Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01601 Тарих в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • жоғары әлеуметтік және ұлттық құндылықтарға, гуманистік педагогика идеяларына адалдығын көрсетеді; өзін-өзі позитивті бағалауды қалыптастырады, тілдерді, мемлекеттік және азаматтық бірегейлікті және тілдік толеранттылықты дамытуға ықпал етеді;
  • педагогика мен психологияның ең соңғы жетістіктерін, жоғары оқу орнында заманауи оқыту технологияларын, студенттік психологияны талдайды; тәлімгердің жетекшілігімен мақсатына сәйкес оқылатын пәннің мазмұнын анықтайды және оқытудың формаларын, әдістерін және құралдарын таңдайды;
  • дереккөздердің электронды жарияланымдарын құрудың әдістері мен технологияларын қолданады, ғылыми семинарларда, конференцияларда өз тұжырымдары мен қорытындыларын ұсынады, білім шегін кеңейтеді; халықаралық қатынас машығын қалыптастырады.
  • кәсіби міндеттерді шешуде пәнаралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылға қатысуға, ақпаратты, идеяларды, тұжырымдарды, мәселелер мен шешімдерді нақты және мағыналы түрде хабарлайды
  • пайымдамаларды қалыптастыру үшін әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асырады;
  • жалпы және отандық тарих саласында тәуелсіз жоғары сапалы ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру үшін қажет тарихи материалдарға тарихнамалық және деректанулық талдау жүргізеді;
  • тарихи және ғылыми білімнің, оның ішінде пәнаралық саладағы даму тенденцияларын сыни тұрғыдан талдайды және бағалайды;
  • белгілі бір кезеңге қатысты қазақстандық және шетелдік тарих ғылымының теориялық және әдістемелік жетістіктерін пайдалана отырып, макро және микро тарих проблемаларын, оның ішінде жоғары кәсіби білімнің әлемдік тенденцияларымен байланысты кешенді зерттеулерді іске асырады;

Ұқсас БББ

7M01601 Тарих педагогтерін даярлау

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

7M01601 Тарих

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

7M01601 Тарих

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

7M01601 Тарихшы педагог

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

7M01601 Тарих педагогтарын даярлау

Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

7M01601 Тарих

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

7M01601 Тарих

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

7M01601 Тарих (2 ж)

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

7M01601 Тарих педагогін даярлау

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

7M01601 Тарих

Қызылорда "Болашақ" университеті

7M01601 Тарих

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

7M01601 Тарих

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

7M01601 Тарих

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

Top