Жаңа білім беру бағдарламасы

6B05101 Биология в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • биология саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін академиялық жазу және компьютерлік талдау, ғылыми зерттеу әдістерін білу, ғылыми жарияланымдарды жазу қағидаларын білу және оларды биологиялық зерттеулерде қолдану;
 • заңдылықтарды, фактілер мен құбылыстарды талдау, теориялық жалпылау, ғылыми тәжірибе жүргізу кезінде оларды ескеру;
 • кәсіби міндеттерді шешуде әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру, ғылыми зерттеулерді жоспарлау және стратегияларды таңдау үшін ғылыми ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру;
 • негізгі биологиялық заңдар, теориялар, құбылыстар, тіршілік әрекетін кәсіби деңгейде реттеу тетіктері туралы білім мен түсінікті қолдану, ғылыми ұстанымды тұжырымдау мен дәлелдеу, іргелі және қолданбалы биология мәселелерін шешу;
 • Гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдарды ескере отырып, жаратылыстану-ғылыми бағыт саласындағы озық білімге негізделген қазіргі биологиялық ғылымның негізгі бөлімдері туралы білім мен түсінікті көрсету;
 • өнімді жасауда, гипотезаны, биология және басқа да жаратылыстану ғылымдары саласындағы құбылысты немесе оқиғаны жүйелі түсіндіруде оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану;
 • табиғатты қорғау принциптерін ескере отырып, биологиялық және басқа да жаратылыстану-ғылыми бағыттар туралы білімді біріктіре отырып, мәселелерді шешуге кешенді тәсілді қолдану;
 • Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну, этномәдени және конфессиялық айырмашылықтар мен қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін, денсаулық сақтау принциптерін ескере отырып, көпмәдениетті ортада кәсіби қызметті ұйымдастыруда кешенді тәсілді қолдану;
 • магистратурада биологияны одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту, ғылыми және педагогикалық қызметке шығармашылық, зерттеушілік көзқарас, абстрактілі ойлау, шет тілдерін меңгеру, кәсіби өсудің перспективалық бағыттарын жоспарлау дағдыларын қолдану;
 • инновациялық технологияларды пайдалана отырып, салааралық жетістіктерді кіріктіру, іргелі және қолданбалы биология саласындағы биология фактілерін, құбылыстарын, теорияларын, заңдары мен заңдылықтарын және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану;
 • биологиялық эксперимент жүргізудің қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, заманауи жабдықтарды, инновациялық әзірлемелерді, IT-технологияларды қолдану негізінде әдістерді таңдау

Ұқсас БББ

6B05101 Биология

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

6B05101 Биология

Шымкент университеті

6B05101 Биология

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

6B05101 Биологиялық инженерия

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

6B05101 Биология

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

6B05101 Биология

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B05101 Биология

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

6B05101 Биология

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

6B05101 Биология

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

6B05101 Биология

Торайгыров университеті

6B05101 Биология

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

6B05101 Биология

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

6B05101 Өсімдіктер биотехнологиясы және микробиология

Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

6B05101 Биология

Астана халықаралық университеті

6B05101 Биология

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

6B05101 Биология

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Top