Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08101 Агрономия в Торайгыров университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жұмыс берушілердің ұсынысына негізделген "егін шаруашылығы" және "жеміс-көкөніс шаруашылығы" ББ екі траекториясы бойынша терең білімі бар, Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп саласындағы кәсіби қызметінің қазіргі теориялық және практикалық міндеттерін шығармашылық шешуге қабілетті бәсекеге қабілетті, жоғары білікті мамандарды даярлау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B077 Өсімдік шаруашылығы
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Дайындық бағыты 6B081 Агрономия
 • Агрометеорология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - болашақ ауыл шаруашылығы мамандарын жалпы атмосферада және ауаның жерге жақын қабатында болатын физикалық құбылыстар мен процестердің негіздерімен таныстыру және оларды ауыл шаруашылығы өндірісінде осы құбылыстарды дұрыс пайдалануға үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің биологиясы және жүйеленуі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ағзалардың өсімдік түрлерінің алуан түрлілігін және тірі ұйымдастыру деңгейлерімен байланысты, эволюциялық және онтогенетикалық даму кезеңдерін, биосферадағы және адам өміріндегі өсімдіктердің рөлі, сондай-ақ өсімдіктердің тіршілік әрекеті процестерін зерттеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық және аналитикалық химия
  Несиелер: 3

  Химиялық элементтердің қасиеттерін олардың периодтық системадағы орнына байланысты оқытады. Алу әдістерін, химиялық процестерде қолдануды үйретеді. АХ-зауыттық және ғылыми-зерттеу зертханаларының тәжірибелік жұмыстарында небары жиі кездесетін заттарды талдауды, олардың мөлшерін және құрылымдарын окытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Агрономия және ғылыми қызмет негіздері
  Несиелер: 3

  Агрономия негіздерімен танысу және зерттеу жұмыстарын жүргізуге және тәжірибе салуға үйрету, агрономиядағы ғылыми қызмет әдістемелеріне оқыту. Агрономияда ғылыми зерттеулер жүргізу әдістемесімен, дала тәжірибелерін отырғызу дағдыларын үйрету. Ауыл шаруашылығында зерттеу деректерін математикалық өңдеу дағдыларын алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Агрохимия
  Несиелер: 4

  Пән мәні - ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру процесінде өсімдіктердің, топырақтың және тыңайтқыштардың өзара әрекеттесу мәселелері. Пәннің мақсаты: студенттерге теориялық білім және тәжірибелік дағдыларын қалыпастыру, яғни өсімдіктердің қоректену арқылы ғылыми негізделген тыңайтқыш қолданудың қасиеттерін ескере отырып, топырақтың, аймақтық егіншілік жүйесін, дақылдарының биологиялық ерекшеліктерін, қасиеттерін тыңайтқыштарды еңгізу процесін реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жер үйлестіру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерге жер қорын басқару, жер қатынастарын реттеу, жерді пайдалану саласындағы заңдардың орындалуын бақылау, жерді ұтымды пайдалану мен қорғауды ұйымдастыруға бағытталған іс-шараларды әзірлеу бойынша қажетті білім беру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аграрлы техника және технологиялар
  Несиелер: 4

  Білім алушылардың өсімдік шаруашылығындағы технологиялық жабдықтар мен процестерді оңтайлы режимдерге орнату, тиімді пайдалану және Баптау бойынша терең білім алуы. Міндеттері-өнім өндірісін кешенді механикаландыру құралдарының жұмыс және технологиялық процестерінің теориясы мен есептеу негіздері; топырақ өңдеу, мелиоративтік және жинау машиналары мен құралдарының конструкциясы; - машиналарды реттеудің оңтайлы параметрлері мен механизмдерін негіздеу әдістері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мәдени дақылдардың физиологиясы
  Несиелер: 5

  Мәдени өсімдіктердің тіршілік әрекетін жүзеге асыратын метаболикалық жүйелер мен процестер, олардың биохимиялық, молекулалық негіздері және реттеу механизмдері. Пәннің мақсаты: барынша мол өнім алу мақсатында өсімдіктер ағзасында өтетін процестерді басқаруды үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ауылшаруашылық өсімдіктер биохимиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: өсімдіктердің құрамына кіретін қосылыстардың негізгі кластарының химиялық құрамы, құрылысы мен функциялары және олардың өзгерулері туралы білімді қалыптастыру, өсімдіктердің өмірі мен өнімділігінің негізін құрайтын заттар алмасу, онсыз кез келген ауыл шаруашылығы мәдениетінің жоғары сапасымен жоғары және тұрақты өнім алу мүмкін емес.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Топырақтану
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру топырақ, топырақ қасиеттері мен оларды бағалау әдістері жайлы түсініктерді қалыптастыруды қамтамасыздандырады. Курс студенттердің территориядағы топырақ қабатын өздігінше талдау арқылы біліктер мен қабілеттерін дамытуға, олардың топырақ қасиеттері жайлы деректер арқылы топырақтың экологиялық жағдайы мен топырақты қорғау іс-шараларының құрылымын түсінуге және алған білімді өзіндік кәсіби қызметінде қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жоба 1
  Несиелер: 3

  Білім беру бағдарламасының бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Генетика
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты-жануарлардың тұқым қуалаушылығы мен өзгергіштігі туралы, сондай-ақ тұқым қуалаушылық заңдылықтары туралы, осы білімді пайдаланудың ғылыми және қолданбалы аспектілері туралы базалық білімді меңгеру болып табылады. Пәнді оқу барысында бакалаврлар әртүрлі әдістерді қолдану кезінде генетика саласындағы негізгі ғылыми тұжырымдарды жүйелендірілген түрде меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ауыл шаруашылығы өнімдерін стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты - ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау, қайта өңдеу, стандарттау және сертификаттау саласындағы түсініктерді, білімді қалыптастыру, сапасын ескере отырып ауыл шаруашылығы өнімдерін ұтымды пайдалану, сақтау және қайта өңдеу кезінде өнімнің шығынын азайту, сақтау және қайта өңдеу тиімділігін арттыру, шығарылатын өнімнің ассортиментін кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экологиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Экологиялық менеджмент корпоративтік басқару жүйесінің бір бөлігі ретінде. Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты даму тұжырымдамасы. Экологиялық менеджменттің даму кезеңдері. Экологиялық менеджменттің функциялары, инфрақұрылымы және принциптері. Экология және табиғатты пайдаланудағы менеджмент. Табиғи ресурстарды, экологиялық зияндарды, шығындарды экономикалық бағалау және қаржыландыру мен есептілік мәселелері. Экологиялық аудит және менеджменттегі табиғатты пайдалану аудиті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жидектану
  Несиелер: 2

  Жидек дақылдарының биологиялық ерекшеліктері мен морфологиясы, және жидек дақылдарын өсірудің әр түрлі заманауи әдістері. Пәндерді оқыту мақсаты жидек дақылдарының биологиясын зерттеу және аймақтың аймақтық ерекшеліктерін ескере отырып, нақты жидек өсімдіктерін өсіру технологиясын дамытуға негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік іс- әрекет негіздері" пәнінің негізі мақсаты: - студенттерге бизнес ортада жұмыс істеу формалары мен әдістерін, - мемлекет пен кәсіпкерліктің байланысы туралы кешенді түсінік беру; - тиімді шаруашылық жүргізудің принциптері мен әдістерін анықтау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік идеологиясы, қауіпсіз ойлау мен мінез-құлықты қалыптастыру. Өмір тіршілігінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасау. Төтенше жағдайлар кезінде сауатты шешімдерді болжау және қабылдау. Шаруашылық жүргізу объектілерінің халқы мен өндірістік персоналын ықтимал зардаптардан, апаттардан, дүлей зілзалалардан және қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолданудан қорғау. Қирау салдарын жою.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық ұғымы. Кәсіпкерлік құқық субъектілерінің түрлері. Коммерциялық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру және тарату. Кәсіпкерлік қызметтегі мүліктің құқықтық режимі. Кәсіпкерлік шарттар: түрлері, мазмұны және жасасу тәртібі. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы жауапкершілік. Мемлекеттің шаруашылық айналымына қатысуының құқықтық формалары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің құралы ретінде: түсінігі мен мазмұны.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Биологиялық және адаптивт-ландшафтық егін шаруашылығы
  Несиелер: 4

  Пәннің оқыту мақсаты: органикалық егіншілік негіздерін оқып үйрену, қазіргі заманғы технологиялар өсіру ауыл шаруашылық дақылдарының ескере отырып, нақты топырақ-климаттық жағдайлар, сақтау және топырақ құнарлылығын жақсарту. Пәнді оқытудың міндеттері:егіншілік саласында терең және сапалы білімді меңгеру;теориялық және практикалық білім негізінде студент агротехникалық іс-шаралардың қазіргі жүйесін, топырақ құнарлылығын қалпына келтіруді оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өңдеу технологиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу, сақтау және қайта өңдеудің практикалық тәсілдерін меңгеру арқылы студенттерді өндіріс жағдайында табысты өзіндік жұмысқа үйрету. Пәнді оқыту мақсаты: өсімдік шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу технологиясы мен сақтаудың теориялық негіздерін оқыту; өсімдік шаруашылығы өнімдерін тасымалдау, сату, сақтау және қайта өңдеу кезіндегі сандық және сапалық шығындарды қысқарту жолдарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Солтүстік Қазақстан егіншілігінің ерекшеліктері
  Несиелер: 2

  Мақсаты-дала аймағының егіншілік жүйесінің ерекшеліктерін зерттеу, осы өңірлерде егіншілік өте қатты құрғақшылық жағдайларда жүргізіледі, мұнда да басқа аймақтардағы сияқты жер өңдеу жүйесі мен жүйе элементтерін барлық жерде қолдануға мүмкіндік бермейді және егіншілік жүйесінің өзі кіші аймақ, микрозон жағдайларын ескере отырып нақтылануы тиіс.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Егіншілік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты : ауыл шаруашылығы дақылдарының жоғары және тұрақты өнімдерін алу мақсатында агрономиялық іс-шараларды қолдану арқылы топырақ құнарлылығын қалпына келтіру жерді тиімді, экономикалық, технологиялық және экологиялық тұрғыдан негізделген пайдалану туралы теориялық білім және тәжірибелік дағды алу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тұқымтану
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты: студенттерді тұқымның анатомо-морфологиялық құрылыммен, мәдени өсімдіктер тұқымдарының жіктелуімен таныстыру, тұқым сапасын анықтаудың қазіргі заманғы әдістері мен құралдарын оқып білу, негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқымдарын егу және сатуға арналған тұқым сапасының негізгі талаптарын білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Start up жобаларының экономикалық негіздемелері
  Несиелер: 5

  Startup Жобалар заманауи бизнес-кәсіпкерліктің құралы ретінде. Стартап-жобаны әзірлеу алгоритмін құру әдістемесі. Кәсіпорынның негізгі капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Айналым капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Кәсіпорынның HR-ресурстарын қалыптастырудағы инвестициялық шығындарды бағалау. Кезең шығындарының, өзіндік құнының және шығыстарының экономикалық негіздемесі. Бағаны қалыптастыру. Қаржылық жоспарлау. Стартап-жобаны инвестициялық талдау. Стартап-жобаны қорғау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің биотехнологиясы
  Несиелер: 3

  Мақсаты-курс агроном маманын даярлаудағы маңызды буын болып табылады. Пәнді оқу барысында селекциялық үдерісті жеңілдететін және жеделдететін клональды микро көбеюдің биотехнологиялық әдістерін және өсімдіктерді генетикалық жақсартуды зерттеуге ерекше мән беріледі. Жасушалық және генетикалық инженерия генетикалық Базис және өсімдіктердің жаңа нысандарын құру үшін мүлдем жаңа мүмкіндіктер ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жоба 2
  Несиелер: 2

  Серіктес кәсіпорындар (ЖОО ғылыми мектептері) қызметінің бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы). Кәсіпорын қызметін талдау (мектептің ғылыми жетістіктері) және зерттеу міндетін қою. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсімдік шаруашылығындағы зиянкестерден қорғау
  Несиелер: 5

  Пән пәні: өсімдік шаруашылығындағы егістік дақылдардың зиянкестері, олардың биологиясы және олардың зиянын шектеу шаралары. Паразит-иесі жүйесіндегі өзара әрекеттесу механизмдері-қоршаған орта. Пәнді оқытудың мақсаты: далалық дақылдардың негізгі зиянкестерімен және оларға қарсы қорғаныс шаралары кешенімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ауыл шаруашылық дақылдарының селекциясы және тұқым шаруашылығы
  Несиелер: 6

  Пән пәні - мәдени өсімдіктердің сорттары мен будандарын құру, олардың жоғары сапалы тұқымдары мен отырғызу материалдарын алу әдістері. Мақсаты-селекциялық және тұқым шаруашылығы процестерінің мәні туралы толық және нақты түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • АӨК цифрландыру
  Несиелер: 4

  Пән мәні – геоақпараттық жүйе, кеңістіктік-географиялық деректерді жинау, сақтау, талдау және графикалық визуализациялау жүйесі және қажетті объектілер туралы олармен байланысты ақпарат. Пəнді оқытудың мақсаты: құралдар, бағдарламалық өнімдер мүмкіндік беретін пайдаланушыларға іздеу, талдау және өңдеу сияқты сандық картаға жерлерде, сондай-ақ қосымша объектілері туралы ақпаратты..

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Өсімдік шаруашылығы
  Несиелер: 6

  Пәнді оқыту мақсаты: студенттерді ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің ғылыми негізделген технологияларын қолдануды үйрету.Пәнді оқытудың міндеттері: студенттерді далалық дақылдардың морфологиялық құрылымы мен биологиялық ерекшеліктерімен таныстыру; ауыл шаруашылық дақылдарын өсірудің заманауи технологияларын үйрену; жердің нақты топырақ-климаттық жағдайларын ескере отырып, жетекші далалық

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жеміс-көкөніс дақылдарын зиянкестерден қорғаудың әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Пән пәні: жеміс-көкөніс дақылдарының зиянкестері, олардың биологиясы және олардың зиянын шектеу шаралары. Паразит-иесі жүйесіндегі өзара әрекеттесу механизмдері-қоршаған орта. Пәнді оқыту мақсаты: жеміс-көкөніс дақылдарының негізгі зиянкестерімен және оларға қарсы қорғаныс шаралары кешенімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Өнімді бағдарламалау мен болжамдауда қашықтықтан зондтауды пайдалану
  Несиелер: 3

  Мақсаты - берілген өнімділікті құрудың өнімдік процесін басқару бойынша негізгі білімді қалыптастыру және студенттерді қашықтықтан зондтауды қолдану арқылы өнімділікті бағдарламалау әдістерін өз бетінше қолдануға дайындау . Міндеттері: студенттерді қашықтықтан зондтау арқылы алынған суреттерді алғашқы өңдеудің тәжірибелік дағдыларына үйрету және өсімдіктердің өсуіне әсер ететін факторларды басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жеміс-жидек питомниктері
  Несиелер: 3

  Мақсаты: мамандандырылған жеміс-көкөніс питомниктерінде өсімдіктерді өсіруге арналған кеңістіктегі кең профильді жеміс-көкөніс шаруашылығы мамандарын кәсіби даярлау. Міндеттері: студенттерге жеміс-жидек өсімдіктерін көбейтудің теориялық және практикалық негіздерін толық меңгеру; әртүрлі жеміс-жидек дақылдарының отырғызу материалдарын өсіру туралы білімді беру, жеміс-жидек және шаруашылық жағдайында бұл білімді шығармашылық түрде қолдануға.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Суармалы және суармалы емес жерлерде дәнді, бұршақ дақылдарды өсіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқытудың мақсаты: агрономиялық мамандықтар студенттерінің ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру технологиясы туралы агрономиялық мамандықтарды сатып алуы, оның басты мақсаты - халықты азық-түлік, мал азығы, өңдеу өнеркәсібінің шикізатымен қамтамасыз ететін өнімдерді өндіру үшін ауылшаруашылық өсімдіктерін өсіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жеміс-көкөніс шаруашылығындағы суармалы технологиялар және агромелиорация
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттердің ирригация түрлері және ауыл шаруашылық дақылдарын мелиорациялау әдістері туралы кешенді теориялық білімдерін алу. Мақсаттары: суару және суару суларының топыраққа әсерін зерттеу; топырақтың су, қоректік, термиялық, ауа режимдерін зерттеу; суарудың өсімдіктердің өсуіне, дамуына және өнімділігіне әсерін бағалау; суару кезінде оларды өсірудің заманауи ресурстық үнемдеу технологияларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жеміс шаруашылығы
  Несиелер: 6

  Пәннің тақырыбы: заманауи жемісті өсірудің әртүрлі әдістері. Пәндерді оқытудың мақсаты: агрономиялық мамандықтардың студенттеріне жеміс-жидек дақылдарын өсірудің биологиялық және агротехникалық ерекшеліктерін теориялық білімдерін алу, өсімнің әртүрлі кезеңдеріндегі жеміс-жидектердің тағамдық сипаттамаларын; өсімдіктерді өсіру, өсімдік өсімдіктерін қалыптастыру және жетілдірудің түрлері мен әдістерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жеміс-көкөніс дақылдарын аурулардан қорғау әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жеміс-көкөніс дақылдарының негізгі ауруларымен және оларға қарсы қорғаныс шараларының кешенімен танысу. Пәннің міндеттері: жеміс-көкөніс дақылдарының аурулары бойынша теориялық негіздерді қалыптастыру; ауруларды диагностикалау және есепке алу әдісі және олармен күресу шаралары бойынша практикалық дағдыларды алу; жеміс-көкөніс шаруашылығындағы ауыл шаруашылығы дақылдарының ауруларына қарсы қорғаныс шараларын дұрыс жоспарлау және жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өсімдік шаруашылығындағы ауыл шаруашылығы дақылдарын суару және мелиорациялау
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Агрономия мамандығының студенттеріне ауыл шаруашылығы дақылдарын суландыру түрлері мен мелиорациялау тәсілдері туралы жан-жақты теориялық білім алу. Міндеттері: суару мен суару суының топыраққа әсерін зерттеу; Топырақтың су, қоректік, жылу, ауа режимдерін зерттеу; суарудың ауыл шаруашылығы дақылдарының дамуы мен өнімділігіне әсерін бағалау; суару жағдайында оларды өсірудің қазіргі заманғы ресурс үнемдеуші технологияларын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ашық алаң көкөніс шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқыту мақсаты - агрономиялық мамандықтар студенттерінің көкөніс дақылдарын өсіру технологиясы туралы теориялық білімдерін меңгеруі, оның негізгі мақсаты азық-түлік және шикізатпен тамақпен және өнеркәсіппен қамтамасыз ету үшін ауылшаруашылық өсімдіктерін өсіру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қорғаулы жерлердегі көкөніс шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқыту мақсаты - агрономиялық мамандықтар студенттерінің көкөніс дақылдарын өсіру технологиясы туралы теориялық білімдерін меңгеруі, оның негізгі мақсаты азық-түлік және шикізатпен тамақпен және өнеркәсіппен қамтамасыз ету үшін ауылшаруашылық өсімдіктерін өсіру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсімдік шаруашылығындағы аурулардан қорғау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: далалық дақылдардың негізгі ауруларымен және оларға қарсы қорғаныс шараларының кешенімен танысу. Міндеттері: Өсімдік шаруашылығы дақылдарының аурулары бойынша теориялық негіздерді қалыптастыру; ауруларды есепке алу әдістері мен диагностикасы бойынша практикалық дағдыларды алу және олармен күресу шаралары; өсімдік шаруашылығындағы ауыл шаруашылығы дақылдарының ауруларына қарсы қорғау іс-шараларын дұрыс жоспарлау және жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жеміс-көкөніс шаруашылығы
  Несиелер: 6

  Көкөніс және жеміс өсімдіктерінің биологиялық ерекшеліктері, көкөніс және жеміс дақылдарын өсірудің қарқынды технологияларының әртүрлі тәсілдері. Пәнді оқыту мақсаты:студенттердің теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын меңгеру. көкөніс және жеміс дақылдарын өсірудің қазіргі заманғы технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жарма және майлы дақылдарды өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқыту мақсаты: Агрономиялық мамандықтар студенттерінің астық және майлы дақылдарды өсіру технологиясы туралы агрономиялық мамандықтарды меңгеруі, оның басты мақсаты - халықты азық-түлік, мал азығы, шикізатты қайта өңдеу өнеркәсібі өнімдерін өндіруге арналған ауылшаруашылық өсімдіктерін өсіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дәстүрлі емес дақылдарды өсірудің инновациялық технологиялары және өсімдіктерді интродукциялау
  Несиелер: 4

  Пәндерді оқытудың мақсаты: агрономиялық мамандықтар студенттерінің дәстүрлі емес егістіктерді өсіру технологиясы туралы агрономиялық мамандықтарды меңгеруі, оның негізгі мақсаты - халықты азық-түлікпен, мал азығымен, шикізатты өңдеу өнеркәсібімен қамтамасыз ететін өнімдерді өндіруге арналған ауылшаруашылық өсімдіктерін өсіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Түйнек-тамыр және бақша дақылдарын өсірудің инновациялық технологиясы
  Несиелер: 4

  Пәндерді оқытудың мақсаты: агрономиялық мамандықтар студенттерінің түйнек және түбірлік дақылдар мен бақшаларды өсірудің инновациялық технологиялары туралы теориялық білімдерін алу. Инновациялық технологиялар ауыл шаруашылығының жалпы мәдениетін арттыруды, далалық дақылдардың өнімділігін арттыруды және өнім сапасы мен еңбек өнімділігін арттыруды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Сәндік көгалдандыру
  Несиелер: 5

  Пән пәні - сәндік профиль құру және оларды күту. Пәнді оқыту мақсаты: жасыл құрылыс және сәндік бағбандық, көгалдандыру, гүл өсіру саласында болашақ мамандардың теориялық білімдері мен практикалық біліктерін меңгеру. Пәнді оқытудың міндеттері - сәндік маңызы бар жасыл желектерді жоспарлау, құру және күту әдістерін меңгеру және тәжірибелік меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Мал азығын өндіру.
  Несиелер: 5

  Мақсаты - студенттерді табиғи және жемшөпті жерлерді ұтымды пайдалану және жақсарту арқылы қатты жемшөп базасын құру. Тапсырмалар - студенттерді егістік жерлерде, шабындықтар мен жайылымдарда жемшөпті өсімдіктерді өсіру әдістерімен таныстыру; табиғи қоректік жерлердің және жемдік құндылықтардың құндылығын бағалау арқылы жемдік жемшөптерді азықтандыру әдістерін негіздеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Шалғын шаруашылығындағы қарқынды технологиялар
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттерді табиғи және далалық жемдік жерлерді тиімді пайдалану, жақсарту арқылы мықты жемдік базаны құруға үйрету Міндеттері: студенттерді егістікте, шабындықтарда және жайылымдарда шабындық өсімдіктерді өсіру әдістерімен таныстыру; табиғи жем-шөп алқаптары мен далалық жем-шөп азығының өнімділігін арттыру жолдарын негіздеу, олардың құнарлылығын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Мал азығын өндіру негіздері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Табиғи және шалғынды жерді ұтымды пайдалану және жақсарту арқылы студенттерге қатты жемшөп базасын құруға үйрету. Тапсырмалар: студенттерді егістік жерлерде, шабындықтар мен жайылымдарда жемдік өсімдіктерді өсіру әдістерімен таныстыру; табиғи азық-түлік және жемдік жемшөптерді азықтандырудың тиімділігін арттыру жолдарын негіздеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Бақылау, интерпретация, талдау, қорытынды шығару қабілеті, баға беру қабілеті, сыни ойлау дағдылары, креативтілік, өзін-өзі дамытуға қабілетті

 • Код ON2

  Әртүрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағдар ала алады, командада жұмыс істей алады, өз көзқарасын дұрыс қорғай алады, жаңа шешімдер ұсына алады

 • Код ON3

  Азаматтық пен патриотизм идеялары, қоғамдық сананы жаңғырту-Рухани Жаңғыру, университеттік, аймақтық, республикалық деңгейдегі іс-шараларға қатысу және ұйымдастыру кезінде Қазақстанды Үшінші жаңғырту негізінде көшбасшылық қасиеттерді көрсетеді.

 • Код ON4

  Жұмысты ұйымдастыру және кәсіби міндеттерді шешу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды және коммуникацияның мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде (А2, B1, B2 деңгейі), оның ішінде кәсіби салада негізгі дағдыларын меңгеруді көрсетеді

 • Код ON5

  Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерін, соның ішінде экология және табиғатты пайдалану саласындағы нормативтік-құқықтық актілерін ескере отырып, стартап-жобалар әзірлей алады және оларды экономиканың әртүрлі салаларында іске асыра алады

 • Код ON6

  белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау және кәсіби қызметпен байланысты әртүрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және ұтқыр болу дағдыларын меңгерген

 • Код ON7

  Кәсіби пәндерді игеру үшін және жерді, биоресурстарды ұтымды пайдалану және ауыл шаруашылығында өсімдіктерді өсіру технологиясын әзірлеу үшін қажетті жаратылыстану ғылымдары саласындағы базалық білімді қолданады

 • Код ON8

  ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру кезінде агроклиматтық болжамдар әдістерін қолданады және климат ресурстарын барынша толық және ұтымды пайдалану үшін агротехникалық тәсілдерді агрометеорологиялық негіздей алады

 • Код ON9

  агроландшафттардың жарамдылығын бағалауда, топырақ құнарлылығын қалпына келтіруде, тыңайтқыштарды, өсімдіктерді қорғау құралдарын, аграрлық техниканы, тұқымдарды, сорттарды, будандарды тиімді пайдалануда, әлемдік жетістіктерді ескере отырып, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің озық технологияларын қолдануда егіншілік және өсімдік шаруашылығы негіздері бойынша білімін пайдаланадыжәне өсімдік шаруашылығы өнімінің сапасын бағалай алады, оны пайдалану тәсілдерін анықтайды

 • Код ON10

  Өсірілетін дақылдардың биологиялық , физиологиялық, биохимиялық ерекшеліктерін зерттеу негізінде топырақтың агрохимиялық, агробиологиялық, агрофизиялық қасиеттерін ғылыми негізделген ауыспалы егіс жүйесін, топырақты эрозиядан қорғауды, оны өңдеуді, тыңайтқыштарды қолдануды, егістікті зиянкестерден, аурулар мен арамшөптерден қорғауды әзірлейді және енгізеді.

 • Код ON11

  Жерді мелиорациялауды жүргізуді ұйымдастырады,жер қорын, машина-трактор паркін, отынды және химияландыру құралдарын ұтымды пайдалануды қамтамасыз етеді.

 • Код ON12

  Тұқым шаруашылығы және селекция, өсімдіктер биотехнологиясы, аудандастырылған, перспективалы және тапшы тұқымдарды көбейту, сорт ауыстыру және сорт жаңартуды жедел жүргізу, шаруашылықты жоғары сапалы сорттық тұқымдармен қамтамасыз ету және оны дұрыс қолдану бойынша жұмыстар жүргізеді.

 • Код ON13

  Агрономия негіздерін біледі, агрономиялық эксперименттердің схемалары мен әдістемесін жоспарлайды және әзірлейді, әртүрлі тәжірибелерді жасау және жүргізу және тәжірибе нәтижелерін қорыту, оларды статистикалық өңдеу және қорытындыларды қалыптастыру, оларды қорғау дағдыларын меңгерген

 • Код ON14

  АӨК-ге суармалы және суармалы емес жерлерде егістік, мал азықтық дақылдарын өсірудің озық қарқынды, инновациялық технологияларын енгізеді, ауыл шаруашылығында көп мақсатты пайдалану үшін аз таралған, жаңа өсімдіктерді интродукциялау әдістерін меңгерген және жоғары өнім мен сапалы өнім алу үшін ауыл шаруашылығында сандық технологияларды еркін пайдаланады "жеміс-көкөніс шаруашылығы " білім беру бағдарламасы бағыты бойынша

 • Код ON15

  АӨК-ге осы саладағы терең білімді пайдалана отырып, ашық және қорғалған топырақта жеміс-көкөніс дақылдарын өсірудің озық инновациялық технологияларын енгізеді және сәндік бақтарды құру дағдылары бар, "жеміс-көкөніс шаруашылығы" білім беру бағдарламасының траекториялары бойынша жеміс-көкөніс шаруашылығында жоғары өнім мен сапалы өнім алу үшін ауыл шаруашылығында сандық технологияларды еркін қолданады."

6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top