Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05101 Биология в Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

 • Жастар саясатының негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың басты мақсаты «Қазақстан-2050» Стратегиясын іске асыруға байланысты Қазақстанның жастар саясатының дамуы болып табылады. Мемлекеттік жастар саясаты - көптеген елдердің қызметіндегі басымдықтардың бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биологияға кіріспе
  Несиелер: 5

  «Биологияға кіріспе» пәні фундаментальды пән, осы піннің негізінде биологияның негізгі пәндері оқытылады. Биология ғылымы тірі табиғаттағы зат алмасу, көбею, тұқым қуалаушылық және өзгергіштік заңдарды, өсу, даму ерекшеліктерін, өзінөзі басқару реттеу әрекет заңдылықтарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Цитология
  Несиелер: 5

  «Цитология» курсы жалпы клетканың құрылыс ерекшеліктерін, клетканың әммепаптығын, клетканың тұтас жүйе екендігін, клетканың құрылыс функциялық ерекшеліктерін біліуі, қазіргі кездегі физика-химиялық және гистологиялық зерттеу әдістерін зерттейді. Қазіргі кезде цитология биологияның комплексті пәні болып әр түрлі клетканың құрылыс ерекшеліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет ұғымдарымен танысады, сыбайлас жемқорлық туралы білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зоология
  Несиелер: 8

  Зоология болашақ маманның ғылыми дүниетанымын қалыптастырудың негізі болып табылады. Бұл базалық пән, онда Биология, Экология, табиғатты қорғау, Генетика, Селекция, Анатомия және т.б. пәндер құрылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ботаника
  Несиелер: 6

  Пәннің мазмұнында өсімдіктердің даму тарихы, міндеттері және құрылымын зерттеу әдістері зерттеледі. Өсімдік клеткасының құрылысы және оның саңырауқұлақтар мен жануарлар жасушаларынан ерекшеленетін ерекшеліктері үлкен орын алады. Өсімдік ұлпаларының жіктелу принциптері және олардың типизациясы егжей-тегжейлі қарастырылады. Әртүрлі вегетативтік және генеративтік органдардың сыртқы және ішкі құрылысы мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді. Анатомиялық және морфологиялық сипаттама бір жағынан жас ерекшелігіне байланысты, ал екінші жағынан өсімдіктің өмірлік түрінің ерекшелігіне байланысты. Қашу мен тамырдың әртүрлі түрі сипатталады, бұл өсімдіктерге ортаның қолданыстағы жағдайларына бейімделуге және ұзақ уақыт бойы белгілі бір аумақтарды алуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия
  Несиелер: 5

  "Химия" пәнінің пәні заттардың құрамы мен құрылымының өзгеруімен бірге болатын қасиеттері мен өзгеруін зерттеу болып табылады. "Химия" пәнін оқытудың мақсаты-химияның теориялық мәселелері бойынша бакалаврлардың негізгі заңдарын, химиялық үрдістердің өту заңдылықтарын, ғылымның эксперименталды әдістерін меңгеру негізінде фундаментальды дайындығын қамтамасыз ету болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адам биологиясы
  Несиелер: 5

  Адам биологиясы – бұл адамның шығу тегі, эволюциясы, географиялық таралуы (антропогенез), адам популяциялары және олардың кеңістік пен уақыт ішіндегі құрылымы (расоведение), адам ағзасының жеке дамуы және оның морфологиялық вариабельділігі (антропометрия), Адам генетикасы, физиологиясы және экологиясы туралы мәліметтерді қамтитын пән болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дәрілік өсімдіктер
  Несиелер: 5

  Дәрілік өсімдіктер пәні үлкен топтағы өсімдіктерді дәрілік мақсаттарда пайдалау, халық медицинасында қолдана білу медицина және мал дәрігерлік парктикасында емдеу және алдын алу мақсатында қолдануды зерттейді7

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  "Математика" оқу пәні жалпы кәсіптік және арнайы пәндерді меңгеру үшін базалық білімді қалыптастыратын жаратылыстану ғылымдарының пәні болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геоботаника
  Несиелер: 5

  «Геоботаника» пәнін оқып үйрену биологиялық нормалар мен өсімдіктерді қорғауға бағытталған талаптарды іс жүзінде жүзеге асыру үшін практикалық маңызға ие. Пәндерді меңгеру студенттерге өздерінің болашақ іс-әрекеттеріне қажетті білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі және биология ғылымы саласындағы жаңа білімдерді дербес меңгеруге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Бұл пән жаратылыстану саласы: қарапайым және сонымен бірге табиғаттың жалпы заңдары, материя, оның құрылымы мен қозғалысы туралы ғылымдарды оқытады. Физика заңдары бүкіл жаратылыстану негізінде жатыр. Қазіргі әлемде физиканың маңызы өте үлкен. Осылайша, электромагнетизм саласындағы зерттеулер телефондардың және кейінірек ұялы телефондардың пайда болуына, термодинамикадағы жаңалықтарға автомобиль құруға мүмкіндік берді, электрониканың дамуы компьютерлердің пайда болуына алып келді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мазмұнына онтогенездің әр түрлі кезеңдерінде ағзаның тіршілік әрекетінің ерекшеліктері, ағзалар, ағзалар мен ағзалар жүйесінің қызметтері, оның өсуі мен дамуына қарай, осы функциялардың әр жас кезеңінде және т. б. өзіндік ерекшеліктері кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы биотехнология
  Несиелер: 5

  Жалпы биотехнология - технологиялық тапсырмаларды шешу үшін тірі организмдерді, олардың жүйелерін немесе олардың тіршілік ету өнімдерін пайдалану мүмкіндігін, сондай-ақ гендік инженерия әдісімен қажетті қасиеттері бар тірі организмдерді құру мүмкіндігін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 5

  "Өсімдіктер физиологиясы" - бұл өсімдіктердің тіршілігін зерттейтін ғылым. Өсімдіктер физиологиясы бойынша зерттеу объектісі өсімдік ағзасы болып табылады. Өсімдіктің физиологиясы келесі бөлімдерден тұрады: эукариотты жасушалар мен прокариот ағзалардың құрылымы мен функцияларын, тотығу жолдарын, фотосинтетикалық және фосфорлану, метаболиттердің физиологиялық рөлі, тірі ағзалардың өсуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Таксидермия
  Несиелер: 5

  "Таксидермия" курсы адамның тарихи тәжірибесінде қалыптасқан, жануардың терісін дұрыс өңдеуге, сылуға, оны сақтауға, содан кейін нақты экспозициялық міндеттерді ескере отырып тұлыптарды дайындауға мүмкіндік беретін күрделі техникалық тәсілдердің ідістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Энтомология
  Несиелер: 5

  Энтомология - жалпы биологиялық маңызы бар, зоология курсының бір бөлімі болып, жәндіктер туралы ғылым болып табылады. Зоология бөлімі ретінде энтомология классикалық, жүйелі және қолданбалы болып бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гельминтология
  Несиелер: 5

  Гельминтология - паразиттік құрттар мен адам, жануарларда пайда болған аурулар - гельминтоздар ауруы жайлы ғылым. «Гельминтология» пәні гельминтоздардағы паразиттік формалардың жіктелуін, гельминтоз және гельминтоценоздың диагностикасы мен терапиясының күрделі әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  «Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 деңгейлері игерілген жағдайда жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Болашақ маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдіктер биохимиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдіктер биохимиясы - өсімдіктердің өмірін, олардың метаболизмінің ерекшеліктерін және олардың реттелу жүйесін анықтайтын үрдістерді зерттейтін ғылым саласы. Өсімдіктер биохимиясы өсімдік шаруашылығын қарқындату, өсімдіктер ауруларын диагностикалау және емдеу, шаруашылық белгілері бар трансгендік өсімдіктерді алу, өсімдіктердің микроклональді көбеюі, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау міндеттерін шешу негізінде жатыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдіктер экологиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдіктер экологиясы - өсімдіктер ағзалары арасындағы, сондай-ақ өсімдіктер мен олардың мекендеу ортасы арасындағы өзара тәуелділік пен өзара әрекеттесуді зерттейтін экология бөлімі. Пәнді меңгеру мақсаты: өсімдік организмдері мен жауынгерлік қоғамдастықтардың құрылысы мен тіршілік әрекетіне абиотикалық және биотикалық экологиялық факторлардың әсерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биофизика
  Несиелер: 5

  "Биофизика" студенттердің биофизика саласында жүргізілетін іргелі заңдылықтар мен қолданбалы зерттеулерді түсінуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ биофизиканың маңызды жетістіктері және оның даму перспективалары туралы білім береді, биологиялық процестер мен құбылыстарға қатысты шеңбердегі физика-химиялық ерекшеліктердің теориялық негіздерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Мамандыққа бағытталған шетел тілін оқыту құзіреттілік принциптеріне негізделеді, яғни білім алу үдерісінде студенттердің бойында күнделікті тұрмысқа қажетті дағдыларды қалыптастыру көзделеді. Нәтижесінде студенттер жалпы мәдениетаралық және танымдық, кәсіби–коммуникативтік және лингвистикалық құзіреттеріне ие болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы биология топырақтану негіздерімен
  Несиелер: 5

  "Қолданбалы биология топырақтану негіздерімен" пәні 3 курста оқытылады. ЖОО–дағы ауыл шаруашылық дайындығының негізгі мақсаты - студенттердің оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруға қажетті ауыл шаруашылық білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биотехнология
  Несиелер: 5

  Биотехнология - технологиялық есептерді шешу үшін тірі организмдерді, олардың жүйелерін немесе олардың тіршілік ету өнімдерін пайдалану мүмкіндігін, сондай-ақ гендік инженерия әдісімен қажетті қасиеттері бар тірі организмдерді құру мүмкіндігін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Клетка биологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жасушалық және молекулалық биология бойынша базалық білімді қалыптастыру және тірі жасушада болып жатқан іргелі физика-химиялық және биологиялық процестерді түсіну, оларды кейіннен басқа биологиялық және биохимиялық пәндерді егжей-тегжейлі оқу үшін қолдану; биологиялық мәдениетті және биологиялық білімді практикалық қолдану қабілетін қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 5

  "Адам анатомиясы" таңдау пәнін меңгерудің мақсаты ағзалардың құрылымы мен функцияларын тұтас қабылдау, адам денесінің құрылысы, оның органдары мен жүйелерінің қызметтері туралы тұтас түсінік бойынша құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тағамдық биотехнология
  Несиелер: 5

  Тағам биотехнологиясы биотехнологияның негізгі салаларының бірі болып табылады, оған көптеген тамақ өнімдерін (қышқыл сүт өнімдері, шарап жасау, сыра қайнату, нан пісіру және т.б.) алуға байланысты өндірісті зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Антропология
  Несиелер: 5

  Антропология ғылыми пән ретінде филогенетикалық және онтогенетикалық даму (жалпы, тарихи және жеке) деңгейіндегі адам туралы білім жиынтығы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәжірибе ісінің негіздері
  Несиелер: 5

  Курста биологиялық зерттеулердегі қолданылатын математикалық-статистикалық әдістер; ғылыми тәжірибелерді жүргізуді жоспарлауға және бақылау нәтижелерін статистикалық әдіс көмегімен талқылауға алынатын мүмкіндіктер; кездейсоқ өлшемдердің реттелу заңдылықтары; өте көп мәліметтерді топтастыру әдістері; сұрыпталған көрсеткіштерді бағалау және шығару тәсілдері; корреляциялық талдау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фитопатология
  Несиелер: 5

  "Фитопатология" - бұл өсімдіктер аурулары, олардың алдын алу және жою әдістері мен құралдары туралы ғылым. Фитопатология ауру қоздырғыштарын, олардың пайда болу себептері мен жағдайларын, даму және таралу заңдылықтарын, әсіресе жаппай өршу, ауру организмдердегі анатомо-физиологиялық бұзылуларды зерттейді, аурулардың пайда болу болжамдарын, өсімдіктерді қорғау құралдары мен әдістерін әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Санитарлық микробиология
  Несиелер: 5

  Санитарлық микробиология пәні тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне тікелей қатысы бар, себебі қоршаған орта микроорганизмдерінің адам денсаулығына тікелей немесе жанама жағымсыз әсерін зерттейді. Санитарлық микробиология судың, ауаның, топырақтың, тамақ өнімдерінің және тұрмыстық заттардың санитарлық жағдайын бақылау әдістерін әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Популяциялық генетика
  Несиелер: 5

  Популяциялық генетика немесе популяциялар генетикасы - аллель жиілігінің таралуын және эволюцияның қозғаушы күштерінің әсерінен олардың өзгеруін зерттейтін генетика бөлімі: мутагенез, табиғи іріктеу, гендер дрейфі және гендер ағыны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биометрия
  Несиелер: 5

  Биометрия мазмұны математикалық статистика әдістерімен сандық эксперименттер мен бақылау нәтижелерін жоспарлау және өңдеу болып табылатын биология бөлімі. Биологиялық эксперименттер мен бақылауларды жүргізу кезінде зерттеуші әрдайым кездесу жиілігінің сандық вариацияларымен айналысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гидробиология
  Несиелер: 5

  Гидробиология - су организмдері мен биотикалық қауымдастықтар популяциясының заңдылықтарын зерттейтін су айдындарындағы тіршілік туралы ғылым (биоценоздар) олардың тіршілік ету ортасымен (биотоппен) байланыста болатын және теориялық негіз болып қызмет ететін гидросфераның биологиялық ресурстарын сақтау және қалпына келтіруді қамтамасыз етуін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адам физиологиясы
  Несиелер: 5

  Адам физиологиясы - медициналық-биологиялық бейіндегі іргелі пәндердің бірі, оны білмей биолог мамандарын даярлау мүмкін емес. Қазіргі физиология тірі организмдердің функциялары мен процестерін тануға мүмкіндік береді, функцияларды жүзеге асыру механизмдерін анықтаудың интегративті тәсілін көрсетеді және таным құбылыстарын бір тұтас қамтамасыз ететін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - саңырауқұлақтардың ерекшеліктерін, алуан түрлілігін және таралуын оқып үйрену. Микология курсының негізгі міндеттері: саңырауқұлақтардың морфологиялық және анатомиялық құрылысының ерекшеліктерін, тіршілік ету жағдайларына экологиялық бейімделу ерекшеліктерін, саңырауқұлақтардың адам өмірі мен биосферадағы рөлін оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Генетика
  Несиелер: 5

  Генетика (грек. genesis-шығу тегі) - тірі ағзалардың тұқым қулаушылығы мен өзгергіштігін зерттейтін ғылым. Генетика – тірі ағзалардың негізгі екі қасиетін зерттейтін интеграциялаушы биологиялық пән: тұқым қуалаушылық және өзгергіштік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орманшылық
  Несиелер: 5

  "Орманшылық" пәні ғылым ретінде ормандарды өсіру теориясын, ағаш кесу жүйелерін және ормандарды өрттен қорғауды зерттейді, шаруашылық пайдаланудың көптеген міндеттері үшін сүрек-діңдерді жақсартуға бағытталған және бір-бірімен өзара байланысты екі негізгі бөліктен тұрады: "Орман ресурстары» және "орман шаруашылығы".

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Геномика
  Несиелер: 5

  Геномика - тірі организмдердің геномы мен гендерін зерттеуге арналған молекулалық генетика бөлімі. Геномдарды құрастырудың жалпы принциптері және олардың құрылымдық-функционалдық ұйымы геномиканы зерттейді, ол гендер мен енгізілген элементтердің функцияларын секвенирлеуді, карталауды және сәйкестендіруді жүргізеді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Вирусология негіздері
  Несиелер: 5

  Вирусология - вирустардың табиғатын және шығу тегін, олар тудыратын ауруларды зерттейтін ғылым. Вирусология негіздері вирустардың табиғатын және пайда болуын, құрылысы мен химиялық құрамын, физикалық-химиялық факторларға төзімділігін зерттейді, оның пәні вирус пен клеткалардың өзара әрекеттесуі, вирустардың генетикасы, вирустарға қарсы иммунитетті қалыптастыру ерекшеліктері, диагностика мен алдын алудың жалпы принциптері болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микробиология
  Несиелер: 5

  "Микробиология" пәнін игерудің мақсаты студенттерді микроорганизмдердің биоалуантүрлілігімен және маңызды қасиеттерімен, олардың биосферадағы рөлі, шаруашылық қызметі және адамның, жануарлар мен өсімдіктердің жұқпалы патологиясымен таныстыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жануарлар физиологиясы
  Несиелер: 5

  Жануарлар физиологиясы - бұл жануарлар ағзаларының функционалдық белсенділігі туралы ғылым, оны зерттеу және биология әдістерін түсіндіру. Пәннің мақсаты – жануарлар организмінің негізгі функциялары, оларды реттеу және рецепторлық деңгейден бастап, нормада және патологияда ағзаның интегративті функцияларын меңгерумен аяқтай отырып, ұйымның әртүрлі деңгейлерінде оқыту әдістері туралы білім алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жеке даму биологиясы
  Несиелер: 5

  "Жеке даму биологиясы" ағзалардың онтогенетикалық даму заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы. Курста дамушы организмдерде өтетін макро - және микроморфологиялық, физиологиялық-биохимиялық, молекулалық және генетикалық процестер туралы түсінік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эмбриология негіздері
  Несиелер: 5

  Эмбриология (көбею және даму биологиясы) - жасушалардың, ұлпалардың және ұрық мүшелерінің даму заңдылықтары туралы ілім. Эмбриология зерттейді: 1) прогенез, 2) эмбриогенез, 3) ерте эмбрионалды кезең.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Медициналық биология
  Несиелер: 5

  Медициналық биология - адамның тіршілік әрекетінің негіздері туралы ғылым, ол адамның биоәлеуметтік, молекулалық-генетикалық, жасушалық, онтогенетикалық, популяциялық, экологиялық факторларының адам денсаулығына әсер етуіне байланысты қоршаған орта жағдайына адамның жеке даму заңдылықтарын және морфофизиологиялық бейімделуін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Генетикалық инженерия
  Несиелер: 8

  Курста тұқым қуалаушылықтың молекулалық негіздері, аллельді және аллельді емес гендердің өзара әрекеттесу механизмдері, генетикалық талдау; жыныстың генетикасы және жыныспен байланысқан тұқым қуалаушылық, кроссинговердің генетикалық және цитологиялық механизмдері, мутациялық өзгергіштік, адам генетикасы және популяциядағы генетикалық процестер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Молекулалық биология
  Несиелер: 8

  Молекулалық биология нуклеин қышқылдарының құрылысы мен функцияларын, тұқым қуалайтын ақпаратты іске асыру принциптері мен механизмдерін, сондай-ақ жасушалардың құрылымы мен функцияларының молекулалық негіздерін, өсу, даму, бөлу, ісік трансформациясы мен жасушалардың өлу процестерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи аймақтары
  Несиелер: 5

  "Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи аймақтары" курсы ҚР ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының экологиялық жағдайын және олардың одан әрі даму перспективаларын; қорықтар мен ұлттық парктердің негізгі қызметінің бағыттарын; өз өңірінің ЕҚТА желісінің негізгі сипаттамаларын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жануарлар экологиясы
  Несиелер: 5

  "Жануарлар экологиясы" пәні болашақ бакалаврларды қоршаған ортамен ағзалардың өзара әрекеттесуімен таныстыру, жануарлар дүниесінің алуан түрлілігін зерттеу үшін арналған. Бұл пән негізінен тірі организмдердің дамуының, өмір сүруінің және қызмет етуінің барлық негізгі заңдарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эволюция ілімі
  Несиелер: 5

  Осы оқу пәнін оқу барысында алынған теориялық білім студенттерге биологиядағы эволюциялық ойлау принциптерін меңгеруге, табиғи құбылыстардың себеп–салдарлық байланыстарын негіздеуде аналитикалық тәсілді қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан биоресурстары
  Несиелер: 5

  "Қазақстан биоресурстары" курсының бағдарламасы биологиялық бейіндегі студенттер үшін өсімдіктер мен жануарлар әлемі ресурстарының мәселелерін, өсімдіктер, жануарлар және олардың мекендейтін ортасы арасындағы өзара байланысты ашу және тану мақсатында зерттеу міндеті болып табылады. "Қазақстанның биоресурстары" биологиялық, географиялық және әлеуметтік ғылымдармен тығыз байланысты бейінді пән болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Иммунология
  Несиелер: 5

  Иммунология - гомеостазды, ағзаның құрылымдық және функционалдық тұтастығын, сондай-ақ биологиялық даралық және түрлік айырмашылықтарды сақтау және қолдау мақсатында ағзаны генетикалық бөтен заттардан қорғаудың механизмдері мен тәсілдерін зерттейтін ғылым. Иммунология биология мен медицинадағы көптеген маңызды мәселелерді шешеді. Ол жалпы және жеке бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Мемлекеттің әрбір азаматы үшін экологиялық білімнің маңыздылығы мәселелерінде құзыретті, микро деңгейде еңбекті қорғауды басқару, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша жұмысты ынталандыру, еңбек қауіпсіздігін оқыту бойынша оңтайлы шешімдерді ұсынуға қабілетті ойлау мәдениетін меңгерген, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдауға қабілетті

 • Код ON2

  биологияның негізгі концепцияларын, әдістерін және оның даму болашағын; жануарлардың көптүрлілігін және олардың қалыптасуының негізгі заңдылықтарын; әртүрлі топтардың биологиялық прогресі немесе регресінің себептерін; органдар жүйелерінің құрылысы мен морфологиясын, омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың негізгі таксондарының систематикасы мен эволюциясын; жануарлардың экологиялық жүйелердегі орны мен рөлін; олардың шаруашылықтық, медициналық және кәсіптік маңызын

 • Код ON3

  білугетиісәртүрлісистематикалықтоптардағыертедегіжәнеқазіргіөсімдіктердіңорганикалықдүниежүйесіндегіорнынанықтайтыннегізгісипаттамаларын, сабақтарын, жапырақтарын, тамырларынанатомия-морфологиялықерекшеліктерін, өсімдіктерәлемініңалуантүрлілігінжәнеолардыңқалыптасуын, құрылымдықерекшеліктерін, кеңістіктегітаралузаңдылықтарын, құрамынжәнеэволюциясын. Өсімдіктердіңэкологиялықжүйелердегіорнынжәнерөлін, шаруашылықтағыжәнетабиғаттағыма

 • Код ON4

  Студенттердің болашақ кәсіби қызмет саласында коммуникативтік, сөйлеу және тілдік құзыреттілік деңгейін меңгеруі, кәсіби лексиканы қазақ (орыс) тілінде түсінуге, кәсіби сипаттағы коммуникацияларға қатысуға, өз көзқарасын баяндауға мүмкіндік береді Кәсіби-бағытталған шетел тілі тілінің барлық формаларының іскерліктерін жетілдіру, сонымен қатар болашақ мамандардың коммуникативтік және мәдениетаралық құзыретін дамыту, коммуникативтік дағдылар мен іздеу, қарау және танысу оқу іскерліктерін дамыту, Кәсіби-бағытталған мәтіндерді рефераттау үшін жазбаша сөйлеуді меңгеру, Кәсіби-бағытталған шетел тілі іскерліктерін одан әрі жетілдіру

 • Код ON5

  химияның жалпы теориялық негіздерін, Зат құрылысы теориясын, сандық және сапалық талдау негіздерін, органикалық қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерін, негізгі химиялық заңдарды, ерітінділер теориясының негіздерін, химиялық термодинамика мен химиялық кинетиканың негізгі заңдарын білу Техникалық сипаттағы есептерді шешуде математикалық модельдеудің негізгі принциптерін, әдістерін және кезеңдерін оқу, Көп айнымалы функциялардың дифференциалдық және интегралдық есептеулері, дифференциалдық теңдеулер, қатарлар.

 • Код ON6

  биология ғылымының пайда болу тарихын, қалыптасу тарихын білу және түсіну; биологияның негізгі ұғымдарын; биология ғылымының әдіснамалық аспектілерін; электронды-микроскопиялық деңгейде жасушаның құрылымын білуі, ағза тіндерінің әртүрлі типтерін, цитологияның тұжырымдамалық негіздері мен әдістемелік тәсілдерін, тіршілік әрекетінің барлық түрлерінің негіздері болып табылатын ағзалардың жасушалары мен тіндерінің құрылысын

 • Код ON7

  Ағзаның әртүрлі жүйелерінің жалпы заңдылықтары мен спецификалық ерекшеліктерін және олардың жеке құрылымдық элементтерін, физиологиялық ғылымның жаңа жетістіктерін және оның даму перспективаларын білу, адам мен жануарлар физиологиясының бөлімдері бойынша фундаменталды негіздерін, жоғары жүйке қызметінің физиологиясының теориялық және әдіснамалық негіздерін білу.

 • Код ON8

  өсімдіктер физиологиясын, экологиясын зерттеу саласындағы негізгі ұғымдарды білу, тірі организмдер мен қоршаған ортаның өзара әрекеттестігінің заңдылықтары туралы алған білімдерді тәжірибелік қызметте пайдалану; өсімдіктер физиологиясының негізгі заңдылықтары мен қазіргі жетістіктерін ұғынуға қабілетті болу, биологиялық құбылыстарды талдау және жүйелеу кезінде пайымдауларды қалыптастыра білуі тиіс.

 • Код ON9

  Биотехнология объектілерін, олардың сипаттамасын, қасиеттерін және функцияларын білу. Мақсатты өнімді алу үшін оларды пайдаланудың келешегі мен шектеулерін түсіне білу, молекулалық-генетикалық әдістерді құру үшін қазіргі биология негіздерін қолдана білу.

 • Код ON10

  Генетика беретін мүмкіндіктерді, классикалық және молекулалық-генетикалық аспектілердегі генетикалық талдау әдістерін білу. Курс бағдарламасында қарастырылған жалпы генетиканың бөлімдерін білу, студент геннің және геномның жалпы құрылымы туралы түсінікке ие болуы керек.

 • Код ON11

  микроб клеткаларының құрылымдық ұйымдасуын және функцияларының заңдылықтарын; - прокариоттардыңшығутегі мен таксономиясын, негізгі бактерия топтары мен олардың өкілдерінің сипаттамасын; - микроорганизмдерді дақылдау принциптері мен әдістерін, Прокариоттардың метаболизмі мен физиологиясын; - заттар айналымындағы микроорганизмдердің рөлін; - микробиологияның теориялық және практикалық маңыздылығын Және басқа жаратылыстану ғылымдарымен байланысын; - микробиология саласындағы жаңа жетістіктерді және Микроорганизмдердің халық шаруашылығының әртүрлі салаларында, медицинада, экологияда қолданудың болашағын.

 • Код ON12

  Биологиялық ресурстардың негізгі түрлерінің жүйелі жағдайын білу; таралу аудандары мен олардың мекендейтін жерлерін білу; жекелеген түрлерді есепке алу әдістерін білу; Негізгі ресурстық түрлердің биомассасын анықтау әдістерін білу. Алған білімдерін тәжірибелік қызметте және биологиялық циклдің басқа да пәндерін кейінгі оқытуда және мамандық бойынша қолдана білу.

 • Код ON13

  Адам анатомиясы бойынша қажетті теориялық білімнің белгілі бір минимумын білу; микроскоппен, табиғи анатомиялық және гистологиялық препараттармен жұмыс істеу үшін қажетті практикалық дағдылардың болуы; адам денсаулығының алдын алу үшін гигиена және сауықтыру іс-шараларын ұйымдастыру әдістемесін білу; адамның шығу тегінің негізгі теорияларын білу

 • Код ON14

  Топырақтың негізгі физикалық-механикалық қасиеттерін, тіршілік ету факторларын және ауыл шаруашылығы өсімдіктері үшін олардың маңызын білу; арамшөптердің жіктелуін және олармен күресудің негізгі шараларын білу; топырақты өңдеу жүйесін; тыңайтқыштардың негізгі түрлерін және оларды пайдалану тәсілдерін; далалық, жемдік және арнайы ауыспалы егістердің ерекшеліктерін және егіншіліктің қазіргі заманғы жүйелерін білу.

 • Код ON15

  Даму биологиясының негізгі әдістері мен практикалық жетістіктерін, оның тарихын, онтогенездің негізгі кезеңдерін және эмбрионалды даму фазаларын, олардың ерекшеліктерін білу; Даму биологиясының негізгі әдістері мен практикалық жетістіктерін, онтогенездің негізгі кезеңдерін және эмбрионалды даму фазаларын, олардың ерекшеліктерін, жануарлардың әр түрлі топтарындағы морфогенетикалық процестердің факторларын, эволюцияның негізгі теорияларын білу.

6B05101 Өсімдіктер биотехнологиясы және микробиология
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05101 Биология
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 6B05101-Биология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B05101 Биология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биологиялық инженерия
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B05101 Биология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05101 Биология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 Биология және ауылшаруашылығы
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top