Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01705 Шет тілі: екі шет тілі в Yessenov University

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Студенттердің ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, оқыту сабақтарын жоспарлайды, сәйкестендірілген оқыту әдістері мен бағалау құралдарын анықтайды.
 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарды меңгерген жалпыадамзаттық және жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарға, экономикалық және құқықтық білімге ие болады.
 • Педагогика, даму психологиясы және мектеп оқушыларының даму физиологиясынан алған білімдерін қолдана отырып, оқушылардың эмоционалдық интеллект деңгейлерін ескере отырып, оқушылардың жеке басына құрмет көрсете отырып, оқу-тәрбие үрдісін қалыптастырады.
 • Ақпараттық сауаттылыққа ие бола отырып, шет тілін оқыту әдістемелерінде инновациялық технологиялардың, оның ішінде АКТ мүмкіндіктерін шығармашылық және өнімді қолданады.
 • Тілдік пәндер бойынша сабақ жүргізеді, тиімді қарым-қатынасты жүзеге асырады, оқушылардың тілдік құзыреттілігін дамытады, қолайлы, қолжетімді оқу ортасы мен сыныптағы эмоционалды-психологиялық климатты сақтайды.
 • Шетел тілдерін оқытудың бағдарламалары мен әдістерін әзірлейді, оқушылардың жеке қабілеттері мен қажеттіліктерін ескере отырып, олардың жеке даму траекториясын құрастырады, оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланады және білім беру ресурстарының кең ауқымын пайдаланады.
 • Студенттердің мәдени және тілдік қажеттіліктерін жүзеге асыру үшін қолайлы білім беру ортасын дамыта отырып, педагогикалық тактіні, педагогикалық этика ережелерін сақтайды.
 • Эмоционалды интеллект пен Мәдениетаралық коммуникацияның лингвистикалық тетіктері туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас мәселелерін шешу үшін ағылшын тілінде ауызша және жазбаша коммуникация бағдарламаларын құрады.
 • Дидактикалық білімді шет тілін оқытудың заманауи әдіс-тәсілдері туралы білімдермен ықпалдастыруда пайдалана отырып, тілдік пәндер бойынша сабақтар жүргізеді.
 • Зерттеу/жобалық жұмыста оқушылардың жеке ерекшеліктерін диагностикалау нәтижелерін, рефлексия және топтық жұмыс әдістерін пайдалана отырып, шет тілін оқытудағы қажеттіліктер мен қиындықтарды анықтайды.
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін үйренуге қызығушылықты қалыптастырады және ынталандырады, тәлімгердің жетекшілігімен, мектеп жасындағы балалардың ағылшын тілінде қарым-қатынасқа бейімделуіне жағдай жасайды.
 • Оқытудың тиімді әдістері мен оқу жетістіктерін бағалау құралдары негізінде сабақ барысында оқушылардың ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, шет тілін оқытудың инновациялық нысандары мен әдістерін қолданады.
Top