Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01504 Химия в Yessenov University

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Өз қызметінің рефлексиясын жүзеге асырады, үздік педагогикалық практиканы зерделей отырып, біліктілігін арттыруды жоспарлау арқылы кәсіби қызметті жетілдірудегі өз қажеттіліктерін айқындай отырып, құқықтар мен экономикалық теорияның негіздерін, кәсіпкерлікті, ойлау дизайнын, шет тілін, STEM оқытуды және есептерді шешу әдістемелерін, ойлау дизайнын, шет тілін, STEM оқытуды пайдалана отырып, өз ісін одан әрі ұйымдастыруға қабілетті.
 • - Студенттердің мәдени және тілдік қажеттіліктерін жүзеге асыру үшін қолайлы білім беру ортасын дамыта отырып, педагогикалық тактіні, педагогикалық әдеп ережелерін сақтайды.
 • Оқушылардың тілдік құзыреттерін дамыта отырып, сыныптағы жайлы, қолжетімді оқу ортасын және эмоционалды-психологиялық ахуалды қолдай отырып, экология негіздерін білуді пайдалана отырып, тиімді коммуникацияны жүзеге асырады.
 • Оқу процесін жетілдіру бойынша өзекті зерттеулердің нәтижелерін, соның ішінде оқытудағы сабақты зерттеуді (Лессон Стади) және химияны оқыту әдістемесін аспаптық талдау әдістерін қолдана отырып, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жазбаша түрде ұсынады.
 • Зерттеу/жобалық жұмыста оқушылардың жеке ерекшеліктерін диагностикалау нәтижелерін, рефлексия және топтық жұмыс әдістерін пайдалана отырып, химияны оқытудағы қажеттіліктер мен қиындықтарды анықтайды.
 • Оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологиясын пайдалана отырып, білім алушылардың лингвистикалық қажеттіліктері мен сұраныстарын ескере отырып, химия пәндер бойынша оқу сабақтарын өткізеді.
 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарды меңгере отырып, өзінің азаматтық-адамгершілік ұстанымын білдіреді.
 • Бейорганикалық, органикалық, аналитикалық, физикалық, коллоидтық химия, элементтер химиясы және химиялық технологиялар, кристаллохимия білімдерімен интеграциялауда дидактикалық білімді қолдана отырып, оқу сабақтарын өткізеді.
 • Химия бойынша оқыту бағдарламалары мен әдістемелерін әзірлейді, оқушылардың жеке қабілеттері мен қажеттіліктерін ескере отырып, олардың жеке даму траекториясын жобалайды, оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологиясын қолдана отырып және білім беру ресурстарының, кәсіпкерліктің және экономика теориясының кең спектрін қолдана отырып, стандартты емес ойлауды дамытады.
 • Оқушылардың жас ерекшеліктерімен, қажеттіліктерімен, химияны, химиялық технологияны және экологияны оқытудың әдіс-тәсілдерін анықтай отырып, әр түрлі күрделілік деңгейіндегі есептерді шығара отырып, сабақтың алға қойған мақсатына сәйкес химиялық білім беру бойынша оқу-әдістемелік кешендерін әзірлейді.
 • Оқушылардың эмоционалдық интеллект деңгейлерін ескере отырып, педагогика, даму психологиясы және мектеп оқушыларының даму физиологиясы бойынша білімдерін қолдана отырып, оқушылардың жеке басына құрмет көрсете отырып, оқу-тәрбие процесін құрады.
 • Білім алушылардың ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, сабақ жоспарларын құра отырып, оқытудың тиісті әдістемелері мен бағалау құралдарын айқындай отырып, оқу сабақтарын жоспарлайды.

Ұқсас БББ

6B01504 Химия мұғалімдерін даярлау

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

6B01504 Химия

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

6B01504 Инженерлік профиль бойынша химия пәні мұғалімі

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

6B01504 Химия

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

6B01504 Негізгі мектептегі химия және биология (көп тілде білім беру)

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

6B01504 Химия мұғалімін даярлау

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

6B01504 Химия мұғалімдерін даярлау

Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

6B01504 Химия

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

6B01504 Химия мұғалімдерін даярлау

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті

6B01504 Химия

Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

Top