Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасымен әдістемесі в ОАИУ

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Дамудың негізгі тұжырымдамалары мен тәсілдерін, ғылымның, бастауыш білім берудің инновациялық білім беру саясатын және жоғары мектептегі педагогикалық білім беру процесін талдайды. Зерттеу тақырыбы бойынша жобаларды жоспарлайды және жүргізеді.
 • Бастауыш білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі арқылы білім сапасын бағалайды. Нәтижелі мақсатқа жетудегі оқыту технологиясының ерекшеліктерін талдайды. Ғылымның жаңа жетістіктері мен оның даму перспективаларын зерттейді.
 • Өзінің кәсіби оқытушылық қызметінде дидактиканың, проблемалық оқытудың заманауи технологияларын, математикалық модельдеу әдістерін іске асырады.
 • Ғылыми - зерттеу жұмысының ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістерін, материалдарды өз бетінше іздеудің нәтижелерін дәлелдейді. Ізденіс жұмыстарының оң және теріс салдарын зерттейді.
 • Қазіргі заманғы ғылыми жетістіктерді сыни тұрғыдан талдайды және бағалайды, зерттеу және практикалық міндеттерді, оның ішінде пәнаралық салаларды шешу кезінде жаңа идеяларды генерациялайды.
 • Білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық актілер мен жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, бастауыш және жоғары білім берудің оқу-тәрбие процесін жоспарлайды.
 • Басқару қызметінің үдерістерін, білім беру үрдісінің құбылыстарын талдайды, оқытушы жұмысының әдістемелік жүйесін жобалайды.
 • Инновациялық коммуникациялық және тілдік технологияларды қолданады.
 • Бастауыш мектепте оқытудың қазіргі теориясы мен практикасының жай-күйін сыни тұрғыдан бағалайды. Тілдік сауаттылық және ғылыми-педагогикалық жобалау технологияларын дағдыларын меңгерген. Өз көзқарасын зерттеу мәселесі бойынша дәлелдейді, тіл мен әдеби мұраның құндылығын түсінеді.
 • Жаңа педагогикалық және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, білім беру сапасының менеджменті жүйесі негізінде мектепті басқару принциптерін қолданады.
 • Оқу-тәрбиенің жаңа тұжырымдамаларына негізделген оқу процесін құрастырады. Әдістемелік сипаттағы педагогикалық проблемаларды анықтайды, психологиялық қауіпсіз білім беру ортасын, педагогикалық жағдайларды айқындайды және оларды шешудің жолдарын табады.
 • Педагогикалық шеберлікті қалыптастыру және дамыту мәселелерін зерттейді. Білім беру саласындағы интерактивті оқытудың озық технологияларын пайдалану тиімділігін түсіндіреді.

Ұқсас БББ

7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті

7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі педагогін даярлау

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

7M01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

Top