Жаңа білім беру бағдарламасы

8D02301 Филология в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • филолог-ғалымдардың, ғылыми мектептер мен бағыттардың әртүрлі көзқарастарын талдау, салыстыру және бағалау; ғылыми этика ережелерін ескере отырып классикалық филологиялық идеяларды даулау; жаңа ғылыми идеяларды алу және оларды өзінің кәсіби қызметінде пайдалану;
  • тілдік ақпаратты талдау және мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тиісті қорытындылар мен қорытындыларды сауатты тұжырымдау; білімге негізделген қоғамның ілгерілеуі мүддесінде технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуға жәрдемдесу.
  • әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қалың жұртшылыққа өз білімі мен жетістіктерін хабарлау; тұлғааралық қарым-қатынас және адам ресурстарын басқару мәселелерін тиімді шешу;
  • филология саласындағы тақырып бойынша мәртебесі жағынан тең, кең ғылыми қоғамдастықпен және қоғаммен қарым-қатынас жасауға; ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялануға лайық ғылыми саланың шекарасын кеңейтуге өзіндік ерекше зерттеулермен үлес қосуға;;
  • филология саласында ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану; қоршаған ортаның өзгермелі жағдайларына бейімделу және әртүрлі пікірлер жағдайында басқарушылық шешімдер қабылдау;
  • - филологияның әр түрлі бағыттарының қазіргі заманғы әдістерін (контрастивті лингвистика, когнитивті лингвистика және әдебиеттану, психоаналитикалық әдебиеттану және т. б.) пайдалана отырып, іргелі зерттеулер жүргізу, жаңа технологияларды пайдалана отырып, ғылыми нәтижелерді дәлелді түрде ұсыну;
  • қазіргі филология ғылымының дамуындағы басым траекторияларды анықтау;
Top