Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02101 Дизайн в Мирас

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ғимараттар мен құрылыстарды жобалау, салу, реконструкциялау және жөндеу саласында кәсіби құзыреттерді, инновациялық технологияларды меңгерген, шешімдер қабылдауда, оның ішінде кәсіби қызметте бастамашыл, сәулет және құрылыс саласында өзгеретін талаптарға бейімді, командада жұмыс істей алатын сәулет саласындағы маманды даярлау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 5 года
 • Кредиттер көлемі 300
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B031 Сән, дизайн
 • Дайындық бағыты 6B021 Өнер

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Жеке және кәсіби дамудың өзіндік траекториясын құруға қабілетті, жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қабілетін көрсетеді
 • Сәулеттік-дизайнерлік ойды білдірудің негізгі тәсілдерін, соның ішінде авторлық тұжырымдаманы бейнелеудің графикалық, макеттік, компьютерлік, вербалдық, бейне, көркем-графикалық тәсілдерін қолдануға қабілетті
 • Ақпаратты жинау және өңдеу, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру, оның ішінде кәсіби мәселелерді шешу дағдыларын көрсетеді
 • Жобалау және құрылыс объектісінің сәулет-дизайнерлік шешімдерін таңдауды негіздеуге қатысу білігін көрсетеді; жобалық құжаттаманы әзірлеуге және ресімдеуге қатысу дағдыларын меңгерген; техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеуді жүргізеді
 • Құрылыс жұмыстарының көлемі мен орындалу сапасының сәулет - дизайн бөлімінің талаптарына сәйкестігін талдауға қатысу білігін көрсетеді
 • Тұлғааралық және кәсіби қарым-қатынасты қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде жүзеге асыруға қабілетті
 • Жалпы білім беру пәндері саласында білімдерін, іскерліктерін, дағдылары мен құзыреттерін көрсетеді
 • Қосымша білім мен құзыреттілікті, біліктілік пен дағдыларды қолдануды, студент үшін бейінді емес дайындық бағытының тиімді қызметін жүзеге асыруды көрсетеді
 • Қала құрылысы шешімдерін таңдауды негіздеуге қатысу қабілетін көрсетеді жоспарлау және құрылыс салу жобаларына қатысты қолданылады; техникалық-экономикалық көрсеткіштердің есебін жүргізеді;қала құрылысын жобалауды автоматтандыру және компьютерлік модельдеу құралдарын пайдаланады
 • Көркем-пластикалық, көлемдік - кеңістіктік және техникалық-экономикалық негіздемелерді қоса алғанда, сәулет - дизайнерлік шешімдерді негіздеуге қатысу дағдыларын меңгерген
 • Әртүрлі орта объектілеріне қойылатын сәулеттік жобалау, Әлеуметтік, қала құрылысы, тарихи - мәдени, көлемдік - жоспарлау, функционалдық - технологиялық, конструктивтік, композициялық-көркемдік, эргономикалық және экономикалық талаптар бойынша нормативтік құжаттардың талаптарын іске асыруға қабілетті
 • Ғылыми зерттеу әдістерін меңгергенін, Академиялық адалдық қағидаттарын сақтай отырып, жобаларды орындау біліктері мен дағдыларын көрсетеді, академиялық жазуды және көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын меңгерген
 • Жұмыс құжаттамасын әзірлеуге және ресімдеуге қатысу кезінде құзыреттерді меңгерген; сәулет-дизайнерлік жобалау бойынша нормативтік құжаттардың талаптарын пайдалану әдістерін меңгерген
 • Мәдени мұра объектілерін қазіргі заманғы пайдалану үшін қалпына келтіру, сақтау және бейімдеу бойынша шешімдердің негізделген нұсқаларын қолдануға қабілетті
 • Ұжымда жұмыс жасай алу қабілеті, өндірістік үдеріске қатысушылармен диалог жүргізе алу, адамдармен тікелей қарым-қатынаста сындарлы қарым-қатынас орната алу, іскерлік қарым-қатынас дағдыларына ие

Ұқсас БББ

6B02101 Дизайн

Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

6B02101 Дизайн және компьютерлік графика

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

6B02101 Графикалық дизайн

Қазақ технология және бизнес университеті

6B02101 Дизайн

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

6B02101 Дизайн

Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті (ҚМТУ)

6B02101 Сәулет және дизайн

Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

6B02101 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

6B02101 Дизайн

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

6B02101 Дизайн

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B02101 Дизайн

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

6B02101 Дизайн

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

6B02101 Дизайн

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті

6B02101 Дизайн

«Тұран-Астана» университеті

6B02101 Дизайн

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

6B02101 Дизайн

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

6B02101 Дизайн

Астана халықаралық университеті

Top