдау және экономикалық факторларды өзгертудің негізгі дағдыларын қалыптастыруға арналған. Бұл курсты аяқтау ағымдағы ақпараттық ағынмен шарлауға және тез өзгеретін экономикалық ортаға бейімделуге мүмкіндік береді; әлеуметтік және экономикалық ақпаратты талдау және бағалау; осы талдаудың нәтижесі негізінде өз іс-әрекеттеріңізді жоспарлаңыз және орындаңыз; экономикалық мәселелер бойынша әдебиеттермен өз бетімен жұмыс істей білу.

  Оқу жылы - 1
 • Бизнес-коммуникациялар
  Несиелер: 5

  Адамдармен қарым-қатынас жасау коммуникацияларды құрудан жасалған.Бұл курстың мақсаты студенттерде тиімді коммуникацияларды дамыту, әдістерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес және экономикадағы математика - I
  Несиелер: 5

  Бұл курс базалық деңгейде экономикалық және іскерлік мәселелерді модельдеу, талдау және шешу үшін математикалық аппаратты дамытуға бағытталған. Курстың бағдарламасы: сызықтық және синхрондық теңдеулер, шаршы және полиномдық теңдеулер; шектеулер мен теңсіздіктер; дифференциациялау; ішінара туындылар; интегралдар; матрицалар; экспонаттар мен логарифмдер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Бұл макроэкономикалық теорияны зерттеуге бағытталған кіріспе курс: ЖІӨ мен өмір сүру бағасын өлшеу; экономикалық өсу теориясының негіздері; жинақ, инвестиция және қаржы жүйесі; негізгі қаржы құралдары; жұмыссыздық; ақша-несие жүйесі мен инфляция; Филлипс қисығы; AD-AS үлгісі; фискалдық және ақша-несие саясаты; ашық экономика макроэкономикасының негіздері; халықаралық сауда және салыстырмалы артықшылық теориясы. Студенттер экономикалық ұғымдарды талдауға, қолдануға және экономикалық процестерді ұлттық деңгейде бағалауға үйрен��ді.

  Оқу жылы - 2
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты инвестициялық және қаржылық шешімдерді қабылдау үшін аналитикалық дағдыларды дамыту, сондай-ақ тәуекелдерді талдау болып табылады. Курстың тақырыптары: ағымдағы құн мен капитал құнының түсінігі, ақшалай қаражаттардың дисконтталған ағындарын және басқа да бағалау әдістерін талдау, сонымен қатар қысқа және ұзақ мерзімді қаржы менеджменті, тәуекел мен кірістілік мәселелері, CAPM үлгісі; күрделі салымдарды жоспарлау және басқа тұжырымдамалар, теориялар.

  Оқу жылы - 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  "Маркетинг принциптері" курсы компанияның деңгейінде маркетинг принциптерін қолдана білу тәжірибелік дағдыларды алуға, сонымен қатар, түсініктер, категориялар, теориялық негіздерді оқуға бағытталған. Курсты аяқтаған соң студенттер келесі негізгі түсініктерді түсіне алады: бәсеке, өнім, баға, сұраныс, ұсыныс, жабдықтаушылар, делдалдар, нарықты зерттеу, базалық негізде маркетингтік зерттеу құралдарын және әдістерін қолдану, нақты компания немесе өнім үшін маркетингтік жоспарды жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Бұл курс бухгалтерлік есеп ролін, бухгалтерлік есепке алу, құжаттама, инвентаризация, есептеу, бағалау және сынақ балансын дайындау шоттарына қосарланған енгізу әдісін қарастырады. Курсты бітіргеннен кейін студенттер: әртүрлі бухгалтерлік объектілер бойынша бастапқы құжаттарды шығару; іскерлік операциялардың шоттары туралы ойлау; ұзақ мерзімді активтерді бағалау; қаржылық есеп беру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қонақжайлылыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Курс діни туризмнің негізіне айналған қажылыққа үлес қосудан басталатын саяхат тарихына, велосипед (Гранд Тур)пен автокөліктің пайда болуы және дамуымен, темір жол желілері мен авиацияның өсуімен байланысты туризмді ұйымдастырудың жаңа түрлерінің дамуына, сонымен қатар қазіргі кезеңдегі демалыс индустриясы экономикасын кеңейтуге фокусталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Туризм менеджменті
  Несиелер: 5

  Туризм менеджменті Курсқа сипаттама: Курс Қазақстандағы және шетелдегі саяхат пен туризмге шолу жасайды. Туризм мен саяхат саласын терминология, демография, экономикасы, әлеуметтік мәдени және экологиялық көзқарастардан қарастырады. Берілген курс саяхат пен туризмнің барлық аспектілерін – орналастыруды, тамақтандыру қызметін, конгресстер мен көрсмелерді, демалысты ұйымдастыруды зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік этика
  Несиелер: 5

  Курс бизнес этиканың болашак мамандық аясында қарастырылуына бағытталған. Курста қарастырылатын тақырырыптар этиканың негізгі қағидалары, бизнес құндылықтар, этикалық мінез-құлық секілді бағыттарды қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ұйымдардағы мәдениет аралық коммуникация
  Несиелер: 5

  Мәдениетаралық қарым-қатынас курсы мәдени байланыстың үдерістерін зерттейді - жанама қарым-қатынас формалары (тіл, сөйлеу, жазу, электронды байланыс және т.б.) арқылы ұйымдардағы байланыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық туризм географиясы
  Несиелер: 5

  Курс халықаралық туризм географиясының мәдени, тарихи, әлеуметтік және саяси тұрғысынан қарастырады. Бұл курста туризм әлемдегі әлеуметтік- экономикалық маңызды индустрия ретінде қарастырылып, саладағы халықаралық ұйымдар, туризм мотивациясы және халықаралық ағымдар және олардың байланыстарымен маңыздылығы тереңінен оқытылады. Курстың екінші бөлігі тағайындалған менеджмент пен маркетинг принциптерін, әртүрлі бағыттарда туризмді насихаттау стратегиясын зерттеуге арналған. Курс мақсаттағы әлеуетін, оның өнімдерін/қызметтерін бағалауға көмектеседі және туристік бағытқа бизнес пен туристерді тартуға көмек��есетін маркетингтік науқан жасауда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетингтік зерттеу мен талдау
  Несиелер: 5

  Бұл курс маркетингтік зерттеулердің компаниядағы рөлін түсіндіреді. Осы курстың мақсаты менеджмент тұрғысынан зерттеулердің рөлін көрсету. Студенттер зерттеудің барлық қадамдарын қарастырады - мәселені анықтаудан бастап, өзі алған нәтижелерін дұрыс ұсынуға дейін

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экскурсиятану
  Несиелер: 3

  Экскурсиятану курсы қала ішіндегі және қаласыртында әртүрлі жаяу немесе көлік қолданатын экскурсияларды жобалау және жүргізу үшін қажетті дағдыларың дамытылуы набағытталған. Сонымен бірге, курс студенттердің сценарийді жазу, шешендікөнер, тур үшін қажетті материалдық-техникалық бағдарлар мен таныстыру арқылы ғылыми-зерттеу дағдыларын дамытады. Курстың мазмұны экскурсиялықтур жүргізудің тәсілдері мен әдістері зерттеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туризм маркетингі
  Несиелер: 7

  Туризм маркетингі пәні туризм саласындағы маркетингтік үдерістерді зерттейді. Курс барысында туризм және қонақжайлық саласындағы маркетинг, дестинациялық маркетинг және брэндинг тақырыптары тереңінен қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдени мұра
  Несиелер: 5

  Бұл курс мұра тұжырымдамасына теориялық, эпистемологиялық және әдіснамалық тәсілдерді зерделеуге және әртүрлі контексттерде мұра ұғымының қалай анықталғанын және қалай зерттелгенін талқылайды. Бұл курстың негізгі тақырыптары заманауи мұра тәжірибесіне және мұраның әртүрлі нысандарын анықтау, басқару, ұсыну және пайдалану мәселелеріне байланысты болады. Студенттер мәдениет ресурстарын басқаруға, сақтауға және қорғауға бағытталған халықаралық және ұлттық мәдени мұра туралы заңдар мен саясатқа кіріседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Персоналды басқару, кадрлық саясатты жасау және жүзеге асыру негіздерін; лауазымға, персоналды сұрыптау және орналастыруға қойылатын талаптарды жасау және ендіру негіздерін; персоналды іскерлік бағалау әдістерін; персоналды мотивациялау және ынталандыру қағидалары мен негіздерін; еңбек қауіпсіздігі және оны қорғау нормативті- құқық базасын түсінуге бағытталған. Пәнді оқыту мақсаты: персоналды басқару үрдісін жүйе ретінде тану, персонал қызметінің талаптарын білу, персоналды ынталанандыру механизмі дағдыларын білу, болашақ мамандарды персоналды жоспралау үрдісімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Sales Management in Hotels
  Несиелер: 5

  Бұл онлайн курста сатуды басқарудың негізгі функциялары мен қарым-қатынас дағдылары, сату презентациясы, келіссөздер дағдылары және бөлшек байланыс (сату дисплейлер) сияқты негізгі сатылым дағдыларын табады. Курстың мазмұны қонақжайлылық индустриясының маркетингтік стратегиясына, оның негізгі бәсекелестеріне бағытталады. Студенттер қонақжайлылық деңгейінде баға стратегияларын және әдістерін қалай қолданатындығын үйренеді. Бұдан басқа, «Жарнамалық және ынталандыру», «Жарнама», «Жұмсақ және ауыр сатылым», «Көшірме жасаушы рөлі», «Жақсы жарнаманың атрибуттары», «PR құралдары», «Қонақтардың қарым-қатынасы» бөлімдері жұмыс істейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Пән жеке және мемлекеттік сектор ұйымдарында басқару мансабын құру мотивациясы жоғары студенттерге бағытталған. Курс дәрістер мен үздік көшбасшылық тәжірибие презентациялары негізінде тұратын, кешенді құрылым түрінде қалыптастырылған. Сондай-ақ студенттерді өнеркәсіп, мемлекеттік және қоғамдық сектор кәсіпорындарының көшбасшыларының белгілі жарқын тәжірибиесімен таныстырып отырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қонақ үйіндегі операциялық қызмет
  Несиелер: 5

  Қонақ үй операциялық қызметі курсы студенттерді қазіргі заманғы қонақ үйлердің, мотельдердің, курорттық қонақ үйлердің ерекшеліктерімен қатар, аталмыш кәсіпорындардағы көшбасшылықты құру, инновацияларды қолдану, фрон оффис жұмысын ұйымдастыру секілді орналастыру орындарының жұмыс жасауына қажетті негізгі операциялармен таныстыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туризмдегі ақпараттық технологиялар: GDS Abacus брондау жүйесі
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскери ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің сипаттамасы: Бұл курс студенттерге хат, есеп пен құрылымдалған бизнес ортадағы ауызша таныстырылым сияқты кәсіптік және іскери құралдарды пайдаланудағы және арнайы коммерциялық құжаттарды ағылшын тілінен орысшаға және керісінше аударудағы, ағылшын тілінде қарым қатынас жасаудың негізгі дағдыларын дамытуға көмек ретінде әзірленген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты студенттерді кәсіпкерлік қызметке дайындау, әдістермен және тәсілдермен таныстыру. Курста бизнесті бастаудың барлық аспектілерін қамтуда: бизнес идеяны табу, дамыту, тұтынушыны тарту, қаржылық мәселелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қонақ үй менеджменті
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге базалық басқару принциптерін соңғы біліммен қонақүй саласының негізгі аспектілерін кеңінен түсіндіруге бағытталған. Қонақүйменеджменті, қонақүйәкімшілігі, шоттар, маркетинг, шаруашылықжүргiзу, алдыңғыкеңсесініңжұмысынұйымдастыру, азық-түлікжәнесусындарбасқару, қоғамдықтамақтанужәнеқызметкөрсетусекілдітақырыптардықамтиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интеграцияланған маркетингтік коммуникация
  Несиелер: 5

  Бұл курс кәсіптік контекстте коммуникацияны жоспарлау және басқару, сондай-ақ осы стратегияларды басқа негізгі бағыттар бойынша ұсынылған ақпаратты интеграциялау жолдары туралы стратегияларды қарастырады. Студенттер жарнамалау шеңберінде IMC рөлін үйренеді. Сондай-ақ, тұтынушылар мінез-құлқына, медиа-жоспарлауға, бюджет, PR, жарнама, сату және промо, тікелей маркетинг, ATL, BTL және этика туралы түсініктерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арт (Көркемөнер) және мұражай менеджменті
  Несиелер: 5

  Көркемөнер мен мұражайды басқару курсы мұражайлар мен қаланың галереяларында өткізілген бірлескен семинарлар арқылы бойынша ұйымдастырылған. Класстық сабақтары мұражай теориясымен және талқылау тақырыптарымен біріктіріледі, мысалы: мұра және бірегейлік; ұсыну тәсілдері; мұражайлар мен жергілікті қоғамдастық. Семинарлар барысында студенттер ҚР Ұлттық мұражайының кураторларымен әңгімелесу мүмкіндігіне ие болады, олар мұражай жұмысының ерекшеліктеріне бөленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ивент-менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәнніңмәні «оқиға» әлеуеттін дамыту, насихаттау, бағалау және талдау Батыс және отандық компаниялардың тәжірибесін зерделеу негізінде жүзеге асырылады. Курс мазмұны мынадай негізгі аспектілерге қамтиды: бағыттар ілгерілетудешараныңрөлінкүшейтумега-оқиғалардыңтипологиясы, оқиғалар, қорытындысыжәне «мұра» мега-оқиғаларүшінстратегиялықұлттықжоспарларыншолу, іс-шараныңстратегиялықжоспары (іс-шара), оқиғалардыңконцептуализация, жобалардыбасқаруіс- шара, жүзеге асыру және оның мінез-құлық бағалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бөлмелер қызметтің іс-әрекет менеджменті
  Несиелер: 5

  Бұл курс тұрмыстық қызмет көрсету және фронталдық кеңсе қызметтерінде жұмыс істеу үшін қажетті негізгі дағдыларды көрсетеді. Курс сатылым сандарын болжау тұжырымдамасы мен әдістерін, кірістерді бюджеттеуді, бөлмелерде сату және пайда талдауын талдауды, бұзушылықтарды талдауды, бөлмелерді бағалауды және кірістілікті басқаруды қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тағамтану және кейтеринг қызметі
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерге «Тамақты, сусындарды және қоғамдық тамақтандыру» қызметін тиімді басқару үшін практикалық дағдылар мен білім беруді ұсынады. Ол қонақтардың қажеттіліктерін қанағаттандырудың маңыздылығын көрсете отырып, қызмет көрсетудің негізгі қағидаларын ұсынады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курс келесі принциптерге негізделген: ғылыми көзқарастарға негізделген және кәсіпорынды басқару жүйесі ретінде стратегиялық басқаруды оқу; бәсекелестік артықшылық ретінде стратегиялық басқарудың барлық элементтер мен әдістерді тәжірибелік қолдану; отандық кәсіпорындардың тәжірибесінен ақпаратты пайдалана отырып, кейстерді және қосымша міндеттерді оқу. Оқу материалдары студенттерге стратегиялық басқарудың мақсаттары мен мәнін қалыптастыруға, басқару құралдарын пайдалану дағдыларын, компанияның жоспарларын дамытуға, оларды іс – тәжірибеде тиімді қолдана білуге талдау жасауға көмектеседі. Тәжірибелік оқытуд�� және өзіндік оқуларында студенттер жеке және командалық тапсырмаларды орындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қонақты қанағаттандыру менеджменті
  Несиелер: 5

  Бұл курс болашақ қызметкерлер мен менеджерлерді клиенттердің күтуін қамтамасыз ету үшін даярлауға арналған. Клиенттерге қызмет көрсету философиясы мен әдістерін шолу, қызмет көрсету маркетингі, сапа мәселелері, қызметтерді жобалау және жеткізу, клиенттік өзара әрекеттесу жүйесі, шағымдарды өңдеу және қызмет көрсету, клиенттермен қарым-қатынас, адалдықты басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • "Туризм" арнайы курс
  Несиелер: 5

  Бұл курстарда мамандар тәжірибесі мен студенттердің қызығушылығын тудыратын салаға қатысты белгілі бір тақырыптар бар, олар басқа университеттер курстарынан аудармаларды қарастырғанда негіз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бренд-менеджмент
  Несиелер: 5

  Бүгінгі күнде әрбір компания үшін ең маңызды активтердің біріне оның бренді жатады. Мықты бренд дифференциация үшін мүмкіндік беретін клиенттерге өнімді сатып алу шешіміне әсер етеді. Брендті тиімді басқару ұзақмерзімді пай үшін маңызды. Бұл курс брендтің маңыздылығын түсіну, брендті қалыптастыру білім мен дағдыларды алу, брендті басқару мен бағалау үшін маңызды. Өз құрамына курс келесі тақырыптарды еңгізеді: клиент тұрғысынан брендті қарастыру, брендті қалыптастыру және бағалау үдерісі, брендтің портфолиосын басқару, ұзақмерзімді келешектке бренд – менеджмент

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұтынушының мінез-құлқы
  Несиелер: 5

  Осы курс шеңберінде студенттер тұтынушылардың әр түрлі мінез-құлық моделдері және олардың бизнес басшыларының шешімдеріне әссері туралы біледі. Студенттер тұтынушылардың іс-әрекетін, мотивациясын, қарым- қатынастарын қарастырады және тұтынушылардың мінез-құлықындағы өзгерістер қалайша маркетингтік қызметке әсер ете алатындығын болжау үшін терориялық білімдерді қолдануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұрақты туризм
  Несиелер: 5

  Бұл курс тұрақты туризм тұжырымдамасын қабылдау, пікірталастар мен ықтимал шешімдерді зерттеу туралы пікірсайыстарға бағытталған. Студенттер экотуризмнің және тұрақты туризмнің рөлін анықтау үшін тұрақты және экологиялық туризмдегі айырмашылықтарды анықтай алады. Курс барысында туризмнің қарқынды дамуы және туризмнің әртүрлі салаларында тұрақты даму қағидаттарын қалай қолдану керектігі туралы ақпарат туристік қонақтардың қоршаған ортасына теріс әсерін азайту әдістерін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сандық маркетинг
  Несиелер: 5

  Бұл курс тез дамып келе жатқан сандық маркетинг саласындағы маңызды тұжырымдамаларды түсіну ушін негізін қамтамасыз етеді. Студенттер онлайн маркетингтік стратегиялары мен онлайн маркетингтің түрлі аспаптары туралы біледі. Курс барысында сондай-ақ, пайдаланушылық контент, SEO, әлеуметтік желілер, мобильді және веб-аналитика, гео және ұялы маркетинг тақырыптарына көңіл бөлінетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Отельдік SPA-ны басқару
  Несиелер: 5

  Курстың барысында студенттер курорттық индустрияның қонақ үйдің бос уақытын дамыту саласына өсіп келе жатқан қаржылай үлесін біледі. Курс шоғырландырылған СПА бюджетін дайындауға, ұсынуға және бақылауға көмектеседі. Студенттер нарықтық сұранысты қалыптастыру үшін маркетингтік әдістерді тиімді пайдалануды үйренеді, жүйелі және жоғары сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету үшін қажетті жүйелер мен процестерді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қонақжайлық индустриясында PR & маркетинг менеджменті
  Несиелер: 5

  Бұл курста мейманханалық индустрияда ПР тәжірибесі зерттеледі, ол қалаған нәтижеге жету үшін қонақүйдің бейнесін жасау үшін қолданылады. PR іс-шаралары баспасөзбен, өнім жарнамасымен, корпоративтік коммуникациямен, лоббистік және консалтингтік қызметтермен байланысты. Дегенмен, бүгінгі күнде маркетингтік коммуникациялар саласында мамандардың өсуі мәселесі - бұл мәселе, қашан және қалай ақпарат тұтынылатындығы, тәжірибелі аудиториямен бақыланады. Әлеуметтік желілердің әсерін күшейтеді. Бұл курста PR үшін қолданылатын тактиканы және мазмұнды маркетингті пайдаланушыға қаншалықты құнды ұстау керектігін, сондай-ақ маркетингтік коммуникациялардың сәтті әдістерін қалай сақтау керектігін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Отельдегі тренингті басқару
  Несиелер: 5

  Бұл курс өздігінен даму бағдарламасына толығымен назар аударады, студенттер қонақ үйдегі коучингтің маңыздылығын түсінеді және туризм және қонақжайлылық индустриясына қатысты жаңа дағдыларды дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  РО1 - продемонстрировать письменные и устные коммуникации и компьютерные навыки

 • Код ON2

  РО2 - демонстрировать осведомленность о глобальной среде, в которой оперирует бизнес, а также национальном контексте.

 • Код ON3

  РО3 - демонстрировать лидерский потенциал и эффективную работу в команде.

 • Код ON4

  РО4 - осмыслить и применить методологию исследования, оценивать ключевые понятия экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, потребительского поведения и маркетинга.

 • Код ON5

  РО5 - применять аналитические навыки для диагностики, оценки, решения проблем и нахождения возможностей в сфере бизнеса и разработки рекомендаций.

 • Код ON6

  РО6 - самостоятельно собирать, обновлять и обрабатывать соответствующую информацию.

 • Код ON7

  РО 7 - использовать лучшие практики маркетинга для разработки бизнес-, операционных и стратегических планов, организации и мониторинга проектов, управления ресурсами, построения команд и профессиональных отношений.

 • Код ON8

  РО 8 - применять профессиональные суждения к вопросам финансового управления и применять участие в принятии управленческих решений.

 • Код ON9

  РО 9 - применять аналитические навыки для диагностики, оценки, решения проблем и нахождения возможностей в сфере туристского бизнеса и гостеприимства.

 • Код ON10

  РО 10 - применять аналитические навыки для диагностики, оценки, решения проблем и нахождения возможностей в сфере туристского бизнеса и гостеприимства.

 • Код ON11

  РО 11 - использовать современные актуальные методы проведения исследований в сфере туризма.

 • Код ON12

  РО 12 - разрабатывать стратегии для планирования и развития туристических дестинаций и туристических зон.

 • Код ON13

  РО 13 - овладеть навыками разработки проектов в сфере туризма.

6B11101 Туризм
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Esil University

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 6B11101-Туризм (к/т)
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 туризм
Бакалавриат

Халықаралық инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 тест
Бакалавриат

Қазақ спорт және туризм академиясы

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 Туризм және сервис
Бакалавриат

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 Туризм. Қонақжайлылықты басқару
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм. Қонақжайлылықты басқару
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм және қонақжайлылық индустриясын ұйымдастыру
Бакалавриат

Халықаралық туризм және меймандостық университеті

БББТ: B091 Туризм

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top