Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04201 Құқықтану в Yessenov University

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты еңбек нарығында Құқықтану саласында кәсіби білімі, дағдылары, басқарушылық, цифрлық дағдылары, талдамалық және зерттеушілік ойлауы, нормативтік сараптамаларды ұйымдастыру және жүргізу қабілеті, азаматтардың құқықтарын қорғау жүйесі тетігінің білімі және жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін өңір мен ҚР Юриспруденция саласындағы практикалық қызметке енгізу қабілеті бар жоғары білікті кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: ғылым тарихын оқып-үйрену негізінде ғылыми ойлау стилін қалыптас-тыру. Курс пәннің теориялық негіздерін зерделеуге, түпнұсқа-лармен, шетелдік және отандық ғылым методологтарының классикалық еңбектерімен жұмыс жасауға, сыни ойлау мәдениетін, пікірлесу мен ойын ашық, еркін, дәл, терең қисынмен жеткізе білуге бағытталған. Ғылымның тарихи кезеңдері, қоғам, мәдениет, адам туралы ғылымдардың қалыптасу тарихын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты кәсіби қызметті табысты жүргізу үшін қажетті негізгі коммуникативтік дағдылар мен дағдыларды дамыту және өңдеу болып табылады. Пән кәсіби ортада қарым-қатынас жасау терминологиясын, сондай-ақ мәтінді аудару кезінде грамматикалық құрылымдар мен лексикалық ережелерді меңгеруге бағытталған. Мамандыққа негізделген сөздер мен сөз тіркестерінің, негізгі терминдердің мағынасын және оладың эквиваленттерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР және шет елдердегі еңбек қатынастарын реттеудің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгерудің мақсаттары: магистранттардың негізгі теориялық ережелер, Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің еңбекті реттеу және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы заңнамасын меңгеруі, заңнамамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, практикада туындайтын күрделі жағдайларда бағдарлай білу, алған білімдерін қолдану дағдыларын меңгеру; қазақстандық еңбек заңнамасы мен басқа елдердің заңнамасы арасында талдау жүргізе білу; Қазақстан және басқа елдердің еңбек құқығы саласында салыстырмалы құқықтану дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық зерттеу әдістері және коммерциализация
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғылыми, эксперименттік және конструкторлық жұмыстарды жүзеге асыруда қолданылатын инновациялық әдістерді қарастыру. Курс өзінің ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыруға қабілетті мамандарды ғылыми және кәсіби даярлауды қамтамасыз етуге арналған. Курс ақпаратты ғылыми іздеу негіздерін, жаңа идеяларды жасауға бағытталған зерттеу әдістерін, зияткерлік қызмет нәтижелерін аудару және коммерцияландыру нәтижесінде туындайтын нормативтік-құқықтық қатынастарды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық және ұлттық құқықтағы адам құқықтары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттарға адам құқықтары ұғымы мен мазмұны, оларды жіктеу, қорғаудың нысандары мен түрлері туралы жалпы түсінік алуға, конституциялық және өзге де салалық заңнамамен және сот практикасының материалдарымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға, адам мен азаматтың негізгі құқықтарының құрылымын меңгеруге және оларды өзара ажыратуға бағытталған. Пәнді зерделеу нәтижесінде магистрант адам құқықтары саласындағы нормативтік құжаттарды талдау білімін көрсете алады; нормативтік құжаттарды сот және құқық қолдану практикасында қолдану; адамның құқықтары мен бостандықтарын іске асыруға бағытталған сот және құқық қолдану практикасын талдау; адам құқықтарының мазмұнын түсіндіру және оны құқық қорғау қызметінде нақты міндеттерді шешу кезінде қолдану

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Патенттану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: зияткерлік меншік объектілері туралы заманауи кешенді ғылым ретінде патенттанудың тұжырымдамалық негіздерімен таныстыру. Пән Өнеркәсіптік меншік және авторлық құқық саласында теориялық білімді қалыптастырады; патенттік, оқу, рефераттық, ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеудің практикалық дағдылары; патенттік зерттеулер жүргізу дағдылары, қазіргі ақпараттық ағымда еркін бағдарлай білуді дамыту; зерттеу еңбегі мәдениетін дамыту және дағдыларды игеру, ғылыми этиканы қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Интернет құқығы және құпиялылық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың интернетте ақпараттық қатынастарды құқықтық реттеудің негіздері мен ерекшеліктері туралы тұрақты білімі мен түсінігін қалыптастыру, нормаларды дұрыс түсіндіру мен қолданудың негізгі дағдыларын қалыптастыру болып табылады, негізгі ережелерін талдау және магистранттарды интернет жүйесінде еркін талдауға үйрету. субъектілердің ақпаратты және электрондық экономикалық қызметіне қатысты ақпараттық заңнаманы және әлеуметтік қызметтің жекелеген түрлерінің құқықтық режимінің ерекшеліктерін ашу, зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Корпоративтік даулар бойынша сот практикасы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты корпоративтік ұйымдардың қызметін құқықтық реттеу саласында заңгерлерді даярлаудың кәсіби деңгейін жетілдіру; корпорациялардың құқықтық жағдайын реттейтін заңнаманы, оны қолдану практикасын тереңдетіп зерделеу; заң қызметінің нақты салаларында нормативтік құқықтық актілерді біліктілікпен қолдану, іске асыру болып табылады; кәсіби қызметтегі материалдық және іс жүргізу құқығы және корпоративтік дауларды шешу бөлігіндегі Қазақстан заңнамасы корпоративтік дауларды шешу тәртібін реттейтін нормаларды талдау, түсіндіру және дұрыс қолдану; корпоративтік дауларды шешу үшін материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын іс жүзінде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • IT өнімдерінің құқықтық табиғаты
  Несиелер: 5

  Магистранттардың интернеттегі ақпараттық қатынастарды құқықтық реттеудің негіздері мен ерекшеліктері туралы тұрақты білімі мен түсінігін қалыптастыру, нормаларды дұрыс түсіндіру мен қолданудың негізгі дағдыларын қалыптастыру негізгі ережелерін талдау және магистранттарды субъектілердің қызметіне қатысты ақпараттық заңнама жүйесінде еркін бағдарлауға үйрету; әлеуметтік ақпараттың жекелеген түрлерінің құқықтық режимінің және электрондық экономикалық қызметті ақпараттық қамтамасыз етудің ерекшеліктерін ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Азаматтық құқық және азаматтық процесс проблемаларын талдау
  Несиелер: 5

  Осы тәртіп азаматтық құқық пен процесті қолданудың жалпы теориялық ережелерін; азаматтық іс жүргізу заңнамасын, заңға тәуелді нормативтік актілерді практикада қолдану ерекшеліктерін; азаматтық және іс жүргізу заңнамасын қолдану практикасын талдау мен жүйелеуді; азаматтық заңнаманы нақты өмірлік жағдайларға қолдану дағдыларын тұжырымдауды қалыптастырады; өз бетінше шығармашылық ойлау қабілетін дамыту, өзінің кәсіби деңгейін арттыру, практикалық қызметті жүзеге асыру кезінде қажетті нормативтік актілерді табу және дербес шешімдер қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамаларын қолданудың теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Азаматтық іс жүргізу және материалдық құқық нормаларын жинақтап қалыптастырады, процеске қатысушылардың рөлін, олардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін және соттың рөлін зерделейді; жалпы юрисдикция соттарындағы, сот актілерін орындау органдарындағы сот процесінің негізгі қағидаттары мен нормаларымен танысады; магистранттарда азаматтық істерді қарау және шешу кезінде қалыптасатын құқықтық қатынастар жүйесі туралы түсінік қалыптастырады; азаматтық процестегі тараптар мен үшінші тұлғалардың жағдайын, азаматтық істердің ведомстволық бағыныстылығы мен соттылығы проблемаларын зерделейді;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Азаматтық істер бойынша апелляция, кассациялық, қадағалау теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты магистранттардың бойында азаматтардың, ұйымдардың, көпшілік білім берудің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың сот нысаны туралы, сондай-ақ азаматтық сот ісін жүргізу шеңберінде сот төрелігін іске асыру тәртібі туралы білімді қолдануға; азаматтық іс жүргізу құқығының нормаларын талдауға және қолдануға; заң техникасы қағидаларына сәйкес іс жүргізу құжаттарын жасауға; азаматтық сот ісін жүргізуде жеке және заңды тұлғалардың мүдделеріне кеңес беруге және оларды білдіруге мүмкіндік беретін қабілеттер кешенін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: болашақ мамандардың тұтас педагогикалық үдерісті және басқару ісі бойынша кәсіптік-психологиялық құзіреттілігін қалыптастыру. Басқару психологиясының теориялық –әдіснамалық негіздерін, еңбек ұжымын басқару психологиясы және ұжымдағы әлекметтік-психологиялық ахуалын, басшылық және лидерлік, адам әрекетін тиімді түрде басқаруды ұйымдастыруды, басқару ісінің әлеуметтік-психологиялық мәселелерін шешуді, тұлғаның психодиагностикалық және психологиялық кеңес беру мәселелерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: болашақ мамандардың кәсіби- педагогикалық және психологиялық мәдениетінің негізін қалыптастыру. Қазіргі педагогика және психология ғылымдарының теориялық негіздерін игеруге және олардың кәсіби міндеттерің шешуге байланысты шығармашылық дайындағын қалыптастыруға бағытталаған. Жоғары мектеп педагогикасының теориялық және әдіснамалық негіздерін, білім берудің қазіргі парадигмасын, Қазақстандағы жоғары кәсіби білім беру жүйесін, жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзіреттілігін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнесті құқықтық қорғау
  Несиелер: 6

  Пәнді оқытудың мақсаты кәсіпорынды рейдерлік басып алуды жүзеге асыру барысында қалыптасатын корпоративтік бақылаудың қазақстандық нарығындағы қоғамдық қатынастарды құқықтық қорғаудың тұжырымдамалық негіздері туралы түсінік қалыптастыру. Пәнді игеру нәтижесінде магистрант: бизнесті сыбайлас жемқорлық көріністерінен және жағымсыз қылықтардан құқықтық қорғаудың мазмұнын түсіндіруге; қылмыстық-құқықтық жауапкершіліктің проблемалық мәселелерін шешуде стандартты емес ғылыми тәсілдерді табуға; бизнестің дамуына әсер ететін институционалдық және әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктерін қылмыстық-құқықтық жауапкершіліктің рөлін сыни бағалауға қабілетті болады; қылмыстық іс жүргізу заңын және қылмыстық сот ісін жүргізу саласына қатысты басқа да нормативтік құқықтық актілерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Киберқылмыс, виртуалды кеңістік және жасанды интеллекттің қылмыстық-құқықтық мәселелері
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу мақсаты магистранттарда жаңа технологиялық жағдайларда жеке тұлғаның, қоғамның, бизнестің және мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, киберқылмыспен күрес мәселелерін тереңдетіп ұсынуды қалыптастыру; пәнді игеру нәтижесінде магистрант: ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ұлттық нормативтік құжаттардың мазмұнын түсіндіруге, ал сондай-ақ көрсетілген саладағы халықаралық және шетелдік заңнаманың негіздері;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бизнес басшылары мен меншік иелерінің қылмыстық-құқықтық тәуекелдері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты қылмыстық заңның теориялық ережелерін нақты ережелерге білікті қолдану қабілетін қалыптастыру барысында бизнес басшылары мен иеленушілерінің шешім қабылдауы кезіндегі қылмыстық-құқықтық тәуекелдер саласындағы практикалық кәсіпкерлік қызметті жүргізу. Пәнді игеру нәтижесінде магистрант: қылмыстық-құқықтық қатынастардың ерекшеліктерін және Қазақстандағы қылмыстық саясаттың даму бағыттарын білуге қабілетті болады. Қылмыстық заңнамадағы олқылықтар мен қайшылықтарды анықтау; қылмыстық құқықтың теориялық-практикалық проблемаларын талдау және олардың кәсіпкерлік саласындағы шешімін іздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ҚР Мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызметті жетілдіру
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік қызметтің әлеуметтік-құқықтық институтының теориялық-әдіснамалық негіздерін зерттеу; мемлекеттік қызметті реформалаудың қазақстандық және шетелдік тәжірибесін талдау; практикалық деректерді қорыту және мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілердің құқықтық жағдайының ерекшеліктерін негіздеу, олардың мемлекеттік қызмет жүйесіндегі рөлін айқындау; мемлекеттік қызметті өткерудің Мемлекеттік қызметке кіруден бастап оны тоқтатқанға дейінгі барлық кезеңдерін зерттеу, құқық қолдану практикасында осыған байланысты туындайтын проблемаларды айқындау; мемлекеттік қызметшілердің құқықтары мен міндеттерінің, оларға қолданылатын шектеулердің жүйесін сыни талдаудан өткізу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ҚР Конституциялық процесі: теориялық және практикалық мәселелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ҚР Конституциялық құқығындағы іс жүргізу нысандарының даму проблемаларының, мәніне өз бетінше зерттеу жүргізу қабілетін қалыптастыру. Конституциялық бақылау теориясын дамыту саласында терең білімдерін көрсету және ҚР Конституциялық-құқықтық заңнамасын жетілдірудің негізгі үрдістерін түсіну; Парламенттің заң шығару қызметін конституциялық-құқықтық реттеу проблемаларының мәнін білуді сыни бағалау және түсіндіру; референдум теориясының жаңа ғылыми әзірлемелерін түсіну және оларды ҚР-да плебисциттерді практикалық өткізу саласында түсіндіре білу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ҚР қылмыстық заңнамасын қолданудың теориялық және практикалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қылмыстық іс жүргізу заңнамасының нормаларын нақты жағдайларға білікті қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант: ҚР Жоғарғы Сотының, қылмыстық іс жүргізу заңнамасындағы ҚР ҚІЖК қолдану мәселелері бойынша өзгерістердің мазмұнын түсіндіруге; қылмыстық сот өндірісінің проблемалық мәселелерін шешу кезінде стандартты емес ғылыми тәсілдер мен тәсілдерді табуға; қылмыстық сот ісін жүргізу практикасын сыни бағалауға; қылмыстық процесс саласында ғылыми таным әдіснамасын қолдануға қабілетті болады; Қылмыстық іс жүргізу заңын және қылмыстық сот ісін жүргізу саласына қатысты басқа да нормативтік құқықтық актілерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қылмыстық құқық және процесс ғылымының қазіргі тенденциялары мен мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қылмыстық процестің негізгі ұғымдары мен қағидаттарын, қатысушылардың іс жүргізу жағдайын, сот дәлелдемелері теориясының негізгі ережелерін, қылмыстық іс жүргізу сатылары бойынша қылмыстық істің қозғалысын және жасалған қылмыстарды тергеуге және сотта қарауға байланысты өзге де рәсімдік мәселелерді зерделеу болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Киберқылмыспен күрестің қылмыстық-құқықтық шаралары
  Несиелер: 6

  Пәнді оқытудың мақсаты магистранттарда теориялық білімді, компьютерлік қылмыстар туралы негізгі ережелерді, қылмыстық құқық ғылымын, халықаралық және шетелдік заңнаманы терең түсінуді қалыптастыру. Магистранттардың ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қолданыстағы қылмыстық заңнаманы зерделеуі және талдауы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Талдау арқылы негізгі азаматтық және қылмыстық-құқықтық шараларды, осы саладағы құқықтық саясатты іске асыруды, проблемаларды шешу жолдарын, сондай-ақ ұлттық азаматтық, қылмыстық-атқару, азаматтық және қылмыстық-процестік заңнаманы жетілдіруді, азаматтық және қылмыстық процесс және Ұлттық процестік заңнама тұжырымдамаларын қалыптастыруда дәлелдеу теориясын қолданумен байланысты проблемаларды түсіндіру;

 • Код ON2

  Құқықтық процестерді зерделеудің қолданыстағы тұжырымдамалары мен тәсілдерін талдау және жеке ғылыми зерттеулер жүргізу үшін ғылыми таным әдіснамасының, құқық философиясының, шет тілін кәсіби деңгейде білудің ерекшеліктерін қолдану

 • Код ON3

  Кәсіби қызмет саласындағы ақпараттық және цифрлық технологияларды пайдалана отырып, ақпараттық - талдау және ақпараттық-библиографиялық жұмыс жүргізу;

 • Код ON4

  Құқық қорғау органдарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қызметіне байланысты мәселелер бойынша білікті заң қорытындылары мен консультацияларды, қылмыстарды ашу және тергеу жөніндегі негізгі әдістерді, тәсілдер мен ұсынымдарды; ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қолда бар құқықтық және ұйымдастырушылық тетігін пайдалану

 • Код ON5

  Жоғары кәсіби құқықтық деңгейдегі құқықтық мәселелерді талдауды қолдана отырып, азаматтық және қылмыстық-құқықтық саладағы проблемалық жағдайларды шешу үшін әртүрлі деңгейдегі нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу

 • Код ON6

  Құқықтық фактілерді және олармен байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды талдау, құқықтық нормаларды талдау, түсіндіру және дұрыс қолдану; заңға нақты сәйкес шешімдер қабылдау және құқықтық әрекеттер жасау; Нормативтік құқықтық актілерге құқықтық сараптама жүргізу; білікті құқықтық қорытындылар мен консультациялар беру, құқықтық құжаттарды дұрыс жасау және ресімдеу

 • Код ON7

  Мемлекеттік қызмет және басқару саласында, азаматтық-құқықтық салада, қылмыстық, әкімшілік құқық және процесс салаларында, ақпараттық-құқықтық салада әртүрлі тілдерде кәсіби заң қызметтерін көрсету жұмысын ұйымдастыру кәсіби және кәсіби емес аудитория; басқару психологиясының ерекшеліктерін қолдана отырып.

 • Код ON8

  Жоғары мектеп педагогикасы білімін және ғылыми таным әдістерін қолдана отырып, өзінің педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметін бағалау, одан әрі кәсіби даму жолдарын анықтау.

7M04201 Құқықтану (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04201 Құқықтану
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану (ғылыми-педагогикалық бағыт)
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану 2 жыл
Магистратура

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04201 Құқықтану (бейіндік)
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top