Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты еңбек нарығында сұранысқа ие жоғары білікті педагог кадрларды даярлау болып табылады, бастауыш білім беру пәндері саласында жүйеленген білімді қалыптастыру және жалпы заңдылықтарды оқытудың инновациялық технологияларын қолдану, жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті магистрлердің негізгі және арнайы құзыреттерін қалыптастыру, магистранттардың бастауыш, кәсіби, жоғары білім беру деңгейіндегі білім беру процестері мен құбылыстарын бақылау және талдаудың ғылыми-зерттеу және эксперименталдық әдістерінің негіздерін меңгеру, ғылыми тұрғыда ойлау мен көзқарастары тұрғысынан жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M003 Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Ғылыми- педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бағдарламаның құрылымындағы пәннің орны: "ғылыми-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау" пәні оқу жоспарының базалық бөлігіне жатады. Бұл пәнді меңгеру ғылыми-педагогикалық бағыттағы пәндерді меңгеру және мемлекеттік қорытынды аттестаттауға дайындау үшін негіз болып табылады. Бағдарламаның құрылымындағы пәннің орны: "ғылыми-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау" пәні оқу жоспарының базалық бөлігіне жатады. Бұл пәнді меңгеру ғылыми-педагогикалық бағыттағы пәндерді меңгеру және мемлекеттік қорытынды аттестаттауға дайындау үшін негіз болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым мен бастауыш білімнің қазіргі мәселелері
  Несиелер: 3

  Білім беруде бастауыш білім беруге — білім беру ортасының негізінде ерекше көңіл бөлінеді. Бастауыш білім берудің бірыңғай әлемдік жүйесін әзірлеу үшін әртүрлі іс-шаралар, арнайы бағдарламалар, мониторингтер жүргізіледі. Осы даму сатысын қалыптастыру, әдетте, бастауыш мектепте қаланады. Көптеген ұлттық жүйелер сапалы білім беруді қазіргі заманғы талаптар мен сын-қатерлерге сәйкес келетін қолжетімді және тиімді деп қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірістік менеджмент
  Несиелер: 3

  Мақсаты: магистранттарға өндірісті басқару теориясымен практикасы туралы білім беру. Біліммен іскерліктер оларға кәсіпорындарды құру, пайдалану және дамыту стратегияларын қалыптастыру үшін практикалық қызметіне қажет. Магистранттар уақытпен кеңістіктегі негізгі, көмекші және қамтамасыз ететін процестердің өзара әрекеттесуі туралы, өндірістег ірационалды қосылыстардың құрамымен мүмкіндіктері туралы алған білімдерін қолдана білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бастауыш білім беру ісінің болашақ мамандарын кәсіби қызметке дайындаудың әдіснамасы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Әдістемелік Білім және педагогтың әдістемелік іс-әрекетінің теориясы, кәсіби оқыту әдістемесінің негізгі мәселелері; оқыту құралдарын әдістемелік жобалау және құрастыру, кәсіби оқыту әдістемесі мен технологияларының өзара байланысы мен өзара байланыстылығы қарастырылады, бұл әдістемелік білімнің қазіргі моделін тұтас ұсынуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағдарлы оқытудың технологиясы
  Несиелер: 3

  Университеттік білім беруді дамытудың ұзақ мерзім ішінде жоғары мектепте оқытуды ұйымдастыру формалары айтарлықтай өзгерістерге ұшырады, бірақ оқытушы мен магистранттың өзара іс-қимылының белгілі бір алгоритмі өзінің дәстүрлілігін сақтап қалды, бұл олардың белгілі бір технологиялылығы туралы айтуға мүмкіндік береді. Осылайша, жоғары мектепте оқытудың дәстүрлі технологияларына дәрістер, семинарлар, зертханалық жұмыстар жүргізу, өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру технологиялары және т. б. жатқызуға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Болашақ бастауыш сынып мұғалімін дайындаудың тарихи аспектілері
  Несиелер: 3

  Педагог бастауыш сынып оқушыларымен жұмыс істеуге оның психологиялық-педагогикалық білімінің кең спектрімен, әдістемелік тәсілдер мен әдістермен қамтамасыз ететін, қандай да бір оқу материалын меңгеруде қиындық көретін балаға жеке көзқарас табуға мүмкіндік беретін неғұрлым терең және сараланған дайындықтан өтуі тиіс. Дәстүрлі жоғары оқу орындарының жалпы педагогикалық дайындығы оқу барысында қиындықтарға тап болған балалармен тиімді жұмыс істеу үшін арнайы дайындалған бастауыш сынып мұғалімдері қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаңартылған білім беру мазмұнының ғылыми-теориялық негіздері
  Несиелер: 3

  12 жылдық білім берудің ғылыми-теориялық негіздерін білуі. 12 жылдық мектептегі оқу үрдісін ұйымдастыру базалық білім, білік, дағдылар,жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде оқушылардың түйінді құзіреттіліктерін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Бұл жоғары білімді және тәрбиелеуге бағытталған педагогиканың ерекше саласы. Жеке психология терең оқытылады.Жоғары педагогика: негізгі түсініктер және қалыптасу тарихы. Жоғарғы мектептің дидактикасы. Жоғары білім беру жүйесінде оқытуды ұйымдастыру технологиялары, әдістері мен түрлері. Әлемдегі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі. Мамандарды дайындауда құзыреттілік тәсіл.Жоғары білім сапасын менеджменті. Жоғары білім сапасын басқару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру мен біліми іс-әрекеттің ғылыми негізі
  Несиелер: 3

  Білім беру мекемесінде білім беру үдерісін ұйымдастыру жүйесін; оқу-бағдарламалық құжаттарды әзірлеу принциптері мен тәртібін, оқушыларды оқытудың заманауи нысандары мен әдістерін; еңбек заңнамасының негіздерін; педагогикалық жұмыстың тиімді нысандары мен әдістерін анықтау, қорыту және тарату әдістемесін; білім беру жүйелерін басқару теориясы мен әдістерін; оқытудың қазіргі заманғы педагогикалық Денсаулық сақтау технологияларын, құзыреттілік тәсілді жүзеге асыру технологияларын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты халықаралық, саяси, экономикалық, қоғамдық, ғылыми және мәдени өмірдің кең салаларында әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында жан-жақты байланыстар мен ақпараттық алмасуды жүзеге асыру кезінде жоғары сапалы жазбаша және ауызша аударманы қамтамасыз етуге қабілетті мамандарды қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепті ақпараттандырудың теориясы және практикасы
  Несиелер: 3

  Бастауыш мектепті ақпараттандыру-оны дамыту бағыттарының бірі. Бүгін осы процесті жүзеге асыруға байланысты мәселелер кеңінен талқылануда. Қазіргі жағдайда білім берудің маңызды құрамдас бөлігі АТ-ны тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін ақпараттық құзыреттілікті бастапқы қалыптастыру болып табылады. Жалпы бастауыш білім берудің басымдығы жалпы оқу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру болып табылады, оларды меңгеру деңгейі кейінгі оқытудың табыстылығын алдын ала анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби менеджмент
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты бизнесті басқарудағы жоғары басшылық үшін кәсіби мінез-құлықтың қажетті дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пәннің міндеттері келесі бағыттар бойынша білім, білік және дағдыларды қалыптастырудан тұрады: - тиімді бизнес – модельдер мен бизнес-процестерді жобалау және құру, - қазіргі заманғы менеджмент жүйесіндегі басқару қызметінің құрамы мен мазмұны, -халықаралық және корпоративтік менеджменттің маңызды функциялары ретінде мотивация мен бақылаудың негізгі түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Философия және ғылым әдіснамасы философиялық білімнің саласы ретінде. Мәдениет пен өркениеттегі ғылым. Ғылымның пайда болуы. Ғылымның тарихи динамикасының негізгі кезеңдері. Ғылыми білімнің құрылымы. Ғылыми революциялар. Ғылыми ұтымдылық. Ғылым дамуының қазіргі кезеңінің ерекшеліктері. ғылым әлеуметтік институт ретінде жаратылыстану ғылымдары қазіргі ғылыми білім құрылымында. Қоғам, мәдениет, тарих және адам туралы ғылымның қалыптасу тарихы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс менеджмент жүйесіндегі жұмыс тиімділігі мен сапасын жақсарту мақсатында басқарушылық қызметтің психологиялық жағдайлары мен ерекшеліктерін талдауды қамтиды, тапсырмаларды шешу үшін жеке және топтық функцияларды талдауға мүмкіндік береді. Пәннің мазмұны: - басқару психологиясының негізгі санаттары туралы түсінік беру; - басқарудың психологиялық заңдарын түсінуді дамытуға жәрдемдесу; - басқару қызметінің субъектісі және объектісі ретінде тұлғаны диагностикалау әдістерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер
  Несиелер: 3

  Бастауыш мектеп диалогтік оқытуды қолдану, диалогтік ойлауды дамыту үшін қолайлы орта болып табылады. Диалог арқылы оқыту теориялық ойлауды дамытуға ықпал етеді, білімге деген қызығушылықты, ықыласты, ал ең бастысы оқуға деген қызығушылықты қалыптастырады. Жағдайға байланысты пассивті және белсенді тыңдау тәсілдері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 3

  "Инновациялық менеджмент" оқу пәнінің мақсаты ғылыми ұжымдарды басқару, ғылыми зерттеулерді үйлестіру және тиімділікті бағалау саласында жаңа білім алу енгізілуі болып табылады. Пәннің міндеттері: - жаңа техника мен технологияларды жасау және игеру басқармасы, -ғылыми-техникалық өнімге сұранысты талдау әдістемесі, - инновациялардың және инновациялық технологиялардың тиімділігін бағалау қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика әдіснамасы мен зерттеу әдістемесінің проблемалары
  Несиелер: 5

  Педагогиканың әдіснамасы, Ғылыми педагогикалық зерттеу, педагогикалық зерттеудің әдістері мен әдістемесі, зерттеудің теориялық әдістері, эмпирикалық әдістер, бақылау, тәжірибелік жұмыс, педагогикалық эксперимент, сұраулар және сұраулар түрлері; педагогикалық консилиум; педагогикалық тестілеу, тақырыбы, мәселесі, мақсаты, міндеттері, нысаны, пәні және зерттеу гипотезасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Педагогиканың әдіснамасы-педагогикалық теорияның бастапқы ережелері туралы, педагогикалық құбылыстарды қарастыру принциптері және оларды зерттеу әдістері туралы, сондай-ақ алынған білімді тәрбиелеу, оқыту және білім беру практикасына енгізу жолдары туралы білім жүйесі. Педагогикалық шындықты тану және қайта құру принциптері, әдістері, формалары мен процестері туралы ілім. Әдістемеде негізгі педагогикалық заңдылықтарды ғылыми ізденістің бастапқы посылкасы ретінде орнықтыруға байланысты және дүниетанымдық функцияны қамтитын теориялық жағы бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • білім беру саласындағы инновацияларды басқару
  Несиелер: 3

  Қазіргі маманның кәсіби қызметінің динамикалық сипаты, онда жаңа ақпараттық технологияларды қолдану, ол ЖОО-да ақпараттық технологиялар саласында мамандарды (ат-мамандарды) кәсіби даярлау жүйесін жетілдіру мәселесін шешуде объективті қажеттілікті тудырады, зерттеудің өзектілігін анықтайды. Білім беру жүйесін дамыту жолдары қоғамдық дамудың қазіргі кезеңдегі үрдістерімен тығыз байланысты. Ашықтық пен үздіксіздік принциптері білім беруді дамытудың негізгі принциптеріне айналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беруді жүйелі жаңарту жағдайындағы бастауыш мектеп /
  Несиелер: 3

  Қазіргі Қазақстанда әлемдік білім беру кеңістігіне бағытталған жаңа білім беру жүйесін қалыптастыру жұмыстары жүргізілуде. Бұл үдеріс педагогикалық теория мен практиканың елеулі өзгерістерімен қатар жүреді.Біздің білім беру процесінде өз орнына және рөліне жаңа форматты педагогтың көзқарасын қалыптастырмай, біздің өміріміздің кез келген саласына сапалы өзгерістер енгізуге болады. Сондықтан болашақ мұғалім жаңартылған орта білімінің әдістемесі мен мазмұнын түсінуге дайындықты, оқу процесін бағдарламалық және әдістемелік қамтамасыз етуді өзгертуге, педагогикалық қызметтің мақсаттары мен әдістерін өзгертуге дайын болу керек.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еуропаның бастауыш білім беру жүйелері
  Несиелер: 3

  Болашақ мамандарды тереңде жан-жақты біліммен ,біліктілікпен қаруландыру, кәсіби педагогикалық білімнің ғылыми негіздерін қалыптастыру, болашақ педагогтың педагогикалық ойлауы мен көзқарасын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-да дербес әдістемелерді оқытудың ғылыми теориялық негізі
  Несиелер: 5

  Педагогикалық практикада "оқу пәнін оқыту әдістемесі"ұғымы қолданылады. Ол әдебиетте белгілі бір оқу пәнін оқытудың заңдылықтарын зерттейтін педагогикалық ғылымның саласы ретінде түсіндіріледі, оқытудың жеке теориясын немесе жеке дидактиканы білдіретін педагогикалық ғылымның саласы; жеке дидактика,белгілі бір оқу пәнін оқыту теориясы.; қойылған педагогикалық міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін жекелеген оқу пәндері бойынша педагогикалық үдерістің принциптері, мазмұны, әдістері, құралдары мен ұйымдастыру нысандары туралы реттелген білім жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикада жоғары математика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді ел өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық дамуының заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы іргелі білім алуға, ҚР дамуының аймақтық аспектілерін талдаудың қолданыстағы практикасымен және әдістемелік негіздерімен таныстыру болып табылады. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант білуі керек - мемлекеттік басқарудың заманауи технологияларын және мемлекеттік шешімдерді қабылдау әдістерін, әлеуметтік дамудың негізгі заңдылықтары мен аймақтық ерекшеліктерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың дидактикалық негізі
  Несиелер: 5

  Кәсіптік білім беруде біліктілік тәсілінен құзыреттілікке ауысудың негізгі идеясы-бір еңбек түрінен екіншісіне оңай өтуге қабілетті; кәсіптердің кең шеңберіне қажетті қабілеттері бар, сондай-ақ өз проблемаларын шешу үшін: өмірлік өзін-өзі анықтау, өзіндік білім траекториясын таңдау, өмір салты. кәсіптік білім беру саласында маманның кәсіби құзыреттілігін айқындайтын жалпы (әмбебап, негізгі, кәсіптік) және арнайы (кәсіптік) құзыреттер ұғымдарын пайдалану ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Креативті педагогика
  Несиелер: 5

  Креативті педагогиканың мақсаты-кез келген пәнді (курс, бағдарлама) шығармашылық оқу процесіне айналдыру, ол шығармашылық оқушыларды ("барлық қалған өмірге", өзін-өзі үйренуді білетін және үйренуді ұнататын оқушыларды) - дәстүрлі мектеп бітіретіннен әлдеқайда тиімді етіп тәрбиелеу. Дәстүрлі пәнді (курс, бағдарлама) түрлендіру процесі "креативті немесе шығармашылық бағыт"деп аталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бастауыш мектепте тұлғалық-бағдарлы білім берудің теориялық негізі
  Несиелер: 5

  Тұтас педагогикалық процестің екі негізгі компонентінің бірі оқыту процесі болып табылады - қиын, кем түспейтін, тек тәрбиелеу мен дамыту процестеріне ғана болады. Сабақ беру "оқу материалын меңгеруді қамтамасыз ететін мұғалімдердің қызметі, ал оқыту - оқушылардың өздері ұсынған білімді меңгерудегі қызметі" деп қарастырылады . Демек, мұғалім мен оқушының бірлескен қызметі ретінде оқыту процесінің мәні оқыту мен оқудың бірлігін құрайды. Установите приложение на смартфон и работайте офлайн

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-да оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Жоғары мектепте оқыту әдістемесі" пәнін меңгерудің мақсаты: магистранттардың психологиялық негіздері, Жоғары мектеп оқытушысының педагогикалық қызметінің мазмұны туралы түсініктерін қалыптастыру, ЖОО-ның болашақ оқытушысын оқу және ғылыми-зерттеу қызметіне дайындау; магистранттардың кәсіби қызметімен байланысты жоғары мектепте оқыту әдістемесі туралы базалық түсініктерді қалыптастыру; жоғары мектеп оқытушыларының жалпы және психологиялық мәдениетін арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салыстырмалы педагогика
  Несиелер: 3

  магистранттардың пеадагогикалық -психологиялық білім жүйесімен қаруландырып , оны тәжірибеде қолдана алу дағдысы мен іскерлігін қалыптастыру. салыстырмалы педагогика пәнінің құрлымы ,қызметі,негізгі категориялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми-педагогикалық ізденіс
  Несиелер: 3

  Ғылыми педагогикалық ізденіс -бұл заңдылықтары,құрылымы, механизмі, мазмұны, принциптері, мен технологиясы жөніндегі жаңа мәліметтерді алуға бағытталған ғылыми ізденіс процесін қарастырады,жаңа педагогикалық деректермен құбылыстарды алдын-ала болжап, оны түсіндіру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқытудың инновациялық әдістемелері
  Несиелер: 5

  Педагогикалық үдерісте оқытудың инновациялық әдістері оқыту мен тәрбиелеудің мақсаттарына, әдістеріне, мазмұны мен нысандарына, оқытушы мен оқушының бірлескен қызметіне жаңалықтарды енгізуді көздейді. Бұл инновациялар педагогикалық бастаманың арқасында арнайы жобаланған, әзірленген немесе жаңадан пайда болған болуы мүмкін. Бұл әдістер оқытуда қолданылатын белсенді және интерактивті формаларды қамтиды. Белсенді оқушылар оқытушыға және онымен бірге білім алатындарға қатысты білім алушының белсенді позициясын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚАЗІРГІ БАСТАУЫШ БІЛІМ МАЗМҰНЫН ҚҰЗІРЕТТІЛІК ТҰРҒЫДАН ЖОБАЛАУДЫҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗІ
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы білім берудің, оның ішінде жоғары кәсіби білім берудің әдіснамалық негізі көптеген қазіргі заманғы көздер мен нормативтік құжаттарда айқындалған құзыреттілік тәсіл болып табылады. Педагогтарды даярлаудың құзыреттілік тәсілін әзірлеуге үлкен үлес құзыреттілік тәсіл білім беру нәтижесіне назар аударады, бірақ нәтиже (дәстүрлі тәсілге қарағанда) игерілген ақпараттың сомасы ретінде емес, әртүрлі, соның ішінде проблемалық және стандартты емес жағдайларда әрекет ете білу ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Болашақ мамандарды дайындаудағы қазіргі педагогикалық және ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-Кәсіби құзыреттілік пен оқытушылардың педагогикалық шеберлігімен оқыту формаларының, әдістері мен құралдарының сәтті үйлесуі негізінде білікті маманды қалыптастыруға педагогикалық технологияның бағыты. Педагогикалық технологияны таңдауда магистранттардың қабілетін, болашақ мамандардың кәсіби қызметінің нақты түрлерінің ерекшеліктерін ескеру маңызды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зерттеудің сапалық және сандық әдістері
  Несиелер: 5

  Гуманитарлық парадигма зерттелетін объектілер мен құбылыстардың мәні мен мағынасын тұтас және терең түсінуге, олардың барлық өзіндік ерекшеліктері мен бірегейлігін егжей-тегжейлі сипаттауға, сондай-ақ қоршаған болмыстың басқа элементтерімен байланыс пен қарым-қатынасты анықтауға бағытталған зерттеудің сапалы стратегиясына басымдық бере отырып, ғылыми таным әдіснамасы туралы дәстүрлі ұғымдардан кетеді. Сапалы әдістерді, гуманитарлық парадигманы пайдалана отырып, әрине, зерттеудің сандық әдістерін жоққа шығармайды, өйткені олар жалпы білім алу тәсілдерін береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары мектептегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-жоғары мектепте инновациялық технологияларды оқытудың университеттік курстарына ақпараттық технологияларды енгізудің мүмкіндіктері мен перспективаларын талдау. Жалпыеуропалық интеграциялық үдерістерден туындаған біздің мемлекетіміздің жоғары білім берудің трансформациясы аясында және жоғары білім туралы көптеген қолданыстағы құжаттардың контекстінде жаңа білім беру жағдайында оқу процесінің дидактикалық құрамын жетілдіру өзекті міндет болып табылады. Установите приложение на смартфон и работайте офлайн

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби қалыптасуында ойлаудың сыни стилі
  Несиелер: 5

  Педагогтың жеке рефлексиялық-аналитикалық ұстанымын анықтайтын және өзара іс-қимылдың проблемалық аспектілерін түсінуде және талдауда, кәсіби маңызды міндеттерді орындау үшін қабылданатын шаралардың барабарлылық дәрежесін бағалауда, стереотиптерден ақылға қонымды бас тартуға және туындайтын ғылыми-педагогикалық проблемаларды қисынды-баламалы шешімдерді іздестіруде көрініс табатын ойлаудың Кәсіби-бағытталған түрі ретінде қарастырылған сыни ойлау. Сын тұрғысынан ойлау стилі оқытушының зияткерлік даму деңгейін, оның когнитивтік саласының кәсіби қызмет талаптарына сәйкес келу деңгейін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық пәндерді оқытудағы белсенді әдістер
  Несиелер: 5

  Мақсаты: магистранттарда білім сапасын қамтамасыз ету тұрғысынан педагогикалық пәндерді оқыту туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Магистранттарда үздіксіз білім беру сапасын қамтамасыз ету тұрғысынан нәтижелі педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін педагогикалық пәндердің рөлі, мүмкіндіктері туралы жалпы түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық эксперименттің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Педагогикалық эксперимент-XX ғасырдың аяғының ашылуы емес. Оның жасы адамзаттың жасына ұқсас болғанымен, жинақталған тәжірибе мен білімді өскелең ұрпаққа беру туралы ойланған, оқыту мен тәрбиелеудегі эксперимент өнері оны ұйымдастыру мен өткізу әдістерін кәсіби білуді талап етеді. Сондықтан білім беру саласындағы кезекті сән сияқты экспериментке деген көзқарас қауіпті. Педагог-экспериментаторлар өз идеяларын апробациялау басталғанға дейін ең алдымен эксперименталды қызметтің теріс салдары туралы сұрақ қоюы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби шеберлігін қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық негіздері
  Несиелер: 3

  Қазіргі жағдайда еңбек нарығында экономиканы қайта құруда,жастардың кәсіптік дайындығының сапасы мен кәсіптік шеберлігі деңгейі сәттіліктің кепілі бола алады. Кәсіптік оқу орындарының міндеті мамандарды дайындауда кәсіптік оқытуды жақсарту және оны іске асыруда әдістердің тиімділігін арттыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі білім берудегі парадигмалар
  Несиелер: 5

  Оқытудың мақсаты әлеуметтік тапсырысты көрсететін білім, білік және дағды болып табылады. Оқытудың тұлғалық аспектілері тек танымдық мотивация мен танымдық қабілеттілікті қалыптастыруға негізделеді. Тұлғаны жан-жақты дамыту және оның белсенділігін дамыту міндеті оқытылуда қойылмайды. Оқу пәні ғылымның өзіндік "проекция" ретінде, Оқу материалы - дидактикалық интерпретацияланған ғылыми білім ретінде қарастырылады. Когнитивтік парадигмадағы негізгі категориялардың бірі оқу қызметі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • 12 жылдық білім берудің ғылыми-теориялық негіздері
  Несиелер: 3

  12 жылдық білім берудің ғылыми-теориялық негіздерін білуі.12 жылдық мектептегі оқу үрдісін ұйымдастыру базалық білім,білік, дағдылар, жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде магистранттардың түйінді құзіреттілігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагог-ізденушінің зерттеушілік мәдениеті
  Несиелер: 5

  Педагогикалық зерттеудің негізгі қызметін жүзеге асыру-жаңа білім беру процесі туралы сенімді білімді – негізгі теориялық ережелерді эксперименттік растау негізін құрайтын ғылыми ақпаратты жинауды, өңдеуді және интерпретациялауды көздейді. Алынған қорытындылардың негізділігі бақыланатын жағдайларда зерттелетін құбылысты қарауға мүмкіндік беретін педагогикалық эксперименттің ұйымдастырушылық-мазмұндық мәнділігімен толық анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Бүгінгі таңда Менеджмент-бұл өте танымал ғылыми бағыт, өйткені оны түрлі қызмет салаларында қолдану қаржылық, материалдық және зияткерлік ресурстарды жұмылдыруға алып келуі тиіс. Білім берудегі Менеджмент жай ғана қажет, өйткені тек оның көмегімен сауатты шешімдер қабылдануы мүмкін. Батыс мамандарының пікірінше, оларды қабылдау процесіне әрбір жеке педагог қатысуға міндетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бастауыш білім беру мазмұны және оқыту технологиясын жасаудың ғылыми-теориялық негіздері
  Несиелер: 3

  Білім берудің бағыты білім берудің жаңа моделін және соған сәйкес білімдік технологияларды айқындау. бастауыш білім беруге жүйелік тұрғыдан көзқарас. бастауыш білім берудің тарихи даму логикасы. бастауыш білім берудің әдіснамалық негіздері. педагогика ғылымындағы білім беру мазмұны.қазіргі білім беру жүйесіндегі педагогикалық технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • БАСТАУЫШ БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
  Несиелер: 5

  Бастауыш білімнің мазмұны және оқыту технологиясының ғылыми-теориялық негіздері әр түрлі кезеңдердегі балалардың сөйлеу тілінің даму үлгісін, мектеп оқушыларының тілдік тұжырымдамаларын меңгеру ерекшеліктерін, олардың аналитикалық және синтетикалық дағдыларын, практикалық игерілген тіл туралы хабардарлығын зерттеуге арналған. Тілді үйренудің ерекшелігі - тіл үйрену баланың дамуының ең ерте кезеңдерінде орын алады. Орыс тілінде бастауыш білім беру әдістемесі өзінің айрықша ерекшеліктеріне ие екендігін атап өткен жөн: оның барлық бөлімдерінде сөйлеуді дамытуды қоспағанда, ол бұрын құрылған қорға сене а��майды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасын оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Магистр ЖОО-да педагог бола алады. Сондықтан жоғары мектеп педагогикасы курсының негізгі мақсаты мен міндеті жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениет негіздерін қалыптастыруға, заманауи педагогикалық ғылымның теориялық негіздерін меңгеруге және кәсіби міндеттерді шығармашылық шешуге дайындықты қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Болашақ маманның ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру негізі
  Несиелер: 5

  Кәсіби дайындық барысында студенттер алдында әртүрлі ақпараттар ағымында бағдарлауға мүмкіндік беретін ақпараттық мәдениетті меңгеру міндеттері қойылады: құжаттографиялық, библиографиялық және т.б. болашақ мамандар болашақ кәсіби қызметінің мәселелері бойынша Internet ақпараттық ресурстары туралы түсінігі болуы тиіс; Білім және ғылым мәселелері бойынша ең танымал Web-сайттарды білу; олардың кәсіби қызметінің мәселелерімен айналысатын ақпараттық орталықтардың электронды каталогтары мен мәліметтер базаларында іздеу жүргізу және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО-да педагогикалық пәндерді оқыту теориясы және технологиясы
  Несиелер: 5

  Магистранттарда персоналдың жағдайы, оларды басқару және аймақта тиімді пайдалану, сондай-ақ осы процестерді реттеу және басқару туралы ғылыми білімді қалыптастыру, аймақтың тиімді жұмыспен қамтылуына қол жеткізу үшін ішкі және сыртқы еңбек нарығын талдау әдістерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Әріптестерге кәсіби қызмет бойынша толеранттық танытуы және ойлау мәдениетін еркін меңгертуі, мемлекеттік тілде және орыс, ағылшын тілдерінде кәсіби және күнделікті тақырыптарға өз мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсініп, кәсіби қызметті орындауға уәждемесі болуы тиіс.

 • Код ON2

  Ғылыми зерттеулер контекстінде идеялардың түпнұсқалық дамуы немесе қолданылуы үшін жоғары білім деңгейінде алынған білім мен түсініктерді көрсету; жаңа немесе бейтаныс жағдайларда контекстерде зерделенетін саламен байланысты кең (немесе пәнаралық) салалар шеңберінде мәселелерді шешу қабілетін, түсінігін және білімін қолдану.

 • Код ON3

  Зерделенетін саладағы проблемаларды уақтылы және дұрыс шешу үшін кәсіби қызметтің барлық кезеңі ішінде біліктілікті арттыра отырып, сандық экономиканың түрлі секторларындағы кәсіпорындардың өзара іс-қимылын бағалау үшін нарықтық жағдайларда талдау жасап, кәсіби өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдірудің перспективалық желілерін құру және жүзеге асыру.

 • Код ON4

  Білімді интеграциялау, қиындықтарды жеңе білу және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып, пікірлерді шығару; өз тұжырымдары мен білімдерін және олардың негіздемесін мамандар мен өзге маман иелеріне нақты хабарлау; оқытуды өз бетінше жалғастыру.

 • Код ON5

  Қоғамдық өмірде ғылым мен білім берудің рөлі туралы; ғылыми танымның дамуындағы заманауи үрдістер туралы; жаратылыстану, әлеуметтік, экономикалық ғылымдардың өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелері туралы; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігі туралы; жаһандану процестерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтік-экономикалық салдарлары туралы түсінігі болуы тиіс.

 • Код ON6

  Алынған білімді ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды бірегей дамыту және қолдану үшін қолдана алады; процестер мен құбылыстарды талдаудың қазіргі концепцияларын, теорияларын және тәсілдерін сыни талдай алады; жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу есептерін шешу үшін әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіре алады;

 • Код ON7

  Толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде шешім қабылдау және пікір шығару; жоғары мектептің педагогика және психология білімін өзінің педагогикалық қызметінде қолдану; оқытудың интерактивті әдістерін қолдану.

 • Код ON8

  Ғылыми зерттеулерді жүргізу дағдыларын пайдалану, жинақталған тәжірибені қайта ойлау және қажет болған жағдайда Сандық экономика саласындағы базалық білімді қолдана отырып, өзінің кәсіби қызметінің бейінін өзгерту. Кәсіби қызметте ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын қолдану.

7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасымен әдістемесі (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M003 Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M003 Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M003 Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі педагогін даярлау
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M003 Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M003 Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M003 Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M003 Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top