Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01401 Музыка в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылымның тарихы және философиясы пәні. Ғылымның көзқарастық негіздері. Философия білімнің интегралды формасы ретінде. Ғылымның қызметтері. Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Антикалық ғылым және философия. Ортағасырдағы ғылыми таным. Жаңа заман ғылымының қалыптасуы. Жаңаевропалық ғылым – ғылым тарихының классикалық кезеңі. Қазіргі ғылым. Ғылым дамуының бейклассикалық, постбейклассикалық кезеңдерінің негізгі концепциялары мен бағыттары. Ғылым дамуының постпозитивистік, постклассикалық емес кезеіңдерінің негізгі концепциялары мен бағыттары. Ғылыми білімнің құрылымы және деңгейлері. Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары. Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі. Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар. Жаратылыстану және техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы. Ғылым әлеуметтік институт ретінде. Қазіргі ғылымның аксиологиялық аспектілері. Қазіргі заманғы жаһандық өркениет мәселелерді шешудегі ғылымның атқаратын рөлі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сахналық орындаушылық 1,2,3
  Несиелер: 2

  Сахнада музыкалық шығарманы орындау – шеберліктің шыңы. Оны концерттік орындаушылық дейміз. Бұл кезде магистрант сахналық өнердің қыр-сырын игеріп, кемелдене түседі. Орындаушылық дағдыларды жетілдірумен қатар магистранттар концерттік, эстрадалық толқу және жеке орындау сияқты психологиялық сәттерге бойлайды. Концерттік орындаушы ретінде қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі дәуір мәдениеті
  Несиелер: 3

  Музыка мәденитетінің бүгінгі даму белестері. Негізі музыкалық бағыттар мен стильдер. Музыкалық жанрлар мен шығармалар. Ірі музыкалық туындылар: опера, оратория, кантата, симфония, т.б. Вокалдық эстрадалық музыканың дамуы, түрлі шығармашылық ұжымдар. Дәстүрлі музыка өнері: қобыз, домбыра және шертер аспаптарына арналған музыкалық шығармалар табиғаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Интеграциялық оқытудың тәжірбиесі
  Несиелер: 5

  Гуманитарлық және техникалық пәндерді интеграциялау, математикалық формулалар негізінде әндер мен өлеңдерді талдау, физика заңдарымен дыбыстың қасиеттерін анықтау инновациялық білім беру бағдарламасы талаптарының бірі болып табылады. Мұндай әдіс балалардың гуманитарлық және математикалық ойлау қабілетіне ерекше әсер етеді, сондай-ақ өмірге тікелей араласады. Өнердегі Синкретизм, сондай-ақ оқытудағы интеграция принциптері өзара тығыз байланысты және біртұтас болып табылады.Музыка математика, физика және т. б. сияқты ғылымдармен интеграциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы негізгі түсінік. Ғылыми шығармашылық методологиясының негіздері. Ғылыми таным әдістері. Ғылыми-әдеби өнімдердің түрлері; диссертацияны дайындау жолдары баяндалады.Магистрлік диссертация туралы түсінік, оны жазу ережелері ашылады. Жазу әдістемесі, сондай-ақ безендіру талаптары. Диссертациялардың ғылыми аппараты диссертациялық мәтінмен жұмыс істеу талаптары, қорғау ережелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкалық психология
  Несиелер: 5

  Музыкалық психология туралы түсінік. Музыкалық қабілеттер. Музыкалық қабылдау. Музыкалық қабылдау механизмдері. Музыкалық орындаушылық психологиялық аспект. Музыкалық тәрбие мен білім берудегі музыкалық психологияның мәселелері.Музыка сабақтарында түрлі іс-әрекет түрлерінің психологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу біліктерін жүйелеу. Шет тілінде ауызша қарым-қатынас формаларының дағдыларын жетілдіру, баяндамалар мен хабарламалармен таныстыру, кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру. Жазбаша дағдыларды жетілдіру. Қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби саладағы коммуникативтік міндеттерді шешуді жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Концерттік орындаушылық 1,2,3
  Несиелер: 2

  Осы кезеңде магистранттардың орындаушылық шеберлігі жоғары сатыға - концерттік орындаушылыққа ауысады. Ол сахналық өнермен тығыз байланысты. Орындаушылық дағдыларды жетілдірумен қатар магистранттар концерттік және жеке орындау сияқты психологиялық сәттерді жеңеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастырудың маңызын айтып жату артық. Ғылыми шығармашылық – методологиялық ізденістердің жемісі. Магистрлік диссертация туралы жалпы түсінік. Диссертацияны жазу әдістемесі, сондай-ақ безендіру талаптары. Диссертациялардың ғылыми аппараты диссертациялық мәтінмен жұмыс істеу талаптары, қорғау ережелері. Педагог-музыканттың зерттеу мәдениеті. Музыкалық-педагогикалық үрдісті ғылыми зерттеу әдістемесі. Зерттеу жұмысына жеке-шығармашылық қатынасы. Ғылыми зерттеудің кезеңдері мен нәтижелері. Музыкалық-педагогикалық қызметті зерттеу түрлері. Педагог-музыканттың зерттеу жұмысының әдістері. Музыкалық білім беру педагогикасының мәселелерін әдіснамалық талдау. Музыкалық-педагогикалық тәжірибемен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер пәндерінің синкреттілігі
  Несиелер: 5

  Синкретизм – бірнеше өнер салаларының тектестігі. Гуманитарлық білім беру саласында пәндерді математикалық формулалар негізінде интеграциялау бүгінде қолданысқа ие. Мұндай тәсіл, әсіресе гуманитарийлердің, математикалық ойлаудың дамуына ықпал етеді, балаларды нақты өмірге бейімдейді. Синкретизм мен интеграциялап оқытудың өзара байланысы бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкалық іс-әрекет психологиясы
  Несиелер: 5

  Музыка және психология. Адамның психологиясы мен музыкалық қызметі туралы түсінік. Музыкалық шығармашылықтың түрлері мен формалары. Шығармашылық психологиясы. Танымдық категориялар, оның түрлері, формалары, типтері.Музыкалық-психологиялық үдерістегі музыкалық қызмет түрлері. Музыкалық-шығармашылық қызметтің мазмұны мен әдістері. Музыкалық-шығармашылық қызметті ұйымдастыру. Репродуктивті және өнімді музыкалық қызмет. Музыка сабақтарындағы шығармашылық іс-әрекеттердің психологиялық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі заман музыкасы
  Несиелер: 3

  Жоғары музыкалық-педагогикалық оқу орындарында Әлемдік және отандық музыканың тарихын зерттеу 19 ғасырмен, веналық классиктердің, романтиктер мен импрессионистердің шығармашылығымен шектелді. ХХ ғасыр бойы оқу бағдарламасынан шыққан. Бұл музыка мұғалімдерінің Заманауи музыка үлгілерін түсінбеуіне әкелді. Қазіргі заман музыкасының курсы қазіргі заман музыкасының даму ерекшеліктерін қамтиды, оның ішінде веберн, Шенберг, Пендерецкий, Денисова және т. б. шығармашылықтарында пайдаланылатын додекафония, атональность, сериялық техника және т. б. түрлі ағымдар мен бағыттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкалық білім беру әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Музыкалық-педагогикалық білім беру әдістемесі қызмет саласы ретінде. Ғылыми таным әдістері. Әлеуметтік және қоғамдық маңызы. Музыкалық білім беру әдістемесінің үш аспектісі. Педагог-музыканттың әдіснамалық мәдениетінің мазмұны. Педагогикалық нормалардың мәні, Музыкалық білім беру педагогикасының категориялары. Пәннің басқа ғылымдармен байланысы. Әдістемелік талдау музыкалық-педагогикалық шындықты тану әдісі ретінде. Музыкалық білім беру саласындағы зерттеудің әдіснамалық сипаттамасы. Музыкалық-педагогикалық зерттеудің негізгі категориялары. Магистранттың зерттеу жұмысы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық композиция негіздері
  Несиелер: 3

  Композиция-Еуропалық университеттер мен консерваторияның барлық факультеттерінде оқитын шығармашылық пән.Композициялық құрылысты білмей - музыкалық тақырыптың пішінін, фактурасын, даму принциптерін, көркемдік ерекшеліктерін білмей-ақ музыкалық шығарманың мазмұнын түсіну мүмкін емес.Сонымен қатар магистранттар музыкалық тақырыпты құру, шағын музыкалық құрылысты логикалық аяқтауға дейін практикалық тәжірибе жинақтауға тиіс. Әуенді дамытудың негізгі принциптерін білу, композицияның түрлі техникалары туралы түсінікке ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Басқарудың психологиялықтеорияларының дамуы. Басқару психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Басқарушылық ісәрекетті талдау. Менеджердің тұлғалық ерекшеліктері. Басқару міндеттерінің психологиялық ерекшеліктері. Меншік психологиясы. Басқарушының кәсіби іс-әрекеті. Басқару субъектісінің қызметтері. Басқарушылық қарым-қатынас психологиясы. Қызметкерлердің психологиялық сипаттамалары. Қызметкерлерді ынталандыру психологиясы. Ұйымның адам ресурстарын басқару технологиясы. Ұйымның кадрлық саясатын психологиялық қолдау. Ұйымдағы дау-дамалар психологиясы. Тұлғаның кәсіби деформациясының алдын алу технологиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық туркология
  Несиелер: 5

  Түркі музыкасын зерттеу, этно-музыкалық құбылыстардың генезисі мен типологиясын анықтау отандық музыканың дамуындағы жаңа кезең болып табылады. Музыкалық түркология мен алтаистика аясында Ұлы даланың жеті қырын және бүкіл түркі музыкасының генезисін анықтау мүмкіндігі ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сахналық орындаушылық 1,2,3
  Несиелер: 2

  Сахнада музыкалық шығарманы орындау – шеберліктің шыңы. Оны концерттік орындаушылық дейміз. Бұл кезде магистрант сахналық өнердің қыр-сырын игеріп, кемелдене түседі. Орындаушылық дағдыларды жетілдірумен қатар магистранттар концерттік, эстрадалық толқу және жеке орындау сияқты психологиялық сәттерге бойлайды. Концерттік орындаушы ретінде қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аранжировка негіздері
  Несиелер: 3

  Клавир-музыкалық шығарманың тұтас көркем безендірілуі. Болашақ маманныңмузыкалық шығарманың сипаты, тақырыптық және фактуралық ресімделуі туралы түсінігі болуы тиіс; әуенді үйлестіре білуі, фортепианолық сүйемелдеу үшін тиісті фактуралық шешімді жасай білуі тиіс. Әуенді дамытудың негізгі принциптерін білу, композиция техникасы туралы түсінікке ие болу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Концерттік орындаушылық 1,2,3
  Несиелер: 2

  Осы кезеңде магистранттардың орындаушылық шеберлігі жоғары сатыға - концерттік орындаушылыққа ауысады. Ол сахналық өнермен тығыз байланысты. Орындаушылық дағдыларды жетілдірумен қатар магистранттар концерттік және жеке орындау сияқты психологиялық сәттерді жеңеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары мектеп педагогикасының теориялық-әдіснамалық негіздері. Педагогикалық қызметтің мазмұны мен құрылымы. Жоғары мектеп педагогының кәсіби құзыреттілігі және коммуникативтік білімі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы. Жоғары мектептегі оқытудың дидактикалық негіздері. ЖОО-да оқу үдерісін ұйымдастыру. Кәсіптік білім берудегі инновациялық үрдістер. ЖОО жүйесіндегі білім беру үрдісін басқару менеджменті. ЖОО-дағы тәрбие жұмысы. ЖОО-дағы заманауи педагогикалық технологиялар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық алтаистика
  Несиелер: 5

  Түркі халықтарының отаны – Алтай. Алтай халықтарының музыкалық мәдениетін зерттеу мен түркі тайпаларының музыкалық өнерін зерделеудің түірі бір. Ғылымда музыкалық түркология деген ұғым қалыптасса да, музыкалық аслаистика деген ұғым орныға қоймаған. Бірақ бұл бағыттағы ізденістер жоқ емес. Түркі музыкасын зерттеу, этномузыкальды құбылыстардың генезисі мен типологиясын анықтау отандық музыканың дамуындағы жаңа кезең болып табылады. Музыкалық түркология мен алтаистика аясында түркі халықтарының музыкалық мәдениетін анықтаудың жаңа мүмкіндіктері туындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық білімде мультимедияны қолднау
  Несиелер: 5

  Мультимедиа - компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты жәнеқозғалыстағы бейнелерді біріктіріп көрсетеді. Ол ақпаратты кешенді түрде бейнелеуді — мәліметтерді мәтіндік, графикалық, бейне-, аудио- және мультипликациялық түрде шығаруды — жүзеге асырады. Мультимедиалық программалар сөйлейтін энциклопедияданбастап, бейнеклиптік мәліметтер базасын жасау жұмыстарын толық қамтиалады. «Note Worthy Composer» (Великобритания) ноталық редактор бағдарламасы. Бұл программада нота мәтінін терумен қатар, жеке өзіндік шығармашылық зейінін: өз тарапынан музыка мәтінін құрастыру, бірнеше дауыстық ноталармен қатар әр түрлі дыбыстық эффектілерді қоса отырып, жеке шығармашылық ресурстарын айқындай түседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ЖОО-да музыкалық-педагогикалық пәндерді оқыту
  Несиелер: 5

  Болашақ педагог-музыкант студенттерді жоғары мектепте дәріс, семинар, практикалық, зертханалық және жеке сабақтар сияқты оқыту түрлерін оқып, өзінің дербес қызметін тиімді ұйымдастыруды үйренеді, дәстүрлі және интерактивті оқыту негіздерін меңгереді, практикалық сабақтар мен педагогикалық практика процесінде дидактикалық және интерактивті әдістерді, сондай-ақ АКТ және оқытудың танымал технологияларын қолдануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлемдік музыкалық білім беру жүйесі
  Несиелер: 6

  Музыкалық-педагогикалық білім беруді дамытудың кеңестік кезеңі мектепте музыка пәні оқыту практикасымен шектелгенін көрсетеді. Шет елдерде Болон процесі аясында Музыкалық білім алу қажеттілігі туындады. Шығыс және Батыс Еуропа елдерінде музыканы оқыту қалай жүргізіледі, қандай оқу бағдарламалары қолданылады және қандай құзыреттіліктер қалыптасатыны – бұл сұрақтар осы пәннің міндеті болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Хиршаны ғылыми жариялау және анықтау принциптері
  Несиелер: 5

  Білім берудің ғылыми сатысында магистранттар ғылыми танымның негіздерін игереді. Сонымен бірге зерттеген, зерделеген тақырыптарын ғылыми-теориялық тұрғыдан баяндап, ғылыми мақалаға айналдыру тәсілдерін игереді. Ғылыми мақалаларды жариялау – арнайы қарастыруды қажет ететін күрделі мәселе. Бұл реттен скопус, Томсен Рейтерс сияқты халықаралық базаларға енетін журналдарда мақала жариялаудың қыр-сырын игергені ләзім. Дамыған елдерге танымал ғалым болу үшін міндетті түрде осы бағыттағы мақалалардың жариялануы шарт. Мазмұны тартымды, проблемасы айқын зерттеу мақалалар ғана жақсы оқылады. Осыдан келіп мақалаға сілтеме жасау, дәйексөз алу сияқты танымдық үдерістер туындайды. Оның көрсеткіші - хирша. Хирша – автор мақаласының өзге мамандар тарапынан оқылуы, соның көрсеткіші. Ол ғалымның рейтингісін жоғарылатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мультимедиялық музыкалық білім беру
  Несиелер: 5

  Бұл мультимедиялық оқытудың когнитивті теориясын сипаттау үшін қолданылатын жалпы атау. Бұл теория мультимедиа арқылы немесе көмегімен оқытудың бірнеше қағидаларын қамтиды. Негізгі ұстанымдар: уақытша байланыс принципі - "студенттер сөздер мен оларға сәйкес суреттер дәйекті емес, синхронды түрде ұсынылған кезде жақсы оқытылады".Келісу принципі — "студенттер бөтен материал алынып тасталғанда жақсы оқиды".Жеке ерекшелік принципі — "мақсатты әсерлер жоғары білімді оқушыларға қарағанда әлсіз білімді оқушыларда күштірек болады".

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Шетелдік музыкалық-педагогикалық білім
  Несиелер: 6

  Кеңес дәуіріндегі музыкалық-педагогикалық білім беру негізінен жалпы білім беретін мектептегі музыка сабақтарын өткізу практикасымен шектелді. Болон процесі жағдайында шет елдердегі музыкалық білім алуды зерттеп-үйрену қажеттілігі туындады. Батыс және Шығыс елдеріндегі музыканы оқыту білім беру бағдарламалары мен құзыреттілігі осы пәнде қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Магистранттың оқу-әдістемелік дайындығы
  Несиелер: 5

  Магистранттарда мамандық бойынша қажетті оқу-әдістемелік білім мен іскерлікті қалыптастыру. Музыкалық-педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі. Оқу-әдістемелік құжаттарды рәсімдеу және әзірлеу. Педагогикалық және зерттеу тәжірибелерін ұйымдастыру және өткізу. Оқыту әдістері мен тәсілдері. Оқу үрдісінде заманауи білім беру технологияларын қолдану. Магистранттарды оқу-әдістемелік қызметке дайындау, практикалық дағдыларды дамыту, дайындық теориясы мен әдістемесін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ғылыми жоба және халықаралық жарияланым негіздері
  Несиелер: 5

  Ғылыми дайындық барысында магистранттар ғылыми жобаларға қатысып, халықаралық басылымдарда мақалаларды жариялай алады. Оның ішінде олар халықаралық басылымдардағы жарияланымдарға қойылатын талаптарды, "Скопус", "Томпсон Рейдерс", жарияланған ғылыми жұмыстардың дәйексөз көрсеткіші ретінде" хирша " туралы түсініктерді білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сахналық орындаушылық 1,2,3
  Несиелер: 2

  Сахнада музыкалық шығарманы орындау – шеберліктің шыңы. Оны концерттік орындаушылық дейміз. Бұл кезде магистрант сахналық өнердің қыр-сырын игеріп, кемелдене түседі. Орындаушылық дағдыларды жетілдірумен қатар магистранттар концерттік, эстрадалық толқу және жеке орындау сияқты психологиялық сәттерге бойлайды. Концерттік орындаушы ретінде қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Концерттік орындаушылық 1,2,3
  Несиелер: 2

  Осы кезеңде магистранттардың орындаушылық шеберлігі жоғары сатыға - концерттік орындаушылыққа ауысады. Ол сахналық өнермен тығыз байланысты. Орындаушылық дағдыларды жетілдірумен қатар магистранттар концерттік және жеке орындау сияқты психологиялық сәттерді жеңеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Музыкалық білім беру жүйесінің маманын кәсіби тереңдетіп даярлауға бағытталған философиялық, тілдік, психологиялық-педагогикалық, тарихи-теориялық, орындаушылық пәндердің мазмұнын біледі.

 • Код ON2

  Осы білім беру бағдарламасының мақсаттарын, міндеттерін, бағыттары мен мазмұнын түсінуді, оны жүзеге асыру перспективасын, музыкалық білім беру мен аралас ғылымдардың ерекшеліктерін, қазіргі заманғы әлемде кәсіби құзыреттілік пен әлеуметтік ұтқырлыққа кепілдік беретін түсініктерді көрсетеді.

 • Код ON3

  Ғылыми және шығармашылық қызметте, мәдениетаралық коммуникацияда алған білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын қолданады.

 • Код ON4

  Кәсіби қызметте зерттеу және сандық дағдыларды, инновациялық технологиялар мен оқыту әдістерін қолданады.

 • Код ON5

  Интеллектуалдық және шығармашылық дамудың жоғары деңгейін, адамгершілік, этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін меңгеруін көрсетеді.

 • Код ON6

  Өзінің педагогикалық, ғылыми-зерттеу және шығармашылық қызметін жобалайды.

 • Код ON7

  Білім алушыларға білім беру және тәрбиелеу процесінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді.

 • Код ON8

  Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде сөйлеу коммуникациясының кәсіби дағдылары бар.

 • Код ON9

  Оқытудың тиімді әдістерін және оқыту технологияларын, білім алушыларда тереңдетілген музыкалық білімді қалыптастыруға бағытталған оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлейді.

 • Код ON10

  Оқу процесіне өткен және қазіргі заманғы отандық және шетелдік атақты педагогтардың озық педагогикалық тәжірибесін енгізеді.

 • Код ON11

  Ғылыми және музыкалық-педагогикалық білім берудің жеке траекториясын жүзеге асыру үшін шығармашылық мақсаттарды және одан әрі кәсіби өсу перспективаларын ескерудің мүмкіндіктерін жасайды.

 • Код ON12

  Жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікке, еңбек нарығында бәсекелік қабілеттілігіне ие.

Top