Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B01202 6B01202 -Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудің педагогы және мектепке дейінгі ұйымдағы психологы в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Латын негізді қазақ жазуы
  Несиелер: 4

  Жазудың пайда болуы мен түрлері, қазақ жазуының даму тарихы, латын графикасының қалыптасу, даму жолдары, таңбалық қолданыстары қарастырылады. Жаңа мазмұнды қазақ емлесі ережелерін үйрету барысында қазақ жазуында ұлттық тілдің ерекшеліктері мен заңдылықтарының көрініс табуына, халық тілінің дыбыстық қор әлеуетінің қамтылуына, үштұғырлы тіл саясатының ұтымды іске асырылуына назар аударылады. Қазақ тілі емле ережелерінің басты және қосалқы ғылыми ұстанымдары, қазақ емлесіндегі дәстүр мен жаңашылдық, қазақ тілі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Педагогикалық мамандықтың жалпы сипаттамасы, педагогтың кәсіби қызметі, педагогикалық қызмет құрылымы, педагогтың кәсіби құзыреттілігі, педагогикалық практика ерекшеліктері және ЖОО-дағы зерттеу қызметі. Болашақ педагог-тәрбиешілерді даярлау жүйесі, педагогикалық іс-әрекеттің мәні мен қызметі, оның гуманистік табиғаты, әлеуметтік рөлі, білім беру функциялары сонымен қатар, педагог-тәрбиеші тұлғасына лайықты маңызды сапалар айқындалады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі жастағы балалардың анатомо-физиологиялық ерекшеліктері, олардың даму кезеңдерін зерттеу. Мектепке дейінгі жастағы балалардың жеке бас гигиенасының талаптары. Мектепке дейінгі балалардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы пәнінің мазмұны, міндеттері. Мамандарды дайындаудағы биологиялық ғылымның маңызы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдістемесі
  Несиелер: 4

  Ғылыми қызмет, оның мақсаттары мен ерекшеліктері, ғылыми-педагогикалық зерттеу, оның әдіснамалық принциптері, шарттары. Ғылыми ізденістің кезеңдері. Ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу әдістемесі, ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері, озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және жалпылау әдістемесі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Кәсіби педагогикалық қызметтің мәні туралы, педагогикалық мамандықтың әлеуметтік маңыздылығы, оның қоғамдағы орны мен қызметі туралы білімді; ресейлік және әлемдік білім беру жүйесінің бай мазмұны туралы ғылыми түсініктерді және оның тарихи дамуындағы педагогикалық ойдың, классикалық үлгілердің, көрнекті педагогтердің еңбектерінің, олардың педагогикалық ғылымның дамуына қосқан үлесін түсінудің қалыптасуын қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бала психологиясы
  Несиелер: 6

  Бала психологисының даму тарихы. Балалар психологиясының басқа ғылым салаларымен байланысы. Балалар психологиясының зерттеу әдістері. Балалардың психикалық дамуының жас кезеңдерге бөлінуінің мәселесі. Сәбилік шақтың психикалық ерекшеліктері. Ерте балалық шақтың психикалық дамуы. Мектепке дейінгі кезеңнің психикалық дамуы..

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі педагогика
  Несиелер: 6

  Мектепке дейінгі педагогика ғылым ретінде. Ерте жастағы балаларды дамыту және тәрбиелеу. 3 жастағы балаларды тәрбиелеу. Мектепке дейінгі мекемедегі күн тәртібі. Мектепке дейінгі жастағы балалардың ақыл-ой тәрбиесі теориясы мен әдістемесі. Мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту әдістері мен тәсілдері. Мектепке дейінгі жастағы балалардың адамгершілік, эстетикалық, дене, еңбек тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі ұйымдардағы психологиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Психологиялық менеджмент және басқару түсінігі. Психологиялық менеджменттің әдістері, формалары және принциптері. Мектепке дейінгі ұйым басқарудың объектісі мен педагогикалық жүйесі ретінде. Басқару қызметі. Басшылар, жұмысшылар арасындағы өзара қарым-қатынасындағы психологиялық мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • прап
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балаларды қоршаған ортамен таныстырудың теориясы мен әдістері
  Несиелер: 5

  «Мен және қоғам» оқыту бөлімінің сабақ мазмұны. (Мен және менің жанұям. Менің мектебім. Мамандық. Туған жер. (Қазақстанның тарихи тамыры. Өнер және мәдениет. Тәуелсіз Казахстан.) Мектеп жасына дейінгі балаларға көп мәдениетті білім беру. Сабақ балаларды қоршаған ортамен таныстырудың жетекші түрі. Балаларды қоршаған ортамен таныстырудың формалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ойын іс-әрекетін ұйымдастыру мен басқару
  Несиелер: 6

  Балалар ойынының психологиялық негізі. Ойын арқылы оқыту технологиясы. Ойынның педагогикалық маңызы. Ойынды ұйымдастырудың педагогикалық принциптері. Балалар ойынының классификациясы. Сюжеттік-рөлдік ойындар. Дидактикалық ойындар. Драмалық ойындар. Режиссёрлік ойындар. Құрылыс ойындары. Қимыл-қозғалыс ойындары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тіл дамыту әдістемесінің пәні. Балабақшада тіл дамыту бойынша жұмыс жүйесі. Сөйлеу тілін дамыту әдістемесі. Сөздікті дамыту әдістемесі. Тілдің грамматикалық құрылысын қалыптастыру әдістемесі. Сөйлеудің дыбыстық мәдениетін тәрбиелеу әдістемесі. Көркем әдебиетпен жұмыс істеу әдістемесі. Сауатты оқытуға дайындық. Мектепке дейінгі жастағы балалардың сөйлеу дамуының диагностикасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және өмір сүру қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ата-аналардың педагогикалық мәдениетін қалыптастыру
  Несиелер: 6

  Мектепке дейінгі ұйымдар мен отбасы арасындағы бала тәрбиесі мен дамуының өзара іс - әрекет ерекшеліктері. Отбасымен жұмыс шарты мен принциптері және функциялары. Балалар, ата-аналар, педагогтар ынтымақтастығын ұйымдастыру. Ата-аналармен жеке және ұжымдық жұмыс түрлері. Ата-аналармен дәстүрден тыс жұмыс түрлері мен формалары. Шетелдегі ата-аналардың педагогикалық блімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі ұйымдардағы жобалау қызметі
  Несиелер: 5

  Жобалық әдіс туралы түсінік. Мектепке дейінгі ұйымдағы білім беру үдерісін және жобалау-зерттеу қызметін ұйымдастыру ерекшеліктері. Жобалық әдістің мақсаттары мен міндеттері. Жобалардың жіктелуі мен түрлері. Жіктеу белгілері. Мектепке дейінгі ұйымға жобалық әдісті енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогикалық акмеология
  Несиелер: 5

  Педагогикалық акмелогия маңызы, педагогтың кәсіби спецификасы, педагогтың кәсібилік деңгейі мен критирийі, педагогтың кәсіби құзырлылығының түрлері, педагогтың аксиограммасы. «Акме» феномені туралы. Педагогикалық акмеологияның негізгі мәселелері және міндеттері. Педагогикалық акмеологияның әдіснамалық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу өнері теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мектеп жасына дейінгі балаларды бейнелеу өнеріне оқытуды ұйымдастыру. Әр жас ерекшелігінде балаларды сурет салуға үйрету. Әр жас ерекшелігінде балаларды жапсыруға үйрету. Әр жас ерекшелігінде балаларды мүсіндеуге үйрету. Әр жас ерекшелігінде балаларды құрастыруға үйрету. Балабақшаларда бейнелеу өнері бойынша жұмысты жоспарлау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім беру менеджменті
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі тәрбиені ұйымдастыру принциптері мен міндеттері. Мектепке дейінгі тәрбие аймағындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері. Балабақша мен олардың ұйымдары. Мектепке дейінгі ұйымды қаржыландыру жүйесі. Мектепке дейінгі ұйымдағы менеджмент негіздері. Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық ұжымның ұйымдастырушысы ол әдіскер. Мектепке дейінгі ұйымды басқару әдістері. Мектепке дейінгі ұйымдағы жұмыс жоспары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру
  Несиелер: 4

  Инклюзивті білім беру моделі. Мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық үдерісіне сенсорлық, қимыл-қозғалыс, интеллектуалдық, эмоционалды-ерік бұзылыстары бар балаларды қосу. Жалпы білім беру үдерісіне мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды енгізудің вариативті формалары. Мектепке дейінгі ұйымда инклюзивті үдерісті ұйымдастырудың құқықтық негіздері. Мектепке дейінгі ұйым жағдайында мүмкіндігі шектеулі балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Отбасы өмірінің әдебі және психологиясы
  Несиелер: 5

  Отбасының пайда болуы мен дамуының тарихи талдауы. Отбасы: оның құрылымы, функциялары және динамикасы. Некеге дайындық. Ерлі-зайыптылардың өзара қарым-қатынасының психологиялық ерекшеліктері. Ата-аналар мен балалар: қарым-қатынастың өзекті мәселелері. Отбасы өміріндегі ұлттық дәстүрлер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім беру мониторингісінің негіздері
  Несиелер: 6

  Білім беру мониторингінің құрылымы. Білім беру мониторингінің түрлері. Мектепке дейінгі ұйымда білім беру мониторингісін ұйымдастыру. Мектепке дейінгі ұйымда білім беру мониторингісін ұйымдастырудың принциптері мен ерекшеліктері. Білім беру мониторингісінің жұмысын жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәнерлеп оқу және мектепке дейінгі жастағы балаларды сауаттылыққа оқыту
  Несиелер: 6

  Мектеп жасына дейінгі балаларда фонематикалық есту мен фонематикалық қабылдауын дамыту, сөздің дыбыстық құрылысымен таныстыру, дыбыстық талдау әрекеттерін қалыптастыру, қолдың ұсақ моторикасын дамыту. Дыбыстық талдау мен синтездің әрекетін, сөз, сөйлем, әріп, дыбыс, буын, екпін ұғымдарын қалыптастыру. Оқу түрлерін пайдалану. Балаларды дыбыс пен әріпке қатысты графикалық және каллиграфиялық нормаларға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық тәрбие теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Табиғат бұрышы мен балабақшаның ойын алаңы мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық тәрбие беруде негізгі орта ретінде. Дамытушы экологиялық орта тәрбиенің әдісі ретінде. Мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық тәрбие беруде негізгі әдіс бақылау болып табылады. Экологиялық сабақ. Балаларға экологиялық тәрбие беру формалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі балалардың патриоттық тәрбиесі
  Несиелер: 5

  Мектеп жасына дейінгі балалардың патриоттық сезімдерін теориялық негізде қалыптастыру. Мектепке дейінгі ұйымдарда мектеп жасына дейінгі балаларда париоттық тәрбиені ұйымдастыру. Мектепке дейінгі ұйымдарда мектеп жасына дейінгі балаларда париоттық тәрбиені ұйымдастыру принциптері. Балабақшаларда патриоттық тәрбиені жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жабық типті мекемелерде балаларды тәрбиелеу және оқыту ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Жетімдер түсінігі және түрлері. Психологиялық депривация. Нәрестелік шақ және ерте жас мектеп жасына дейінгі отбасынан тыс тәрбиеленетін балалардың психикалық даму ерекшеліктері. Жабық типтегі мекемелердегі балалардың өмір сүру жағдайы мен ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 6 жастағы балалардың мектепке дайындығының психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  6 жастағы балалардың мектепке дайындығы және оның негізгі бағыттары. 6 жастағы балалардың танымдық процестерінің ерекшеліктері. Мектепке дейінгі балалардың дамуының қысқаша қортындысы, яғни мектептегі оқуға интеллектуалды даярлығы, тұлғалық даярлығы, адамгершілік қасиеттерінің, ерік-жігерінің даярлығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі тәрбие жүйесіндегі дене шынықтыру. Дене шынықтыру құралдары. Онтогонездегі қимыл қозғалістың даму теориясы. Ерте жастағы балаларды физикалық тәрбиелеу. Мектепке дейінгі балалардағы моториканың даму ерекшеліктері. Қимыл-қозғалыс дағдыларын қалыптастыру. Мектеп жасына дейінгі балаларды негізгі қимыл қозғалыстармен оқыту әдістемесі. Дене шынықтыру. Таңғы жаттығу. Мектеп жасына дейінгі балаларды сауықтыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі ұйымдардағы сауықтыру жұмыстары
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі ұйымдарда сауықтыру курсы мазмұны. Мектепке дейінгі ұйымдардағы сауықтыру жұмысының жүйесі. Мектепке дейінгі ұйымдардағы сауықтыру жұмысын ұйымдастыру формасы. Мектепке дейінгі ұйымдардағы сауықтыру жұмысын ұйымдастыру. Мектепке дейінгі ұйымдардағы сауықтыру жұмысын ұйымдастырудың принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ерте жастағы балаларды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Ерте балалық шақтағы балаларды оқыту әдістемесі. Ойын іс-әрекеті - ерте балалық шақтағы балаларды оқыту әдістемесі ретінде. Ерте балалық шақтағы балалармен ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастыру ерекшеліктері. Ерте балалаық шақтағы балалардың даму ортасын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Ерте жастағы балаларды көп ұғымымен таныстыру. Сан туралы ұғымдарын қалыптастыру. Санауға үйрету. Балаларда заттың көлемін, формасын, уақыт өлшем бірліктерін, кеңістік ұғымдарын қалыптастыру. Балабақшада балаларда қарапайым математикалық түсініктерін дамыту бойынша жұмысты жоспарлау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бала психология бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Балалар психологиясының міндеттері. Балалар психологиясының зерттеу әдістері. Мектепке жасына дейінгі балалардың танымдық процестерін зерттеу әдістері: ес, ойлау, қабылдау, зейін, қиял, сипап сезу. Ойлау және сөйлеуді психологиялық эксперименттік зерттеу әдістері. Психологиялық диагностика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі ұйымдардағы балаларды билингвальды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Мектепке дейінгі ұйымдарда балаларды билингвальды оқыту әдістемесі пәні мен міндеттері. Мектепке дейінгі ұйымдарда балаларды билингвальды оқыту мазмұны. Мектепке дейінгі ұйымдарда балаларды билингвальды оқыту құралы. Мектепке дейінгі ұйымдарда балаларды билингвальды оқытудың ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогика тарихы (жалпы және мектепке дейінгі)
  Несиелер: 4

  Мектепке дейінгі педагогиканың пайда болу тарихы. Құлиеленуші және феолдалдық құрылыс кезіндегі мектепке дейінгі тәрбие. Я.А.Коменскийдің педагогикалық көзқарастары. К.Д.Ушинскийдің педагогикалық мұрасы. 1917-1960 ж.ж. Кеңес үкіметіндегі мектепке дейінгі педагогика. Тәрбиені мамандығының пайда болу тарихы. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың бағдарламалары. Қазіргі Қазақстандағы мектепке дейінгі білім берудің даму тенденциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік педагогика әдіснамасының негіздері (пәні, объектісі, зерттеу әдістері) Әлеуметтік педагогиканың тұжырымдамалық идеялары мен принциптері. Әлеуметтік педагогикалық процесс және оны жетілдірудің жолдары. Тұлғаның қалыптасуы мен дамуы. Әлеуметтік мінез-құлықты реттеу механизмдері. Өскелең ұрпақты әлеуметтендіру институттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Монтессори-педагогикасы әдістерін оқу-тәрбие үдерісінде қолдануды ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқытуды ұйымдастыруда Монтессори – педагогика әдісін пайдалану. Монтессори – педагогика теориялық ережесі. Балаларды шеңберде оқыту. Балаларды санауға, оқуға және жазуға оқыту. Дамыту ортасы Монтессори топтар. Монтессори ортасы арнайы әдістемелер.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік өзара әрекеттесу психологиясы
  Несиелер: 4

  Мектепке дейінгі балаларда әлеуметтік өзара әрекеттесу психологиясы. Мектепке дейінгі балаларда әлеуметтік өзара әрекеттесу психологиясының әдістері. Мектепке дейінгі балаларда ізгілік адамгершілік сезімдерге тәрбиелеу. Мектеп жасына дейінгі балаларды ұжымшылдыққа тәрбиелеу. Мектеп жасына дейінгі балаларды адалдық, шыншылдыққа тәрбиелеу. Мектеп жасына дейінгі балаларда ерік жігер қасиеттерін қалыптастыру..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 4

  Педагогикалық шеберлік педагогикалық мәдениеттің компоненті ретінде және оның мазмұны мен маңызы. Педагогикалық эрудиция педагогикалық шеберліктің құзырлығы ретінде. Педагогикалық техника педагогикалық шеберліктің элементі ретінде. Педагогтің сөйлеуі педагогикалық шеберліктің шарты ретінде.Тәрбиешінің шеберлігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың драматизациялық дағдыларын дамыту
  Несиелер: 4

  Мектеп жасына дейінгі балаларда драматизациялық ойын дағдыларын қалыптастру, мектеп жасына дейінгі балалардың драматизациялық ойын дағдыларын дамыту жұмыстарын ұйымдастыру, мектеп жасына дейінгі балалардың драматизациялық ойын дағдыларын дамыту жұмыстарын жоспарлау. Драматизациялық ойын ерекшеліктері

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас негіздері
  Несиелер: 4

  Қарым-қатынас түсінігі, оның түрлері және функциялары. Кәсіби педагогикалық қарым-қатынас ерекшеліктері өзара іс әрекет стильдері және қарым - қатынас кедергілері. Педагогикалық қарым-қатынас. Педагогикалық қарым-қатынастың классификациясы. Кәсіби педагогикалық қарым.қатынасының мәдени негіздер Қарым-қатынастың психологиялық ахуалы. Пікірталас.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі балалардың мінез-құлық қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Мектеп жасына дейінгі балаларға қауіпсіз жүріс-тұрыс ортасын ұйымдастыру принциптері. Мектеп жасына дейінгі балалардың қауіпсіз жүріс-тұрыс негіздерін қалыптастыру әдістемесінің мазмұны, міндеттері мен спецификасы. Мектеп жасына дейінгі балалардың қауіпсіз жүріс-тұрыс ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі тәрбие технологиялары
  Несиелер: 6

  Қазіргі тәрбиелік технологиялардың пайда болуының әлеуметтік және ғылыми алғышарттары. Тәрбие технологиясының мәні және мұғалiм тұлғасы. Қазіргі тәрбие технологияларының түрлері. Оқыту және тәрбие технологиялары, ақпараттық технологиялар, қарым-қатынас технологиясы. Педагогикалық сипаттамасы және құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі ұйымдарда педагог-психологтың жұмысы
  Несиелер: 6

  МДҰ психологының негізгі іс-әрекеттері. Балабақшада психолог жұмысын ұйымдастыру. МДҰ психологтың міндеттері. МДҰ психолог кабинеті. Психологтың мектепке дейінгі балалар жасындағы топтарымен жұмысы. Баланың мектептегі оқуға даярлығы. МДҰ педагогикалық ұжыммен, ата-аналармен психологтың жұмысының ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ғылымның өзекті бағыттарын терең білудің негізінде республиканың экономикалық және идеялық-мәдени өзін-өзі қамтамасыз ету бағыты бойынша жедел жаңғырту кезеңінде дамудың қазақстандық моделін қалыптастыруға белсенді қатыса отырып, өзінің кәсіби қызметінде ғылыми дүниетаным мен азаматтық ұстанымын көрсетуге қабілетті болады.

 • Код ON2

  Қоғам мен оның жүйелерін зерделеудің негізгі ұғымдарын, теориялары мен бағыттарын игереді,сыни ойлау дағдылары мен оны әлеуметтік-саяси қызмет саласына қолдану қабілетін қалыптастыру үшін социологиялық, саяси, мәдениеттанулық және психологиялық ақпарат алу әдістерін қолданады.

 • Код ON3

  Өзінің кәсіби қызметінде бәсекелестік, прагматизм, өзара түсіністік, толеранттылық және заманауи қоғамның демократиялық құндылықтарының басымдықтары туралы өз азаматтық ұстанымын бекітеді.

 • Код ON4

  Мектепке дейінгі ұйымдарда мектеп жасына дейінгі балалардың анатомиялық-физиологиялық даму заңдылықтарын ескере отырып оқу-тәрбие процесін құрастырады

 • Код ON5

  Мектепке дейінгі ұйымның білім беру ортасына, мектепке дейінгі жастағы балалардың психикалық дамуына, оқыту нәтижелеріне мониторингтік зерттеулер жүргізеді. Өздігінен білім алу, біліктілікті арттыру процесін жүзеге асырады.

 • Код ON6

  Қазақстанның ұлттық басымдықтарын, педагогикалық ғылымның тарихи жетістіктерін ескере отырып, тәрбие процесін құрады. Мектепке дейінгі жастағы балалардың адамгершілік, патриоттық, эстетикалық тәрбиесі бойынша іс-шаралар, мерекелер мен ойын-сауықтарды ұйымдастырады және өткізеді

 • Код ON7

  Мектепке дейінгі ұйымның оқу-тәрбие процесіне қатысуға ата-аналарды тарту бойынша инновациялық жұмыс түрлерін қолданады

 • Код ON8

  Мектепке дейінгі және бастауыш білім берудің сабақтастығын ескере отырып, балаларды мектепте оқуға даярлауды ұйымдастырады

 • Код ON9

  Отбасын психологиялық қолдауды жүзеге асырады

 • Код ON10

  Мектепке дейінгі жастағы балалардың психикалық дамуының диагностикасын жүргізеді

 • Код ON11

  Мектепке дейінгі ұйым психологының құжаттамасын жүргізеді

 • Код ON12

  Мектепке дейінгі жастағы балалармен түзету жұмыстарын жүргізеді Мектепке дейінгі ұйым жағдайына бейімделу барысында балаларды психологиялық қолдауды жүзеге асырады

 • Код ON13

  "Денсаулық", "Коммуникация", "Таным", "Шығармашылық", "Социум"білім беру салалары бойынша сабақтарды жоспарлайды. Оқу-тәрбие қызметін жас ерекшеліктеріне және типтік оқу бағдарламасының әдістемелік талаптарына сәйкес құрастырады

 • Код ON14

  "Денсаулық", "Коммуникация", "Таным", "Шығармашылық", "Социум"білім беру салалары бойынша жас ерекшеліктеріне және әдістемелік талаптарға сәйкес сабақтар өткізеді.

 • Код ON15

  Ерте және мектеп жасына дейінгі балалардың ойын қызметін басқарады. Мектепке дейінгі жастағы балалардың үшін өзіндік, танымдық, шығармашылық іс-әрекеттері үшін қауіпсіз дамыту ортасын құрады Мектепке дейінгі балалардыдың оқыту үдерісі мен нәтижелерін бағалайды, педагогикалық бақылауды жүзеге асырады.

6B01202 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01202 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01202 6B01202 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы
Бакалавриат

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01202 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01202 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, педагогикалық анимация
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top