Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05101 Биология в Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

 • Жасуша биологиясы
  Несиелер: 5

  «Жасуша биологиясы» пәні– “Биология” мамандығы студенттеріне арналған. Пән биология, биотехнология мен биомедицинаның қазіргі жетістіктеріне негізделген және студенттің алған білімдерін болашақта кәсіби қызметінде қолдану мақсатында оның негізгі, қолданбалы мәселері қарастырылады. Әрі оқу барысында биохимия, биофизика, эмбриология, генетика, иммунология, молекулалық биологияның әр түрлі негізгі ғылымдар салаларының жетістіктері бар

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Елбасы тағылымы
  Несиелер: 2

  Бұл пәннің мазмұны Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың өмірі мен шығармашылығын, тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына бағытталған Елбасының инновациялық жобаларын зерттеуге, «Бақорда», «Мәңгілік ел», «Рухани жаңғыру» ұғымдарын жіктеуге қабілеттіліктерді қалыптастыруға, Елбасы шығармаларының ғылыми-әдістемелік маңыздылығын анықтауға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гистология
  Несиелер: 5

  Гистология – ұлпалар жөніндегі ілімі. Гистология биология мамандарын дайындау саласында іргелі пәндердің біреу болып саналады. Жалпы гистология курсы екі бөлімнен түрады: эмбриология негіздері хордалылар типінің өкілдері ланцетник, балықтар, амфибийлер, рептилийлер, сүт коректілер адам эмбриогензінің негізгі кезендерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ботаника
  Несиелер: 7

  Ботаника биология мамандықтарында оқитын студенттердің негізгі пәндерінің бірі болып табылады. 1-курс студентеріне арналған оқу жоспарына сәйкес бұл пән «микология» және «лихенология және бриология», «өсімдіктер систематикасы мен эволюциясы пәндеріне сәйкестендіріп жүргізіледі. Бұл пәндер арқылы студенттер өсімдіктердің түрлік ерекшеліктері, таралу ареалдары, түрлердің қарым-қатынасы таксономиясымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық-құқықтық және экологиялық білім негіздері
  Несиелер: 5

  Экология және өмір қауіпсіздігі, құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, экономика, кәсіпкерлік және көшбасшылық саласындағы принциптер мен негізгі әдістерді қамтитын кешенді пән. Нормативтік құқықтық актілерді қолдану ерекшеліктері. Экологиялық құқықтық қатынастардың ерекшеліктері, экологиялық құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтары мен міндеттері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геоботаника
  Несиелер: 7

  Геоботаника тірі ағзалармен бірлестіктердің жер бетінде географиялық таралуы жөніндегі ғылым. Студент пәнді меңгеру барысында биогеография пәні оның ғылым ретінде алатын орны және оның практикалық маңызы жайында мағлұмат алады. Сонымен қатар пәннің басқа бөлімдері келесі сұрақтарды қарастырады: организмдердің экологиялық географиясының негізгі қағидалары, организмдермен систематикалық топтарың ареалы түсінігіy оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы
  Несиелер: 7

  Жоғары сатыдағы өсмідіктердің классификациясы. Гаметофиті басым өсімдіктер- мүктер; спорофиті басым өсімдіктер- ринифиттер, плаунтәрізділер, псиловиттер, қырықбуындылар, қырықжапырақтар, ашықтұқымдастар, жабықтұқымдастар таксономиялық топтардың сипаттамасы. Негізгі таксономиялық топтардын филогениясы. Системтиканың теориялық және практикалық мәні. Систематиканың тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Вирусология
  Несиелер: 3

  Вирусология - бұл вирустарды, олардың морфологиясын, физиологиясын, генетикасын, вирустар мен экология мәселелерін зерттейтін микробиология бөлімі. Вирусология адам мен жануарларға зиян келтіретін вирустарды зерттейді және жұқпалы және басқа ауруларды дамытуда олардың рөлін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адам және жануарлардың салыстырмалы анатомиясы
  Несиелер: 5

  Адам және жануарлардың салыстырмалы анатомиясы – салыстырмалы және эволюциялық аспектегі адам және жануарлар организмінің құрылысы туралы ғылым; адамның тік жүреге көшуіне байланысты қалыптасқан ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микробиология
  Несиелер: 3

  Микробиология және вирусология студенттерді микроорганизмдердің қасиетімен, олардың физиологиясы мен метаболизмінің ерекшеліктерімен таныстыру және микроорганизмдердің қоршаған ортаны қорғаудағы, медицинадағы және биотехнологиядағы практикалық рөлін айқындау. Студенттер зертханалық сабақтарда микроорганизм-дерді дақылдауға елгілерін бағалау жүргізуді игеру қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктер систематикасы мен эволюциясы
  Несиелер: 6

  «Өсімдіктер систематикасы мен эволюциясы» биология мамандықтарында оқитын студенттердің негізгі пәндерінің бірі болып табылады. 2-курс студентеріне арналған оқу жоспарына сәйкес бұл пән «Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематика» және «Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер систематикасы» пәндеріне сәйкестен-діріп жүргізіледі. Бұл пәндер арқылы студенттер өсімдіктердің түрлік ерекшеліктері, таралу ареалдары, түрлердің қарым- қатынасы таксономиясымен танысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы физиология
  Несиелер: 4

  Жалпы физиология – табиғат туралы ғылым. Физиология ғылымының даму тарихы. Физиология әдістері. Жалпы физиология рганизмнің негізгі тіршілік заңдылықтарын және негізгі процестердің механизмдерін қарастырады. Жүйке жүйесінің физио-логиясы. Сенсорлы жүйелер физиоло-гиясы. Ішкі мүшелер физиологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Эмбриология
  Несиелер: 4

  Эмбриология (басқа-грек. ἔμβρυον — эмбрион, құрғақ жүгері ұрығы + -λογία жылғы λόγος — учение) —ұрықтың дамуын зерттейтін ғылым . Ұрықты туғанға дейін немесе өсуге дейін, немесе өсімдіктер жағдайында, өсу сәтіне дейін ерте даму кезеңдерінде кез келген организм деп атайды. Көптеген ғалымдар эмбриология Даму биологиясының синонимі ретінде кеңінен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жеке даму биологиясы
  Несиелер: 4

  Жеке даму биологиясы пәні басқа биологиялық пәндермен тығыз байланысты. Тірі организмдердің дамуы туралы Гиппократ пен Аристотельдің түсініктері. Тірі организмнің көбеюі. Жыныс жасушаларының морфология-лық, физиологиялық, биохимиялық және генитикалық ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Клетканың цитохимиясы
  Несиелер: 3

  Цитохимия-жасушалық құрылымдардың химиялық шығу тегі мен қасиеттерін, жасушаның ішінде химиялық заттардың таралуын және жасушаның және оның компоненттерінің тікелей функцияларына байланысты олардың одан әрі өзгеруін зерттейтін цитология бөлімі. Қарапайым айтқанда, цитохимия жасушалардың құрылысы мен қызмет етуін, олардың өзара байланыстарын және тіндерде де, органдарда да қатынастарды зерттеу бойынша ғылым болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Анатомия, спорттық морфология негіздері
  Несиелер: 5

  Анатомия спорттық морфология негіздерімен адам организ-мін, мүшелері мен мүшелер жүйесінің құрылысы мен қызметін зерттейді. Әр түрлі физикалық жүктемелер немесе спорттық әрекет әсерінен тірек-қимыл аппаратында тұтас организмде жасына байланысты болатын өзгерістерінт және құрылыс ерекешліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адам анатомиясың қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Адам анатомиясың қазіргі мәселелері – адам денесінің және қызметі және дамуымен байланысты оны құрайтын органдардың құрылысы және формасы туралы ғылым. Анатомия адамның сыртқы формасы мен пропорциясын және олардың бөлімдерін, конструкциясын, микроскопиялық құрылысы, адамның жеке дамуы кезіндегі жас кезеңіне қарай денесін және жеке органдардың құрылыс ерекшеліктерін, тірі организмдерге тән биологиялық заңдылықтарды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зоология
  Несиелер: 5

  Қазақстанның қызыл кітабына кіргізілген омыртқа-лылар жануарлар; және олардың географиялық таралуы. Қазақстанда омыртқалылар жануарлардың географиялық таралуын білу. Омыртқалылар зоология пәні барысында; орта мектептің оқу бағдарламасы, омырт-қалылар зоологиясы тараулары, тәрбиелік және сыныптан тыс жұмыстарда, экскурсия өткізуде.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жануарлар систематикасы мен эволюциясы
  Несиелер: 7

  Жануарлар систематикасы мен эволюциясы- пәнінде жануарлардың негізгі типтерінің және кластарының өкілдерімен таныстыру, олардың морфологиясын, физиологиясын, экологиясын, этологиясын, көбеюін, дамуын, маңызын, филогениясын оқып білу. Халықаралық ғылыми терминдерді меңгерту. Лабора-ториялық құралдармен жумыс істеуді үйретіп, тірі организмдерді бақылап, объектілермен өз бетімен жүмыс істеуге дағдыландыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 4

  Тірі ағзаның химиялық құрамына кіретін қосылыс-тардың алмасу процестері. Энергеия және заталмасу туралы түсінік. Нуклеин қышқылдарның алмасуы. РНК және ДНК биосинтезінің механизмі. Ақуыздың ыдырау аминқышқылдарының жолы. Ақуыздың табиғи синтезінің механизмі және жаңадан түзілу жолы. Көмірсулардың алмасуы. Көмірсулардың биосинтезі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Химияны ғылым және оқу пәні ретінде оқытудың әдістемесі. Химия оқыту әдістемесі курсын құрастыру. Химияны оқытудың білім беру, тәрбиелеу және дамыту функциялары. Химияны оқыту процессін ұйымдастыру. Химияны оқыту нәтижелерін бақылау. Химияда оқу технологиясы: даралап, топтап, бағдар-ламалық және модульды оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 4

  Атом-молекулық ілім, химияның негізгі стехометриялық заңдары, атомдық және молекулалық массаларды анықтау әдістері, элемент-тердің жер қыртысында және космоста таралуы, периодтық заң және периодтық жүйе, атомдардың периодтық өзгеретін және периодтық өзгермейтін қасиеттері, химиялық байланыс комплексті қосылыстар, химиялық реакциялар жүрудің негізгі заңдылықтары, химиялық термодинамика мен химиялық кинетиканың негіздері, химиялық процестердің бағыты туралы ілім, химиялық тепе-теңдік және оның ығысу жолдары,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дендрология
  Несиелер: 4

  Дендрология сүрек өсімдіктерін, олардың таксономиялық жағдайын, ішкі жүйесін, морфологиясын, физиологиясын, экологиясын, фенологиясын, географиясын зерттейтін ботаника бөлімі. Шаруашылықтардың таралуына байланысты дендрология практикалық шешім қабылдау қажеттілігіне байланысты дербес пәнге бөлінді. Орман шаруашылығы, өнер міндеттерінде, орман өсіру және жасыл көгалдандыруда маңызды. Ботаниканың барлық бөлімдерімен, ормантану, орман шаруашылығымен тығыз байланысты.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Абай әлемі. Жаңа қазақ жазуы
  Несиелер: 5

  Бұл кіріктірілген пәнде Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердиев, Мұхтар Әуезовтың шығармашылық мұрасының философиялық және көркемдік негіздері мен тарихи фактілер және латын графикасы негізінде қазақ алфавитін меңгеру, орфографияның ережелері, орфографиялық және орфоэпиялық нормалары көрсетілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жоғарғы жүйке қызметінің физиологиясы
  Несиелер: 5

  Жоғарғы жүйке қызметінің физиологиясы – табиғат туралы ғылым. Физиология ғылымының даму тарихы. Физиология әдістері. Жалпы физиология рганизмнің негізгі тіршілік заңдылықтарын және негізгі процестердің механизмдерін қарастырады. Жүйке жүйесінің физиологиясы. Сенсорлы жүйелер физиологиясы. Ішкі мүшелер физиологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстандағы қорық ісі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде қолданылатын негізгі терминдер мен ұғымдар. Зерттеу саласы мен әдістері. ҚР ерекше қорғалатын табиғи территорияларының түсінігі және түрлері. Ерекше қорғалатын аумақтар ұғымы. ҚР-дағы қорықтық істің нормативтік-құқықтық негізі. Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы Заңы: салыстырмалы талдау. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру мен кеңейтудің мемлекеттік бағдарламалары мен тұжырымдамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фитобиология
  Несиелер: 5

  Биологиялық белсенді заттар физиологияның маңыз-ды салаларының бірі. Ол организмнің тіршілік әрекетің, жеке мүшелер мен жүйелердің қызметін гуморальдық жолмен реттеп, олардың ерекшелік-терін, биологиялық маңызын анықтай-ды, организмнің сыртқы ортамен қарым-қатынастарындағы бейімделу зандылықтарын ашады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер физиологиясынан ҮП
  Несиелер: 5

  Биология саласында жұмыс істейтін маман және орта мектеп көлемінде биология пәнінен сабақ беретін мұғалім өсімдіктердің тіршілігін және өмір сүруін толық білуі үшін, өсімдік физиологиясымен танысу қажет. Келешек мамандарды өсімдік организмінде жүретін, күрделі физиологиялық құбылыстардың ғылыми-теориялық негізімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жануарлар морфологиясы
  Несиелер: 5

  Мүше /ағза/, мүшелер жүйесі, организм туралы түсінік. Жануарлар денесі құрылысын-дағы жалпы заңдылықтар: Жануар қозғалысын қамтамасыз ететін қаңқа құрылысы мен мүшелері: сүйектер байланысы, бұлшық еттер, шандыр және т.б. көмекші мүшелерге морфофункционалдық сипаттама. Тері жабының маңызы және морфо-функционалдық сипаттамасы Ішкі мүшелер жүйелерінің жалпы сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Спорт физиологиясы
  Несиелер: 5

  Оның негізгі міндеті – спорттық жаттығулар процесінде немесе дене шынықтырумен шұғылдану кезінде организмде қаыптасатын қайта құрылулармен таныстыру. Қызу бұлшық ет белсенділігі кезінде организмде пайда болатын өзгерістердің физиологиялық механизмдерін білу, денсаулықты сақтай отырып дене жұмыс қабілеттелігін арттыруға мүмкін-дік жасайтын жаттығуларды дұрыс бағалауға және тиімді жоспарлауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 5

  Биология саласында жұмыс істейтін маман және орта мектеп көлемінде биология пәнінен сабақ беретін мұғалім өсімдіктердің тіршілігін және өмір сүруін толық білуі үшін, өсімдік физиологиясымен танысу қажет. Келешек мамандарды өсімдік организ-мінде жүретін, күрделі физиологиялық құбылыстардың ғылыми-теориялық негізімен таныстыру. Өсімдік физиологиясы пәнін оқытуда, студенттердің теориялық білімін ауыл шаруашылығындағы практикалық жұмыспен байланыстыра алу қабілетіне көңіл бөлу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Популяция генетикасы
  Несиелер: 5

  Популяция генетикасы табиғи популяциялардағы тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің механизмдерін зерттейді. Пәндік білім жүйесін меңгеру, кәсіби дамуына қажетті дағдыларға ие болу; ЖОО мамндықты дайындауға байланысты қажетті білім қорын меңгеру; ақпараттық технологиямен қолдана білу, өздігіненн ақпаратты талдап, қажеттісін таңдай білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гидробиология
  Несиелер: 5

  Гидробиология және оның мәселелері. Фитоценоз түсінігінің тарихы. Өсімдіктің өмірлік формалары. Экобиоформа. Фитоценоз құрылымы. Консорция. Аллеопатия. Биолиннің биогендік емес аноргани-калығы. Ценоиндикация. Синобиоло-гияның биологиялық үдерістер фитоценозы. Консорций. Фитоценоздың систематика таксономиясы. Өсімдіктің тиімді игерушілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жасерекшелік физиологиясы
  Несиелер: 5

  Жасерекшелік физиологиясы – организмнің онтегенездің әртүрлі кезеңдеріндегі тіршілік процестерінің ерекшеліктерін зерттейді. Ол адам және жануарлар физиологиясының дербес тармағы болып табылады, оның құрамына ағзаның физиологиялық қызметінің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеу кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адам және жануарлар психофизиологиясы
  Несиелер: 5

  «Адам және жануарлар психофизиологиясы» биологияның бір бөлімі ретінде мүшелер, мүшелер жүйесінің, тұтас организмнің қызметін, қазіргі кездегі организмнің тіршілік әрекетінің ерекшеліктерін зерттейді. «Адам жыне жануарлар физиологиясы» курсы зор практикалық маңызы бар және педагогикалық білім берудің бірден-бір маңызды компоненті болып табылады. Қазіргі физиологиялық білім педагогқа организмде жүретін заңдылықтарды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағзадағы жасушалар мен ұлпаларды өсірудің қазіргі заманауи аспектілері
  Несиелер: 5

  Қорек орталар және жасушаны өсіру әдістері. тірі және өлі табиғатта өтіп жатқан процесстер мен құбылыстар туралы; табиғатты тануда қазіргі заманғы ғылыми әдістердің мүмкінші-лігін түсіну және оны кәсіби жұмысында денгейінде менгеру; орта мектептің оқу бағдарламасы, цитология және гистология тараулары, тәрбиелік және сыныптан тыс жұмыстарда, ата-ана-лармен өзара әрекетте және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Генетика селекция негіздерімен
  Несиелер: 5

  Аллелді емес гендердің қарама-қарсы типтері: эпис-таз, полимерия, гендердің комплементті қимылы. Жыныстың хромосомдық белгілері. Кроссинговер және тұқым. Мутация. Мутациялық процесс. Мута-ция түрлері. Геннің құрылымы мен функциясы. Жетілу генетикасы. Попу-ляция генетикасы. Адам генетикасы. Медецина генетикасы. Инженерия генетикасы. Селекция негізі генетикасы. Гетерозис пайда болуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сенсорлық жүйелердің биологиясы
  Несиелер: 5

  сенсорлы жүйелердің қызметін анықтауда физиологиялық әдістерді дұрыс қолдана алу; кәсіби оқытуды жүзеге асыруға қабілетті; экологиялық физиология, еңбек және спорт физиологиясы, медицина аясында жұмыстар кезінде сенсорлы жүйелер қызметінің механизмдері туралы білімдерін қолдана алуға қабілеттілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы
  Несиелер: 5

  Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы негізгі объектісі асептикалық жағдайларда жасанды қоректік ортада ағзадан тыс өсірілетін тұтас өсімдіктен оқшауланған жеке жасушалар, мүшелер болып табылады. Сондай-ақ, будандастыру, каллусты дақылдар түрінде генофондты сақтау, in vitro жағдайында сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлердің тез көбеюі және оларды in vivo жағдайына ауыстыру мәдени өсімдіктерді селекциялау қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лихенология және бриология
  Несиелер: 5

  Студенттерде нақты туралы білім жүйесін ерекшеліктері және қызмет етуі мен құрылымының лишайниковых организмдер мен мүктер, олардың макро - және микроструктуре, приспособительных ерекшеліктері, көбею тәсілдері; студенттердің білім Алуы қағидаттары туралы жіктеу қыналар мен мүктер, туыстық қарым-қатынастарында жүйелік топтардың және ықтимал жолдары, олардың эволюциясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ихтиология
  Несиелер: 5

  Ихтиология пәні балықтардың алуан түрлілігін және филогенезін, ішкі және сыртқы құрылыс ерекшеліктерін зерттейді. ихтиология пәні бары-сында; орта мектептің оқу бағдар-ламасы, омыртқасыздар зоологиясы тараулары, тәрбиелік және сыныптан тыс жұмыстарда, экскурсия өткізуде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктердің өсуі мен дамуы физиологиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдік физиологиясы өсімдіктердің тіршілігін қамтамасыз ететін ішкі физиологиялық құбылыстарды зерттейді. Биология саласында жұмыс істейтін маман және орта мектеп көлемінде биология пәнінен сабақ беретін мұғалім өсімдіктердің тіршілігін және өмір сүруін толық білуі үшін, өсімдік физиологиясымен танысу қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жануарлар систематикасы
  Несиелер: 8

  Жануарлардың негізгі типтерінің және кластарының өкілдерімен таныстыру, олардың морфологиясын, физиологиясын, экологиясын, этологиясын, көбеюін, дамуын, маңызын, филогениясын оқып білу. Халықаралық ғылыми терминдерді меңгерту. Лабораториялық құралдармен жумыс істеуді үйретіп, тірі организмдерді бақылап, объектілермен өз бетімен жүмыс істеуге дағдыландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адам және жануарлар физиологиясы
  Несиелер: 5

  «Адам және жануарлар физиологиясы» биологияның бір бөлімі ретінде мүшелер, мүшелер жүйесінің, тұтас организмнің қызметін, қазіргі кездегі организмнің тіршілік әрекетінің ерекшеліктерін зерттейді. «Адам жыне жануарлар физиологиясы» курсы зор практикалық маңызы бар және педагогикалық білім берудің бірден-бір маңызды компоненті болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдіктер және жануарлар экологиясы
  Несиелер: 8

  Бұл ілім биологияның маңызды салаларының бірі. Экологиялық факторлардың өсімдіктер мен жануарлардың ағзасына әсері. Экологиялық факторладың өту заңдылықтары. Өсімдіктердің экология-лық топтары. Биоэкология негіздері. Популяциялық биоэкология. Биосфера-ның қазіргі күйі және табиғаттағы пайдаланудың негізгі принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектеп жанындағы участок жұмысын ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Мектеп маңындағы оқу тәжірибе учаскесі мектеп курсындағы биологияны оқытудың негізгі материалдық базасы. Боилогиялық білімді бекіту, кеңейту, тереңдету. бағдарларды дайындықты жобалау мен жүзеге асуруда оқушының кәсіптік таңдау алдындағы мақсаттын нақталауға көмек көрсету; орта мектептің оқу бағдарламасы ботаниканың тараулары, тәрбиелік және сынықтан тыс жұмыстарда оқу ата-аналармен өзра әрекетті және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Омыртқалылар зоологиясы
  Несиелер: 8

  Омыртқалылар зоологиясы– жануарлар туралы ғылым. Ол биологиядан мамандарды дайындау саласында іргелі пәндердің бірі болып саналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микология
  Несиелер: 4

  Микология (грекше μύκης — саңырауқұлақ) —, саңырауқұлақтар туралы ғылым. Саңырауқұлақтар ұзақ уақыт өсімдіктер патшалығына жатқызғандықтан, микология биологияның дербес бөлімі емес, ботаника ғылымдарына кірді. Қазіргі уақытта онда ботаникаға тән ғылыми дәстүрлер сақталуда.Микология эукариотты, гетеротрофты организмдерді зерттейді, олар әлсіз сараланған тіндермен, жасушалық қабырғалармен , тыныштық ретінде және құрылымдармен тарату үшін қызметкерлермен ерекшеленетін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зоологиядан үлкен практикумы
  Несиелер: 4

  Омыртақалылар зоологиядан білімдерін кенейту, жеке зоология объектілерінің құрылысын толық зерттеу, арнайы әдебиеттермен өздік жұмыс, зерттеу объеткілерін техникалық тұрғыдан қағаз бетіне түсіре алу. Курс меңгеру барысында студенттер омыртқалылар жануарлар-дың морфологиялық және анатомия-лық ерекшеліктерін білу керек, олардың географиялық таралу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның омыртқалылары
  Несиелер: 4

  Қазақстанның қызыл кітабына кіргізілген омыртқа-лылар жануарлар; және олардың географиялық таралуы. Қазақстанда омыртқалылар жануарлардың геогра-фиялық таралуын білу. омыртқалылар зоология пәні барысында; орта мектептің оқу бағдарламасы, омырт-қалылар зоологиясы тараулары, тәрбиелік және сыныптан тыс жұмыстарда, экскурсия өткізуде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жасушаның молекулалық биологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысыныда студенттер нуклеин қышқылдарының молекулалық меха-низмдерін, белок және нуклеин қышқылдарының қызметін, ДНҚ-ң репликациясының молекулалық меха-низмдерін, транскрипция және трансляция, ген құрылымы, мутагенез процесінің молекулалық механизмдері, ДНҚ-ң репарациясын және реком-бинациясын түсінуге толық мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектеп жанындағы учасокта тұқым шаруашылығын дамыту
  Несиелер: 4

  Дара және қосжарнақты өсімдіктердің тұқым-дарының морфологиялық ерекшелікте-рі. Фенологиялық бақылау. Іріктеу, сорттау, өндеу. бағдарларды дайындықты жобалау мен жүзеге асуруда оқушының кәсіптік таңдау алдындағы мақсаттын нақталауға көмек көрсету; орта мектептің оқу бағдарла-масы ботаниканың тараулары, тәрбиелік және сынықтан тыс жұмыстарда оқу ата-аналармен өзра әрекетті және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орнитология
  Несиелер: 4

  «Орнитология» пәні құстар класының филогениясы, систематикасын, сонымен қатар сыртқы және ішкі құрылыс ерекшеліктерін, құстардың қазіргі кездегі систематикасын, құстардың мінез-құлқын, тіршілік әрекеттерін, құстардың практикалық маңызын және құстарды қорғауды мәселелерін қарастырады. Орнитология пәнін меңгеру барысында алынған білімдерін бейіндік пәндерді оқу және біліктілік жұмыстарын орындауда қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биологиядағы ғылыми-зерттеу әдістері
  Несиелер: 6

  Ғылыми - педагогикалық ақпаратты автоматтан-дырылған деректер банктерiнiң қолда-нуының негiзiнде бiлiмнiң жүйесiмен басқару механизмдарының әбден жетiлдiруi; тұлғасын қоғамның ақпарат-тандыруының қазiргi жағдай оқушы дамуының тиiстi есептерi әдiстемелiк және мазмұнның таңдауын стратегия-ның әбден жетiлдiруi, әдiстер және ұйымдастыру оқу формалары;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлем фаунасы
  Несиелер: 5

  Пән биогеография бөлімі ретінде өсімдіктер мен жануар-лардың тарихи қалыптасқан террито-риялар мен акваторияларды қарасты-рады. маман өзінің алған білімін оқуда, кәсіби жұмысында, өндірістік іс-әрекетте пайдаланудың жоддарын мен әдістерін таба білу, Организмдер мен оның бірлестіктерінің географиялық орналасу заңдылық-тарын, олардың сыртқы ортамен байланысын талда білу, биогеогра-фиялық картаны түсіне алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дарвинизм
  Несиелер: 5

  Дарвинизм пәні-ағылшын натуралист Чарльз Дарвиннің аты бойынша- -эволюциялық ойдың бағыты, оның ұстанушылары Дарвиннің эволюция мәселесіндегі негізгі идеяларын оқытатын ғылым болып табылады. (олардың қазіргі формасы, кейде кейбір аспектілерді Елеулі қайта пайымдаумен эволюцияның синтетикалық теориясында ұсынылған) келіседі, оған сәйкес эволюцияның басты (жалғыз емес) факторы табиғи іріктеу болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биотехнология
  Несиелер: 5

  Биотехнология дегеніміз, биологиялық объектілер мен биологиялық процестердің негізінде түбегейлі жаңа технологиялар құру, сол арқылы адамға қажетті өнімдерді алу. Биотехнологиялық жолмен алынатын өнімдерге көптеген дәрі-дәрмектер, белоктар мен ферменттік препаратар, құлпырған табиғи бояулар, хош иісті заттар, витаминдер және тағы басқа да биологиялық активті қосындылар кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдіктер биогеография
  Несиелер: 5

  Биогеография тірі ағзалармен бірлестіктердің жер бетінде географиялық таралуы жөніндегі ғылым. Студент пәнді меңгеру барысында биогеография пәні оның ғылым ретінде алатын орны және оның практикалық маңызы жайында мағлұмат алады. Сонымен қатар пәннің басқа бөлімдері келесі сұрақтарды қарастырады: организмдердің экология-лық географиясының негізгі қағида-лары, организмдермен систематикалық топтарың ареалы түсінігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлем флорасы
  Несиелер: 5

  Пән биогеография бөлімі ретінде өсімдіктер мен жануарлардың тарихи қалыптасқан территориялар мен акваторияларды қарастырады. Организмдер мен оның бірлестіктерінің географиялық орналасу заңдылық-тарын, олардың сыртқы ортамен байланысын талда білу, биогеогра-фиялық картаны түсіне алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гендік инженерия
  Несиелер: 5

  Гендік инженерия-генотиптерді қайта құру бойынша әрекеттерді қамтитын биотехнология саласы. Бүгіннің өзінде гендік инженерия жеке гендерді қосуға және өшіруге мүмкіндік береді, осылайша ағзалардың қызметін, сондай — ақ – генетикалық нұсқауларды бір ағзадан екіншісіне, соның ішінде-басқа түрдегі организмдерге ауыстыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биологияны оқыту технологиясы
  Несиелер: 6

  Биологияны оқыту технологиясы жеке немесе пәндік дидактиканы білдіретін педагогикалық ғылым саласы. Мектеп курсының ерекшеліктеріне байланысты оқушыларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту үрдісінің биологиясын қарастыру. Биология әдістемесін зерттеу объектісі) осы пәнге байланысты процесс. Пән мақсаты мен мазмұнын зерттеу оқытудың әдістері, құралдары мен формалары, интеллектуалдық кемшілігі бар оқушылардың дамуын тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эволюциялық ілім
  Несиелер: 6

  Эволюция ілімі курсы педагогиқалық институтардың биология мамандығы негізі және қосымша болып келетін барлық факультеттердің оқу жоспарына еңгі-зілген. Қазіргі заман эволюция XXI –ғасырдан қалыптасқан және одан кейінгі ғалымдардың ғылыми зерттеу жұмыстарында талданып дәлелденген эволюцияның синтетикалық теориясы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан жануарларының биоалуантүрлілігі
  Несиелер: 5

  Жануарлар дүниесінің барлық алуан түрлілігін, жануарлар мен олардың тіршілік ортасының өзара байланысын ашу және тану мақсатында ресурстар мәселелерін зерттеу. "Қазақстан жануарларының биоәртүрлілігі" биологиялық, географиялық және әлеуметтік ғылымдармен тығыз байланысты бейінді пән болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биометриядан есеп шығару әдістемесі
  Несиелер: 6

  Биометрия-адамдарды бір немесе одан да көп физикалық немесе мінез-құлық белгілері бойынша тану жүйесі (бет және/немесе дененің үш өлшемді фотосуреті, дауыс үлгісі, саусақтардың іздері, қол тамырларының суреті, қан тобы, көздің мөлдір қабығының арнайы суреті және т.б.). Ақпараттық технологиялар саласында биометриялық деректер қол жеткізу сәйкестендіргіштерін басқару және қолжетімділікті бақылау нысаны ретінде пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ландшафттик дизайны
  Несиелер: 6

  Әр түрлі ақпарат көздерін: аэро және ғарыштық суреттер, жалпыгеографиялық және әр түрлі тақырыптық карталар қолдана отырып, ландшафтық карталарды құрастыра білуге студенттерді дайындау. Ормандардың табиғи аумақтық кешендері. ландшафттық зерттеу әдістері, морфологиялық ландшафттанудың даму тарихы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эволюцияның синтетикалық теориясы
  Несиелер: 5

  Эволюцияның синтетикалық теориясы XX ғасырдың басында қалыптасқан және кейінгі зерттеулерден кейін сынақтан өткен эволюцияның синтетикалық теориясын білдіреді. Курстың негізгі мазмұны биология бойынша мемлекеттік емтихандар бағдарламасында көрініс тапты, ол жалпы биологиялық білімге, эволюциялық жарықтандыруда нақты ғылымдардың деректерін баяндай білуге есептелген мәселелерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасушаның эволюциясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысыныда студенттер нуклеин қышқылдарының молекулалық механизмдерін, белок және нуклеин қышқылдарының қызметін, ДНҚ-ң репликациясының молекулалық меха-низмдерін, транскрипция және трансляция, ген құрылымы, мутагенез процесінің молекулалық механизмдері, ДНҚ-ң репарациясын және рекомбинациясын түсінуге толық мүмкіндік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жануарлар биогеография
  Несиелер: 5

  Биогеография тірі ағзалармен бірлестіктердің жер бетінде географиялық таралуы жөніндегі ғылым. Студен пәнді меңгеру барысында биогеография пәні оның ғылым ретінде алатын орны және оның практикалық маңызы жайында мағлұмат алады. Сонымен қатар пәннің басқа бөлімдері келесі сұрақтарды қарастырады: организмдердің экология-лық географиясының негізгі қағидалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдік жасушаларын культивациялау
  Несиелер: 5

  Жасушалар, өсімдіктің жекелеген мүшелері негізгі объект болып табылады. Бұл пән биологиялық және медициналық препараттар алуда, вакциналар алуда және өсімдіктерді сұрыптауда үлкен роль атқарады. Студенттер биология ғылымының бағыттары туралы білім алуы қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан өсімдіктерінің биоалуантүрлілігі
  Несиелер: 5

  Өсімдіктер мен олардың мекендейтін ортасы арасындағы өзара байланысты, барлық алуан түрлілікті ашу және тану мақсатында өсімдік ресурстарының мәселелерін зерттеу. "Қазақстан өсімдіктерінің биоәртүрлілігі"бейіндік пән болып табылады, ол биологиялық, географиялық және әлеуметтік ғылымдармен тығыз байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биологиядағы варияциялық статистика
  Несиелер: 6

  Вариациялық статистиканың пайда болу тарихы. Биометриядағы негізгі түсініктер мен анықтамалар. Вариациялық статисти-каның әдістері. Жиынтықты таңдау әдістері. Вариациялық қатарды құру. Орта шамалардың бағалауы мен талдауы. Ауытқымалы көрсеткіштердің әртүрлігінің нақтылығын анықтау. Корреляциялық талдау. Дисперсиялық талдау. Регрессиялық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Экономика және құқық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, Экология және тіршілік қауіпсіздігі саласында еркін және сыни ойлауды қалыптастыру, гуманитарлық ғылымдар саласында базалық білімді меңгеруге, оларды кәсіби қызметтің әр түрлерінде, сондай-ақ қоғамдық-саяси өмірде қолдануға қабілеті

 • Код ON2

  Биологиялық нысандарды гомеостатикалық реттеудің құрылымдық және функционалдық құрылымы мен механизмдері туралы қазіргі заманғы ұғымдарды меңгерген

 • Код ON3

  Биологиялық нысандарды бақылау, сипаттау, сәйкестендіру, жіктеу, өсіру әдістерін меңгерген. Зертханалық жағдайда биологиялық нысандармен жұмыстың қазіргі заманғы практикалық әдістерін қолданады

 • Код ON4

  Адам биологиясының негіздерін, тұқым қуалаушылық және өзгергіштік заңдылықтарын біледі

 • Код ON5

  Микро және макроэволюция туралы негізгі заңдылықтар мен қазіргі заманғы жетістіктерді, биологиялық дүниетанымдағы эволюциялық идеяның рөлін біледі

 • Код ON6

  Биологиялық нысандарды жеке даму және қайта шығару заңдылықтары туралы негізгі ұғымдарды біледі, эмбрионалды нысандармен жұмыс істеу және алу әдістерін біледі

 • Код ON7

  Микроорганизмдерге әртүрлі тәжірибе қоя алады. Тірі организмдер жүйесіндегі микроорганизмдердің орнын біледі.

 • Код ON8

  Ғылыми және өндірістік биологиялық зерттеулер жүргізу, жаңа технологияларды әзірлеу кезінде ғылыми ақпаратты интерпретациялау мен өңдеудің заманауи әдістерін қолданады

 • Код ON9

  Әртүрлі ғылыми мекемелерде бейіндік салалар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындайды

 • Код ON10

  Қазіргі заманғы технологиялар мен есептеуіш техника құралдарын пайдалана отырып, мамандық бойынша нақты міндеттерді шешу кезінде далалық, зертханалық, биологиялық зерттеулерді өз бетінше орындай біледі

 • Код ON11

  Сапалы оқу-тәрбие процесін қамтамасыз ету үшін өз дағдыларын қолдана алады. Биология саласындағы теориялық және эксперименттік зерттеулерге қабілеттілік, өзінің кәсіби қызметінде биология дамуының қазіргі заманғы тенден-цияларын оқуға дайын болу.

 • Код ON12

  Молекулалық биология және биохимия заңдарын және терминологиясын біледі

6B05101 Өсімдіктер биотехнологиясы және микробиология
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05101 Биология
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 6B05101-Биология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B05101 Биология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биологиялық инженерия
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B05101 Биология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05101 Биология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 Биология және ауылшаруашылығы
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология 4 года
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top