Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті в Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

 • Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Шумер ілімінің қалыптасу тарихы. Ежелгі тілдермен түркі тілдерінің байланысы. Тарихи атаулардың танымдық мәні. Қазақ әдеби тілінің даму барысын дәуірлеу кезеңі. Көне замандағы слемдер. Орта ғасыр түркі тілі және қазақ тілі. ХV – ХVІІ ғасырлардағы қазақ әдеби тілі. ХVІІІ ғасырдағы қазақ әдеби тілі. ХІХ – ХХ ғасырлардағы қазақ әдеби тілі. Қазақ тілінің тарихи мұралары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Текстология
  Несиелер: 5

  Текстология ғылымының қалыптасу, даму тарихы. Осы ғылымды зерттеуші ғалымдар. Текстологияның мақсаты мен міндеттері. Текстологияның теориялық мәселелері. Тестологиялық жұмыстардың түрлері. Мәтінтанудың ғылыми мақсатпен байланысы. Текстологияның практикалық мақсатпен байланысы. Ауыз әдебиеті текстологиясы. Ежелгі дәуір әдебиеті текстологиясы. Қазіргі әдебиет текстологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Шет тілін халықаралық стандарт деңгейінде меңгеру. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы мәліметтерді тыңдап қабылдау. Монологтық және диалогтық формада кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау. Ғылыми тақырыбы бойынша жазбаша жұмыстар дайындау. Ресми құжаттарды толтыру дағдыларын үйрену. Сөздіктермен, мамандық бойынша әдебиеттермен жұмыс істей алу. Жазбаша, ауызша аударма дағдысын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көркем мәтін теориясы
  Несиелер: 5

  Көркем мәтін теориясы пәнінің мақсаты мен міндеттері. Көркем мәтіннің әдеби-теориялық сыры мен сипаты. Көркем мәтін теориясының зерттеу арналары. Көркем мәтінді зерттеудің текстологиялық негіздері. Көркем мәтіндегі автор әлемі мен образы. Көркем мәтіннің композициясының зерттеу жүйесі. Көркем мәтіннің жанры мен стилінің композициясы. Көркем мәтінді ғылыми зерттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Философия философиялық білімінің саласы ретінде. Өркениет пен мәдениеттегі ғылым. Ғылымның тарихы. Ғылымның даму кезеңдері. Ғылыми революция. Ғылыми дамудың казіргі кездегі ерекшеліктері. Нақты ғылымдардың философиялық мәселелері. Адам, тарих, мәдениет және қоғам туралы ғылымдардың даму тарихы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы1
  Несиелер: 4

  Басқару психологиясының пәні мен әдістері. Басқарудың психологиялық теориясы. Басқару психологиясының категориялары. Басқару психологиялық жүйені оқытудың әдістері. Басқару психологиядағы жағдаяттар. Басқарудағы тұлғаралық қатынас. Қоғамдық өмір және қарым-қатынас. Басқару міндеттерінің негіздері. Мекемедегі басшы және лидер мәселесі. Жетекшіге қойылатын талап-тілектер. Кадрларды іріктеу бағалаудың психологиялық аспектілері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы1
  Несиелер: 4

  Педагогика ғылымдарының тарихы. Жоғары білімінің даму кезеңдері. Озық тәжірибені оқыту. Педагогикалық құбылыстарды анықтау; тәжірибелік зерттеу жұмыстарын жүргізу. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы. Жоғары мектеп дидактикасының теориясын оқыту.Жоғары мектепте оқытудың қазіргі кездегі теориялары және концепциялары. Жоғары оқу орындарындағы оқытудың жүйесі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Драматургия поэтикасы
  Несиелер: 5

  Драматургия туындылары (пьесалар, спектакльдер, либреттолар) арқылы әдеби поэтиканы тану. Драма жанрларының (драма, трагедия, комедия) теориялық ерекшеліктері. Драматургия ұғымының аясында театр сахналарындағы туындылар мен деректі, ғылыми-фантастикалық, көркем фильмдердің қойылымдық-режиссуралық, көркемдік шешім ерекшеліктері. Драматургияның жанрлық сипаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектепте қазақ әдебиетін оқытудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Әдістеме ғылымы, инновациялық технологиялар, жаңаша оқыту, интерактив әдістер, жаңа технологиялар, танымдық, білімдік белсенділігін арттыру үшін пайдаланылатын әдіс-тәсілдер түрлері. Инновациялық технология - жаңа мазмұнды ұйымдастыру, жаңалық енгізу, жаңа үлгілердің бағытындағы нақты әрекет, нақтыланған мөлшердің шегінен шығатын кәсіптік іс-әрекеттің жаңа сапалы деңгейге көтерілуі, теориялық, технологиялық және педагогикалық іс-әрекеттің біртұтас бағдарламасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қыпшақ тілдерінің типологиясы
  Несиелер: 5

  Түркі тілдерінің жіктеліміндегі қыпшақ тілдерінің орны. Бұл пән қазіргі қыпшақ тілдерінің ұқсастықтары мен өзіндік ерекшеліктерін тануды мақсат етеді. Қыпшақ тілдерінің әдеби тіл болып қалыптасуы, қыпшақтанудың мемлекеттік мәртебесі, саяси-әлеуметтік жағдайынан мәлімет береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Әдебиет тарихының дәуірлеу теориясының негіздері. Ежелгі қазақ әдебиетінің тарихы және оның зерттелуі. Жалпы әлемдік сөз өнері мұраларының жіктелуі. Кеңестік қазақ әдебиеті дамуының алғашқы кезеңі. Ұлы Отан соғысы және одан кейінгі кезендегіқазақ әдебиеті.Кеңестік қазақ әдебиетінің соңғы дәуірінің даму кезеңдері. Қазіргі қазақ әдебиетінің дамуы. Әдебиет тарихындағы дәстүр мен жаңашылдық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектепте қазақ тілін оқытудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Қоғам талабына сай білім беруде магистранттардың инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. Инновациялық технологияларды қазақ тілі сабағының барысында пайдаланып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. Білім берудегі инновациялық технологиялардың міндеті – белгілі бір көлемдегі білім берумен шектелмей, алынған кәсіптік білімді нақты жағдайларда қолданып, қоғамға пайдасын келтіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түркі тілдерінің тарихи лексикологиясы
  Несиелер: 5

  Жалпы тіл білімінің сүбелі де күрделі салаларының бірі. Лексика және оның пайда болу жолдары мен даму заңдылықтарын зерттейді. Бұл пән тіл тарихына, сол тілде сөйлеуші этностың бастан кешірген тарихына қатысты тілдік фактілердің шығу тегін, қалыптасу кезеңдерін, туыстас тілдердің қатарынан алатын орнын, басқа тілдерге қатыстығын ғылыми – теориялық тұрғыдан зерттеуді мақсат етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қажымтану
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиеттану ғылымы және Қ. Жұмалиев. Қ. Жұмалиев – эпостық, лиро-эпостық жырларды зерттеуші. Жазушының тарихи жырлар туралы зерттеулері. Жазушының Бұхар жырау шығарашылығы туралы зертеулері. Қ. Жұмалиев – Махамбеттанушы. Қ. Жұмалиев – Абайтанушы. Қ.Жұмалиев – Ыбырайтанушы. Жазушының әдебиет теориясын қатысты зерттеулері. Қ.Жұмалиев – публицист. Қ.Жұмалиевтің әдеби мұралары. Қ.Жұмалиев жазушылық стиль туралы. Әдебиеттану ғылымындағы Қажымтану мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиеттануының жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Әдебиеттану ғылымының тағылымдық, көркемдік-эстетикалық және ұлттық мәні. Көркемдік дамудағы жалғастық пен жаңашылдық. Әдебиеттану ғылымындағы жаңа бағыт түрлері, тарихи-әдеби контекстегі әдебиеттану мектептері. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы мен процесінде айрықша орны бар сыни мақалалар мен көрнекті сыншы ғалымдардың шығармашылық ізденістері, олар туралы зерттеулер мен еңбектер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жұбановтану
  Несиелер: 5

  «Жұбановтану» пәні, мақсаты мен міндеті, қалыптасу кезеңдері. Жұбановтану ғылымының зерттелуі. Профессор Қ.Жұбановтың өмірі мен ғылыми-педагогикалық жолы. Қ.Жұбановтың фонетикалық ілімі. Қазақтың грамматик ғалым. Қ.Жұбанов және қазақ терминологиясы. Қ.Жұбанов және қазақ әдеби тілі.Қ.Жұбанов және Абайтану. Қ.Жұбанов – педагог ғалым. Қ.Жұбанов және қазіргі қазақ тіл білімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау. Ғылыми зерттеудің әдістемесі. Ғылыми техникалық ақпарат. ЖОО-ғы ғылым. Ғылыми зерттеудің технологиясы . Ғылыми білімнің құрылымы. Ғылыми дәстүрлер. Ғылыми зерттеудің орындалуы және оның нәтижесін рәсімдеудің техникасы. Ғылыми-ізденіс жұмыстарының кезеңдері. Теориялық зерттеу. Эксперименттік зерттеу. Ғылыми және техникалық шығармашылықтағы модельдеу. Ғылыми білімнің мұраты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ әдебиетінің жанрлық ерекшеліктері
  Несиелер: 4

  Әдеби жанрлар, көркем әдебиеттің салалары. Әдеби туындылардың құрылыс-қалпы, мағыналық сыйымдылығы, көркемдік сипаты. Әдеби жанрдың формасына, мазмұнына, тегіне байланысты түрлері. Эпостық жанр, лирикалық жанр, драмалық жанр.Қазіргі қазақ әдебиетінің жанрлық жүйесінің күрделілігі, көп тармақтылығы, тұрақтылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халық әдебиеті және әдеби шығарма
  Несиелер: 5

  Халық әдебиетінің жанрлық сипаты, халық әдебиетінің тарихы. Халық әдебиетінің түрлері: жазба және ауыз әдебиеті. Әдеби шығарманың материалдық болмысы, оның тарихи белгілі, ақиқат оқиғалармен байланысы. Тарихи дәуірдің шындығы. Әдеби шығарманың халық әдебиетіндегі маңызы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиеті теориясының тарихи мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиет теориясы көркем әдебиетті барлық қырынан жан-жақты ашып көрсетудің құралы. Әдеби заңдылықтар мен қағидаларды жүйелеп, поэтикалық, прозалық және драмалық көркем шығармалардың табиғатын тануға қызмет ететін пән. Қазақ әдебиет теориясының тарихи даму кезеңдері, әдебиет теориясының методологиясы, ғылыми бағыт, ағымдар, әдебиет теориясындағы әдеби шығарма, орта және автор мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Этнолингвистика
  Несиелер: 4

  Этнос болмысын оның тілі арқылы танып-білу мақсатынан туындаған лингвистиканың жаңа да дербес бір саласы. «Тіл әлемінің» өзіндік табиғатын, даму заңдылықтарын жан-жақты зерттеу барысында іштей жіктеліп, дүниеге келген социолингвистика, психолингвистика, статолингвистиика, паралингвистика іспеттес этнолингвистика да — «этностаным» мен «тілтаным» ғылымдарының ортақ проблемасы шеңберінде тоғысу нәтижесінде пайда болған жаңа сала.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік лингвистика
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің қарастыратын негізгі мәселелері: әлеуметтік лингвистиканың танымдық аппараты, әлеуметтік лингвистиканың ғылымдар жүйесінде алатын орны, әлеуметтік лингвистиканың қарауына жататын негізгі проблемалары, әлеуметтік лингвистиканың негізгі ұғымдары, тілдік қауымдастық, тілдік тұлға, тілдік қабілет, тілдік норма. Әлеуметтік лингвистиканың зерттеу әдістері, зерттеу бағыттары мен материал жинаукөздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Лингвистикалық терминология
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің негізгі мәселелері: қазақ терминологиясының тарихы, қазіргі қазақ терминологиясындағы халықаралық терминдердің теориялық негіздері,терминдік сөздер тобының қалыптасуы мен жасалу жолдары, терминдерді аударудағы олардың жай сөзден бөліну, ерекшелену себептері, қазақ тілінде лингвистикалық терминдердің өздігінен пайда болу жайы, термин жасаудағы жаңа үрдіс, лингвистикалық терминдерді аударудағы терминдік элементтердің семантикалық сипаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психолингвистика
  Несиелер: 5

  Психолингвистиканың тілдесім әрекеті туралы ғылым екендігін, яғни аталмыш ғылымның психология мен тіл білімінің тоғысында пайда болған жаңа ғылым екендігін, оның адамның еліктеу қабілеттерінің шығуы мен қызмет етуі сияқты ұғымдарды зерттейтінін дәлелдеу. Психолингвистика статусы, оның объектісі, мақсаттары мен міндеттері, әдіс-тәсілдері, психолингвистиканың гуманитарлық ғылымдар мен жаратылыстану ғылымдары циклындағы орны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиеті сынының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиеті сынының ғылыми, идеялық, көркемдік дәрежесі. Сынның сипаты, ғылымилығы, публицистикалық сипаты, әлеуметтік сипаты, эстетикалық сипаты. Қазақ әдеби сынының пайда болу кезеңдері. Жазба әдебиеттің дамуының сынның өркендеуіне ықпалы. Қазақ әдеби сынының даму кезеңдері. Қазақ әдебиетіндегі сыншылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  - қоғамда болып жатқан әлеуметтік, экономикалық құбылыстар мен үдерістер туралы білім мен олардың өзара біртұтастығы туралы түсінік қалыптастырып, ғылымда бар концепция, теория мен бағыттарға сыни тұрғыдан, талдау жасай алуы керек

 • Код ON2

  тіл білімінің тарихын, теориялық мәселелерін, жаңа бағыттарын, тілтанымдық білімдерді терең меңгеруі және қазақ тіл білімінің заманауи мәселелерін шешуге бағытталған ғылыми еңбектерге талдау жасай алуы, әртүрлі салада өзінің тілтанымдық білімін пайдалана алуы тиіс

 • Код ON3

  жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық, мәтінтанымдық жұмыстар жаза білу,осы бағытта ғылыми жобаларды орындау және зерттеулерді жүргізе білу дағдылары болуы керек

 • Код ON4

  қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы мен теориясын терең меңгеруі, оның жанрын, жаңа бағыттарын, бұрынғы және қазіргі таңдағы өзекті проблемаларын тануы, оларға ғылыми принцип негізінде талдау жасай білуі керек

 • Код ON5

  шетел тілін ғылыми зерттеулер жүргізе алатындай, ЖОО-ларда арнайы пәндерді жүргізе алатындай кәсіби деңгейде меңгере алуы және алған білімін кеңейтіп, тереңдетіп, әрі қарай докторантурада білім алуға жеткізу дағдылары болуы тиіс

 • Код ON6

  - ғылыми және ғылыми-әдістемелік қызметтің мақсаты мен міндеттерін білуі, ғылыми еңбектерге талдау жасап, өз зерттеулерін одан әрі жаңа бағытта кеңейтуге қабілетті болуы тиіс

 • Код ON7

  - қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі маңыздылығын түсініп, тілдік құбылыстарды ұлттық таныммен, тарихпен сабақтастықта зерттеп, талдауға және осы бағыттағы ойларын нақты мысалдарменғылыми тұрғыдан дәлелдеп жеткізе білуге қабілетті болу керек

 • Код ON8

  - психологияның, педагогиканың басты категорияларын, теориялық мәселелерін меңгеру, олардың негізгі ғылыми концепцияларын қоғам мен ғылым дамуының жалпы мәселелерімен, өмірдегі жағдаяттармен байланыстыра білу керек

 • Код ON9

  - пәндерді оқыту әдістемесін жоғары дәрежеде меңгеріп, білім беру үдерісінде қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалана алу және инновациялық, педагогикалық тәжірибені қолдана білу дағдысы болу керек

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701701 7M01701701-Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогін даярлау
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қайнар академиясы

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (1 жыл)
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогтерін даярлау
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті бейіндік
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (Ғылыми-педагогикалық бағыт)
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top