Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті в Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • Тіл біліміндегі жаңа ғылым салаларының теориялық негіздерін талдайды, заманауи білім парадигмасындағы функционалды грамматика, когнитивтік лингвистика, медиамәтін, лингвоэкология, терминология бағытындағы жаңа тұжырымдамалық теорияларды іс-тәжірибеде қолданады, тіл біліміндегі және лингводидактика теориясындағы заманауи ғылыми-зерттеу трендтерін сыни тұрғыдан талдайды; лингвистикалық пәндер аясында алған білімдерін инкіріктіреді, оны зерттеу мәселелерін шешуде қолданады
  • Қазақ әдебиетін дәуірлеудің заңдылықтарын, көркемдік-идеялық жағынан дамуын ғылыми тұрғыда бағалайды, тұжырымдайды, филологияның теориялық мәселелері жайлы ғылыми ойлар мен теорияларды сыни тұрғыда талдайды, бағалайды, салыстырады
  • Гуманитарлық ғылымдар саласы бойынша ғылыми-педагогикалық зерттеудің жаңа технологиялары мен әдістерін ғылыми-әдіснамалық тұрғыда талдайды, бағалайды және салыстырады, зерттеу еңбегін жоба ретінде ғылыми айналымға ұсынады
  • Қазақ әдебиеті тарихындағы ағымдар мен әдістердің концептуалдық негіздерін саралайды, әдебиет теориясының ғылым ретінде қалыптасу кезеңдерін, көркемдік-эстетикалық қасиеттерін зерделейді; өлең теориясы заңдылықтарын салалас ғылымдар жетістіктерімен бірлікте қарастырып, поэтика, стиль бағытында ғылыми тұрғыда бағалайды, тұжырымдайды
  • Филологиялық зерттеулер үдерісін жоспарлаудың, іске асырудың әдістемесін сын тұрғысынан талдайды, тұжырымдарды дәлелдейді
  • Шетел тілінде логикалық және жүйелі тұрғыда ауызша және жазбаша қарым-қатынас құрады; шетел тілін көпмәдениетті әлемдегі халықаралық өзара түсіністік пен келісім құралы ретінде пайдаланады, кәсіби деңгейде шет тілін жетік біледі, ғылыми зерттеулер жүргізеді, университетте арнайы пән жүргізеді
  • Ғылым тарихы мен жаңа концептуалдық идеялардың даму бағыттарын өзіндік көзқарас тұрғысынан дәлелдейді; ғылыми сананың заманауи даму үрдістерін, философиялық мәселелерін анықтайды, іс-тәжірибелік мәселелерді жедел шешуге ықпал ететін жүйелі ойлау дағдыларын меңгерген, қоғамның өзекті мәселелері бойынша өз ұстанымын білдіреді, теориялық білімдерін кәсіби қызметте қолданады
  • Қазіргі қазақ тілінің салалары жүйесіне қатысты ғылымда зерттелген тұжырымдарды бағалайды және талдайды; тіл тарихын дәуірлеудің теориялық негіздерін, тілдік бірліктердің когнитивті, концептуалды, гендерлік талдауын, түркі тілдерімен байланысын дәлелдейді, тіл білімінің қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын зерттейді және латыннегізді жаңа емле ережелерін кәсіби қызметінде пайдаланады
  • Жоғары мектеп педагогикасының теориялық-әдістемелік негіздеріне сүйене отырып білім беруде ұйымдастырады, білім берудегі негізгі педагогикалық тұжырымдамаларды тиімді ұстану жолдарын анықтайды, басқару психологиясы мен менеджмент теориясының негізгі әдістерін меңгерген, әлеуметтік-педагогикалық жобалау және болжау мүмкіндіктерін қолданады; практикалық дағдыларды игереді, қызметке қатысты креативті шешімдер қабылдайды; әріптестерімен кәсіби, мәдени қарым-қатынас орнатады
  • Оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін, заманауи технологияларды, әдіс- тәсілдерді педагогикалық қызметінде пайдалануды ұйымдастырады, заманауи білім беру парадигмасы контексіндегі педагогикалық, филологиялық ғылымдар дамуының бағыттары мен жаңа концептуалдық идеяларын салыстырады

Ұқсас БББ

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (Бейінді)

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (1 жыл)

«Тұран-Астана» университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Шымкент университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті

Қызылорда "Болашақ" университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Торайгыров университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогтерін даярлау

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогін даярлау

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті

Сулейман Демирель атындағы университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (н/п)

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

Top