Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05102 Биотехнология в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • Бейорганикалық және аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Пән химиялық ғылымның дамуындағы қазіргі үрдістерді зерттейді; Бейорганикалық заттардың құрылымы мен қасиеттерін, оларды зерттеуге қолдануды, аналитикалық эксперименттерді белгілеуді, алынған заттардың анализін және оқшаулауын түсіндіреді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 4

  Пән мамандықтың білімін және қолдану саласын қалыптастырады , әртүрлі бағыттары биотехнологтардың негізгі қызмет түрлерінен тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнология нысандары
  Несиелер: 4

  Пән биотехнологияда қолданылатын объектілерді және жасушалық және молекулалық деңгейде тірі ағзаларды манипуляциялау әдістерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биохимия
  Несиелер: 4

  Тәртіп организмдегі жасуша мен ұлпалардың физика-химиялық күйін, жасушалар мен тіндердің химиялық құрамын, организмдегі органикалық қосылыстардың химиялық түрлену динамикасын біледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән экологияны қорғау туралы ойды және табиғи экожүйелер мен техносфералардың қызмет етуінде қауіпті және төтенше жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мамандардың кәсіби қызметінің шеңберінде кәсіби лексиканы меңгеруді қалыптастырады, сондайақ кәсіптік қызметті табысты жүзеге асыру үшін қажетті тіл, сөйлеу, пәндік және дискурстық құзыреттілікті жақсартуға бағытталған. Лексикалық және грамматикалық деңгейде тілдік жүйе мен стилистикалық ресурстарды меңгеру; ең аз жалпы ғылыми лексика және терминдер, мамандық бойынша сөйлеу тақырыптарының ең азы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығы негіздері
  Несиелер: 5

  Пән мал шаруашылығындағы заманауи білім мен жетістіктерді ескере отырып, өсімнің негізгі үлгілерін, ауыл шаруашылық жануарларын дамытуды енгізеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық және практиикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цитология
  Несиелер: 5

  Пән пәндер бойынша эукариоттық және прокариотты жасушалардың құрылымдық ерекшеліктерін, жалпы биохимияның теориялық негіздерін, ақуыз молекуласының құрылымын қалыптастыру теориясын терең білуге ​​бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді зерделеу кезінде студенттер кәсіпорын, аймақ және ел деңгейінде әсер ету әдістерін, стильдерін, көшбасшылық қасиеттерін қолдану жолымен адамдардың мінез-құлығын және өзара әрекеттесуін тиімді басқару методологиясы мен практикасын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу
  Несиелер: 3

  Пән студенттерге нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып, құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың түрлері, олардың деректемелері оқытылады. Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру үшін қажетті терминологиялық және синтаксистік минимумды меңгереді. Іс жүргізуді дамыту тарихы мен іскерлік қарым-қатынас мәдениеті, іс жүргізудің теориялық және практикалық аспектілері туралы ақпарат беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер мемлекет және құқықтың негізгі ұғымдары мен категорияларын, құқықтық қатынастарды және Қазақстан Республикасы құқығының түрлі салаларының негіздерін зерделейді. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша білім жүйесін және осы негізде құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Пән логикалық ойлауды, абстрактілі объектілермен жұмыс істеуді, сандық және сапалық қарым-қатынастарды білдіру үшін математикалық ұғымдар мен символдарды қолданудағы әдептілікті қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Кәсіби қызметте, ғылыми және практикалық жұмыста, шетелдік әріптестермен қарым-қатынаста, өз бетінше білім алу, ғылыми, оқу-ағартушылық және өзге де мақсаттар үшін шет тілін қолдана білу мен дағдыны қалыптастырады. Ғылыми мақалалар мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын және жобаларды жазуда шет тілін қолдану мүмкіндіктерін көрсетеді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 5

  Студенттер арасында фундаментальды заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың теорияларын, сондай-ақ кəсіби қызметтің негізі ретінде физикалық зерттеу əдістерін пайдалану дағдылары мен дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Молекулярлық биология
  Несиелер: 5

  Пән биологиялық объектілердің жұмыс істеуінің негізгі молекулалық-генетикалық және жасушалық механизмдері туралы заманауи білімнің қалыптасуына бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биотехнология негіздері
  Несиелер: 5

  Пән биохимиялық өндірісті зерттеуге, микроорганизмдер мен ферментативті жүйелермен жүргізілетін биохимиялық процестерге негізделген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зертханалық іс
  Несиелер: 5

  Пән зертханалық техникамен, ыдыспен және зертханалық жануарлармен жұмыс істеу және жұмыс істеу ережелерімен таныстырады. Зертханалық ыдыстарды өңдеу, бояғыштар мен қоректік орта ерітінділерін дайындау әдістеріне үйретеді. Дезинфекция және стерильдеу түрлері туралы білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Микробиология және вирусология
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде жалпы Микробиология және вирусология саласында кәсіби білім, білік пен дағдыларды қалыптастырады. Пәнді оқу кезінде білім алушылар микроорганизмдер әлемі, олардың биосферадағы орны, бактериялар мен вирустардың жалпы биологиялық маңызы, олардың жануарлар мен адамның жұқпалы патологиясындағы рөлі, сондай-ақ диа-гностика және бак-терийді идентификациялау әдістері туралы білім алады. Пән әр түрлі микробиологиялық зерттеулерді практикалық орындауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жалпы және молекулалық генетика
  Несиелер: 5

  Тәртіп ауыл шаруашылық жануарларында мұра және ауыспалы қасиеттердің өзгеру заңдылықтарын енгізеді. Ол ДНҚ-дан нақты ақуызға мұрагерлік ақпарат беру процесінің мәнін ашуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауылшаруашылығы биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді игеру кезінде мамандар ауыл шаруашылығы малдарын селекция және ұтымды пайдалану сұрауларына қатысты қазіргі заманғы биологиялық ғылымның жетістіктерін, әлемдік мал шаруашылығы дамуының қазіргі заманғы үрдістерін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микроорганизмдер биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пән микроорганизмдерді кеңінен қолдану теорияларын адам өміріне арналған өнімдер алу мақсатында үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік биотехнология
  Несиелер: 5

  Пән тірі жасушаларды (бактериялар, ашытқылар, балдырлар) немесе өнеркәсіптік өнімдер мен процестерді жасау үшін ферменттер сияқты жасушалардағы заттарды пайдаланатын тәсілдер жиынтығымен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адам және жануарлар физиологиясы
  Несиелер: 5

  Пән адам және жануарлар физиологиясы саласындағы кәсіби білім мен дағдыларды қалыптастырады; физиология және даму перспективалары бойынша жаңа ғылыми жетістіктерді енгізеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гендік және жасушалық инженерия
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мамандардың биотехнология, гендік және клеткалық инженерия саласындағы іргелі білімі мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қолданбалы биотехнология
  Несиелер: 5

  Пән азық-түлік өнеркәсібіндегі қазіргі биотехнологиялық процестерді зерттеу және әзірлеу негіздеріне оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экологиялық биотехнология
  Несиелер: 5

  Тәрбие қоршаған ортаны қорғау инжинирингін дамыту үшін экологиялық биотехнологияның ғылыми және практикалық негіздерін білуді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктің физиологиясы мен биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді зерттеу өсімдік физиологиясының кәсіби қызметінің әр түрлі салаларында қолдануға, өсімдік ағзасының негізгі өмірлік процестерін басқаруға, физиологиялық процестерді зерделеу үшін далалық және зертханалық эксперименттер жүргізуге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік биотехнология кәсіпорындарын жобалау
  Несиелер: 5

  Пән биотехнологиялық өнеркәсіп кәсіпорындарының қуатын анықтау бойынша есептеу дағдыларын қалыптастырады-жаңалықтар, жұмыс режимдерін, биотехнологиядағы есептеулердің негізгі принциптері мен ерекшеліктерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салқындату техникасы
  Несиелер: 5

  Пән сал0ындату техниканы пайдалану саласындағы өндірістік-техникалық қызметке, оны қолдану әдістерін және тамақ кәсіпорындарындағы негізгі технологиялық жабдықпен ұштастыруға дайындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жасушалық биотехнология
  Несиелер: 5

  Пән тірі организмдердің жасушаларының құрылымы мен химиялық құрылымын, биотехнологиялық мақсаттарда сол немесе басқа органеллаларды, генетикалық және жасушалық инженерияның негізгі әдістерін қолдану мүмкіндігін ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биотехнологиядағы процестер және аппараттар
  Несиелер: 5

  Пән өндірістік қызметте процестерді инженерлік есептеу әдістемелерін, сондай-ақ оларды жүзеге асыру үшін қолданылатын аппараттар мен машиналарды пайдалану дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Медициналық және ветеринариялық биотехнология
  Несиелер: 5

  Пән медицинадағы және ветеринариядағы биотехнологиялық процестердің заңдылықтары туралы білім алуды қамтамасыз етеді. Адам мен жануарларға арналған вакциналарды, антибиотиктерді алу және қолдану ерекшеліктерімен таныстырады. Емдеу кезінде қолданылатын май, паста, эмульсия алу бойынша құзыреттерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Энзимология
  Несиелер: 5

  Пән химиялық құрылымды, ферменттердің қасиеттері, ферментативті катализдің сипаттамасы, жасушадағы ферментативті реакцияларды реттеу және тәжірибелік қызметте ферменттерді қолдану туралы білім жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Имунды биотехнология
  Несиелер: 5

  Пән биотехнологиялық негізінде жоғары тиімді диагностикалық және емдік құралдарды әзірлеу және алу үшін құзыреттіліктерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тағам химиясы
  Несиелер: 5

  Пән өсімдік тағамдық шикізатының, оның қайта өңделген өнімдерінің химиялық құрамын және адамның тамақтану процесінде және сақтауда болатын химиялық айналуларды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Азық-түлік өнімдерінің биоқауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән болашақ маманда жануарлардан алынатын шикізаттар мен өнімдердің негізгі компоненттерінің гигиеналық сипаттамасы, азық-түлік шикізаттары мен тамақ өнімдерінің қауіпсіздік көрсеткіштерін бақылау әдістері мәселелері бойынша кәсіптік құзыреттіліктерді және тереңдетілген білімді қалыптастырады, тамақ өнімдерін бақылау бойынша практикалық дағдыларды меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Aуыл шаруашылық малдарының түрлері бойынша cелекция және биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пән мал шаруашылығы және құс шаруашылығы кәсіпорындарында технологиялық параметрлерді өз бетінше есептеуді орындау, жануарлар мен құстарға бағалау жүргізу, жинақтау үшін жоғары сапалы жануарларды іріктеу үшін құзыреттерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эмбриоинженерия
  Несиелер: 5

  Пән биотехнологияның жалпы мәселелері бойынша теориялық білім береді және мал шаруашылығында эмбриондарды трансплантациялау және эмбриоинженерлік зерттеулер бойынша практикалық дағдыларды береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биологиялық белсенді қоспаларды алу технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән тамақ өнімдерінің технологиясы саласындағы зерттеу, жобалау және өндірістік қызметке қажетті тағамдық және биологиялық қоспалар мәселелері бойынша теориялық және практикалық біліммен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стандарттау, сертификаттау және метрология
  Несиелер: 5

  Пән өндірістік қызметте метрология, стандарттау және сертификацияның негізгі ережелерін қолдану негізінде қолданыстағы нормативтік базаға сәйкес технологиялық және техникалық құжаттаманы ресімдеуге мүмкіндік береді; сапа жүйесінің құжаттамасын қолдануға; өнімдер (ҚЫЗМЕТ) мен процестердің негізгі түрлеріне нормативтік құжаттардың талаптарын қолдануға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геномика
  Несиелер: 3

  Пән гендердің құрылысы мен функциясы, тірі жануарлардың геномдық карталарын құру туралы білімді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндіріс биотехнологиясының кәсіпорын жабдықтары
  Несиелер: 5

  Пән технологиялық ойлау негіздерін қалыптастырады және БАҚ биотехнологиялық және химиялық синтезі өндірістерін және болашақ үрдістерін құру бойынша белсенді шығармашылық жұмысқа дайындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азық дайындаудың биотехнологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән азық құнарлылығын бағалау әдістерімен, оларды консервілеудің ғылыми негіздерімен, азық нормаларын анықтаумен, толыққанды рациондарды жобалаумен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ет және сүт өнімдерінің биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пән сүт және ет өнімдерінде болатын биотехнологиялық процестермен таныстырады. Қышқыл сүт өнімдерін алу бойынша құзыреттілікті қалыптастырады, еттің пісуі, өнімнің бүлінуі ұғымымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биотехнология ның генетикалық негіздері
  Несиелер: 3

  Пән биотехнология саласындағы ғылыми жетістіктер деңгейіне қатысты қазіргі заманғы идеяларды қалыптастырады және дәстүрлі генетикалық инженериядан әртүрлі деңгейдегі қолданыстағы биотехнологиялық процестерді енгізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәжирібелік істің әдістемесі
  Несиелер: 3

  Пән алынған нәтижелерді талдауға және түсіндіруге мүмкіндік беретін ғылыми зерттеулерде қолданылатын әдістерді қолдана білу мен кәсіби білімді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тағам биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пән азық-түлік өнеркәсібіндегі қазіргі биотехнологиялық процестерді зерттеу және әзірлеу негіздеріне оқытады. Пән ашыту өндірістерінің негізінде жатқан микроорганизмдердің метаболикалық белсенділігінің мәселелерін баяндайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығындағы биотехнология
  Несиелер: 5

  Пән мал шаруашылығында өндірістік процесті жетілдіру үшін биологиялық негіз-дері мен әдістері бойынша, малдардың асыл тұқымдық, өнімділік сапасын тиімді пайдалану және жақсарту тұрғысынан меңгерілген білімдерді пайдалана отырып, өндірістік қызмет саласында жаңа технологияларды жасау компетенциясын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эксперимент техникасы және нәтижелерді өңдеу
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді эксперимент техникасына және алынған мәліметтерді өңдеуге үйретеді, зертханада және әр түрлі жабдықтармен жұмыс істеу дағдысына және қауіпсіздік техникасына үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әр түрлерін кәсіби қызметінде қолдану

 • Код ON2

  Дәлелдемелерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді түсіндіретін білім мен әдістемелер негіздерін пайдалану, кәсіби міндеттерді шешу үшін өз білімін қолдану

 • Код ON3

  Биотехнологиялық бейіндегі кәсіпорындарда өндірістік қызметті жүзеге асыру;

 • Код ON4

  Әр түрлі өнімдер мен шикізаттың зертханалық зерттеулерін жүргізу кезінде зертханалық жабдықтарды пайдалану

 • Код ON5

  Өсімдік және микроб тектес, жануар тектес тағам өнімдерін биотехнологиялық жолмен алудың дағдыларын меңгеру

 • Код ON6

  Эмбриоинженерлік манипуляциялар жүргізу микроағзалардың, ауыл шаруашылығы малдарды өндірістік формаларын алудың (шығарудың) әдістерін қолдану.

 • Код ON7

  Мал шаруашылығындағы және тағам өндірісіндегі биотехнологиялық процестерді бақылау

 • Код ON8

  Молекулалық-биологиялық клондау, ПЦР Реал-тайм зерттеулерін жүргізу

 • Код ON9

  Гендік және жасушалық инженерия әдістері негізінде микроорганизмдердің өнеркәсіптік штаммдарының қасиеттерін өзгерту

 • Код ON10

  ДНҚ-маркерлерін құру және ген функцияларын оқып білу, ДНҚ жасушасының трансформациясымен жұмыс жасай білу

 • Код ON11

  Малдардың соматикалық және жыныстық жасушаларының генетикалық трансформация негіздерін білу және ғылыми және тәжірбиелік мақсаттарда мал жасушаларының культураларын пайдалану

6B05102 Жануарлар биотехнологиясы және биоинформатика
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05102 6B05102-Биотехнология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05102 Биотехнология сала бойынша
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top