Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11401 Әлеуметтік жұмыс в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Әлеуметтік жұмыстың тарихы
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік көмек өркениеттік феномен ретінде. Қоғам дамуының әртүрлі тарихи кезеңдерінде әлеуметтік жұмыс тәжірибесінің қалыптасуы. Қайырымдылық пен қайырымдылықтың қайнар көздері; қайырымдылықтың мемлекеттік емес және мемлекеттік нысандарының даму кезеңдері, әлеуметтік көмектің тарихи түрлері. Әлеуметтік құрылыстың эволюциясы және филантропия сипатының өзгеруі; қоғамның даму тарихындағы мемлекеттік және жеке қайырымдылықтың рөлі. Халықты әлеуметтік қорғау мәселелеріне заманауи тәсілдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстың философиясы
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік жұмыс философиясының модельдері. Әлеуметтік жұмыстың философиялық құндылықтары. Жаһандық өркениеттік мақсаттар мен міндеттер контекстіндегі кәсіби субмәдениеттің құндылықтары. Әлеуметтік жұмыс концепциясындағы адам. Әлеуметтік жұмысқа "мұқтаж адамды" тану динамикасы. "Әлеуметтік қызметкер"мамандығының альтруистік негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Курс саясаттанушының болашақ мамандығы бойынша базалық және бейімдеуші білімі бар саясаттанушының кәсіби қызметінің ерекшелігін, саяси пәндердің барлық кешенін меңгерумен байланысты және басқару қызметінің дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстың халықаралық тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Шетелде әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру тәжірибесі. Халықтың түрлі санаттарына әлеуметтік қызмет көрсетудің халықаралық тәжірибесі. Шетелде әлеуметтік жұмыс технологиясы, шетелде әлеуметтік жұмыс бойынша мамандарды кәсіби даярлаудың негізгі бағыттары. Отандық әлеуметтік жұмыс жағдайында халықаралық тәжірибені проекциялау ерекшеліктері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Пенитенциарлық мекемелер жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 5

  Пенитенциарлық мекемелердің жүйесі, олардың жұмыс істеу ерекшеліктері. Сотталғандарды әлеуметтік қорғауды ұстау. Пенитенциарлық жүйе мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыстың ерекшелігі. Сотталғандарды әлеуметтік қорғау бойынша әлеуметтік жұмыс технологиялары. Сотталғандарды әлеуметтік қорғауды реттейтін заңнамалық актілер. Бас бостандығынан айыру орындарынан шыққан адамдарға қайта бейімдеу технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықтың әртүрлі топтарымен әлеуметтік-профилактикалық жұмыс
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік алдын алу Әлеуметтік жұмыс технологиясы ретінде; оның деңгейлері мен түрлері. Профилактикалық іс-шаралардың түрлері мен түрлері. Әлеуметтік алдын алу мәселелерімен айналысатын әр түрлі құрылымдардың жұмысын үйлестіру. Әртүрлі әлеуметтік топтармен әлеуметтік-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері. Халықтың әртүрлі топтарымен әлеуметтік-алдын алу жұмысының тиімділігін бағалау критерийлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Клиент мәселесімен әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 4

  Әлеуметтік өзгерістер контекстіндегі" клиент " ұғымының өзгеруі. Клиенттердің әр түрлі санаттарының мәселелерінің сипаты, олардың пайда болу себептері. Клиент мәселелерінің типологиялануы. Клиентпен әлеуметтік жұмыста жеке және сараланған тәсілдердің мазмұны. Клиентпен Әлеуметтік жұмыстың концепциялары мен модельдері, онымен жұмысты ұйымдастыру технологиялары. Клиентті әлеуметтік көмек және қолдау әдістері. Клиенттің қиын өмірлік жағдайын ескере отырып, мәселесін диагностикалау ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері
  Несиелер: 4

  Халықтың материалдық әл-ауқатының және экономикалық саралануының динамикасы. Әлеуметтік қорғау тиімділігінің экономикалық және құқықтық жағдайлары. Әлеуметтік қызметтердің жұмыс істеуінің әлеуметтік-экономикалық жағдайлары. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің экономикалық тетіктері. Әлеуметтік статистика әдістері; Әлеуметтік жұмыс менеджментінің мазмұны.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстың психология-педагогикалық негіздері
  Несиелер: 4

  Тұлға теориясы. Топ теориялары. Гуманистік психология тұжырымдамасы. Жеке дамуында мәселелері бар клиенттердің психологиялық ерекшеліктері. Психоәлеуметтік жұмыстың мазмұны, оның технологиялық әлеуеті. Әлеуметтік жұмыс мазмұнындағы педагогикалық компонент. Өзін-өзі тәрбиелеу процесінің ерекшеліктері. Анимациялық технологиялар. Әлеуметтік болашақты қалыптастыру әдістері. Әлеуметтік қызмет клиенттерімен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер және психоәлеуметтік технологиялар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыс теориясы
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыстың теориялық-әдіснамалық негіздері, оның ғылыми идентификациясы мәселелері; отандық және шетелдік парадигмалардағы Әлеуметтік жұмыстың мәні мен мазмұны, оның принциптері, функциялары, заңдылықтары; әлеуметтік жұмыс теориясының даму мәселелері мен бағдарлары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы қалпына келтіру технологиялары
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыстағы қалпына келтіру технологияларының мәні, оларды халықтың түрлі категорияларымен жұмыста қолдану ерекшеліктері. Қалпына келтіру технологиялары процедураларын жүргізу алгоритмі, оларға қойылатын талаптар. Қалпына келтіру технологиясы ретінде әлеуметтік оңалту мазмұны. Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдармен жұмыс істеудің қалпына келтіру технологиялары. Клиенттермен жұмыс жасаудағы қалпына келтіру технологияларының тиімділік шарттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік жұмыс әдістері мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік қызметті технологияландыру. Ғылым және тәжірибелік қызмет ретінде әлеуметтік жұмыс әдістері. Әлеуметтік жұмыста әдістер мен технологияларды қолданудың теориялық негіздері мен тәжірибесі. Әлеуметтік қызметкерлер үшін әлеуметтік-технологиялық дайындықтың маңызы. Әлеуметтік жұмыстағы технологиялардың ерекшелігі мен жіктелуі, оларды қолдану алгоритмі. Технологиялық процестің мәні, кезеңдері. Жалпы және жеке технологиялар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік медицина негіздері
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік медицина медициналық ғылым және әлеуметтік жұмыс тәжірибесі саласы ретінде. Қоғамдық денсаулық әлеуметтік құндылық ретінде. Салауатты өмір салтын қалыптастырушы факторлар. Әлеуметтік медицинаның мазмұны мен функциялары. Қоғамдық денсаулық, әлеуметтік аурулардың мәні. Денсаулық бұзылуының әлеуметтік-медициналық мәселелері, халықтың жекелеген топтарына емдеу-алдын алу және әлеуметтік көмек түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қоғамның жаңғыру жағдайындағы әлеуметтік даму мен әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыстың мемлекеттік-құқықтық негіздері. Қоғам институты ретінде халықты әлеуметтік қорғау жүйесі. Қоғамды жаңғырту жағдайындағы әлеуметтік даму мен әлеуметтік жұмыстың өзара байланысы. Қазақстандағы әлеуметтік саясаттың негізгі басымдықтары. Жаһандану жағдайындағы әлеуметтік жұмыстың даму тенденциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Девиантты мінез-құлықты тұлғалармен және топтармен әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 4

  Девиацияның теориялық негіздері. Девиация және девиантты мінез-құлық түрлері. Әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері, оның көріністері. Түзету-оңалту, алдын алу жұмыстарының мазмұны; Девиантты мінез-құлықты алдын алу және түзету бойынша әлеуметтік жұмыс технологиясы. Белсенді тыңдау техникасы, эмпатиялық қарым-қатынас, "мен-сөйлеймін" а девиантты мінез-құлықты тұлғалармен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік саясат
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік саясаттың теориялық-әдіснамалық негіздері, оның модельдерін қалыптастыру және іске асыру механизмдері. ҚР Әлеуметтік саясатының бағыттары. Әлеуметтік саясат және әлеуметтік қауіпсіздік. Халықты әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша нормативтік құжаттардың мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мигранттармен әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 4

  Әлемдегі көші-қон процестерінің қазіргі тенденциялары. Халықтың көші-қоны әлеуметтік жұмыс мәселесі ретінде. ҚР Көші-қон саясатының мазмұны. Нақты әлеуметтік жағдайға байланысты мигранттармен және олардың отбасыларымен Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары. Көшіп-қонушылардың қоғамға әлеуметтік кірігуіне, оларды кәсіптік даярлауға және жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жолдары. Мәдениаралық қарым-қатынас үшін жағдайларды ұйымдастыру ерекшеліктері; мигранттарға әлеуметтік кеңес беру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және өмір сүру қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік бейімделу
  Несиелер: 4

  Әлеуметтендіру және бейімделу үрдістерінің өзара байланысы. Бейімделу үрдістерінің мәні. Әлеуметтік бейімделу түрлері, оның кезеңдері, тиімділік критерийлері. Әлеуметтік жұмыс технологиясы ретінде әлеуметтік бейімделу мазмұны. Бейімделу әлеуеті, клиенттің әлеуметтік бейімделуінің табыстылық көрсеткіштері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этносаралық ортада әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 4

  Этносаралық ортаның қалыптасуы мен даму заңдылықтары. Адам мен этностың өзара қарым-қатынасы мен өзара әрекеттесуінің этномәдени ерекшеліктері. Этносаралық ортадағы әлеуметтік жұмыстың мазмұны, әлеуметтік қызметкердің кәсіби рөлі. Этникааралық орта жағдайында әлеуметтік процестерді басқару ерекшеліктері. Этносаралық ортаның ықтимал әлеуметтік тәуекелдері. Этносаралық ортадағы әлеуметтік мінез-құлықты диагностикалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік жұмыстағы зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік жұмыс ғылыми білімнің саласы ретінде. Әлеуметтік жұмыстағы ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру мазмұны. Ғылыми зерттеу нәтижелерін интерпретациялау. Әлеуметтік жұмыстағы ғылыми зерттеудің теориялық және эмпирикалық әдістері. Ғылыми аппаратты рәсімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыс жүйесінде үкіметтік емес ұйымдардың қызметі
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы ҮЕҰ қалыптасу кезеңдері. ҮЕҰ негізгі типтері, функциялары. ҮЕҰ қызметін нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету. Әлеуметтік қызметкерлердің үкіметтік емес ұйымдармен әлеуметтік қызмет көрсету мәселелері бойынша өзара іс-қимыл технологиялары. ҮЕҰ жұмысындағы фандрайзингтік технологиялар. Әлеуметтік қызмет көрсету мәселелерімен айналысатын ҮЕҰ жұмысындағы делдалдық, әлеуметтік терапия, оңалту технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеке мақсатты топтармен әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 6

  Индивид, топтар, қауымдастықтар арасындағы әлеуметтік қатынастар мен өзара іс-қимылдың мәні; мақсатты топтарды, мазмұндарды, формаларды, олармен әлеуметтік жұмыс принциптерін типологияландыру. Түрлі мақсатты топтармен Әлеуметтік жұмыстың негізгі мәселелері. Жекелеген мақсатты топтардың мәселелерін шешудегі әлеуметтік қызметкердің кәсіби рөлі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі күйзелістік көмек
  Несиелер: 6

  Дағдарыстық жағдайлардың пайда болу жағдайлары мен факторлары. Тұлғаның дағдарыстық жағдайының кезеңдері, оның салдары. Дағдарыс түрлері. Әлеуметтік қызметкер тарапынан дағдарыстық араласу шекаралары. Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі адамға дағдарыстық көмек көрсетудің мазмұны, оның технологиялары. Өмірлік қиын жағдайдағы тұлға мен оның ортасын әлеуметтік сүйемелдеу кезеңдері. Дағдарыс орталықтары жұмысының отандық және шетелдік тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік бағдарламаларды құру әдістемесі
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік тәжірибедегі, Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік бағдарламалардың маңызы, олардың жіктелуі. Мүгедектерді, балаларды, жұмыссыздарды қолдау бойынша мақсатты бағдарламаларды ұстау. Халықтың әлеуметтік осал санаттарын қолдау бойынша әлеуметтік бағдарламаларды әзірлеу алгоритмі мен әдістері; олардың нәтижелілігін бағалау критерийлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы конфликтілерді басқару
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік шиеленістің мәні мен табиғаты, оның түрлері. Жанжалды талдау техникасы. Қақтығыстарға қатысушылардың мінез-құлық стратегиясы. Әлеуметтік жұмыс саласында жанжалдардың пайда болу ерекшеліктері. Әлеуметтік қызметкердің даулы жағдайлардың алдын алу және шешудегі рөлі. Келіссөздер процесі мен медиацияны жанжалды конструктивті шешу тәсілдері ретінде ұйымдастыру, оның алдын алу тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс технологиялары
  Несиелер: 5

  Мүгедектік жаһандық мәселе ретінде. Мүгедектікті анықтаудың қазіргі тұжырымдамалық негіздері. Мүгедектердің типтері және мүгедектік түрлері. Мүгедектермен Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары. Мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету түрлері. Мүгедектердің түрлі категорияларымен жұмыс істеудің технологиялық құралдары. Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламаларын, медициналық-әлеуметтік сараптама қызметін ұстау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамсыздандыру
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік қорғауға мұқтаж азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау саласындағы қазақстандық заңнаманың негіздері, әлеуметтік кепілдіктер жүйесі. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының нормалары. Әлеуметтік қамсыздандыру бойынша құқықтық қатынастардың түрлері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік қызметтер
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік қызметтердің табиғаты. Әлеуметтік қызметтер нарығы. Әлеуметтік қызметтерді стандарттау. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету субъектілерінің жұмыс істеу ерекшеліктері. Әлеуметтік қызмет көрсету сапасына мониторинг жүргізу үшін базалық индикаторлар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-қайта оңалту бағытындағы мекемелердегі әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік-оңалту бейіндегі мекемелерді типологияландыру. Оңалтуды жүзеге асыратын мекемелердің ұйымдық-функционалдық модельдері. Әлеуметтік-оңалту қызметтерінің мазмұны. Оңалту мекемесінің түріне байланысты әлеуметтік қызметкер қызметінің ерекшеліктері. Емдеу процесін әлеуметтік қолдау принциптері. Оңалту қызметін бағалау критерийлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Отбасымен әлеуметтік жұмыс технологиялары
  Несиелер: 5

  Қазіргі әлемдегі отбасының қызметі, оның әлеуметтік-экономикалық жағдайы және мәселелері. Ана мен баланы әлеуметтік қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттар. Тәуекел жағдайында отбасының әртүрлі типтерімен Әлеуметтік жұмыстың түрлері мен әдістері, оны ұйымдастыру технологиялары. Отбасының әлеуметтік патронажы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Егде адамдармен әлеуметтік жұмыс технологиялары
  Несиелер: 6

  Кәрілік пен қартаюдың демографиялық мәселелері. Қарт адамдарға қатысты мемлекеттік саясат, олардың денсаулығы мен әлеуметтік мәселелерінің ерекшеліктері. Қарт және олардың отбасыларымен Әлеуметтік жұмыстың мазмұны. Стационар, жартылай стационар, үйде қызмет көрсету жағдайында қарт адамдармен әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары. Қарт адамдарды әлеуметтік сүйемелдеудің, Қарт адамдардың өзара іс-қимылы үшін жағдайларды ұйымдастырудың ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік болжау мен жобалау
  Несиелер: 4

  Әлеуметтік жұмыс құрылымындағы әлеуметтік болжау мен жобалаудың мазмұны. Әлеуметтік жағдайларды модельдеу үдерісіне заманауи тәсілдер. Әлеуметтік жобалау кезеңдері. Әлеуметтік болжамдау, әлеуметтік жобалау әдістері мен технологиялары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік басқарудың мәні мен принциптері. Басқару қызметінің ғылыми-теориялық және құқықтық негіздері, Басқару жүйесіндегі иерархия және ұйымдастыру. Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілендіру ерекшеліктері; әлеуметтік қорғау мекемелерін басқару әдістері. Әлеуметтік қорғау мекемелері қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру шарттары. Басқару шешімін әзірлеу әдістері, персоналмен жұмыс істеу технологиялары. Әлеуметтік сала мекемелерінде іс жүргізу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зейнетақымен қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандыру
  Несиелер: 5

  Зейнетақымен қамсыздандырудың теориялық негіздері. Зейнетақымен қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік кепілдіктер. Порядок исчисления размера пенсионных выплат. Зейнетақы жинақтарын төлеуді ұйымдастыру. Сақтандыру қызметінің мәні мен мазмұны. ҚР Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі: оның түрлері мен принциптері. Тәртібі әлеуметтік төлемдер тағайындауға өтініш берілген. Зейнетақымен қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандырудың шетелдік тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтау мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыс технологиялары
  Несиелер: 5

  Медициналық-әлеуметтік жұмыстың түрлері. Денсаулық сақтау мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыстың мазмұны, олардағы әлеуметтік жұмыс бойынша мамандардың кәсіби қызметінің ерекшеліктері. Денсаулық сақтау мекемелеріндегі медициналық-әлеуметтік жұмыс технологиялары. Әртүрлі аурулармен ауыратын науқастарға әлеуметтік-медициналық қызмет түрлері. Емханалық мекемелердегі тұлғалардың деректер банкімен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жұмыссыздармен әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 5

  Жұмыссыз азаматтардың түрлі санаттарына әлеуметтік кепілдіктер. Жұмыссыздық түрлері, динамикасы. Қоғамдағы жұмыссыздықты азайту жолдары. Жұмыспен қамту орталықтары жұмысының мазмұны мен технологиясы. Жұмыссыздарды қолдау түрлері: қоғамдық жұмыстар, жастар тәжірибесі, оқыту және қайта оқыту. Өнімді жұмыспен қамтуды дамыту Бағдарламасын іске асыру бойынша технологиялар. Әлеуметтік серіктестік жағдайындағы келіссөз процесі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік кеңес беру
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік мәселелерді шешудегі, әлеуметтік патологияларды жеңілдету мен болдырмаудағы әлеуметтік технология ретінде кеңес берудің әлеуеті мен мүмкіндіктері. Әлеуметтік кеңес берудің түрлері, әдістері. Халықтың әр түрлі санаттарына әлеуметтік-кеңестік көмекті ұстау. Клиенттермен жұмыс істеуге көмектесетін қарым-қатынастарды құру тәсілдері. Әлеуметтік кеңес беру тәсілдері. Кеңес берудің этикалық принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Наркологиядағы әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 5

  Наркология саласындағы әлеуметтік жұмыстың негізгі бағыттары. Әлеуметтік араласудың негізгі тәсілдері: тәрбиелік, фасилитативті, адвокаттық. Наркологиялық көмек көрсету кезіндегі әлеуметтік қызметкердің функциялары. Есірткіге тәуелді адамдармен әлеуметтік жұмыстың мазмұны. Есірткіге тәуелді және олардың отбасыларымен әлеуметтік жұмыс технологиясы. Есірткіге тәуелділер жұмысындағы үкіметтік емес ұйымдардың рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Хоспистардағы әлеуметтік-медициналық жұмыс технологиялары
  Несиелер: 5

  Хоспис үмітсіз науқастарға арналған әлеуметтік қызмет ретінде. Шетелдердегі хоспистік үлгідегі мекемелердің ерекшелігі. Хоспистік көмек бағдарламаларының мазмұны. Хоспистің жұмыс жүйесіндегі еріктілердің рөлі. Стационар жағдайында, үйге шығатын мамандардың командасында үмітсіз науқастармен Әлеуметтік жұмыстың түрлері мен әдістері. Үмітсіз науқастардың туыстарына көмек көрсету түрлері. Хоспистік көмек жүйесіндегі әлеуметтік қызметкердің үйлестіру, консультациялық қызметін ұйымдастыру ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жастармен әлеуметтік жұмыс технологиялары
  Несиелер: 5

  Жастар субкультураларының теориялары. ҚР Мемлекеттік жастар саясатының мазмұны. Жастармен әлеуметтік жұмыс бағыттары. Жастардың әлеуметтік мәселелері. Жастар ортасындағы әлеуметтік патологиялардың себептері мен факторлары. Жастарды әлеуметтік қолдау үрдісіндегі делдалдық технологиялар. Жас жұмыссыздармен, жас мүгедектермен; жас отбасымен әлеуметтік жұмыс технологиясы. Жастардың әлеуметтік мәселелерінің алдын алу жөніндегі шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-медициналық жұмыстағы әлеуметтік сүйемелдеу және патронаж
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі әлеуметтік қолдау мен әлеуметтік патронаждың мазмұны, оларды жүзеге асыру шарттары. Әлеуметтік сүйемелдеуді және патронажды қажет ететін клиенттердің типологиясы. Әлеуметтік - медициналық жұмыста әлеуметтік Патронажды пайдалану тиімділігінің шарттары. Әлеуметтік - медициналық жұмыстағы патронаж және әлеуметтік қолдау сапасын арттыру мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің органдары мен мекемелерінің жұмысын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Халықты әлеуметтік қорғау мекемелерінің құрылымы, оларды қаржыландыру көздері. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі мемлекеттік басқару субъектілерінің өкілеттіктері. Халықты әлеуметтік қорғау мекемелерінде әкімшілік ету механизмінің ерекшеліктері. Халықты әлеуметтік қорғау органдарының жұмысын жоспарлау тәсілдері. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі органдар мен мекемелердің қызметін реттейтін нормативтік құжаттар. Персоналды басқарудың ұйымдық құрылымының түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы медиация
  Несиелер: 5

  Медиация ұғымы. Медиацияның мақсаты мен принциптері. Процесс және сатылар, медиация рәсімін жүргізу ережелері. Медиация институтын әлеуметтік жұмыста пайдалану ерекшеліктері. Клиенттің мәселелерін шешудегі медитативті тәсіл. Қоғамдық медиация институтын әлеуметтік дамудың өзекті мәселелерін шешу тетігі ретінде ілгерілету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалармен әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 5

  Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша нормативтік құжаттар, балалардың осы санаты үшін мекемелердің жіктелуі. Бала асырап алу, қорғаншылыққа және қамқоршылыққа, патронатқа алу шарттары. Мемлекеттік қамқорлыққа алу шарттары. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың құқықтары мен кепілдіктері. Асырап алушы ата-аналарымен; баланы патронатқа алған отбасыларымен; қонақ отбасыларымен; интернаттық мекемелерде әлеуметтік жұмыс технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ұлттық экономиканың мазмұнына, экологиялық қауіпсіздікке, рухани-адамгершілік құндылықтарға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы және тіл саясатына негізделген қазақстандық қоғамдағы әлеуметтік өзгерістерге қатысты дүниетанымдық ұстанымды көрсетеді

 • Код ON2

  Философиялық құндылықтардың, әлеуметтік жұмыс саласындағы ғылыми зерттеулердің, әлеуметтік көмектің тарихи түрлерінің мазмұнын, әлеуметтік жұмыстың теориясы мен әдіснамасы мәселелерін, әлеуметтік саясаттың, әлеуметтік даму мен қоғамды жаңғырту жағдайындағы әлеуметтік жұмыстың өзара байланысын сыни тұрғыдан түсіндіреді

 • Код ON3

  Әлеуметтік жұмыста зерттеу әдістерін қолдану және ғылымның қазіргі жетістіктері негізінде әлеуметтік саясаттың басымдықтарын ескере отырып, негізделген әлеуметтік бағдарламаларды, жобаларды әзірлейді

 • Код ON4

  Экономикалық тетіктерді, заңнамалық актілерді, әлеуметтік қызметтердің жұмыс істеуі саласындағы нормативтік құқықтық құжаттарды, ұйымдастырушылық - басқарушылық, әкімшілік әдістерді қолдана отырып, басқарудың әртүрлі деңгейлерінде әлеуметтік қызмет көрсетеді

 • Код ON5

  Әлеуметтік жұмыстың халықаралық және отандық тәжірибесін салыстырады, әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде қолдану мақсатында әдістер мен технологияларды жіктейді, кәсіби қызметті орындауға, кәсіби ұтқырлыққа негізделген

 • Код ON6

  Клиенттің қажеттіліктерін бағалау нәтижелері бойынша әлеуметтік қызметтердің мазмұнын анықтайды, оларды жұмыспен қамту, зейнетақымен қамсыздандыру, әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік қызмет көрсету саласында стандарттау негізінде ұсынады, әлеуметтік қызметтерді іске асыру бойынша халықты әлеуметтік қорғау органдары мен мекемелерінде жұмысты жүзеге асырады

 • Код ON7

  Клиенттің жасына, психологиялық ерекшеліктеріне, психоәлеуметтік тәжірибеге, әлеуметтік және педагогикалық әдістерге, дағдарыстың дағдарысқа қарсы әрекетіне, клиенттің жеке ресурстарын жұмылдыруға, адамдар арасындағы қақтығыстарды болдырмауға және шешуге көмектесетін клиенттің мәселесін анықтайды

 • Код ON8

  Әлеуметтік алдын алу технологияларын, девиантты мінез-құлықты адамдармен және топтармен, пенитенциарлық жүйе мекемелерінде жұмыста әлеуметтік бейімделу процестерін іске асырады, халықтың әртүрлі санаттарының мәселелерін шешуде әлеуметтік консультация береді, медиация, делдалдық технологияларын қолданады

 • Код ON9

  Әлеуметтік медицинаның жетістіктерін пайдалана отырып, салауатты өмір салтын ұйымдастыру бойынша ұсыныстар әзірлейді, емханалық мекемелерде, хоспистерде әлеуметтік-медициналық жұмыс технологияларын, әлеуметтік қолдау және патронаж технологиясын, қалпына келтіру технологияларын, есірткіге тәуелді адамдармен әлеуметтік жұмыс технологияларын іске асырады

 • Код ON10

  Әлеуметтік өзгерістерді ескере отырып, халықты әлеуметтік қорғау перспективаларын болжау, әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерді, көші-қон, этносаралық процестерді ескере отырып, жекелеген мақсатты топтармен жұмыста жобалау әдістерін пайдалана отырып, әлеуметтік жағдайларды және оларды шешу жолдарын моделдейді

 • Код ON11

  Әр түрлі отбасы типтерімен, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен әлеуметтік жұмыс технологиясын, жастарды, қарт азаматтарды, мүгедектерді әлеуметтік қолдау әдістерін қолданады, әр түрлі әлеуметтік көмек көрсету кезінде еріктілермен өзара іс-қимыл жасайды

 • Код ON12

  Үкіметтік емес ұйымдарды, еріктілерді тарта отырып, стационарлық, жартылай стационарлық, үйде қызмет көрсету жағдайында, әлеуметтік-оңалту бейіндегі мекемелерде арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетеді

Top