Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05101 6B05101-Биология в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Ботаника
  Несиелер: 5

  Өсімдіктер жасушалары мен өсімдік тіндерінің құрылымының ерекшеліктері, түсіру, түбірлік және генеративті жүйелердің морфологиясы және анатомиясы. Өсімдіктердің морфологиялық эволюциясының негізгі бағыттары, көбею мен көбеюдің биологиялық маңызы, өсімдіктердің жас және маусымдық өзгеруі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Омыртқасыздар зоологиясы
  Несиелер: 6

  Негізгі жүйелік санаттар туралы түсінік. Жануарларды жіктеудің негізгі принциптері. Sarcomastigophora сипаттамасы. Көп клеткалардың шығу тегі туралы гипотеза. Фагоцителоид. Пластинаның түрі. Губка түрі - Spongia. Көпжасушалы (Eumetozoa) Coelenterates Coelenterata теріңіз. Ctenophora Crests түрін енгізіңіз. Тегіс құрттары Платфелминт түрі Дөңгелек құрт тәрізді. Скрабларды енгізіңіз. Қанайналым жүйесінің пайда болуы. Немертин түрін терілген құрттарды теріңіз. Molluscs Mollusca түрі. Arthropods Arthropoda түрі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Омыртқалылар зоологиясы
  Несиелер: 6

  Общая характеристика типа хордовых и их положение в системе животного мира. Происхождение и филогения хордовых. Морфофизиологические обоснование подразделения позвоночных на Анамний и Амниот. Эволюция животных и методы изучения. Роль хордовых в природе и жизни человека.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика
  Несиелер: 4

  Жазықтықтағы және кеңістіктегі аналитикалық геометрия. Сызықтық алгебра элементтері. Матрицалар және анықтауыштар. Сызықты теңдеулер жүйесін шешу. Туынды және дифференциал. Бірнеше айнымалы функциялар. Жеке туындылар және толық дифференциал. Ең кіші квадраттар әдісі. Белгісіз интеграл. Интегралдау әдістері. Сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Ықтималдықтар теориясы. Математикалық статистика элементтері. Есептеу әдістері, таңдамалы орта мен дисперсия

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі түсініктер. ҚР конституциялық құқығының негіздері. ҚР құқыққорғау органдары және сот. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР әкімшілік құқық негіздері. ҚР азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Топырақтың жануарлар әлемі
  Несиелер: 4

  Топырақта тіршілік ететін жануарлардың құрылысы, бейімделу ерекшеліктері, биологиясы, экологиясы. Топырақ ортасында тіршілік ететін ағзалар - эдафобус. Топырақ биотасы, жәндіктері, топырақ биотасын зерттеу әдістері. Педабионттардың негізгі систематикалық және экологиялық топтары. Топырақ пен ондағы организмдер арасындағы байланыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цитология және гистология
  Несиелер: 4

  Жасуша ядросының құрылымы және қызметі. Жасуша ядросының құрылымы және химиясы. Ядролус және ядролық конверттің құрылымы мен қызметі. Эпителий (шекаралық) тіндердің жүйесі. Эпителді жабыңыз. Ішек эпителийі. Омыртқалы органдардың жеңіл және альвеолярлы эпителийі. Бездің эпителийі. Ішкі ортадағы ұлпа. Қан Омыртқалы жануарлардың бос дәнекер ұлпалары. Омыртқалы жануарлардың механикалық қолдау ұлпалары. Бұлшықет ұлпалары. Омыртқалы жануарлардың көлденең жолақты жүрек-ет ұлпасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Энтомология
  Несиелер: 4

  Жер бетінде, топырақ арасында, ауада, суда мекен ететін жәндіктердің құрылысы мен тіршілігін, олардың жекелей дамуы мен эволюциясын қарастырады. Ауылшаруашылық дақылдары мен өнімдердің зиянкестері, орман ағаштарының зиянкестері, паразиттер, қансорғыштар, ауру тарататын жәндіктер. Бунақденелілердің биологиясы, экологиясы, дамуының үш түрі: тура даму; шала түрленіп және толық түрленіп даму заңдылықтарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Химия
  Несиелер: 5

  Атомдық және молекулалық зерттеулер негіздері. Атомдық молекулярлық оқытудың негізгі химиялық концепциялары мен заңдары. Заттың құрылымы. Мерзімді заң. Химиялық байланыс Химиялық процесс Шешімдер доктринасы. Электролит ерітінділеріндегі алмасу реакциялары. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Химиядағы тәжірибелік әдістер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның Қызыл кітабының жануарлары
  Несиелер: 4

  Сирек және жойылып бара жатқан жануарлар түрлерінің биологиясы, таралу аймағы, олардың азаюының негізгі себептері. Сирек және жойылып бара жатқан түрлерді қорғауда қорықтардың, ұлттық парктердің, қорықшалардың рөлі. Жануарлар дүниесiн қорғау және сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген жануарлар түрлерiнiң генофондысын сақтау жөнiндегi шаралары. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану заңнамалар негізі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биоресурстар сақталуының негіздері
  Несиелер: 4

  Жердің биологиялық ресурстары, биомасса, биомассаның құрылымы, фитомасса, зоомасса, биоөнімділік, биоресурстардың массасы жəне құрылымы, биосфераның биомассасы жəне өнімділігі, адамдардың биоресурстармен қамтамасыз етілуі, жан басына биоресурстарды есептеу, жаңаратын табиғи ресурстар, тектік ресурстар. Қазақстанның биологиялық ресурстар, балық ресурстары, бауырымен жорғалаушылар аң жəне құс ресурстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түрдің алуантүрліліктің диагностикасының әдістері
  Несиелер: 6

  Жануарлар әлемінің әртүрлілігі. Жануарларды зерттеудің қазіргі заманғы әдістері. Зертханалық құрал-жабдықтармен жұмыс. Далалық және зертханалық жағдайларда биологиялық нысандармен жұмыс істегенде қазіргі заманғы эксперименттік әдістерді қолдануы; қазіргі заманғы құралдармен жұмыс істеу дағдылары. Жануарлардан коллекция дайындайды және жануар нысандарына фото - және видеотүсірілім жасайды; басқа да диагностикалық әдістер арқылы зерттеулер жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зоологиядағы практикалық әдістер
  Несиелер: 6

  Жануарларды анықтау, зерттеу әдістері, есепке алу, есептеу жолдары, оларды жүйелеудің практикалық дағдылары. Пәннің негізгі терминдері мен түсініктері, омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың жүйеленуі. Жануарлар әлеміндегі тұжырымдамалар, негізгі заңдар мен заңдылықтар. Жануарларды жіктеу әдістері, олардың экожүйедегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Клетка биологиясы
  Несиелер: 6

  Цитология мен жасуша биологиясының негізгі жетістіктері. Жасушалық биологияны басқа пәндермен байланысы: эмбриология, генетика, биохимия, молекулалық биология, биофизика, физиология, медицина, биотехнология. Зерттеудің рөлі және Р.Гук, А.Левенгкук, Ф.Франтан, Пуркинье, Мальпиги, Р. Браун, Т.Шванн, М.Шлейден, Р.Вирхов және басқа да ғалымдардың жасушалық теорияны дамытудағы еңбектері. Жасушаның құрылысы, құрылымы және қызметі. Прокариот және эукариот жасушаларының құрылымындағы айырмашылықтар. Ұяшықты бөлу -

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биоалуандылықты сақтау
  Несиелер: 4

  Қазақстанның фаунасын зерттеу тарихы. Қызыл кітап. Республика аумағында ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қалыптастыру және орналастыру принциптері. Негізгі ерекше қорғалатын табиғи аумақтары. Жануарларға арналған таксондарды қорғау шаралары. Жануарлардың қауiптi түрлерiн қорғау жөнiндегi шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдіктер әлемін қорғау
  Несиелер: 4

  Қазақстанның биоресурстары жөнінде жалпы сипаттама. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері. Бояу алынатын өсімдіктер. Қазақстанның жойылып бара жатқан немесе сирек кездесетін өісмідкетрі. Қазақстанның Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктері. Сирек кездесетін өсімдік түрлерін қорғау әдістері. Дәрілік шикізат ретінде пайдаланылатын өсімдіктерге зерттеу жұмыстарын жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ксенобиология
  Несиелер: 5

  Тірі ағзадағы бөгде химиялық қосылыстар. Ағзадағы қосылыстардың әсерінен жүретін биологиялық рекциялар. Термодинамикалық үрдістер, электр құбылыстары; ластаушы заттардың жіктелуін бағалау; зерттеулерді жоспарлау және жүргізу; өсімдіктердің өсімдік және генеративті органдарының анатомиясы мен морфологиясы, өмірлік формалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физиологиядан үлкен практикум
  Несиелер: 5

  Адам ағзасының және жануарлардың функционалдық үлгілерін зерттеу әдістері, ағзаның жекелеген бөліктерін және қоршаған ортаны сыртқы ортамен өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін негізгі механизмдерді білу. Далалық және зертханалық жабдықтардың көмегімен оқу және ғылыми зерттеулерді дайындау және өткізу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдік ресурстары
  Несиелер: 5

  Өсімдіктер әлемінің пайда болуы және дамуы. Өсімдіктердің көбеюі және ұрпақ беруі. Вегетативтік мүшелердің метаморфозы. Тамырдың негізгі түр өзгерістері. Өсімдіктердің тұқымы арқылы көбеюі. Гүлдің құрылысы, қызметі және шығу тегі. Гүл шоғырлары .Гүл шоғырының жүйесі. Гүлдің шығу шығу тегі. Жемістер жүйесі. Тұқым мен жемістің таралу жолдары. Өсімдіктердің ылғалға байланысты экологиялық топтары. Өсімдіктердің субстратқа байланысты кейбір экологиялық топтары. Өсімдіктердің жарыққа байланысты экологиялық топта

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 5

  Физиологиялық және өсімдік организмдерінің заталмасу процестері; су алмасу; фотосинтез тынысалу; минералды заттардың түсуі және жылжуы, өсу және дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биожүйелердегі генетикалық заңдылықтар
  Несиелер: 6

  Биожүйелердегі генетикалық заңдылықтар. Абиотикалық геогенетикалық заңдылықтар. Жыныспен тіркес тұқымқуалаушылық. Хромосомасыз тұқымқуалау. Микроағзалардағы генетикалық сараптаудың ерекшеліктері. Өзгергіштік және оны зерттеудің әдістері. Мутатциялық өзгергіштік және оның классификациясы. Кездейсоқ және жекеше мутагенез. Модификациялық өзгергіштік . Геннің табиғаты. Тұқымқуалаушылық ақпаратының көрінісінің молекулалық. Гендер туралы идеялар, тұқымдық материалды берудің генетикалық үлгілері, Г.Мендельдің заң

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер мен жануарлар систематикасы
  Несиелер: 8

  Систематика биологиялық ғылым ретінде. Ядроға дейінгі ағзалар – Procariota. Нағыз бактериялар. Цианобактериялар.Вирустар. Балдырлар. Жоғары сатыдағы спора түзетін өсімдіктер. Мүктәрізділер. Плаунтәрізділер. Қырықбуынтәрізділер. Папоротниктәрізділер. Тұқымды өсімдіктер. Ашықтұқымдылар. Жабықтұқымды (гүлді) өсімдіктер. Қос жарнақты өсімдіктер класы. Дара жарнақты өсімдіктер класы. Өсімдіктер экологиясы элементтері. Геобатаника элементтері. Фитогеография элементтері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Кинематика. Динамика Молекулярлық-кинетикалық теория. Максвелл, Больцман бөлуі. Термодинамиканың бірінші және екінші бастамалары. Трансферттің құбылыстары. Газдар. Сұйықтық. Қатты заттар Электростатикалық өрісі. Магнит өрісі Электромагниттік индукция. Максвелл теңдеулері. Жарықтың кедергісі, дифракциясы және поляризациясы. Фото әсері. Атомның ядролық құрылымы. Толқындар және бөлшектер. Шредингер теңдеуі. Артқа айналдыру Атом ядроларының құрамы мен сипаттамалары. Радиоактивтілік.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Генетика
  Несиелер: 6

  Гендер жайлы жалпы түсінік. Өзгергіштік заңдылықтары. Тұқымқуалайтын ақпаратты берудің молекулалық негіздері. Тұқым қуалаушылықтың материалдық бірліктері. Тірі материяның құрылымы, рекомбинациясы, жасушаның генетикалық маңызы, олардың мейоз бен митозда және ұрықтану процесі кезіндегі саны бойынша және генетикалық құрылымы бойынша бөлінуі. Хромосоманың құрылысы мен қызметі, жасуша циклінің әр түрлі кезеңіндегі өзгерістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микробиология
  Несиелер: 6

  Тіршілік жүйелеріндегі микроорганизмдердің жағдайы. Микроорганизмдерді микроскопиялық зерттеу әдістері. Аэробты және анаэробты микроорганизмдер. Грамм оң және грамм теріс бактериялар. Микроорганизмдердің оқшаулануы, өсіруі және өсуі. Микроорганизмдердің жүйелілігі. Микроорганизмдердің экологиясы мен биохимиялық белсенділігі. Вирустар. Патогенді микроорганизмдер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Кәсіби педагогикалық қызметтің мәні туралы, педагогикалық мамандықтың әлеуметтік маңыздылығы, оның қоғамдағы орны мен қызметі туралы білімді; ресейлік және әлемдік білім беру жүйесінің бай мазмұны туралы ғылыми түсініктерді және оның тарихи дамуындағы педагогикалық ойдың, классикалық үлгілердің, көрнекті педагогтердің еңбектерінің, олардың педагогикалық ғылымның дамуына қосқан үлесін түсінудің қалыптасуын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Геоботаника
  Несиелер: 4

  Өсімдіктің вегетативті органдарының анатомиялық препараттарын зерттеу, өсімдіктер құрылымының негізсіз түрін, жапырақты және қылқан жапырақты ағаштардың ағаштарын, біртұтас және екіқабатты шөпті өсімдіктердің жапырақты жүздерін зерттеу. Топырақ биотосының экологиялық топтары. Продуценттер, консумент-тер, ыдыратқыш-редуценттер. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер топырақтағы органикалық заттардың көзі. Өсімдік тамырларының топырақ қасиеттеріне әсері, топырақ профиліне микроорганизімдердің бөлінуі. Тамырдан бөлінетін

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Білім берудің мақсаты, оның әлеуметтік шарты. Оқу үдерісі бүкіл педагогикалық үдерістің ажырамас бөлігі ретінде. Мектептің білім жүйесі: мәні, құрылымы, принциптері, негізгі компоненттері және өзара әрекеттесуі. Отбасылық білім негіздері. Сынып жетекшісінің қызмет ету жүйесі. Қазіргі заманғы оқу үрдісіндегі білім беру теориясы мен әдістемесі Балалармен сынып жетекшісінің жұмыс істеу теориясы мен әдістемесі. Дарынды балалармен сынып жетекшісінің жұмыс істеу теориясы мен әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сирек және жойылып бара жатқан өсімдіктер
  Несиелер: 4

  Ғылыми шаруашылық маңызды пайдалы өсімдіктер мен биологиялық белсенді заттардың зерттелуіне әсер етеді; жабайы пайдалы дәрілік өсімдіктерді жіктеу және олардың медицинадағы фармакотерапевтік әрекеттермен бөлу мәселелері. Өсімдік объектілері мен гербарийлермен жұмыс істеу үшін кәсіби дағдылар мен дағдыларды меңгеру негізінде студенттер тиісті табиғатта түрлі пайдалы жүйелік топтардың өсімдіктерін тануға және оларды лабораторияда анықтауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цитогенетика
  Несиелер: 5

  Цитогенетика тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтарын жасушалық және субжасушалық деңгейде зерттейтін ғылым; цитология мен генетиканың арнаулы саласы. Цитогенетиканың негізгі зерттеу нысаны - бөлінетін және бөлінбейтін клеткалардағы хромосомалар, олардың табиғи морфологиясы, құрылымдық және химиялық табиғаты, атқаратын қызметі мен әр түрлі күйде болуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Қазіргі педагогиканың әдіснамалық негіздері. Педагогика пәні, оның негізгі категориясы. Білім беру үрдісінің теориялық негіздері. Педагогикалық үрдіс педагогика пәні және мұғалімдік қызмет пәні ретінде тұтас педагогикалық процесс. Педагогикалық үдерістің мәні, оның құрылымдық компоненттері, білім берудің мақсаты, оның әлеуметтік шарттығы. Әлемде пайда болған жеке тұлғаның өзегі. Білім беру түрлері. Кешенді педагогикалық үдерістегі білім берудің құралдары, формалары, әдістері. Оқытушының және балалар команда

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жеке даму биологиясы
  Несиелер: 6

  Ағзаның жеке дамуы үрдістері, осы кезеңдегі ағзада болатын ерекшеліктер. Преформизм және эпигенез теориялары. Дернәсілдік дәуір. Метаморфоз. Жетілу дәуірі. Организмнің жеке дамуының негізгі кезеңдері. Морфогенез. Онтогенез. Организмнің тура және күрделі дамуы Жеке даму биологиясының әдістері, жетістіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эмбриология
  Несиелер: 6

  Гаметалардың морфологиясы мен физиологиясының ерекшеліктері. Аталық жасушалар, сперматогенез. Жұмыртқа жасушасы. Овуляция. Овогенез. Ұрықтану, кезеңдер. Бөлшектену. Гаструлалану. Нейруляция. Органогенез. Ұрық жапырақшалары. Эктодерма. Мезодерма. Энтодерма. Олардың туындылары. Балықтардың дамуы. Сүтқоректілердің дамуы. Адам ұрығының дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Білім берудегі менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздері. Менеджмент басқару туралы ғылым. Педагогикалық менеджмент педагогикалық жүйелерді басқару теориясы мен технологиялары ретінде. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін басқару. Мектеп басқарудың педагогикалық жүйесі және нысаны ретінде Мектептегі жаңашылдықты басқару. Мектептегі әдістемелік қызмет және мұғалімдерді аттестациялау. Педагогикалық ұжым басқарудың объектісі мен субъектісі ретінде. Білім беру менеджерінің көшбасшылығы және көшбасшылық қа

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 5

  Биохимия – тірі жасушаның химиялық құрамын зерттейтін ғылым. Биологиялық заттардың әр түрлі класстарының химиялық құрамымен құрылысының ерекшеліктері жөнінде. Тіршілік әрекетінің негізі болатын жасушадағы маңызды биохимиялық процестерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Молекулалық биология
  Несиелер: 5

  Нуклеин қышқылдарының компоненттері. Жеке молекулалардың, молекулалық кешендердің және супрамолекулалық құрылымдардың өзара әрекеттесу деңгейіндегі организмдердің өмірлік процестері. Репликация, транскрипция, генетикалық материалдарды аударудың молекулалық механизмдері. Мутацияның және рекомбинацияның молекулалық механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепте оқу үдерісінің ұйымдастырудың қазіргі заман технологиялары
  Несиелер: 10

  Сабақты жоспарлау және олардың нәтижелерін статистикалық өңдеу; математикалық статистика және ықтималдықтар теориясы - математика, теориялық, іргелі ғылымдар бөлімдері, олардың құрамдас элементтерінің ерекшелігіне қарамастан, бұқаралық құбылыстарды қарастырады. Оқу орындарында оқу-тәрбие үрдісін жүзеге асыру үшін компьютерлік сауаттылықтың негіздерін, әртүрлі сабақтарды өткізу кезінде жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдаланудың заманауи тәсілдері мен әдістерін, оқыту технологияларын іс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағзаның ішкі ортасының биоритмикалық жаңарту
  Несиелер: 6

  Организмнің ішкі ортасы-адам мен жануарлар ағзасындағы жасушалық, ұлпалық, мүшелік деңгейдегі зат алмасу процесі. Дене мүшелерінің құрам тұрақтылығы (гомеостаз), үздіксіз қорғалыста болатын биологиялық сұйықтар - қан, лимфа және ұлпа сұйығы мен ішкі орта ұлпалары - ретикулалы, май, талшықты борпылдақ және тығыз дәнекер, шеміршек, сүйек ұлпалары. Ағзаның ішкі ортасының табиғи жолмен жаңаруы. Қоршаған ортаға бейімделу тетіктерінің күрделенуі және бірегей стресс жағдайларын қалыптастыру реттеудің жалпы қағидал

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адам анатомиясы мен физиологиясы
  Несиелер: 4

  Адам ағзасының анатомиялық құрылымы. Адам ағзасындағы физиологиялық процестер. Адам ағзасының физиологиялық механизмдері. Жүйке жасушасы және оның функционалдық маңызы Қозғыштық және оның динамикасы. Қозғыштықтың анықтау әдістері. ТП және ӘП мембраналық теорияның пайда болуы.Жүйке талшықтарының бойымен импульстерді беру. Жүйке жүйесінің маңызы. Жүйке жүйе эволюциясының негізгі кезеңдері. Рефлекстік доға, нейрон, синапс. Ми қыртысының анализдық – синтездық әрекеті. Екінші сигналдық жүйесі. ЖЖІӘ типтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 10

  Оқу үдерісінің теориясындағы перспективалық реформалар және Қазақстандағы мектеп білімін дамытудағы заманауи үрдістер. Қазіргі мектептегі биологияны оқыту әдістемесінің концептуалды және теориялық негіздері. Ғылымды оқыту әдістерін дамыту тарихы. Жаңартылған білім беру стандарты шеңберінде мектепте биологияны оқыту ерекшелігі. Әр түрлі жастағы балаларды тәрбиелеудегі үздіксіздікті жүзеге асыру құралдары. Биологияны оқытудың озық әдістері, түрлері және технологиялары. Мектептегі оқу үрдісін ұйымдастыру әдіст

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салыстырмалы физиология
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардағы және адам ағзасындағы физиологиялық процестер. Физиологияның мәселесі адам ағзасының жұмысы, оның әр бөлігінің мәні, олардың байланысы, олардың реакциясы және қатысуы, ағзаның жалпы қызметі. Жоғарғы жүйке жүйесінің физиологиялық әдістемелері, жаңа технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биофизика
  Несиелер: 6

  Термодинамика. Биоэлектрические потенциалы. Электропроводность биологических систем. Фотобиология, физические факторы действия на биообъекты. Основные фотобиологические процессы в живых сис-темах. Радиационная биофизика. Биомеханика и акустика. Гидроди-намика. Хронобиология и автоволновые процессы. Биофизика биоло-гических макромолекул. Биофизика мембран, Электрокинетические явления Молекулярные системы управления клеточными процессами

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туа біткен патологиялардың молекулалық механизмдері
  Несиелер: 5

  Жеке молекулалардың, молекулалық кешендердің және супрамолекулалық құрылымдардың өзара әрекеттесу деңгейіндегі организмдердің өмірлік белсенділігі. Репликация, транскрипция, генетикалық материалдарды аударудың молекулалық механизмдері. Мутацияның және рекомбинацияның молекулалық механизмдері. Туа біткен хромосомалық аурулар. Онтогенездің жасушалық механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эволюциялық ілім
  Несиелер: 5

  Жердегі өмірдің пайда болу проблемалары, эволюцияның себептерін анықтау, тірі заттардың тарихи даму заңдылықтарын анықтау, тірі табиғат патшалығының дамуын зерттеу, қазіргі эволюциялық теория; адамның пайда болуы мен эволюциясы, эволюциялық, микроэволюциялық үдерістерді болжау, микроэволюциялық үдерістерді ғылыми басқару әдістерін дамыту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетке, қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, заң, пәндердің өзекті білімдеріне негізделген азаматтық ұстанымды көрсетеді; қазіргі қоғамдағы, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік тетіктеріндегі рухани және құқықтық процестердің рөлін түсіндіреді; адам өміріне және қоршаған ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсерін түсіндіреді.

 • Код ON2

  Математика, физика, химия саласындағы негізгі ғылыми жаратылыстану ұғымдарына сүйенеді; есептерді шешу әдістемелерін меңгерген. Алған білімдерін практикада қолданады; ең тиімді тәсілдерді пайдалана отырып, қойылған міндеттерді шешуді таба алады. Жаратылыстану ғылымдарының негізгі бөлімдері бойынша ақпаратты өз бетінше іздеуде жаратылыстану ғылымдары бойынша теориялық білімді қолданады; жаңа мәліметтерді зерттеу дағдыларын меңгерген.

 • Код ON3

  Флора мен фаунаның алуан түрлілігі, өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің тарихи даму жолдары; организмдердің жіктелу принциптері; өсімдіктер мен жануарлар типтерінің негізгі таксондарының морфофизиологиялық ерекшеліктері; биосферадағы заттар мен энергияның өзгеруіндегі флора мен фаунаның рөлі.

 • Код ON4

  Өсімдіктер дүниесінің алуан түрлілігі, тарихи даму жолдары туралы білім алады; организмдерді жіктеу принциптері; өсімдіктердің негізгі таксондарының морфофизиологиялық ерекшеліктері; биосферадағы заттар мен энергияның трансформациясындағы флораның рөлі; өсімдіктердің анатомиялық құрылымын біледі. Геоботаника, биоәртүрлілікті сақтау, өсімдіктер дүниесін қорғау, сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктер, өсімдік ресурстары мен өсімдіктер физиологиясы саласындағы жүйелі білімді меңгерген, төменгі Жоғары өсімдіктердің алуан түрлілігі, олардың сақталуы, жіктелуі, эволюциялық дамуы, табиғаттағы рөлі және адамның шаруашылық өміріндегі маңызы туралы түсінікке ие

 • Код ON5

  Зоологиялық пәндер кешенінің терминдері мен ұғымдарын пайдаланады, жануарлар патшалығының жүйелі санаттарында, теориялық және қолданбалы зоологияның тұжырымдамаларында, заңдарында, заңдылықтары мен өзекті мәселелерінде бағдарланады далалық және зертханалық жабдықтардың көмегімен оқу және ғылыми экспериментті дайындау мен өткізуді жүзеге асырады.

 • Код ON6

  Генетикалық аурулардың дамуы негізінде жатқан тұқым қуалайтын материал құрылымында бұзылулар кезінде зерттеу жүргізу үшін алынған білімді қолданады; цитогенетикалық зерттеулер жүргізу әдістерін меңгеру; хромосомалардың генетикалық картасын құра білуді суреттейді, хромосомаларды карталау әдістерін зерттейді, эксперимент қояды, нәтижелерді түсіндіреді, қорытынды жасайды, алған білімдері мен түсініктерін кәсіби деңгейде қолдана білу, гистологиялық микропрепараттарда, электроннограммалар мен микрофотографияларда әр түрлі ұлпалар мен мүшелерді және олардың құрылымдық компоненттерін тану дағдыларын меңгеру, биология бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді.

 • Код ON7

  Адам және жануарлар физиологиясындағы жаңа технологиялар мен әдістемелерді әзірлеу мен қолданудың негізгі ерекшеліктерін анықтайды; зертханалық жабдықтармен жұмыс істеу; физиологиялық зерттеулерді орындау; экспериментте физиологиялық процестің өту ерекшеліктері бойынша жануарлар мен адам ағзасының функционалдық жағдайын объективті бағалау дағдыларын меңгерген

 • Код ON8

  Педагогикалық менеджмент, педагогика білімі негізінде білім беру үдерісін басқарудың принциптерін, нысандарын, әдістері мен құралдарын қолданады, бұл ретте іс-әрекет, жеке тұлғаға бағытталған және технологиялық тәсілдерді басшылыққа алады; мектепте инклюзивті білім беруді іске асыруды жоспарлайды және ұйымдастырады

 • Код ON9

  Педагогиканың және биологияны оқыту әдістемесінің заңдылықтары мен үрдістерін ескере отырып, педагогикалық жағдайларды шешудің барынша оңтайлы нұсқаларын ұсынады; педагогикалық практиканың нәтижелерін талдайды және оқушыларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту процесінде жүргізілген жұмыстар туралы тиісті қорытынды жасай

 • Код ON10

  Биологиялық физика мен организмдердің Даму биологиясының негізгі ұғымдарын; онтогенездің әртүрлі кезеңдерінде молекулалық және жасушалық өзара әрекеттесудің әсерін анықтайды. Организмдердің физика-химиялық ерекшеліктерін зерттеу бойынша зерттеулерді талдау және жоспарлау кезінде, эмбриология, даму биологиясы, биофизика және биоритмология саласында, сондай-ақ оқыту процесінде және өндірісте өзіндік ғылыми зерттеулерді дербес жоспарлау және жүргізу процесінде білім мен түсініктерді белсенді қолданады және көрсетеді. Зерттеудің биофизикалық, хронобиологиялық және эмбриологиялық әдістерін меңгерген.

 • Код ON11

  Ішкі биохимиялық және биофизикалық процестерге, жануарлар мен өсімдіктердің дамуын басқарудың морфогенезі мен мүмкін жолдарын; абстрактілі ойлау, талдау, синтездеу қабілетін; өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі жетілдіруге, өздігінен білім алуға, шығармашылық әлеуетті пайдалануға дайындығын; мәселелер мен жағдайларды шешуге креативті ойлау және шығармашылық көзқарас дағдыларын бейнелейді

 • Код ON12

  Генетика, молекулалық биология, жасушалар биологиясы, микробиологияның негізгі ұғымдарын атайды; жасушалардың әртүрлі типтерінің құрылымдық-функционалдық ерекшеліктерін жүзеге асырудағы органикалық қосылыстардың негізгі кластарының өзара байланысы мен рөлін салыстырады. Хромосомалардың құрылысы мен жұмыс істеуі, жасушалық циклдің әр түрлі кезеңдеріндегі ӛзгерістер, хромосомалардың сандық және құрылымдық бұзылыстарының даму механизмдері туралы білімдермен еркін әрекет етеді және зерттелетін саладағы проблеманы шешу үшін дәлелдерді қалыптастырады.

 • Код ON13

  Генетикалық міндеттерді шешу кезінде, генетика, жасушаның биологиясы және микробиология саласында, оқу процесінде және өндірісте өзіндік ғылыми зерттеулер жүргізу және өз бетінше жоспарлау процесінде пайда болған дағдыларды интеграциялайды. Цитогенетикалық зерттеулер жүргізу, хромосоманы анықтау үшін әріптестермен және басқа адамдармен қарым-қатынас жасай алады, сондай-ақ оқытудың үздік нәтижелеріне жету мақсатында әріптестермен және басқа адамдармен тиімді қарым-қатынас жасай алады.

 • Код ON14

  Тірі ұйымдастырудың молекулалық деңгейінің құрылысы мен қызметін бағалау әдістерін талдайды. Тірі материяның молекулалық құрамының құрылымдық-функционалдық ерекшеліктері саласындағы қазіргі ғылыми жаңалықтардың мәліметтеріне дербес талдау жасай отырып, жаңа білім алады және оларды кәсіби қызметте қолдана алады; білім, дағды мен білік деңгейін одан әрі жақсарту үшін өз қызметінің өзіндік талдау жасай алады.

6B05101 Өсімдіктер биотехнологиясы және микробиология
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05101 Биология
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B05101 Биология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биологиялық инженерия
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B05101 Биология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05101 Биология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 Биология және ауылшаруашылығы
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология 4 года
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top