Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02101 Дизайн в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Студенттердің ғылым ретінде экология туралы, адам мен қоршаған ортаның өзара байланысы мен өзара тәуелділігі туралы түсініктерін қалыптастыру және тіршілік әрекетінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сұрақтар шеңберін, сонымен қатар қазіргі заманның негізгі экологиялық мәселелерін және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру шеңберінде оларды шешу жолдарын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Критикалық ойлау
  Несиелер: 2

  Курс қазіргі ақпараттық қоғамда өтетін коммуникативтік үдерістердің күрделілігіне байланысты критикалық ойлау мәдениетін дамытуды болжайды. Критикалық ойлау дағдыларын, шешім қабылдау техникаларын, тиімді көпшілік алдында сөз сөйлеуді дайындау және өткізу әдістемелерін белсенді меңгеруді көздейді. Пәндерді терең меңгеруге, жазбаша жұмыстарды дайындау сапасын арттыруға ықпал етеді, дербес білім беру стратегиясын құруға негіз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Құқық салаларын, құқықтың негізгі салаларының мәні мен міндеттерін, Конституцияның құқықтық актілер жүйесі үшін негізгі заң ретіндегі маңызын, әр түрлі құқықтық қатынастардың мазмұнын, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін қарастырады. Білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыруға және қоғамдық және жеке құқықтық санасын, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыруға ықпал етеді. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияларды іске асыру туралы кешенді көзқарас қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және жасыл экономика
  Несиелер: 3

  Студенттердің теориялық негіздерді терең зерттеу және қазіргі кездегі экология мен жасыл экономиканың рөлі туралы түсініктерді нақтылау, сондай-ақ қоғамның әл-ауқатын сақтауға бағытталған экономика негіздерін зерделеу, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану есебінен, түпкілікті пайдалану өнімдерін қайтаруды қамтамасыз ететін өндірістік циклге.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Композиция
  Несиелер: 4

  «Композиция» пәні студенттерге негізгі заңдар мен композициялық түсініктерді, дизайн және өнердегі нысандардың композициялық заңдарын, сондай-ақ жобаларды жасау кезінде композициялық заңдарды практикалық дағдыларын қолдануды ұсынады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Инженерлік графика курсы сызба геометриясы мен техникалық сызу элементтерін қамтиды. Сызбаларды орындау, геометриялық құрылыстар, сызба геометриясы және проекциялық сызу бойынша қажетті мәліметтер қарастырылады. Конструкторлық құжаттарды әзірлеуге және ресімдеуге (бөлшектерді қосу түрлеріне, жалпы түрдегі сызбаларды оқуға, жұмыс сызбаларын орындауға және анықтамалық әдебиетпен жұмыс жасауда) ерекше назар аударылды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Экономикалық теория аралас әлеуметтік-бағытталған экономиканың түрлі деңгейлерінде шаруашылық жүргізу және шаруашылық субъектілерінің тиімді мінез-құлық заңдарын зерттейді, оның мәндік сипаттамаларын ашу мақсатында ұдайы өндіру процесіндегі терең себеп-салдарлық байланыстар; шектеулі ресурстар әлемінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді (өндірушілерді, сатушыларды, сатып алушыларды) экономикалық таңдау; экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлерінде ұдайы өндіру процесіндегі адамдар арасындағы шаруашылық қызмет және экономикалық қатынастар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сурет
  Несиелер: 5

  Пәнің негізгі мақсаты студенттерді натураға қарап денелердi салу, композицияны құрастыруды үйретеді. Кеңiстiк - ұйымдасқан композицияның берiлген проекциялары бойымен сурет салу. Адамның басының элементтерiн суретін салу: бассүйек, анотомиялық бас. Суреттемелер салу. Бас және дене пропорциялары. Графиканың түрлі материалдарымен танысу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге графикалық бейнелерді дайындау және өңдеу, сондай-ақ анимациялық суреттер жасау үшін компьютерлік жүйенің аппараттық және бағдарламалық құралдарын пайдалану дағдыларын қалыптастырады. Векторлық және растрлық графиканың негіздерімен танысу, басып шығару үдерісіне дайындық, жұмыс және жобалау құжаттамаларын енгізу; Студенттерді AutoCAD, CorelDraw графикалық бағдарламаларының негізгі ұғымдары мен принциптерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  "Кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда кәсіпкерлік негіздерінің теориялық сұрақтары қарастырылады.; кәсіпкерліктің қалыптасуы, кәсіпкерліктің мәні мен функциялары, бизнестің қазіргі ұйымдық нысандары, кәсіпкерліктегі мәдениет пен этика, нарықтық экономикадағы кәсіпкерліктің рөлі; кәсіпорынды (фирманы) ұйымдастырумен байланысты мәселелер: кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанын таңдау, Кәсіпкерлік табысқа және фирма қызметінің мақсаттары, экономикалық жағдайлар, фирманың нарықтағы м��нез-құлық стратегиясы, бизнесті жоспарлау, кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері, жарнама және оның бизнестегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түстану
  Несиелер: 5

  "Түстану" пәні студенттерді түстердің үйлесу теориясының жалпы заңдылықтарымен таныстыруды және оларды практикада меңгеруді, колористикалық және түс-фактуралық композицияларды құрудың негізгі заңдары мен ережелерін қарастырады. Түстің контрасты, түстердің үйлесімділігінің негізгі тәсілдері мен дизайндағы түстің ерекшеліктерін қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнер тарихы
  Несиелер: 5

  Пән адам өміріндегі өнердің мәнің қарастырады. Алғашқы қауымдық қоғам өнері. Ежелгі әлем мен Еуразия көшпенділерінің өнері. Египет, Өзен Арасы. Антикалық Грецияның өнері. Орта ғасырлар өнері. Шығыс Өнері. Батыс Еуропа елдерінің ортағасырлық өнері. Қайта өрлеу дәуірінің өнері. Жаңа заман өнері. XIX және XX ғасырлардың орта өнері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дизайн негіздері
  Несиелер: 5

  «Дизайн негіздері» курсында студенттер графика жұмыстарын әр-түрлі техникамен орындау, мастерлердің туындаларының копиясын жасауға, сәулеттік дизайнерлік графика техникасымен танысып, өз жұмысын презентация жасауға үйренеді. Дизайн нысандарын жобалау типологиясының әдістемелік және теориялық негіздерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жобалық графика
  Несиелер: 5

  Пән жобалық графиканың ерекшеліктері, түрлері мен құралдарын қарастырады. Жобалық графикада пайдаланатын айқын графикалық құралдары мен жабдықтар. Суретте текстуралық сипаттамаларын көрсете алу. Ортогоналды және аксонометриялық проекциялар. Сәулеттік графика. Құрылыс және сәулет сызбасы. Экстерьердің перспективті суреттері, қалалық орта элементтері және ландшафт элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - академиялық жазбаларды тиімді жазу үшін қажетті жазбаша дағдылар мен сыни ойлау дағдыларын игеру және нығайту. Курстың мазмұны: тақырыптық академиялық хат, оның ерекшеліктері. Ғылыми стиль түсінігі. Тақырып таңдаңыз. Ғылыми мақалаларды іздеудің бағыттары мен құралдары. Оқу және оның түрлері. Плагиат және оны болдырмау жолдары. Зерттеу моделдері (бір факторлы, көп факторлы). Зерттеудің гипотезасы. Зерттеу әдіснамасы. Зерттеу жұмысының құрамы. Негізгі бөлім. Автордың идеясы жазбаша түрде. Зерттеу жұмысының құрылымы. Негізгі бөлім. Кіріспе, қорытынды. Резюме Баяндама, презентация қатемен жұмыс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Ағылшын тілінде іскерлік келіссөздердің негізгі сатыларын меңгеру, сөйлеу жағдайында олардың негізгі сөздік деңгейін қолдану деңгейін белгілеу, кәсіби лексиканы және терминологияны пайдалану; мамандыққа байланысты әңгімелесуді жүргізу, диалог пен дауды талқылау, талқылау, арнайы мәтіндерді аудару дағдыларын меңгеру мүмкіндігі; өз салаларында әдебиеттерді талдау; кәсіптік іскерлік құжаттарды ресімдеу және орындау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Материалдық мәдениет және дизайн тарихы
  Несиелер: 5

  Курс материалдық мәдениеттің тарихы дамуын қарастырады, әр дәуірде болған ғылыми жаңалықтарын анықтай отырып, оның замануи дизайнға берген әсеріне сараптама беріледі. 20 ғасырға деінгі сәндік-қолданбалы өнердің дамуы,материалдық заттардың орындалу техникасмен таныстыру. 20 ғасырда дизайнның дамуы, стиль мен бағыттарға сипаттама беру, дизайнның теоретиктерінің үлесі, алғашқы дизайн мектептері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Студенттердің тілін дамытуға сөйлеу мәнерінде, экономикалық терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Бағдарламаға енгізілген мәтіндер лексиканы меңгеріп, тілді қолдана алатындай білім дәрежесіне жеткізу. Сөйлеу әрекетінің оқылым, жазылым, айтылым, естілім түріндегі коммуникативтік қарым-қатынас дағдылары мен машықтарды дамыту, тақырыптық глоссарийін еркін қолдану, әдеби тілдің нормаларын және кәсіби қызметтің феномендерін бейнелейтін арнаулы мақсаттарға арналған тілді игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кескіндеме
  Несиелер: 5

  Пән акварельмен жұмыс жасау тәсiлдерiне үйретеді. Монохромды натюрморт. «Аля прима» техникасы. «Күзгi натюрморт» композициясы. Суық бояулар гаммасындағы натюрморт. Жылы, суық түсті гаммасында орындалған натюрморт. Түстік контрасты натюрморт. Кескіндемеде қолданылатын құралдармен, бояулардың жұмыс жасау дағдысын дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сәулеттік пішінтүзушілік
  Несиелер: 5

  Пән сәулет өнердің көркем композициялық үлгілердің тарихи аспектілерін, сәулет пішіннің құрылымы және оның композициялық қасиеттері, пішіннің сипаттамалары мен қасиеттерін композициялық талдау әдістерін қарастырады. Ресми-композициялық пішіндеудің геометриялық заңдары. Материал мен құрылымының өзара байланыстарын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Графикалық дизайндағы ойтүзушілік
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту кезінде студент дизайнда көркем бейнені пішімдеу, коммуникативті-эстетикалық дизайн тілі, дизайндағы көркем бейнені қалыптастыру, көрнекі суреттердің метаморфорлық бейнені, графикалық дизайндағы көркемдік бейнені көрсету әдістерін меңгереді. Көрнекі ойлау жүйесінің өзіндік ерекшелігін, графикалық дизайндағы сезім-қалыптастыру функцияларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шрифт
  Несиелер: 5

  Пән шрифтың тарихы мен түрлерін қарастырады. Шрифтерді құру принциптері. Бүктелген (квадрат шрифт), гротескалық. Модульдік торға шрифт жасау. Серифдік шрифтер. «Академиялық», «Рим», «Антика», «Мысырлық» шрифтерді құру. Сәндік шрифтер түрлері. Сәндік шрифтерді құру тәсілі. Шрифтер композицияларын орындау. Шрифтің композициясы түсі. Сәулеттік шрифт.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пішінді моделдеу
  Несиелер: 5

  Жобалау нысандарының және олардың элементтерінің үш өлшемді модельдеу әдістерін мен дағдыларын игеруге арналған; дизайн элементтері, қағаз, саз, балшық және басқа да икемді материалдарымен жұмыс жасау дағдыларын меңгеру; модельдеу материалдарын дұрыс таңдау дағдыларын дамыту; шектеулі түс палитрасында түпнұсқа композициялар жасау дағдысын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік-ағылшын тілін үйрену студенттерге коммуникативтік, лингвистикалық, тілдік-мәдени және кәсіби құзыреттерді дамытуға мүмкіндік береді. Кәсіпкерліктің коммуникативтік салаларының зерттелетін тақырыптары, ресми бизнес-стилінің нормаларын меңгеру дағдылары, белсенді іскерлік сөздік терминологияны меңгеру, жазбаша және ауызша дерек көздерімен жұмыс істеу, іскерлік хаттарды жазу,ағылшын тілінде іскерлік әңгімелер жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мүсін жіне пластикалық моделдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты пластикалық материалдармен жұмыс жасау дағдысын дамыту, студенттердің мүсін саласындағы шығармашылық проблемаларды шешу үшін кеңістіктік ойлауды дамытуға бағытталған. Шағын пластика. Күрделі рельеф. Адам фигурасының анатомиясын зерттеу және оның пластикасын көрсете алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәулеттік дизайн нысандарын жобалау
  Несиелер: 5

  Пән тұрғын үйдің үстіңгі қабатын типтік апартаменттерді құрылғымен қайта құру және шатырдың жоспарлауды ұйымдастыру жолдарын қарастырады. Жекешелендіру объектісі үшін (кеңсе, «Bistro» кафесі, шаштараз және т.б.) тұрғын үйдің 1-қабатындағы стандартты пәтердің қайта жобалануы жобаның қажетті ішкі және сыртқы бөліктерін дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік қолданбалы өнер
  Несиелер: 5

  Пәнің негізгі мақсаты студенттерді халықтық өнердің негізгі түрлерімен және оның ерекшеліктерімен, халық өнер және қолөнердің пайда болуымен таныстыру; Қазақстанның ұлттық өнер және қолөнер орталықтары; Қазақстанның шығармашылық өнері, олардың тарихи тәжірибесі, қазіргі жағдайы және даму перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Графикалық дизайна типологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнің негізгі мақсаты полиграфиялық және жарнамалық қызметінің эволюциясымен, полиграфиялық және жарнамлық өнімдердің классификациясымен таныстыру. Массалық ақпарат, баспа құралдары, баспа тәсілдері, жарнамалық кампания және түрлерімен оқып меңгеру. Жарнамалық хабарландыруды әзірлеу және шығармашылық редакттау тәсілдеі мен құралдары; Жарнаманың визуалды құралдары және жарнама стратегиясына байланысты таңдау; Массалық ақпараттың электрондық құралдар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәулеттік орта типологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнің негізгі мақсаты орталық нысандарының құрылымдары мен сұрыпталуымен жобалау әдістерін меңгеру. Сәулет ортасының жалпы типологиялық түрлері мен формасы. Қалалық өндірістік, тұрғын және көпшілік ортасының типологиясы. Сәулеттік жиынтықтың заттық-кеңістіктегі ортасының сәулеттік-дизайнерлік әдістерінің пайда болуы. Интерьер, тұрмыстық, қоғамдық, қалалық және арнайы ортаны жобалау ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ою-өрнек өнері
  Несиелер: 5

  Ою-өрнектің түрлері мен орындалу принциптерін игере отырып, өзіндік ою-өрнек композициясын құрастыруға үйретеді. Пәнде өзіндік құндылықтарды және өзіндік сәнді композицияларды құру принциптерін өзіндік бағалау және талдау үшін практикалық дағдыларды тез меңгеруге мүмкіндік беретін негізгі түсініктер, анықтамалар, тәуелсіз және практикалық міндеттердің кең ауқымы бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 5

  Пән жобалық суретте графиканың көрнекі құралдар және оның ерекшеліктерін меңгеруге арналған. Кешенді конструктивті нысандардың перспективалық сызу, реңдік, жарық-көлеңке, стилистикалық ерекшеліктерін көрсете алу. Интерьердің фронталдық және бұрыштық перспективасы. Сыртқы элементтердің перспективті бейнесі. Кеңістік пен ландшафт элементтерін сызу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Графикалық редактор 3DMax I
  Несиелер: 4

  Пән бағдарламаның интерфейсімен таныстырып, үш өлшемді компьютерлік графика әдістері��ен таныстырады. 3DMax-дағы проекциялардың түрлері мен тұжырымалары, көрнекіліктерді көрсету жолдарын зерттейді. Жобаны басқару жүйесі. 3d макс бағдарламаның мүмкіндіктері мен мақсаттары. Командаларды өңдеу. Кәсіби индустрияға жақын тапсырмалар бойынша бағдарламалардың мүмкіндіктерін меңгеру, дизайнды жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Графикалық редактор Adobe Photoshop
  Несиелер: 3

  Пәннің негізгі мақсаты растрлық графиканы өңдеу, қабаттардың эффектілері, маскалар, контурлар мен пішінді орналастыру, контурлардағы операциялар, түстік ерекшеліктері, фото монтаж әдістерін меңгеру. Фотосуреттерді пайдаланатын компьютерлік өңдеу әдістері, жарнамалық графикалық композициялардың автоматтандырылған көркемдік дизайнын жақсарту жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дизайндағы замануи материалдар
  Несиелер: 3

  Пәнді оқыту кезінде студент заттық дизайндағы жаңа материалдармен танысып, оның ауқымы, артықшылықтары, кемшіліктерін ажырата алады. Дизайн шешімдерінің таңдау дағдысы дамиды. Сандық сәулет: виртуалды бейнелерді кең ауқымда іске асыру. Smart home: технологиясы жобалау нысандарын болуы және жұмыс істеуі үшін жағдайын жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ландшафтты дизайн
  Несиелер: 3

  Ландшафтты жобалаудың жалпы принциптерін меңгеру. Сәулеттік-ландшафттық орта. Сәулеттік-ландшафттық ортаны субъект-кеңістіктік ұйымдастырудың формалары мен әдістері. Ландшафтты өнердің тарихи және стилистикалық ерекшеліктері. Дизайн жабдығының функционалдық бағыттары. Ландшафтық композицияларды құру және оларды интерьерге және ашық экологиялық жағдайларға пайдалану, микроклиматты қалыптастыру, имиджді жақсарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны - оқып отырған тілдің ресми-іскерлік ерекшеліктерін, өзіндік логикалық ойлауды қалыптастыру болып табылады. Оқылатын тақырыптар көлемінде тілдің кәсіби нормаларын білу; аутентті жазбаша және ауызша құжаттармен жұмыс жасай білу; іскерлік хат жаза білу; шетел тілінде іскерлік әңгіме жүргізу қажет етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаптама дизайны
  Несиелер: 5

  Пән қаптама брендингтің құрамдас бөлігі ретінде қарастырып, қаптамаға арналған материалдар мен технологиялармен таныстырады. Қаптама дизайны; Қаптамада түмтік негіздері; Замануи қаптамада дәстүрлі шығармашылық шешімдер. Көркемдік құралдармен тартымды имиджді қалыптастырудың, психологиялық факторы, әртүрлі топтағы тауарларды жобалаудағы қабылдау мен дәстүрдің стереотиптері, композиция, түс, шрифт

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлемді пішіндердің архитектоникасы
  Несиелер: 5

  Пән пішінтүзушіліктің заңдылықтары мен пішінді зерттеуге құрылымдық әдістерімен таныстырады. Көлемді пішінді құрылымдық және функционалдық қосылыстары. Табиғи түзілімдердің үйлесімі. Биотектоника. Пропорциялар. Кеңістіктегі пішінді дамыту. Кеңістіктік пішіндерді ұйымдастыру принциптері. Көлем-кеңістіктегі композицияларды көрнекі қабылдау ерекшеліктері. Оптикалық иллюзиялар. Пішіннің сипаты. Жобаланған нысанды үйлестіру құралдары. Экспресс нысаны. Жаңа құрылымдарды іздеу. Комбинаторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жарнаманың арнайы түрлері
  Несиелер: 3

  Жарнама- тауарлардың, қызмет көрсетудің тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат беру және оған деген сұранысты көбейту мақсатында таратылатын хабарлама; белгілі бір адамдар, ұйымдар, әдебиет пен өнер шығармалары туралы хабар таратып, оларды әйгілеу. Экология, денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру және т.б. саласындағы қоғамның проблемалары және олардың жарнамалық қызметте көрсетілуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Техникалық сурет
  Несиелер: 5

  Сурет, сызу, сәндік-қолданбалы өнер, дизайн нысандарын жобалау пәндерімен байланысты. Техникалық сызбада академиялық суреттің және сызудың заңдылықтарын білу қажет. Сурет салудың өзіндік үлгілері мен басқа да көркем материалдарды меңгеру, түстің қалыптасу принциптерін түсіну алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Графикалық редактор Adobe Illustrator
  Несиелер: 4

  Пән векторлық графиканы қолдану, бағдарламалық интерфейсті конфигурациялау, стандартты объектілерді құру, объектілерді таңдау және өзгерту, туралау және тарату, нұсқаулармен жұмыс жасау жолдарын қарастырады. Тор, түс үлгілері, Өзіндік түсті каталог құру, Үлгілер мен градиенттерді жасау, өңдеу және нығайту, нысан өлшемін модельдеу, ашық маскаларды пайдалану, Модульдік торлар, күрделі пішін нысандарын салу үшін логикалық операцияларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арт - нысанның дизайны
  Несиелер: 5

  Пән заманауи өнердегі арт нысандарын әзірлеу, дизайн және сәулет элементтерін жасақтау, көрмелерде арт нысандарды орнату тәсілдерімен таныстырады. Әр түрлі нысандарды, функционалдылықты, көркемдік объектілердің көркемдігін зерттеу. Жобаның тұжырымдамасын және дизайнын жасау. Жобаның тұжырымдамасын жобалау тақырыбына сәйкес талдау және оның дизайын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жарнама және баспа графикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту кезінде студенттер графикалық дизайн нысандарын жобалау технологиясын меңгереді. Өндірістік үдіріс түрлері мен дәйектілігі. Материалдарды өңдеу әдістері. Графикалық дизайн өнімдерін дайындау әдістері. Әр түрлі графикалық нысандарын жобалау технологиясы. Өндірістік үрдісі мен жүйесі. Материалдарды өңдеу және оларды өңдеу әдістері. Өндірістік үрдістің түрлері. Графикалық дайын бұйымдарын әзірлеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дизайн нысандарын құрылымдау
  Несиелер: 5

  Пән құрылымдаудың инженерлік жобалау әдісі ретінде, оның құралдары мен ерекшелігін қарастырып, құрылымдардың жұмыс әдістерін меңгереді. Құрылымдау элементтерінің өзара байланысы; Құрылымдау жұмысының сипаттамасы. Тектоника мен көлемдік-кеңістіктік құрылымның өзара байланысы. Құрылымдық шешімнің объектінің композициясына, ол дайындалатын материалдардың қасиеттеріне және дайындау технологиясына тәуелділігі. Құрылымдау шешімдердің вариантылығы, олардың бұйымның, объектінің, құрылыстың келбетіне әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көрнекі байланыс жүйесі
  Несиелер: 5

  Курс визуалды коммуникациялардың құрылымы мен типологиясы туралы базалық білімді меңгеруге, оларды оқу жобалау барысында қолдануға бағытталған. Визуалды коммуникациялық жүйелердің өзіндік формалық құраушы, ақпараттық және көркем мүмкіндіктерін ашу; - сәулеттік жобалаудың әртүрлі сатыларында пән барысында алынған дағдыларды қолдана отырып, жобалық шешімдерді жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Айдентика
  Несиелер: 5

  Пән графикалық дизайндағы кескінді құру әдістері мен процестермен жұмыс жасау тәсңледерімен таныстырады. Визуалды айдентика әзірлеу кезінде алушуға психологиялық әсер ету әдістерін игеру, әртүрлі жарнама түрлерінің тіл ерекшеліктерін меңгеру; замануи қоғамдағы баспа және жарнамалық өнімдердің рөлі мен маңыздылығы туралы білу және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық редактор Adobe InDesign
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту кезінде студент бағдарламаның интерфейсімен танысып, баспада модульдік торды қолдану, AdobeInDesign әсерлері, құралдары, мүмкінщіліктерімен меңгереді. Қабаттармен, нөмірлеу беттерімен және бөлімдермен жұмыс істеу. Мерзімді басылым тұжырымдамасын әзірлеу. Пішімді таңдау, деректемелерді орналастыру заңдылықтарвы. Журналды қалпына келтіру құрамы. Мәтінмен кәсіби жұмыс. Шрифт және типтер, тақырыптар, субтитрлер. мұқаба. Басып шығару үшін мерзімді жоспар дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жарнама және маркетинг
  Несиелер: 5

  Пән маркетинг және жарнама өзара байланысын анықтап, тауардың тұтынушы үшін қажеттілігі , тұтынушылар тобы, демографиялық факторлар, тұтынушыға әсер етелін факторларды қарастырады. Жарнама жұмысының тауардың өтімділігіне тигізетін әсері. Жарнама жұмыстарының шығармашылық кезеңдері. Жарнама-маркетингтік жұмыстарың маңыздылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық редактор 3DMax II
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты үш өлшемді модельдеу негіздері. мен нысанның массивтерін жасау, жарық және көздер, материалтану жүмыс жасау әдістерімен таныстырады. Көрнекілендіру (көрсету). 3DS Макс арқылы нысандардың текстуралық ерекшеліктерін көрсете алу. Нысанды жарықтандыру. Үшөлшемді анимация құру. Виртуалды камералар. Аяқталған көріністі визуализациялау. Пост әсерлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сәулеттік макеттеу
  Несиелер: 5

  Дизайн нысанын жобалау кезінде нысанды макеттеу технологиясымен таныстыру. Макеттеу әдістерін меңгеру. Композиция, эргономика, түстану, жобаолау заңдылықтарын қолдана отырып, дизайн нысанның макеттін орындау. Материалдармен жұмыс істеу кезінде әртүрлі материалдармен жұмыс істеу әдістерін, материалдардың құрылымдық, пластикалық қасиеттерін және технологиялық мүмкіндіктерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экодизайн
  Несиелер: 5

  Экодизайнның ғылыми негіздеменің бастапқы деректер және ережелері; Жобалаудағы экологиялық көзқарас; экологиялық жобалаудың негізгі принциптері; табиғи ресурстар мен материалдарды максималды үнемдеу; өнімнің беріктігін қамтамасыз ету. Интерьердің түрлері мен компоненттерін кеңістіктік орта және экожүйе ретінде қарастыру, интерьердегі экологиялық жобалау әдісі, дизайнерлік шешімдердің экологиялық негіздемелерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық ағылшын тілін оқу білім алушыларға тілді жетік меңгеруге мүмкіндік береді және ойлау қабілетін дамытуда және мәтінді талдау кезінде өз ойларын ағылшын тілінде академиялық тұрғыда жоғарғы деңгейде дұрыс жеткізуге үйретеді. Сөйлеу формалары мен түрлерінде көрініс табатын дескрипторларда (өз ойын жеткізе білу, мәтінді талдау, жазбаша эссе, іскерлік құжаттама) жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми семинар
  Несиелер: 6

  Оқу үрдісінде ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау. Әр түрлі зерттеулердегі тақырыптардың өзектілігі мен өңделу дәрежесін негіздеу. Зерттеу тақырыбы мен міндеттерін тұжырымдау. Зерттеу объектісі мен мәнін анықтау. Дипломдық жобаның тақырыбы бойынша библиографиялық деректерді жинау. Дипломдық жоба тақырыбы бойынша ғылыми зерттеудің теориялық базасын жасау. Тақырыпты талдаудың ғылыми әдістерін таңдау. Жүргізілген зерттеу бойынша қорытындылар мен ұсынымдарды тұжырымдау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ғылыми жаратылыстану пәндері саласындағы базалық білімі бар, кең ой-өрісі және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал етеді

 • Код ON2

  Заманауи техникамен жұмыс жасау дағдысы, кәсіби қызмет саласында қарым-қатынаста ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен кәсіби тілдерді қолдана білу

 • Код ON3

  Іскерлік этика нормаларын сақтайды, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын үйренеді, формалды логика ережелерін, аргументация теориясы мен практикасы, риторика ережелерін сақтау, кәсіпкерлік қызмет негіздерін білу

 • Код ON4

  Материалдық мәдениет дамуының негізгі тарихи кезеңдерін білу, өнердің түрлері мен стилін түсіну, елдердегі ғылыми-техникалық прогрестің даму кезеңдерін білу. Материалдық пішінді өзгертуге және дизайндағы жаңа формалардың пайда болуына әкелетін тарихи жағдайлар мен факторларды білу

 • Код ON5

  Көркемдік кескінді өз бетімен жасауға дайын, дизайн проблемасын шешуге тұжырымдамалық, шығармашылық көзқарас негізінде жоба идеясын көрсете алу

 • Код ON6

  Дизайн жобасын жүзеге асыру кезінде компьютерлік технологияны қолданып, көркем және графикалық бейнелерді жүзеге асыру кезінде бағдарламаларды пайдалану

 • Код ON7

  Функционалдық, эстетикалық, құрылымдық-техникалық, экономикалық және басқа да іргелі талаптарға, нормативтік-құқықтық актілерге және заңнамаға сәйкес дизайнерлік жобаларды құрастыра алу; жобалық критерийлерге сәйкес жобаны тұжырымдамалық жобалаудан бастап толық жобалау мен бағалауға дайындай алу

 • Код ON8

  Болашақ мамандықтың мәнін түсіну; кәсіби мүдделерін қалыптастыру; Кәсіби қызмет саласындағы негізгі мәселелермен танысу; өз жұмысының нәтижесіне кәсіби жауапкершілікті сезіну. Өз жұмысының процесін және нәтижелерін талдау, кәсіби өзін-өзі жетілдіру саласындағы міндеттерді белгілеу және іске асыру

 • Код ON9

  Бейнелеудің негізгі теориясы мен әдістерін, кескіндерді, көлемдерді, кеңістікті көрнекі қабылдау заңдарын білу

6B02101 6B02101-Дизайн
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02101 Дизайн
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02101 Дизайн
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02101 Дизайн
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02101 Дизайн
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02101 Дизайн
Бакалавриат

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02101 Дизайн
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02101 Графикалық дизайн
Бакалавриат

Қазақ технология және бизнес университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02101 Дизайн және компьютерлік графика
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02101 Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02101 Дизайн
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02101 Дизайн
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02101 Дизайн
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02101 Сәулет және дизайн
Бакалавриат

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02101 Дизайн
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02101 Дизайн
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B02101 Дизайн
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02101 Дизайн
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02101 Дизайн
Бакалавриат

"Астана" Университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02101 Дизайн
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top