Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04201 Құқықтану в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
  Несиелер: 5

  Шет елдердің мемлекет және құқық тарихын, жекелеген елдердің мемлекеттік-құқықтық институттарының тарихының негізгі кезеңдерін (Ежелгі дүние, орта ғасырлар, жаңа заман, қазіргі заман) хронологиялық түрде зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемелекет және құқық теориясы
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық теориясы заң ғылымдары мен пәндер жүйесінде ерекше орын алады. Оларға қатысты ол елеулі жалпы теориялық және әдіснамалық функцияларды орындай отырып, белгілі бір бағдар болып қызмет етеді. Ол ашып көрсететін мемлекеттік-құқықтық дамудың заңдылықтары мен үрдістерінің сипаты әдетте мынадай, бұл нақты заң ғылымдары мен пәндердің өкілдеріне өздері оқитын "өзінің" құбылыстарында жаңа қырлар мен жақтарды анықтауға мүмкіндік береді немесе оларға оларды түсіндіру мен талдауға жаңаша қарауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет елдердің конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  "Шет елдердің конституциялық құқығы" пәні шет мемлекеттердің Конституциясын; шет елдердегі партиялық жүйелерді; басқару нысандарын, мемлекеттік құрылым нысандарын және шет мемлекеттердің саяси режимдерін; шет елдердегі жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін және азаматтығын; мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жүйелерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұсылман құқығы
  Несиелер: 3

  "Мұсылман құқығы" мұсылман заңнамасының дамуының қалыптасуын және исламдық құқық түсінігінің доктринасын, мұсылман құқығының қайнар көздері мен негізгі құқықтық институттарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Рим құқығы
  Несиелер: 3

  Курс студенттердің құқықтық пәндерді одан әрі табысты игеру үшін базалық ғылым ретінде Рим жеке құқығының іргелі негіздерін қалыптастыруға бағытталған. Көне римдік заңгерлермен қаланған Рим жеке құқығының негізгі институттарының қалыптасуын және олардың құқықтық дүниетанымын, құқық түсінігін, құқыққа қатысты шығармашылық көзқарастарын түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
  Несиелер: 3

  Қазақстан Республикасы аумағындағы көне заманнан бүгінге дейінгі елдердің мемлекет және құқық тарихының пайда болу, қалыптасу және дамуын зерттейді. Сонымен қатар мемлекеттік-құқықтық өмірдің нақты фактілеріне сүйене отырып, зерттеулердің тұжырымдары мен пайымдауларын талдауға негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  "Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы" - конституциялық - құқықтық реттеуге жататын қоғамдық қатынастарды, конституциялық-құқықтық нормаларды, институттар мен қатынастарды, Қазақстан Республикасының конституциялық даму тарихын, мемлекеттің конституциялық құрылысының негіздерін, жеке адамның құқықтық жағдайын, мемлекет және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құқықтық мәртебесін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы саласы мен ғылымын дамытудың негізгі үрдістерін оқып үйрену.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салыстырмалы құқықтану
  Несиелер: 3

  Курс салыстырмалы құқықтың негізгі теориялық көзқарастарымен, тәсілдерімен, концепциясымен таныстырады. Салыстырмалы құқықтың даму тарихын білуге; әлемнің құқықтық бейнесі туралы тұтас түсінік алуға; салыстырмалы құқықтың негізгі мәселелерімен танысуға; салыстырмалы – құқықтық талдау дағдыларын меңгеруге негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезінде туындайтын қатынастарды реттейтін құқық саласы ретінде кәсіпкерлік құқық саласындағы негізгі теориялық түсініктері мен бірқатар практикалық дағдыларын қалыптастыруды үйретеді. Кәсіпкерлік құқықтың пәні, әдісі, принциптері, көздері және жүйесі, оның негізгі категориялары мен ұғымдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өміртіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Төтенше жағдайда адамның мінез-құлқы. Топтық психология ерекшеліктері. Ерекше психикалық жай-күй. Төтенше жағдайлар туындаған жағдайда және қауіп төнген жағдайда мекеме қызметкерлерін қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру. Ұйымдардың тұрақтылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы ҚР қылмыстық заңнамасын, оны қолдану практикасын, қылмыстық заңнаманың міндеттерін, қылмыстық жауапкершілік негіздері мен шарттарын, қылмыс ұғымын, қылмыстық теріс қылық ұғымын, әрекеттің қылмыстығын болдырмайтын мән-жайларды, қылмыс жасау сатылары мен қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысуды, қылмыстық жауаптылықты, оның мақсаты мен жүзеге асыру нысандарын, жаза ұғымын және оның түрлерін оқуды қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Рспубликасының құқық қорғау органдары
  Несиелер: 5

  Курс-студенттерді Қазақстан Республикасының құқық қорғау жүйесімен, құқық қорғау қызметінің негізгі институттарымен және терминдерімен таныстыруға бағытталған. Пән құқық қорғау органдарының рөлін, орнын, мәнін, функцияларын, сондай – ақ сот билігі, сот төрелігі, прокурорлық қадағалау, анықтау және тергеу органдары жүйесі, нотариат, адвокатура ұғымдарының мәнін айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаттары мыналар: - экономикалық теорияның жалпы негіздерін ашу; - шаруашылық жүргізу заңдарын және шаруашылық жүргізуші субъектілердің әр түрлі деңгейдегі ұтымды мінез-құлқын зерттеу, экономикалық дамудың принциптері мен заңдарын анықтау;-негізгі экономикалық ұғымдар мен санаттарды ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұтыну құқығы
  Несиелер: 3

  Осы курс тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнаманы , онда қолданылатын ұғымдар мен тұжырымдарды, сондай-ақ тұтынушылардың заңды мүдделері мен құқықтарын, тұтынушылық құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудің практикалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілерін, тұтынушы-субъектілердің құқықтық мәртебесі туралы түсініктерді айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негізі
  Несиелер: 5

  Бұл курс сыбайлас жемқорлықтың мәнін, шығу табиғатын, оның тұрақтылығының себебін ашады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, мәдени, адамгершілік этикалық аспектілеріне талдау жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының сот билігінің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Курс сот билігінің органдары ретінде Қазақстан Республикасының сот жүйесін, сот төрелігінің демократиялық принциптерін, соттар туралы заңнаманы, 1 және 2 сатыдағы соттардың өкілеттілігін, 1 және 2 инстанциядағы соттарда істерді қараудың негізгі ережелерін, ҚР Жоғарғы сотының құрылымы мен функцияларын, соттарды құру тәртібін және олардың құрылымын, судьялардың мәртебесін, соттардың басқа құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимылын зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мұрагерлік құқық
  Несиелер: 3

  Пән мұрагерлік құқығы бойынша қайтыс болған адамның құқықтары мен міндеттерінің өту тәртібін белгілейтін құқықтық нормалардың жиынтығын қамтиды. Мұра қалдырушы мен мұрагерлер арасындағы құқықтық мирасқорлық кезінде қалыптасатын қоғамдық қатынастардың ерекше шеңбері, сондай-ақ мұрагерлік құқықтарды іске асыру саласындағы мемлекеттік реттеу жөніндегі олармен байланысты қоғамдық қатынастар мұрагерлік құқықтың нысанасы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының пәні азаматтық құқық нормаларын реттеу кезінде туындайтын мүліктік, жеке мүліктік емес және корпоративтік қатынастар. Курста азаматтық құқықтар мен міндеттердің пайда болу ұғымдары, азаматтық құқық қатынастарының субъектілері мен объектілері, шарттардың, міндеттемелердің жеке түрлері, мұрагерлік құқықтық қатынастар, сондай-ақ зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқықтар және басқа да азаматтық заңнама оқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Интеллекталдық меншік құқығы
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің шығармашылық қызметпен байланысты қатынастарды реттейтін азаматтық - құқықтық нормалардың жиынтығы ретінде зияткерлік меншік құқығы пәнін оқып үйренуін қамтамасыз етеді. Интеллектаулдық меншік құқығы зияткерлік қызмет нәтижелеріне және құқықтық қорғау қызметкерлерімен берілетін дараландыру құралдарына зияткерлік құқықтарды белгілеуге, жүзеге асыруға және қорғауға байланысты туындайтын мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды реттейтін нормаларды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология
  Несиелер: 5

  «Экология» пәнін меңгеру мақсаты - экология саласындағы теориялық білімді дамыту, студенттердің экологиялық сауаттылығын арттыру, экологиялық білім беру, экологиялық ойлауды қалыптастыру және осы білімдерді кәсіби және басқа да іс-әрекеттерде қолдану дағдыларын игеру және қажетті құзыреттерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
  Несиелер: 5

  Курс адамға, қоғамға және мемлекет үшін қауіпті, қылмыстық құқық бұзушылық болып табылатын әрекеттердің шеңберін және заңдық белгілерін белгілейтін Қазақстан Республикасы Қылмыстық құқығының Ерекше бөлігі нормаларын терең зерттеуге арналған. Қылмыстық құқық курсын оқыту студенттерге терең теориялық білімдерді қалыптастыруға және соның негізінде құқық қорғау органдарына жүктелген міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті дағдыларды баулуға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының пәні азаматтық құқық нормаларын реттеу кезінде туындайтын мүліктік, жеке мүліктік емес және корпоративтік қатынастар. Курста азаматтық құқықтар мен міндеттердің пайда болу ұғымдары, азаматтық құқық қатынастарының субъектілері мен объектілері, шарттардың, міндеттемелердің жеке түрлері, мұрагерлік құқықтық қатынастар, сондай-ақ зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқықтар және басқа да азаматтық заңнама оқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстандағы мемлекеттік қызметті әкімшілік-құқықтық реттелуі
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстандағы мемлекеттік қызметтің әкімшілік-құқықтық реттеу саласын қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар, ол мемлекеттік қызметтің әлеуметтік-құқықтық институтының теориялық-әдістемелік негіздерін, мемлекеттік қызметтің негізгі принциптерін, мемлекеттік лауазымдар мен мемлекеттік қызметшілерді жіктеу мәселелерін зерттеуді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасынң әкімшілік құқығы
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік реттеуге, басқаруға, әкімшілік сот ісін жүргізуге және жазалауға байланысты құқық саласы туралы ұғымды қалыптастыруға бағытталған. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы мемлекеттік атқарушы биліктің, басқару сипатындағы қоғамдық қатынастардың қызметін, басқару функциясына байланысты басқа мемлекеттік органдардың ішкі ұйымдық қызметін, сондай-ақ мемлекеттік емес ұйымдардың, мекемелер мен кәсіпорындардың ұйымдастырушылық қатынастарын реттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының азаматтық іс-жүргізу құқығы
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу студенттердің азаматтық істер бойынша сот ісін жүргізу саласындағы құқық нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуді қалыптастыруға, сондай-ақ азаматтық құқықтық қатынастарды (мүліктік және олармен байланысты жеке мүліктік емес құқықтарды) реттеуге бағытталған. Қазіргі заңгер азаматтық процестегі сот пен тараптардың құқықтық мәртебесіне қатысты мәселелерді құқықтық реттеу мәселелерін, талап-арыз өндірісін беру тәртібін, іс бойынша жиналған дәлелдемелерді ұсыну мен зерттеу және дәлелдеу тәртібін, сондай-ақ сот шешімдеріне шағымдану тәртібін білуі қажет.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Су құқығы
  Несиелер: 5

  Бұл курс құқықтың кешенді саласы ретінде су құқығының мәнін зерттеуге және су заңнамасының құқықтық негіздері, су қатынастарын реттейтін заң нормаларының мазмұны туралы жүйелендірілген түсінік алуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы су қызметін құқықтық реттеу туралы теориялық білім алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу аграрлық-құқықтық ғылымның қалыптасуы мен дамуы туралы жалпы теориялық білім алуға, аграрлық секторда әрекет ететін және аграрлық кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін реттейтін заңнама туралы қажетті білім көлемін меңгеруге, аграрлық құқық институттарын, негізгі ұғымдарды, санаттарын , осы пәннің негізгі ғылыми концепцияларын тануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық аграрлық құқық
  Несиелер: 5

  Курс халықаралық аграрлық құқықтың негізгі институттарын және оның құқық жүйесіндегі (құрылымындағы) орнын танып білуге, халықаралық аграрлық құқықтың негізгі институттарын зерттеу арқылы заңдық білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  "Халықаралық еңбек құқығы" құқықтың осы саласының негізгі теориялық ережелерімен танысудан және Қазақстанның қатысуымен халықаралық шарттарды осы шарттардың заңдық еңбек мәселелерін шешетін бөлігінде, сондай-ақ олармен байланысты мәселелерді зерделеуден тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік құқық
  Несиелер: 3

  Корпоративтік құқықта корпоративтік шарт туралы ережелер, сондай-ақ корпорацияларда басқару тәртібін, корпорацияға қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін айқындайтын нормалар, сонымен қатар, қазіргі уақытта коммерциялық және коммерциялық емес корпоративтік ұйымдарға бөлу қағидаттарын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Еңбек қатынастарының пайда болу тәртібін, сондай-ақ еңбек қатынастарының қолданылуы мен тоқтатылуын реттейді, қызметкерлердің құқықтық еңбек режимін айқындайды, еңбек шараларын еңбекті қорғау жөніндегі ережелерді және еңбек дауларын қарау тәртібін белгілейді. Еңбек ұжымының мүддесін білдіретін кәсіподақ органының ұйымдастырушылық - басқарушылық қарым-қатынас, сонымен қатар еңбек және демалыс жағдайларын жақсарту мәселелерін айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық су құқығы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты су қызметін халықаралық-құқықтық реттеу саласында теориялық және практикалық білімдер беру. Еуропа, ТМД, Таяу Шығыс, Солтүстік Америка және Африка мемлекеттерінің су заңнамаларының мысалында осы пәннің мәні мен даму үрдістерін түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 6

  Курс студенттерде қылмыстық іс жүргізу құқығының саласы және оның ұлттық құқық жүйесіндегі орны, қылмыстық іс жүргізу заңнамасының іргелі ережелерін қолданудың тұрақты дағдысын қалыптастыруға бағытталған; атап айтқанда, қылмыстық процесс принциптері, қылмыстық іс бойынша іс жүргізу; дәлелдемелер және дәлелдеу; қылмыстық іс жүргізу мәжбүрлеу шаралары; қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заттық құқық
  Несиелер: 3

  Курс мына мәселелерді зерттеуге бағытталған: заттық құқық туралы жалпы ережелер, меншік құқығының түсінігі мен мазмұны меншік құқығын иелену (пайда болу) және тоқтату, меншік құқығының түрлері, мемлекеттік мүлікті жекешелендіру, ортақ меншік құқығының ұғымы мен түрлері, шектеулі заттық құқықтар, заттық құқықтарды қорғау мәселелері айқындалып, сонымен қоса азаматтық заңнаманы іс жүзінде қолдануды, азаматтық-құқықтық құжаттарды құрастыруды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы
  Несиелер: 4

  Курс сақтандыру қызметінің ұйымдастырылуы мен техникасының негізгі аспектілерін зерделеуді қамтамасыз етеді. Курс шеңберінде сақтандыру құқығының негізгі институттары, осы саладағы құқық қолдану үрдістері зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының кеден құқығы
  Несиелер: 4

  Пән шекара арқылы өтетін тауарлар мен көлік құралдарын өткізумен, кеден төлемдерін алумен, кеден операцияларымен, кедендік бақылаумен және ішкі және сыртқы саясаттың құрамдас бөлігі ретіндегі кеден саясатын жүргізудің басқа да құралдарымен байланысты қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Маркетингті реттеудің құқықтық негіздері
  Несиелер: 3

  Курсты оқу студенттердің маркетингтік қызметті құқықтық реттеу концепциясын қалыптастыруға бағытталған. Қазіргі заңгер жеке меншік құралдарын және тауар қауіпсіздігі құралдарын, тауар сапасын мемлекеттік басқару әдістерін құқықтық реттеу мәселелерін, тауарды жеткізуді ұйымдастыру мен ресімдеудің құқықтық аспектісін, сауданы құқықтық реттеуді, баға белгілеуді, жарнаманы, маркетингтік қызметке қатысушылардың іскерлік беделін қорғаудың құқықтық құралдарын білуі қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бәсекелестік құқық
  Несиелер: 3

  "Бәсекелестік құқық" пәні Қазақстан Республикасының монополияға қарсы заңнамасының жүйесін, монополияға қарсы реттеу принциптерін, елдің тауар нарықтарында бәсекелестік жағдайларды қамтамасыз етудің құқықтық құралдарын, монополистік қызметті, жосықсыз бәсекелестік және бәсекелестіктің басқа да шектеулерін, тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнаманың бәсекелестік деңгейіне әсерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының салық құқығы
  Несиелер: 4

  Пән Қазақстан Республикасының салық құқығы саласындағы құқықтық білімдерді қалыптастыруға бағытталған. Курс елдің экономикалық дамуындағы салықтық құқық қатынастары субъектілері қызметінің мәнін, бағыттарын айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының банк құқығы
  Несиелер: 4

  Курс банк қызметіндегі құқықтық реттеу ерекшеліктерін, банк саласында әрекет ететін ұйымдардың құқықтық мәртебесін, банк саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру ерекшеліктерін, банк мәмілелерінің жекелеген түрлері, кредиттік ұйымдардың есеп айырысу операциялары туралы түсініктерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының көлік құқығы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту студенттерді көлік саласындағы құқықтық қатынастармен таныстыруды мақсат етіп қояды . Көлік саласындағы құқықтық нормаларды, оларды қатаң сақтау мен тиімді пайдалануды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әуе және теңіз құқығы
  Несиелер: 5

  "Әуе және теңіз құқығы" пәні әуе, теңіз құқығы туралы түсінік пен білімді, сондай-ақ әуе және теңіз заңнамасына қатысты нақты практикалық жағдайларда нормативтік құжаттарды қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жер учаскесі жер құқығы қатынастарының объектісі ретінде
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің қазіргі жағдайда жер телімдерінің экономикалық, әлеуметтік және экологиялық маңызын зерделеуді қамтамасыз етеді. Ұсынылған курстың ерекшелігі жер учаскелерінің пайда болуына, өзгеруіне және тоқтатылуына байланысты құқықтық қатынастарға байланысты мәселелерді зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ЕврАзЭБ кеден қызметін құқықтық реттеу
  Несиелер: 4

  Пән тәуелсіз мемлекеттердің аймақтық сауда-экономикалық бірлестіктеріндегі қоғамдық құқықтық қатынастарды реттеуге бағытталған. Бұл пәнді оқу барысында халықаралық шарттар мен конвенциялардың, мемлекеттердің кедендік ынтымақтастығын жүзеге асыру нысандарын анықтайтын ұлттық нормативтік-құқықтық актілердің нормалары, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде жасалған Кеден мәселелері бойынша халықаралық шарттардың нормалары айқындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
  Несиелер: 4

  Қаржылық құқық-құқық саласы ретінде мемлекеттің қаржылық қызметі процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заң нормаларының жиынтығы болып табылады. Пән студенттердің нормативтік базамен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, қаржылық-құқықтық актілерді практикада қолдана білу және талдай білу мақсатын көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының жер құқығы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу студенттердің жер қатынастарын құқықтық реттеу туралы концепциясын, Қазақстан Республикасында жер пайдалану туралы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған. Қазіргі заңгер жер құқығының теориялық ережелерін құқықтық реттеу мәселелерін, нарықтық экономиканың қалыптасуындағы жер заңнамасының міндеттерін білуі қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік корреспонденция
  Несиелер: 3

  "Іскерлік корреспонденция" пәні студенттерді ресми хат алмасу негіздерін үйретуге арналған. Курс бағдарламасы білім алушыларда әртүрлі хат-хабарларды аудару және құру іскерліктерін қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 3

  Пән ғылыми стильдің негізгі ерекшеліктерімен таныстырады. Курс аясында келесі жанрлардың ерекшеліктері талқыланады: эссе, ғылыми мақала, реферат (рецензия), курстық жұмыс, ғылыми баяндама, баяндамаға презентация. Негізгі назар жазбаша формаларға бөлінеді, мұнда мақсаты - студенттердің жазбаша зерттеу формалары туралы түсініктерін және академиялық мәтіндерді жазу дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының ветеринарлық қызметін құқықтық реттеу
  Несиелер: 4

  Оқу пәні Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы негізгі заңнамалық актілерін, ветеринариялық қызметті ұйымдастыру жүйесін, ветеринариялық қызметті материалдық-техникалық қамтамасыз ету нормаларын, ветеринариялық препараттарды және жануарларды күту бойынша құралдарды тіркеу тәртібін, ветеринариядағы есепке алу, есеп беру және іс жүргізу ережелерін оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы
  Несиелер: 5

  Пән қоғам мен табиғат аясындағы қоғамдық экологиялық қатынастарды реттейді, әрі олардың құқықтық нормаларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Энергетикалық құқық және қоршаған ортаны қорғау
  Несиелер: 5

  Курс ең алдымен экологиялық-құқықтық бағалаудың мәні мен ерекше белгілерін түсінуге, сондай-ақ энергетикалық-құқықтық талаптарға қол жеткізуге бағытталған шешімдерді қабылдау кезінде теориялық білімді іс жүзінде қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының ветеринарлық қауіпсіздігін құқықтық реттеу
  Несиелер: 4

  Бұл курс ветеринарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі Қазақстан Республикасының ұйымдастырушылық-құқықтық механизмін талдауға негізделген, оқу барысында "құқықтық реттеу механизмі" ұғымы зерттеледі және отандық агроөнеркәсіптік секторды дамытудағы Қазақстан Республикасы саясатының негізгі бағыттары анықталады. Қазақстан Республикасының ветеринариялық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылауына ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коммерциялық шарт құқығы
  Несиелер: 3

  Курс отандық және шетелдік шарттық құқықтың халықаралық ережелері мен стандарттарын, шарттық жұмыстың ұйымдастырылуы мен техникасының негізгі аспектілерін зерттейді. Ұсынылып отырған курстың ерекшелігі коммерциялық қызметті шарттық реттеу саласындағы өзекті практикалық аспектілерді зерттеумен салыстырмалы - құқықтық аспектілердің үйлесуі болып табылады. Курс шеңберінде осы саладағы құқық қолдану үрдістерін талдауды қоса алғанда, шарттық құқықтың негізгі институттарын толық зерделеу болжанады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының орман құқығы
  Несиелер: 5

  Қолданыстағы орман заңнамасының ережелерін зерделеу, жеке және мемлекеттік құқықтық реттеу жүйесінде орман пайдалану орындарын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • грарлық туризмді құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Бұл оқу курсы агротуризм ұғымын, оның түрлері мен функцияларын, әлем мен Қазақстанда агротуризмнің қалыптасу және даму тарихын, осы саланың даму ерекшеліктері мен перспективаларын, агротуризмді ұйымдастыру ережелерін, агротуризмді ұйымдастыруды реттейтін заңнамалық актілерді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының энергетикалық құқығы
  Несиелер: 5

  Оқу пәні энергетикалық құқықтың құқықтық негіздерінің түсінігі мен құрылымы туралы тұтас түсінік пен кешенді білімді, сондай-ақ энергетика саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық актілерді қолдану бойынша практикалық дағды мен іскерлікті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрондық сауданы құқықтық реттеу
  Несиелер: 3

  Осы пән интернет желісінде туындайтын электронды коммерциялық және юрисдикциялық проблемаларды зерттейді. Пән электрондық коммерцияны жүзеге асыру ерекшеліктерін; электрондық коммерция саласындағы халықаралық шарттық міндеттемелердің ерекшелігін; электрондық деректермен алмасу жағдайындағы шарттарды жасасу және орындау процесінде қалыптасатын қатынастарды реттеудің коллизиялық-құқықтық және материалдық-құқықтық тетіктерін; электрондық коммерция саласындағы шарттық қатынастарды реттейтін халықаралық құқықтық актілерді зерделеуді және талдауды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру кезінде табиғат пайдаланушылар дың құқықтарын қорғау
  Несиелер: 5

  Курсты оқу студенттердің қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарын реттейтін құқықтық нормаларды қалыптастыруға, сонымен қатар экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы аграрлық кәсіпкерліктің құқықтық негізі
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызметтегі бәсекелестік пен монополияларды құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Курс бәсекелестік ұғымын, нарықтағы үстем жағдай белгілерін, монополистік қызмет нысандарын, мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының заңсыз қызметін, жосықсыз бәсекелестік нысандарын зерделеуді, монополияға қарсы заңнаманы талдауды, нарықтардағы бәсекелестік пен монополистік қызмет қағидаттарын бұзғаны үшін жауапкершілікке тарту негіздерін оқыдаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылық кооперативтерінің құқықтық негізі
  Несиелер: 5

  Осы курс ауыл шаруашылық кәсіпорындарының мәнін және олардың ұйымдық-құқықтық нысандарын, оның ішінде өндірістік кооперативтерді, оның түрлерін, құрылу тәртібін, ауыл шаруашылық кооперативтерінің әртүрлі түрлерінің ерекше белгілерін, олардың қайта құрылуы мен таратылуын, олардың құрылу мен қызметінің құқықтық негіздерін зерттейді. Қосымша фермерлік шаруашылықтардғы, бизнестегі дауларға және ауыл шаруашылығы ұйымдары мүлкінің құқықтық режиміне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Компьютерлік ақпарат пен техниканы криминалистикалық зерттеу
  Несиелер: 4

  Курс ақпарат пен техниканы криминалистикалық зерттеуге және криминалистикалық сараптамаларды тағайындау мен оларды бағалауға бағытталған. Бұл зерттеулер келесі қылмыс түрлерін тергеу кезінде жүргізіледі: компьютерлік ақпарат саласында; терроризм мен экстремизм, экономикалық және салықтық қылмыстар, порнографиялық өнімдерді тарату, авторлық және сабақтас құқықтардың қылмыстық бұзушылықтары, қолдан жасалған баспа өнімдерін (мысалы, құжаттардың бланкілерін, бағалы қағаздарды) дайындауда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Агробизнесті криминалистикалық қауіпсіздендіру
  Несиелер: 4

  Курс студенттердің агробизнестің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің криминалистикалық теориясын зерделеуге бағытталған. Криминалистикалық қауіпсіздендіру аграрлық салада кәсіпкерлік қызметпен айналысу кезіндегі қорғалу жағдайын қамтамасыз етеді. Сондай ақ агробизнесті еркін жүргізуге, өз құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыруға мүмкіндік туғызады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Агроөнеркәсіптік кешенінің құқықтық негізі
  Несиелер: 5

  Оқу курсы агроөнеркәсіп кешенін басқаруды құқықтық реттеудің түсінігі мен ерекшеліктерін, республикалық және жергілікті деңгейлердегі агроөнеркәсіп кешенін басқару органдарының, міндеттерінің ерекшеліктерін, агроөнеркәсіп кешенінің жалпы және арнайы құзыреттерін, функциялары мен міндеттерін, агроөнеркәсіп кешеніндегі кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық нысандары мен типтерін, акционерлік қоғамдар мен серіктестіктерді, өндірістік кооперативтерді және фермерлік шаруашылықтарды басқару ерекшеліктерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ойлау мәдениеті мен ой-өрісі кең жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық негіздерді білу және түсіну. Сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, мәдени, моральдық-этикалық аспектілері талданады.

 • Код ON2

  Мемлекеттік-құқықтық құбылыстар жайлы білімдерге жетелеу, оның типтері, нысандары және функциялары туралы, мемлекеттің механизмі және құқықтық реттеудің сатылары туралы, адамның құқықтары мен бостандықтары және оны қамтамасыз ету мен қорғаудағы заңның орны жайлы үйрету. Шет елдер мен Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық жүйесінің заңдылықтары мен тарихи эволюциясын, қазіргі Қазақстанның және қазіргі заманғы дамыған мемлекеттердің конституциялық дамуын ашу. Ислам өркениеті ретінде мұсылман құқығын және қазіргі континентальды құқықтық жүйенің эталоны ретінде рим құқығын салыстырмалы аспектіде талдау.

 • Код ON3

  Азаматтық, кәсіпкерлік құқықтың заңнамалық бекітілген категорияларын, зияткерлік меншік құқығын, тұтынушылық құқықты білу, және бәсекеге қабілетті қатынастарды, сондай-ақ маркетингтік қызметті және электрондық сауданы қазіргі заманғы құқықтық реттеу саласындағы тұжырымдаманы бағалау.

 • Код ON4

  Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары мен сот жүйесін, қылмыстық ізге түсу және криминалистикалық қызметтің негізін білу. Сонымен қатар қоғамға және мемлекет үшін қауіпті, қылмыстық құқық бұзушылық болып табылатын әрекеттердің шеңберін және заңдық белгілерін белгілейтін нормаларын терең зерттеу.

 • Код ON5

  Әкімшілік-құқықтық реттеу жүйесін қалыптастыру принциптерін түсіндіру, ұлттық және халықаралық еңбек құқығы нормаларын, мемлекеттік қызметтің, Қазақстан Республикасы кеден органдарының еңбек қызметінің ерекшеліктерін қамтитын заңдар мен басқа да нормативтік құқықтық актілерді қолдану және жүргізілген зерттеу нәтижелерін есеп, баяндама бабы түрінде ұсыну.

 • Код ON6

  Мемлекет пен кәсіпорын арасындағы қаржы-банк, салық қатынастарының туындауын және тоқтатылуын түсіндіру. Қазақстан Республикасындағы сақтандыру қатынасын реттейтін нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны мен толықтығын бағалай білу.

 • Код ON7

  Шаруашылық қызметті құқықтық қамтамасыз ету процесінде табиғи ресурстар, жер және экологиялық заңнама нормаларын қолдана білу.

 • Код ON8

  Азаматтық іс жүргізу және қылмыстық іс жүргізу заңнамасының нормаларына сүйене отырып, тәжірибеде дұрыс қолдана білу.

 • Код ON9

  Инженерлік-логистикалық салада көліктік, энергетикалық заңнаманың негізгі ережелерін дұрыс қолдану, әуе және теңіз заңдары бойынша білікті заңдық қорытынды беру.

 • Код ON10

  Халықаралық және ұлттық сипаттағы аграрлық, су, орман құқықтық қатынастарын реттейтін заңнамаларға бағдарлану.

 • Код ON11

  Агроөнеркәсіптік кешен қызметінің құқықтық негіздеріне бағдарлану және аграрлық кәсіпкерлік мәселелері бойынша білікті заң консультацияларын беру. Сондай-ақ ветеринариялық қызметті ұйымдастыру жүйесін және ветеринариялық қауіпсіздіктің құқықтық тетігін талдау.

6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 6B04201-Құқықтану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: бизнес құқық
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: құқық қорғау қызметі
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Мемлекеттік басқару және бизнесті құқықтық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: сот-прокурорлық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Тергеу криминалистикалық қызметі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқық: құқықтану және кеден
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top