Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі в Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • білім беру үдерісін ұйымдастыру үшін негізгі математикалық ұғымдар мен теорияларды, математикалық фактілерді талдау дағдыларын пайдалану
  • кіші оқушыларының жасына, жеке және ерекше білім беру қажеттіліктеріне сәйкес оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау
  • ана тілі, қазақ (орыс) және шет тілдерін білу, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын пайдалана отырып, ауызша және жазбаша диалог, монолог, іскерлік хат алмасуды жүргізе алады
  • кіші оқушыларға эстетикалық тәрбие мен көркемдік білім беру құралы ретінде бейнелеу қызметін пайдалана отырып, білім беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру
  • өзінің кәсіби деңгейін жетілдіру және көшбасшылық қасиеттерін дамыту мақсатында ғылыми-практикалық зерттеулердің нәтижелерін пайдалана отырып, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі тәрбиелеу, педагогикалық рефлексия арқылы тұлғалық кәсіби өсу мен жетілдіруге ұмтылуын көрсету
  • білімдерін көрсету: кәсіпкерлік саласындағы экологиялық, экономикалық, кәсіби және басқа да мәселелерді шешуде өмір қауіпсіздігі, құқықтық мәдениет, жоғары саналы тәртіпті, төзімділік пен адалдықты көрсету
  • қазіргі білім беру талаптарына сәйкес әдістердің, формалардың және құралдардың кең спектрін қолдана отырып, бастауыш сыныптарда пәндерді оқыту әдістемесін білу негізінде оқу-білім беру процесін құру
  • инновациялық технологияларды, оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесін қолдана отырып, бастауыш мектеп теориясын, әдіснамасын, педагогикасын, бастауыш мектеп жасындағы балаларды оқыту әдістері, құралдары мен нысандарын білуге және түсіну негізделген кәсіби қызметті жүзеге асыру
  • Кіші жастағы оқушылардың тәжірибелік-эксперименттік іс-әрекеттері мен дүниетану және жаратылыстану білімінің бастапқы курсын, табиғаттағы бақылауларды зерттеу процесін ұйымдастыру үшін іргелі жаратылыстану заңдары тұрғысынан өзгерту
Top