Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02101 Дизайн в ҚарУ Е.А.Бөкетов

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Қазақстан тарихындағы инновациялар мен проблемаларды, материалдық мәдениет пен дизайн тарихын, дүниежүзілік өнер тарихын, заңдарды, Семиотиканың стильдері мен бағыттарын және қазіргі заманғы бейіндік дизайнды зерттеу процесінде өнер тарихы, дизайн теориясы саласындағы базалық негіздерді бағалайды.
 • Қоғамдық сананы жаңартудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, құқықтық, жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша өзекті білімді пайдаланады.
 • Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін талдау кезінде педагогикалық диагностика және мониторинг принциптерін басшылыққа ала отырып, оқушылардың көпмәдениетті тұлғасын дамытуға ықпал ететін оқыту, тәрбиелеу әдістері мен әдістерін қолдана отырып, педагогикалық құбылыстарды, жағдайларды, фактілерді талдайды.
 • Кәсіби қызметте заманауи көркем материалдар мен технологияларды қолданады және қолданады. Графикалық мәдениеттің негізгі ұғымдарын түстерді зерттеу, кескіндеме, сурет, композиция, дизайн негіздері, Кәсіби шеберлік негіздерін зерттеудегі олардың әдістері мен тәсілдерінің негізгі заңдарымен байланыста анықтайды.
 • Сурет салу техникасын, көркем графикалық материалдарды пайдалану ережелерін, түс-тон сипаттамаларын, қоршаған ортадағы дизайн объектілерінің қалыптасу заңдылықтары мен принциптерін таңдайды, таңдалған дизайн профиліне сәйкес шығармашылық графикалық кескіндерді, әртүрлі техникалар мен материалдардағы жоба идеяларын орындау процесін түсінеді.
 • Заманауи визуалды және ақпараттық-компьютерлік технологияларды олардың элементтері мен Профильді дизайн объектілерін жобалаудағы процестерді зерттеу кезінде дизайнерлік қызметтің құралы ретінде пайдаланады, жобаланған объектілерді композициялық құру әдістемесін, кәсіби дизайн саласында қолданылатын ақпаратпен жұмыс істеудің компьютерлік әдістерін біледі.
 • Жарнама және маркетинг, Ландшафт дизайны, профиль бойынша дизайн объектілерінің типологиясы саласындағы қазіргі тенденциялар туралы пайымдаулар қалыптастырады. іздеу-талдау-профиль бойынша дизайн объектілерін шешу сатысында жобалау процесінде іс-әрекеттердің реттілігі мен сипатын түсіндіреді және болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын біле отырып, жобалық жағдайдың тез өзгеретін жағдайларына еркін бағдарланады.
 • Зерттелетін тіл арқылы қарым-қатынас пен кәсіби қызметтің белгілі бір жағдайларында нақты коммуникативті мәселелерді шешеді және адамның қабілеттерін интеллектуалды дамыту мақсатында физикалық қасиеттерді дамытуға дайын.
 • Материалдық және материалдық емес мәдениет туындыларын зерделеу процесінде бағалау, сараптау әдістерін таңдайды, заманауи компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, жаңғырту, интерпретация және шығармашылық даму деңгейінде Сәулет, Графикалық дизайн және Костюм дизайны саласындағы жобалау міндеттерін шешудің тиісті әдістерін пайдаланады.
 • Өзінің кәсіби қызметінде бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, өзара түсіністік, толеранттылық және қазіргі қоғамның демократиялық құндылықтары басымдықтарындағы өзінің азаматтық ұстанымын айқындайды.
 • Дизайн, архитектуралық конструкциялар, жарнамалық және баспа графикасы объектілері, костюм жасау технологиясы, қоршаған орта кеңістігінің бионикалық формалары, интерьер дизайны, баспа өнімдері, костюм, дизайн объектілерін жобалау технологиясы, ерекшелігі мен технологиясы бойынша дизайндағы экспрессивтілік құралдары саласындағы қазіргі тенденциялар туралы пайымдаулар қалыптастырады.

Ұқсас БББ

6B02101 Дизайн

Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

6B02101 Дизайн және компьютерлік графика

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

6B02101 Графикалық дизайн

Қазақ технология және бизнес университеті

6B02101 Дизайн

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

6B02101 Дизайн

Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті (ҚМТУ)

6B02101 Сәулет және дизайн

Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

6B02101 Дизайн

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

6B02101 Дизайн

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

6B02101 Дизайн

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

6B02101 Дизайн

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті

6B02101 Дизайн

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

6B02101 Дизайн

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

6B02101 Дизайн

Астана халықаралық университеті

6B02101 Дизайн

«Тұран-Астана» университеті

6B02101 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

6B02101 Дизайн

«Мирас» университеті (Мирас)

Top