Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01402 Дене шынықтыру және спорт в Silkway Халықаралық университеті

 • Кәсіби қызмет негіздері
  Несиелер: 3

  Университет дене шынықтыру және спорт мамандарын даярлайды, олар дене шынықтыру мұғалімдері де, сондай-ақ дене шынықтыру және спорт саласындағы басқа да қызметті жүзеге асыра алады. Пәннің мақсаты-жеке тұлғаның дене тәрбиесін қалыптастыру, ағза функцияларының үйл��сімді дамуы, денсаулықты сақтау және нығайту үшін дене шынықтыру мен спорттың әртүрлі құралдарын бағыттап қолдану қабілеті, оқу және кәсіби қызметке психофизикалық өзін-өзі дайындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі108
  Несиелер: 5

  Өмір тіршілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі. Қауіпті және зиянды факторлардың жіктелуі. Әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайлардың жіктелуі. Жер сілкінісі кезіндегі ұйымдастыру-практикалық қауіпсіздік шаралары. Тұрақты дамудың концепциялары мен принциптері. Түрлі деңгейлердегі: жаһандық, аймақтық, ұлттық және жергілікті деңгейлердегі ТД стратегиясы мен саясаты. ҚР Тұрақты даму болашағы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру және спорт тарихы
  Несиелер: 6

  Даму тарихы. Жіктеу, жүйелеу және терминология. Оқыту және жаттықтыру теориясы мен әдістемесі. Спорттық педагогикалық шеберліктің техникалық, тактикалық физикалық және психикалық қасиеттері. Спорттық дайындықтың түрлі жүйелерінде спорттық шеберлікті жетілдіру процесін басқару. Спорт кешендерін және спорт түрлерін материалдық, техникалық қамтамасыз ету

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дене тәрбиесінің қазіргі даму формалары
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Спорт құрылыстары
  Несиелер: 4

  Спорт ғимараттарының тарихы. Спорт ғимараттарының даму кезеңдері және сәулеттік ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Таңдап алынған спорт түрінен әдіс-тәсілдік дайындық негіздері
  Несиелер: 5

  Учебный курс «Основы методов подготовки в избранном виде спорта» дает последовательное описание проблемного поля дисциплины специализации. Большое внимание уделяется изучению, определению роли принципов и методов тренировки, а также рассмотрению ко��кретных методик физической подготовки спортсменов

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ДШ және С психологиясы
  Несиелер: 5

  Психологияны ғылым ретінде анықтау және оның ғылым жүйесіндегі орны. Психология мәні және міндеттері, принциптері. Спорттық психология-бұл ең алдымен, спорттық қызметтің ерекше жағдайларында әрекет ететін тұлғаның ерекшеліктерін зерттейтін психологиялық ғылым саласы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Спорт түрлерінің физиологиялық негіздерін білу, дене шынықтыру оқытушысы жеке өмірде, отбасында, болашақ кәсіби қызметінде, сондай – ақ халықтың денсаулығын сақтау және нығайту үшін білімді қолдану, дене шынықтырумен шұғылданушылардың дамуын бақылаудың оқу-практикалық құралдары мен физиологиялық әдістерін қолдану бойынша дағдыларды қалыптастыру керек

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогтың коммуникативтік мәдениеті
  Несиелер: 5

  Педагогтың коммуникативтік мәдениеті: мәні, құрылымы, функциялары. Педагогтың коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру. Педагогикалық қарым-қатынас құрылымын қалыптастырады: педагогикалық ойлау, қиял, назар және бақылау. Мұғалімнің жеке мәдениеті. Педагог мамандығының коммуникативтік қызметі. Педагог қызметінің құрылымындағы педагогикалық қарым-қатынас. Педагогикалық қарым-қатынас. Мұғалімнің коммуникативтік мәдениеті жүйесіндегі педагогикалық техника

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Анатомия, спорттық морфология негіздері
  Несиелер: 5

  Ағзаның даму және өсу заңдылықтары. Пішіні, сүйектері және олардың бірігуі. Жатыр бұлшық еті. Ішкі органдардың Жүйке жүйесі. Сезім мүшелері. Ішкі секреция органдары. Жалпы динамикалық морфология. Қозғалыс туралы ғылымның даму тарихы. Қозғалыс морфологиясы. Қозғалыстағы адамның жай-күйіне анатомиялық та��дау жүргізу тәртібі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика және тәрбие жұмысының әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл бағдарламада келесі теориялық мәселелер қарастырылады: оқушылардың, сыныптың және жалпы тәрбие үрдісінің диагностикасы; мектеп пен сыныпта тәрбие жұмысын жоспарлау және мақсат қою; сыныптан тыс және мектептен тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру және ө��кізу; мектеп пен сыныптың педагогикалық ұжымының оқушы отбасымен, мектептен тыс мекемелермен өзара іс-қимылы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Мектеп жасындағы балалардың өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары, жүйке жүйесінің физиологиясы. Анализаторлардың физиологиясы және гигиенасы. Жас эндокринологиясы, оқушылардың медициналық-гигиеналық тәрбиесі. Тірек-қимыл аппаратының, ас қорыту мүшелерінің, тыныс алу мүшелерінің, шығару жүйесінің, терінің, қан айналымының, зат алмасудың және оқушылардың энергия алмасуының жас ерекшеліктері. Балалар дамуының әлеуметтік факторлары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқу практикасы
  Несиелер: 3

  Оқу практикасының (пәндік) мақсаттары: студенттерді дене шынықтыру бойынша педагогтың кәсіби функцияларымен таныстыру және олардың таңдаған мамандығына деген қызығушылығын қалыптастыру; педагог тұлғасының кәсіби-маңызды қасиеттерін қалыптастыру және жетілдіру; нақты міндеттерді шешу кезінде алған практикалық дағдыларды қолдана білуді қалыптастыру; педагог қызметіне шығармашылық көзқарасты тәрбиелеу; университетте алынған теориялық білімді бекіту, кеңейту және тереңдету.; студенттерді педагогикалық жұмысқа келесі бағыттарда дайындау: сауықтыру, спорттық-педагогикалық, кәсіби-қолданбалы және тәрбиелік, рекреациялық; өзіндік жұмыс түрінде педагогикалық қызметтің практикал��қ дағдыларын меңгеру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі" оқу курсы мамандану пәнінің проблемалық өрісін жүйелі түрде сипаттайды. Жаттығудың принциптері мен әдістерінің рөлін анықтауға, сондай-ақ спортшылардың дене шынықтыру дайындығының нақты әдістерін қарастыруға көп көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Білім берудегі менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздері. Мектептің тұтас педагогикалық үрдісінің диагностикасы мен жоспарлануы. Мектептегі әдістемелік қызмет және Мұғалімдерді аттестаттау. Технологиялық тәсіл негізінде мектепті басқару. Мектептің пед��гогикалық ұжымын басқару. Білім берудегі менеджердің көшбасшылық және көшбасшылық қасиеттері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемкорлыққа қарсы және құқықтық мәдениет
  Несиелер: 5

  Бағдарлама адамның адаммен, қоршаған ортамен қоғаммен қарым-қатынасын реттейтін этикалық және заңнамалық нормаларды білуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау мен ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Сабақ кикбоксинг бойынша сабақ өткізу формасы ретінде; жарыстарды ұйымдастыру және өткізу. Жарыс ережесі. Оқыту әдістемесі. Оқытудың жалпы негіздері. Жаңа келушілерді оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты, міндеттері, әдістері. Кикбоксинг құралдарымен дене шынықтыру-сауықтыру және қолданбалы сипаттағы сабақтарды өткізу әдістемесі. Жасөспірімдер мен жасөспірімдерге арналған жаттығу жүктемелерін қолдану ерекшеліктері.. Кикбоксинг секциясының жұмысын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Интеллектуалды ойындар (шашка, шахмат, нарда)
  Несиелер: 5

  Спорттық жаттығу процесі жекпе-жекте, атап айтқанда бокста оқыту мен тәрбиелеудің бірыңғай, көп жылдық процесі ретінде қарастыру керек., түрлері мен шарттарын дайындау. Спортшыларды даярлау жүйесіндегі өзекті мәселелер: а) боксшыларды оқыту мен жаттығудың жеке әдістемесінің ерекшеліктеріне маңызды педагогикалық ережелер мен ережелерді қолдану; б)жоғары дәрежелі шеберлерді оқыту және тәрбиелеу бойынша жетекші жаттықтырушылардың жұмыс тәжірибесін зерделеу және қорыту; в) спорттық жаттығу процесін тиімді басқару мақсатында әр түрлі жүктемені реттеп, кезектестіруге мүмкіндік беретін оқытушының (жаттықтырушының) басшылығымен шұғылданушылардың шығармашылық өзіндік іс-әрекеті үшін неғұрлым ұтымды педагогикалық міндеттер мен тапсырмаларды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жаппай сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Базалық спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес базалық спорт түрлері бойынша сыныптан тыс жұмыстар жүргізу. Базалық спорт түрлері бойынша төрешілік ережесі. Жарыс ережелерін құру. Көңілді старттар ойынының сценарийін жазу. Қозғалыс қозғалысының психологиялық құрылымы. Базалық түрлерді, спорттық қозғалмалы ойындарды оқыту үрдісіндегі негізгі мәселелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалау технологиясы және дене тәрбиесінің оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Сабақта дене шынықтыру пәнінің негізгі міндеті-баланы қозғалыс әрекетінің дұрыс техникасына үйрету. Бағдарламалық материалды дұрыс игерудің нәтижесі оқылған жаттығуларды орындау техникасын бағалау болып табылады. "Этикалық құндылықтар мен салауатты өмір салтын ұстану қабілеті" пәні шеңберінде қалыптасуын бағалау үшін оқытушы материалдардың мазмұндық жағы мен сапасын бағалайды. Сондай-ақ ағымдағы бақылау кезінде тиісті сабақ түрлері бойынша оқушының бақылау нормативтерін тапсыру нәтижелері ескеріледі. Білім алушылардың білімі, біліктілігінің болуы, дағдыларының болуы назарға алынады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру және спорт педагогикасы
  Несиелер: 6

  Тұлғаны дамыту, тәрбиелеу және қалыптастыру. Дене шынықтыру және спорттың жалпы мәселелері. Оқу-тәрбие мекемелеріндегі педагогикалық процесс, қазіргі педагогиканың негізгі әдіснамалық ережелері. Білім беру мазмұны, оқыту принциптері, теориялар. Педагогиканың жалпы негіздері. Адамгер��ілік, еңбек, эстетикалық, дене тәрбиесі. Дене шынықтыру және спортпен шұғылдану процесінде тұлғаның эстетикалық, адамгершілік, еңбек тәрбиесі. Дене шынықтыру және спорт саласындағы педагогикалық басқару. Дене шынықтыру және спорт саласындағы тәрбие жұмысының әдістемесі. Дене шынықтыру мұғалімі мен жаттықтырушысының Педагогикалық шеберлік негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Волейбол, баскетбол оқыту әдісімен
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: - Мектептегі дене шынықтыру білімінің тұжырымдамасын. Оқу процесіне материалды енгізу реті. Меңгеруі керек - дене шынықтыру мұғалімінің жұмысын жоспарлауды; оқытудың әртүрлі құралдары мен әдістерін қолдана отырып, оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастырудың әр түрлі формаларын ұйымдастыруды ��әне өткізуді; оқу үрдісінде мектеп курсының мазмұнын жоспарлауды және жүзеге асыруды;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Таңдап алынған спорт түрінен теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Таңдап алынған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі" оқу курсы мамандану пәнінің проблемалық өрісін жүйелі түрде сипаттайды. Жаттығудың принциптері мен әдістерінің рөлін анықтауға, сондай-ақ спортшылардың физикалық дайындығының нақты әдістерін қарастыруға көп көңіл бөлінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және көшбасшылық
  Несиелер: 3

  Қазіргі заманғы менеджмент пен психологияда көшбасшылық пен кәсіпкерлік білім беру детерминантын анықтау бойынша пікірталас орын алуда. Біз көшбасшылық пен кәсіпкерлік адам тұлғасының әлеуметтік қалыптасуы мен дамуының, немесе басқаша айтқанда, әлеуметтену процесінің туынды немесе нәтижелерінің бірі екеніне сенімдіміз. Көшбасшылық-жеке қасиеттер емес, ұжымдағы өзара қарым-қатынас жүйесі, бір адам (көшбасшы) бастамашылық танытып, іс-әрекеттер мен олардың ықтимал салдарлары үшін жауапкершілікті өзіне алған кезде. Көшбасшылық мінез-құлық туралы бірнеше теориялық ережелер бар. Білім беру үдерісіндегі көшбасшылық педагогикалық және тәрбие қызметінің құрылымы мен әлеуметтік функцияларын анықтайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Футбол, гандбол оқыту әдісімен
  Несиелер: 6

  Футбол мен гандболдың даму тарихы. Техникалық, тактикалық әрекеттердің жіктелуі. Ойыншылардың функционалдық әрекеті. Ойын ережелері, жабдықтар. Іс-әрекеттегі ойындарды оқыту әдістемесі. Жарыс ережесі. Төрешілік. Футбол және гандболды оқыту әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гимнастика оқыту әдісімен
  Несиелер: 5

  Гимнастиканы оқыту теориясы мен әдістемесінің маңызды мәселелерін оқу, студенттердің негізгі кәсіби міндеттерін өзіндік және шығармашылық орындауға сапалы дайындығына ықпал ету: студенттерде гимнастика бойынша сабақтарды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу үшін қажетті білімді, ептілік пен дағдыларды қалыптастыру, сабақтарда��ы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, гимнастиканың даму тарихы, гимнастика түрлерінің жіктелуі, саптық жаттығуларды орындауға арналған командаларды, жалпы дамытатын жаттығулардың міндеттері мен терминологиясын қалыптастыру., дене шынықтыру бойынша мектеп бағдарламасының гимнастикалық бөлімінің жаттығуларын орындау техникасы және оқыту әдістемесі, қауіпсіздік техникасы, гимнастика сабақтарында сақтандыру және көмек көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Даму мүмкіндіктері шектеулі жастарды оқытуды, тәрбиелеуді, әлеуметтік бейімдеуді және қоғамда интеграциялауды қамтамасыз ететін оңтайлы жағдайлар жасау, білім беру кеңістігінің барлық субъектілері үшін білім беру сапасына қол жеткізуді және қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында инклюзивті білім беру бойынша жүйелі жұмысты әзірлеу және енгізу, білім беру кеңістігінің барлық субъектілері үшін уақтылы түзету көмегін қамтамасыз ету үшін ЖБ бар оқушылардың білім алу қажеттіліктерін ерте диагностикалауды қамтамасыз ететін, түзету-дамыту жұмысының жеке бағдарламасын әзірлеу және іске асыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Туризм оқыту әдісімен
  Несиелер: 6

  Даму тарихы. Туристік жорықтардың ағзаға әсер ету ерекшеліктері. Жіктеу, жүйелеу және терминология. Жаттығу әдістемесі оқытатын. Спорттық және белсенді экскурсиялар жасау, жолдарға құжаттарды ресімдеу, жабдықтарды таңдау, тамақтануды ұйымдастыру, жолдарда қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Туризм техникасының түрлерін ажырату, жарыстың негізгі ережелерін білу. Туризм ойындарының тактикасын құрудағы шеберлік деңгейін арттыру. Сабақ кезінде аналитикалық әрекеттерді жетілдіру. Сабаққа байланысты барлық істерді жатқа білу, оларды дұрыс толтыра білу. Мектепте туризмге үйреткен кезде, ойын ережелерін сақтай отырып, олардың соттай алуын қадағалаңыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектептегі гимнастиканың теориялық және әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнге кіріспе. Пәннің пәні, пәні, мақсаттары мен міндеттері. Терминдер мен анықтамалар. Қазақстан Республикасының 1-11 сыныптарына арналған дене шынықтыру бойынша типтік бағдарламалардың талаптарын зерделеу. Негізгі және вариативті бөлім. ��имнастика сабақтары және оларға қойылатын талаптар. Акробатикалық жаттығулар. Аэробика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ спортының тарихы
  Несиелер: 5

  Даму тарихы. Жіктеу, жүйелеу және терминология. Оқыту және жаттықтыру теориясы мен әдістемесі. Спорттық педагогикалық шеберліктің техникалық, тактикалық, физикалық және психикалық қасиеттері. Спорттық дайындықтың түрлі жүйелерінде спорттық шеберлікті жетілдіру процесін басқару. Спорт к��шендері мен спорт түрлерін материалдық, техникалық қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 4

  Педагогикалық тәжірибе студенттердің теориялық дайындығын олардың практикалық қызметімен біріктіруді қамтамасыз ететін оқу-тәрбие үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл алған білім мен іскерлікті практикада қолдануға мүмкіндік береді және студенттерді б��лашақ кәсіби қызметке табысты дайындаудың тиімді құралдарының бірі болып табылады. Ол жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша студенттердің теориялық білімін, іскерліктері мен дағдыларын тереңдетеді және бекітеді. Педагогикалық практика студенттердің жалпы орта білім беру мекемелерінің оқушыларымен оқу-тәрбие жұмысын өз бетінше жүргізу кәсіби және педагогикалық іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырады. Педагогикалық практика студенттерге болашақ мамандықты таңдаудың дұрыстығына толық көз жеткізуге мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Бағдарлама кәсіптік сипаттағы грамматиканы, лексикалық материалдарды және кәсіптік бағыттағы мәтіндерді білуге, оқудың жетекші рөлінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынасты жүзеге асыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұлттық спорт қозғалыс ойындары оқыту әдісімен
  Несиелер: 6

  Ұлттық ойындар мен спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес ұлттық ойын спорты бойынша сыныптан тыс жұмыстар жүргізу. Ұлттық ойындар түрлері бойынша төрешілік ережесі. Жарыс ережелерін құру. Көңілді старттар ойынының сценарийін жазу. Қозғалыс қозғалысының психологиялық құрылымы. Ұлттық спорттық қозғалмалы ойындарға оқыту үрдісіндегі негізгі мәселелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектептегі жеңіл атлетиканың теориялық және әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Жеңіл атлетика бойынша таңдаған мамандығын жетілдіру курсының бағдарламасы: оқыту теориясы мен әдістемесі, дене шынықтыру қозғалысының әр түрлі бөліктерінде дағдыларды, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұлттық спорт түрлері
  Несиелер: 5

  Ұлттық спорт түрлерінің тарихын білу - бұл қазақтың ұлттық ойыны: тымақты қағу; алтыбақан; Қыз қуу; көкпар; аударыспақ; бәйге; Түйме алу; Аламан бәйге; ақ сүйек; сондай-ақ жазғы және қысқы олимпиадалық спорт түрлері және олардың жіктелуі. Олимпиадалық және ұлттық спорт түрлерінің төрешілік ережелері. Спорт түрлері бойынша жарыстардың ережелерін құру. Қазақстан Республикасында олимпиадалық және ұлттық спорт түрлерінің даму тарихы, гуманистік саясат негіздері. Жазғы және қысқы олимпиадалық спорт түрлерінің жіктелуін білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектептегі футболдың теория және әдістеме негіздері
  Несиелер: 5

  Футболдың даму тарихы. Техникалық, тактикалық әрекеттердің жіктелуі. Ойыншылардың функционалдық әрекеті. Ойын ережелері, жабдықтар. Іс-әрекеттегі ойындарды оқыту әдістемесі. Жарыс ережесі. Төрешілік. Футболды оқыту әдістемесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Паралимпиадалық және олимпиадалық спорт түрлері
  Несиелер: 5

  Олимпиадалық спорт тарихы, гуманистік саясат негіздері. Олимпиадалық спорттың әлеуметтік-экономикалық негіздерін ұйымдастыру. Олимпиадалық білім берудің тұжырымдамалық негіздері. Оқушы жастардың олимпиадалық білім алуы. Олимпиадалық білім беруде жасөспірімдерді тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дене жаттығуларының биомеханикасы
  Несиелер: 6

  Физикалық жаттығуларды биомеханикаға енгізу. Қозғалыстарды зерттеудің биомеханикалық әдістері. Қозғалыс аппараты биомеханикалық жүйе ретінде. Адам қозғалысының кинематикасы мен динамикасы. Қозғалыс жүйесі және оларды басқаруды ұйымдастыру. Техникалық-тактикалық шеберлікті сандық бағалау. Дифференциалдық биомеханика. Қозғалыс қасиеттерінің биомеханикасы. Спорттық локомоция.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Таңдап алынған спорт түрінен кәсіптік жаттықтырушылық қызметін жетілдіру
  Несиелер: 5

  Дайындықты басқарудағы жаттығу қызметін жетілдіру жоспарлау, жаттығу процесін ұйымдастыру, жарыстар өткізу, ғылыми-зерттеу жұмысын бақылау, студенттердің техникалық, тактикалық, психологиялық, зияткерлік, теориялық мамандануы бойынша сабақтарда оқу практикасын өткізу. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын пайдалана отырып, әдістемелік сабақтар өткізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру және спорт менеджменті
  Несиелер: 6

  Спорттық менеджмент-бұл нарықтық жағдайда жұмыс істейтін дене шынықтыру және спорт ұйымдарын тиімді басқару теориясы мен практикасы. Дене тәрбиесі Қазақстанның халық шаруашылығы саласының "Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер"сияқты кіші саласын құрайды. Осылайша, спорт менеджменті нарықтық жағдайда дене шынықтыру және спорт саласындағы ұйымдардың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін салалық арнайы менеджменттің бір түрі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жекпе-жек түрлері
  Несиелер: 6

  Жалпы Биохимияның негізгі міндеті-тірі материяның химиялық құрамын және тіршілік ету негізінде жатқан тірі организмдерде орындалатын химиялық процестерді зерттеу. Б. ф. у. және с. міндеті дене жаттығуларын орындау кезіндегі жалпы биохимиялық заңдылықтарды зерттеу және дене тәрбиесі мен спорттық жаттықтыру әдістерін жетілдіру үшін осы заңдылықтарды қолдану, спортшылардың жаттықтыру жағдайын бағалау және спортшының тамақтануының биохимиялық негіздерін әзірлеу үшін болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Таңдап алынған спорт түрінен спорттың жаттығу процесін басқару
  Несиелер: 6

  Дене шынықтыру және спортты басқару әдістері. Мерзімді оқыту. Туристік жорықтар, экскурсиялар және саяхат. Дене тәрбиесі жүйесінің негіздері. Спорттың бірыңғай жіктелуі. Дене тәрбиесінің принциптері. Қозғалысқа оқыту және физикалық әлеуетті дамыту. Оқушылардың дене тәрбиесін ұйымдастыру. Басқару қызметінің принциптері мен әдістері. Мектепішілік басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балалар мен жасөспірімдер теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 6

  Балалар мен жасөспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес балалар-жасөспірімдер спорты бойынша жұмыс жүргізу. Базалық спорт түрлері бойынша төрешілік ережесі. Жарыс ережелерін құру. Көңілді старттар ойынының сценарийін жазу. Қозғалыс қозғалысының психологиялық құрылымы. Балалар мен жасөспірімдер спортының, спорттық қозғалмалы ойындардың негізгі мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Командалық спорт түрлері (волейбол, баскетбол, футбол, гандбол)
  Несиелер: 5

  Әдістемелік-тактикалық әрекеттердің жіктелуі. Ойын ережелері, жабдықтар. Командалық тактикалық әрекеттер. Волейбол, баскетбол, футбол, гандбол бойынша оқу - жаттығу сабақтарын ұйымдастыру және өткізу. Әдістемелік, тактикалық дайындық. Төрешілік және жарыс ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Диплом алды практика
  Несиелер: 5

  Зерттеу мәселесі бойынша дипломдық жұмыстардың материалдарын, тәжірибелік-педагогикалық жұмыстың нәтижелерін жүйелеу, өңдеу. Дипломдық жұмысты әдеби рәсімдеу және алдын ала қорғау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 10

  Бағдарлама нормативтік құжаттармен танысуға, Көрнекі құралдар мен дидактикалық материалдарды дайындауға бағытталған. Дене шынықтыру пәндері бойынша сабақтарды тақырыптық жоспарлау және өткізу (циклдік – жазғы және қысқы спорт түрлері). Ашық сабақтар мен сыныптан т��с тәрбие іс-шараларын жоспарлау және өткізу. Мұғалімдер мен студенттердің сабақтарына қатысу және талдау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

 • Код ON2

 • Код ON3

 • Код ON4

 • Код ON5

 • Код ON6

 • Код ON7

 • Код ON8

 • Код ON9

 • Код ON10

6B01402 Дене шынықтыру және спорттық менеджмент
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01402 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01402 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01402 Дене шынықтыру және спорт мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01402 Дене шынықтыру және спорт
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top