Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02302 Аударма ісі в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 6В02302 – Аударма ісі білім беру бағдарламасы негізінде аударма ісі саласында жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде мемлекеттік, орыс және шет тілдерін білу, қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдары, сондай-ақ ойлаудың гуманитарлық мәдениеті және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдылары негізінде оларды толыққанды, сапалы, кәсіби, әлеуметтік-гуманитарлық біліммен қамтамасыз ете отырып дайындау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Фонологиялық жүйе негіздері
  Несиелер: 4

  Оқу пәні ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын меңгеруге; дұрыс айтылу дағдыларын қалыптастыруға, шет тіліндегі мәтіндерді дауыстап оқу және мәнерлеп оқуға; сөздерді транскрипциялауға; фонетикалық таңбаға сәйкес мәтіндерді мәнерлеп оқуға; ауызша және жазбаша сөйлеуді құруға, кәсіби және күнделікті тақырыптарды шет тілінде түсіндіре білуге, сөздердің дұрыс дыбысталуына; аударма ісі саласындағы базалық білімдерді қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлттық руханият
  Несиелер: 5

  «Ұлттық руханият» пәнінің мақсаты студенттерге қазақ ұлтының ғасырлар бойы қалыптасқан әдебиеті, тарихы,өнері, халық даналығы, салты, мәдени дәстүрлері, ғылымы негізінде терең білім беру. Сол әдебиеттегі, тарихтағы, өнердегі ұлы тұлғалардың артына қалдырған мұраларын оқыту арқылы дүниетанымдарын, білім көк жиектерін кеңейту. Ұлттық рухани құндылықтар негізінде өмірлеріне мағына беру, болашақтарына жол ашу болып табылады, жаңа ұрпаққа рухани -адамгершілік қайнарын сіңіреді, өзгелерге өнеге бола білетін ұрпақ тәрбиелеу, ғылым, білім арқылы келетіндігін жіті түсіндіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысында студенттерге академиялық жазба саласы, ғылыми жұмысты дайындау ерекшеліктері туралы, академиялық жазба түрлері, кәсіби лексика туралы, терминология, деректермен, әдебиетпен ғылыми-зерттеулік жұмыс жасау туралы, сілтеме жасау ережесі туралы білімдер беріледі. Коммуникативтік, мәдениаралық, жетістікке жету сынды маңызды кәсіби құзыреттіліктер, сондай-ақ талдау жасау, сыни ойлау, ғылыми жұмысты сауатты рәсімдеу дағдылары дамытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фонетика практикумы
  Несиелер: 4

  Ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын білу, ағылшын дауысты және дауыссыз дыбыстарының артикуляциясын үйрену, буынға бөлу және транскрипциясын жазу ерекшеліктерін білу. Фонетикалық таңбаға сәйкес монологтық және диалогтық сипаттағы мәтіндерді мәнерлеп оқу, шет тілді мәтінді мәнерлеп оқу дағдыларын қолдану, монологиялық және диалогтық сипаттағы аудиоматериалдарды түсіну, осы білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Екіжақты жазбаша аударма
  Несиелер: 5

  Әр түрлі тіл өкілдері арасында өзара түсіністікті және ағылшын және ана тілдерін тереңдете білуді қамтамасыз ететін мамандарды дайындау. Ағылшын тілінен ана тіліне және ана тілінен ағылшын тіліне жазбаша аудару дағдыларын қолдану, аударманың дәстүрлі және инновациялық әдістерін қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік және бизнес негіздері пәні студенттерде бизнес түсінігін қалыптастырады. Экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-құқықтық нысандар, кәсіпкерлік қызметтің түрлері туралы түсінік береді. Фирманы ұйымдастыру және тіркеу, тарату, оның жойылуы, бизнес жүйесіндегі бәсекелестік мәселесін қарастырады. Коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы туралы түсініктерді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көркем аударма практикасы
  Несиелер: 4

  Оқу пәні көркем мәтіннің құрылу заңдылықтарын, оның негізгі қызметтерін білуге; көркем жанрдың түпнұсқалық мәтіндерінен алынған ақпаратты оқуға, талдауға; сөйлеу мен жазудың әдеби нормасының дағдыларын қолдануға; көркем мәтіннің аударма қағидаларын, әдіс-тәсілдерін, аудармашылық стратегияның алуан түрлерін, көркем аудармадағы тіларалық қайта түзу деңгейлерін қолдануға; негізгі ақпаратты алу, эссе, шығарма жазу дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ағылшын тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 4

  Оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, сөйлеу, тыңдау, оқу және жазбаша сөйлеу саласында шет тілді сөйлеуді қолдану, сондай-ақ ауызша және жазбаша ағылшын тілінің дағдыларын көрсету және ауызша және жазбаша мәтіндерді айтып түсіндіре білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қытай тілін тыңдау және сөйлеу дағдылары (А1,А2 деңгейлері)
  Несиелер: 5

  Жеке таңбалы сөздер мен негізгі сөз тіркестерін баяу естілетін сөйлеуде қолдану; қарапайым сұрақтардың повторларымен дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогты зерделеу және қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени салаларында оларға жауап беру. Шетел тілін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қытай тілі негіздері (ортаңғы деңгей)
  Несиелер: 5

  Қытай тілін үйрену және оны кәсіби қызметте қолдану. Сөздік қорын кеңейту және оқылатын тақырып бойынша мысалдар келтіру, кәсіби сала шегінде қытай тіліндегі терминологиялық аппаратты оқыту. Оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологиялық сөйлеу дағдыларын қолдану, қытай тілінде сөйлеуді түсіну және түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі
  Несиелер: 4

  Мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас қабілеті ретінде коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру. Осы саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсету; дәлелдерді тұжырымдау және оқылатын саладағы мәселелерді шешу; әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіре білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 4

  Лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастыру;алынған білім мен іскерлікті теориялық жинақтау негізінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілікті байланыстыру; оқылатын саладағы білім мен түсінік, осы саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда дәлелдерді түсіндіре білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Екінші шет тілі (А1,А2)
  Несиелер: 5

  «Екінші шетел тілі А1,А2» пәні студенттердің коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалармен жұмыс істеу арқылы оқылатын тақырып шегінде монолог және диалогтік сөйлеуді түсіну, қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени саласы шеңберінде қарапайым сұрақтар мен жауаптарды қайталай отырып, дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогтарды құру, негізгі ақпаратты алу мақсатында қысқа әңгімелерді зерттеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Грамматика практикумы
  Несиелер: 5

  Грамматикалық, морфологиялық белгілерді және сөз таптарының қызметін білу, синтаксистік құрылымдардың әр түрлі типтерінің мәнін, құрылымын және қызметін, ауызша және жазбаша сөйлеудегі грамматикалық құбылысты, диалогтық және монологтық сөйлеудегі грамматикалық материалды меңгеру, грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерін және компьютермен өзіндік жұмыс жасау дағдыларын жеткілікті білу, игерген білімін кәсіби деңгейде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Академиялық адалдық
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттерге «академиялық адалдық», «плагиат», «жемқорлық», «студентің ар-намыс кодексі» сынды ұғымдар түсіндіріледі. Академиялық адалдық қағидалары, авторлық құқықты жүзеге асыру, студенттің жеке адалдығы, қазіргі социумның өмір сүруінің құқықтық негіздері туралы түсініктер қалыптастырылады, академиялық адалдық атмосферасын өсірудің отандық және шетелдік тәжірибесі, оның бұзылуына төзбеушілік зерттеледі. Оқытудың интерактивті әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстан –Қытай халықаралық қатынастары
  Несиелер: 5

  Халықаралық қатынастар саласында шетел тілдерін меңгерген мемлекеттік, жеке меншік мекемелерде белсенді халықаралық қызметті қолдануға қабілетті мамандар даярлау. Қазіргі халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін ескере отырып, халықаралық ортада талдау жұмысының дағдыларын көрсету. Халықаралық конференциялар, көрмелер өткізу кезінде, халықаралық туризм саласында кәсіби қызметті қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Негізгі шетел тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 6

  Қажетті автоматтандырылған сөйлеу дағдыларын дамыту негізінде ауызша сөйлеуді үйрену, оқу техникасын қолдану және бұрын меңгерген лексика мен грамматиканы қамтитын ағылшын мәтінін түсіндіре білу, сондай-ақ жазбаша сөйлеу дағдыларын қолдану. Дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтардың білімін көрсету және өздерінің кәсіби қызметінде оларға бағдар беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Аударма проблемалары
  Несиелер: 4

  Аударманың лингвистикалық теориясын, аударма қызметінің заңдылықтарын терең түсіну үшін аударма теориясының мәселелерін зерттеу. Аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын және шетел тіліндегі аударма қызметінің негізгі концепцияларын талқылау. Аударманың әртүрлі түрлері мен формаларының мәселелерін шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Екінші шет тілі (А1,А2)
  Несиелер: 5

  «Екінші шетел тілі А1,А2» пәні студенттердің коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалармен жұмыс істеу арқылы оқылатын тақырып шегінде монолог және диалогтік сөйлеуді түсіну, қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени саласы шеңберінде қарапайым сұрақтар мен жауаптарды қайталай отырып, дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогтарды құру, негізгі ақпаратты алу мақсатында қысқа әңгімелерді зерттеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Аударма теориясы
  Несиелер: 4

  Аударма теориясының мәселелерін зерттеу, аударма қызметінің ерекшелігін терең түсіну үшін лингвистикалық түсінік құру, аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын бағалау; аударма қызметінің негізгі концепцияларын, аударманың түрлі түрлері мен нысандарының ерекшеліктерін топтастыру, аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық ережелерін бағалау және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ағылшын тілінің практикумы
  Несиелер: 6

  Оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, сөйлеу, тыңдау, оқу және жазбаша сөйлеу саласында шет тілді сөйлеуді қолдану, сондай-ақ ауызша және жазбаша ағылшын тілінің дағдыларын көрсету және ауызша және жазбаша мәтіндерді айтып түсіндіре білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қытай тілін тыңдау және сөйлеу дағдылары (А1,А2 деңгейлері)
  Несиелер: 5

  Жеке таңбалы сөздер мен негізгі сөз тіркестерін баяу естілетін сөйлеуде қолдану; қарапайым сұрақтардың повторларымен дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогты зерделеу және қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени салаларында оларға жауап беру. Шетел тілін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Үйде оқу
  Несиелер: 5

  Көркем жанрдың түпнұсқалық мәтіндерінен алынған ақпаратты оқу және талдау дағдыларын қолдану. Орын алған оқиғаларға, кейіпкерлердің әрекеттеріне өз көзқарасын білдіру. Зерделенетін саладағы мәселелерді шешу және аргументтерді тұжырымдау. Әлеуметтік және этикалық ойларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Іскерлік ағылшын тілі В1-В2
  Несиелер: 5

  Іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу формаларын үйрену және оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдану. Шетел тілінде іскерлік сөйлеуді түсіну, іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолдану. Бизнес жүргізу және іскерлік құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсету және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Екінші шетел тілі (В1, В2 )
  Несиелер: 5

  Мәдениетаралық деңгейде шетел тілінде қарым-қатынас дағдыларын үйрену. Өнімді және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту, мәдениетаралық коммуникацияны қалыптастыру, әлеуметтанудың ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып шет тілінде сөйлей білу. Оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдану, шетел тілінде сөйлеуді түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикумы
  Несиелер: 5

  Ана тілінің және шетел тілінің мәдениет саласындағы мәдениетаралық қарым-қатынас стратегиясын зерттеу. Ойлау мәдениетін меңгеру. Ауызша және жазбаша сөйлеу, кәсіби тақырыптарға шетел тілінде сөйлей және түсіндіре білу. Ауызша және жазбаша сөйлеуді дәйектейді, кәсіби тақырыптарға шетел тілінде сөйлесе алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жалпы кәсіби ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Жалпы кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-қатынас жасау іскерліктерін көрсету. Оқылатын тақырып шегінде диалогтық және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдану, шетел тілінде сөйлеуді, хабарландыруларды, сұхбаттарды, жарнаманы түсіндіру; мәтіндерді зерделеу, шетел тілінде негізгі ойды анықтау және жеткізу, эссе, шығарма жазу дағдыларын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Іскерлік неміс тілі (B1, B2)
  Несиелер: 5

  Іскерлік, коммуникативтік лексиканы, іскерлік стильге тән сөйлеу формаларын үйрену. Оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдану. Шетел тілінде іскерлік сөйлеуді түсіну. Іскерлік әңгіме жүргізу, бизнес жүргізу және іскерлік құжаттарды неміс тілінде жасақтау саласында базалық білім алу дағдыларын үйрену және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ақпараттық аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Ақпараттық сипаттағы мәтіндердің ауызша және жазбаша аудармасының заңдылықтарын зерттеу. Ауызша және жазбаша ақпараттық аударма саласында білімді қолдану және халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмір салаларында әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері арасында өзара түсіністікті жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қытай тіліне аудару практикасы
  Несиелер: 5

  Әр түрлі елдердің, мәдениеттің өкілдері арасында қытай тіліне жоғары сапалы жазбаша және ауызша аударманы қамтамасыз ете алатын мамандарды дайындау. Халықаралық конференцияларды өткізу кезінде әртүрлі мекемелерде кәсіби қызметті қолдану, аударманың дәстүрлі және инновациялық әдістерін қолдана білу; мәтіндерді (есту және парақтан) қытай тіліне аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Аударма жазбасының техникасы
  Несиелер: 5

  Жазу жүргізудің негізгі тәсілдерін пайдалана отырып, ауызша бір жақты (монологтық) және екі жақты (диалогтық) аудармада қысқа жазба дайындау және қолдану. Түрлі ұйымдарда кәсіби қызметті жүзеге асыру. Аударма жылдамдығының принциптері негізінде мәтіндер мен аудиоматериалдарды аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Екіжақты ауызша аударма
  Несиелер: 5

  Сөйлеуді есту арқылы қабылдау, екі жақты әңгімелесу мен ауызша монологиялық сөйлеуді дәйекті аудару дағдыларын қолдану. Екі жақты әңгімелесулерді, сұхбаттарды, баяндамаларды, сөз сөйлеулерді, айтарлықтай ақпараттық ауқымдағы іскерлік келіссөздерді аудару. Сондай-ақ аса күрделі мәтіндер мен аудиоматериалдарды ауызша аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Іскерлік қытай тілі
  Несиелер: 5

  Қытай тілінде іскерлік қарым-қатынас дағдыларын қолдану. Іскерлік лексиканы түсіндіру. Іскерлік мәтіндерді ауызша және жазбаша аудару негізінде әр түрлі мәдениет өкілдері арасында өзара түсіністікті құру, іскерлік коммуникация және коммерциялық қызмет саласындағы білімді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Ауызша аударманың әртүрлі түрлері мен дағдыларын қолдану. Сұхбаттарды, іскерлік әңгімелесуді, іскерлік келіссөздерді, сөз сөйлеулерді аудару. Алынған білімді халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық, мәдени өмірдің түрлі салаларында қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Іскерлік ағылшын тілі В1-В2
  Несиелер: 5

  Іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу формаларын үйрену және оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдану. Шетел тілінде іскерлік сөйлеуді түсіну, іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолдану. Бизнес жүргізу және іскерлік құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсету және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Арнайы кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Арнайы кәсіби мақсаттар үшін шет тілді қарым-қатынас жасау, оқытудың ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдету біліктерін көрсету. Шет тілді сөйлеуді түсіну, жариялау, сұхбат, Аннотация, теле және радиобағдарламалар, жарнама; сөз сөйлеу, эссе, презентациялар мен шығармалар жоспарларын құрастыру дағдыларын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қытай тілінің жазбаша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында жан-жақты байланыс пен ақпараттық алмасуды жүзеге асыру үшін жоғары сапалы жазбаша аударма дайындау. Ауызша және жазбаша аудармалар негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмірдің әр түрлі салаларында әр түрлі мәдениет пен тілдер өкілдері арасында өзара түсіністікті қамтамасыз ете білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Іскерлік неміс тілі (B1, B2)
  Несиелер: 5

  Іскерлік, коммуникативтік лексиканы, іскерлік стильге тән сөйлеу формаларын үйрену. Оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдану. Шетел тілінде іскерлік сөйлеуді түсіну. Іскерлік әңгіме жүргізу, бизнес жүргізу және іскерлік құжаттарды неміс тілінде жасақтау саласында базалық білім алу дағдыларын үйрену және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Екінші шетел тілі (В1, В2 )
  Несиелер: 5

  Мәдениетаралық деңгейде шетел тілінде қарым-қатынас дағдыларын үйрену. Өнімді және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту, мәдениетаралық коммуникацияны қалыптастыру, әлеуметтанудың ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып шет тілінде сөйлей білу. Оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдану, шетел тілінде сөйлеуді түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Техникалық аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Ауызша сөйлеуді аудару және техникалық салада жазбаша аударма жасау. Техникалық саланың ерекшеліктерін, оның құрылымын ашатын және технологиялық процесті сипаттау үшін арнайы терминдерді қамтитын арнайы мәтіндерді жіктеу. Екі жақты әңгімелесулерді, сұхбаттарды, іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, техникалық саладағы сөз сөйлеулерді барабар аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Синхронды аударма практикумы
  Несиелер: 5

  Синхронды аударма дағдыларын үйрену және қолдану: бір уақытта мәтінді құрастыра білу; бір тілден екінші тілге тез ауыса білу; жедел жад көлеміне сүйене отырып, ақпаратты толыққанды меңгере білу және түсіну. Халықаралық конференцияларды өткізу кезінде кәсіби қызметті қолдану; аударма әдістерін қолдана білу; күрделі мәтіндер мен аудиоматериалдарды барабар аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі арнайы кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Осы саладағы ең заманауи білім элементтерін қоса алғанда, оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсету; оқылатын саладағы мәселелерді шешу және аргументтерді тұжырымдау. Оқытудың мәдениаралық, ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдету. Студенттердің арнайы кәсіби қарым-қатынас және сөйлеу тақырыбы аясында кәсіби маңызды біліктерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Аударманың жеке теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Қажетті сапада және белгіленген көлемде аударманы орындау үшін қажетті теориялық білімді меңгеру. Аударма теориясының ережелері негізінде оқылатын материалды аудару, монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және видео мәтіндерді түсіну. Тіларалық коммуникация жағдайында баламалы аударманы қамтамасыз ету саласындағы білімді көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қытай тіліндегі терминология
  Несиелер: 5

  Лексика мен иероглифтердің белсенді қорын, нормативтік фонетикалық, грамматикалық және лексикалық модельдерді пайдалана отырып, ауызша және жазбаша қытай тілін үйренудің дағдысын меңгеру және аудармашы-референт қызметін жүргізу. Екі жақты сұхбаттарды, әңгімелесулерді, іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, қытай және ана тілдерінде сөз сөйлеулерді аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнай және газ терминологиясы
  Несиелер: 5

  Мұнай және газ саласының ерекшеліктерін ашатын және технологиялық процесті сипаттау үшін арнайы терминдерді қамтитын арнайы мәтіндерді зерттеу. Мұнай-газ саласында ауызша және жазбаша аударманы қолдану. Мұнай саласындағы екіжақты сұхбаттарды, әңгімелесулерді, іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, сөз сөйлеулерді аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ағылшын тілінің функционалдық стилистикасы
  Несиелер: 6

  Ағылшын тілінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы білімді қолдану. Мәтіндерді аударма алдындағы талдауды үйрену. Ағылшын тілінде әр түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін қарым-қатынас жасау дағдыларын көрсету; кәсіби түсініктерді ескере отырып, пікір қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мамандырылған кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Арнайы-кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-қатынасты түсіну деңгейін көрсету, оқытудың мәдениетаралық және ғылыми-кәсіби бағыттылығын тереңдету. Ағылшын тілін, хабарландыруларды, сұхбаттарды, теле және радио бағдарламаларды пайдалану дағдыларын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқытылатын тіл елінің әдебиеті және аударма мәселелері
  Несиелер: 5

  Оқытылатын тіл елінің әдебиет тарихын, әдеби шығармалардың ерекшелігін, әдебиеттің дамуын зерделеу. Көркем және әдеби шығармаларды, прозаны, поэзияны аудару, аударманың пайда болған мәселелерін шешу. Ағылшын тілінде әр түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен қарым-қатынас жасау дағдыларын қолдану. Оқытылатын салада дәлелдерді қалыптастыру, оқытылатын тіл елдеріндегі мәдени үрдістерді білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақ/орыс және шетел тілдерінің функционалдық cтилистикасы
  Несиелер: 6

  Шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы білімді қолдану. Мәтіндерді аударма алдындағы талдауды үйрену. Түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде көрсету; кәсіби ойларды ескере отырып, пікір қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Іскерлік ағылшын тілі С1
  Несиелер: 5

  Іскерлік қарым-қатынас дағдыларын қолдану. Коммерциялық қызметті зерттеу, іскерлік коммуникацияны түсіндіру. Іскерлік мәтіндердің ауызша және жазбаша аудармаларының негізінде түрлі мәдениеттер мен тілдер өкілдері арасында халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмірдің барлық салалары арасында өзара түсіністік құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON8

  Аударма ісі саласында оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолданады; оқылатын тақырып аясында диалогтік және монологтық сөйлеу, шетел тілінде сөйлеуді, хабарландыруды, сұхбатты, аннотацияны, теле және радио бағдарламаларды, жарнаманы түсінеді; сөз сөйлеу, презентация және шығарма жоспарларын құрастырады; негізгі ақпаратты алу және мәтін бөлшектерін зерттеу мақсатында мәтіндерді оқу, зерттелген тақырып бойынша эссе, шығарма жазу, оқу бағдарламасы бойынша қысқа әңгіме жазу дағдыларын меңгереді.

 • Код ON1

  Оқытылатын саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, білім мен түсініктерді көрсетеді; ұлттық салт-дәстүрлер мен жалпы адами, тарихи құндылықтарға негізделген рухани-адамгершілік дағдыларын қалыптастырады; әлеуметтік-саяси түсініктерді біледі, философиялық көзқарасты қалыптастырады, салауатты өмір салтын ұстанады; әлеуметтік, этикалық және ғылыми тұжырымдамаларды ескере отырып, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асырады; пайымдауларды қалыптастыру үшін компьютер көмегімен ақпаратты жинайды және түрлендіреді; ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық жазуды біледі және оларды оқытылатын салада қолданады.

 • Код ON9

  Аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын, аударма қызметінің негізгі концепцияларын, аударманың әртүрлі типтері мен формаларының ерекшеліктерін, аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық проблемаларын біледі және түсінеді.

 • Код ON5

  Ауызша және жазбаша аударма негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмірдің әр түрлі салаларында әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері арасындағы өзара түсіністікті қамтамасыз етеді.

 • Код ON7

  Оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті түсінеді және қолданады; оқытылатын тіл елдерінің дамуының негізгі тарихи кезеңдерін, физикалық және экономикалық географиясын, әкімшілік-саяси және аумақтық бөлінуін; оқытылатын тіл елдеріндегі қазіргі заманғы саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени үрдістерді біледі.

 • Код ON6

  Халықаралық туризм саласында, халықаралық конференциялар, көрмелер өткізу кезінде әртүрлі мекемелерде, ұйымдарда кәсіби қызметті жүзеге асырады; аударманың дәстүрлі және инновациялық әдістерін қолданады; кәсіби деңгейде білім мен түсінікті қолданады; дәлелдерді қалыптастырады және аударма ісі мәселелерін шешеді; күрделі мәтіндер мен аудиотматериалдарды (дауыстап және парақтан) барабар аударады.

 • Код ON10

  Екі жақты әңгімелесулерді, сұхбаттарды, айтарлықтай ақпараттық ауқымдағы іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, сөз сөйлеулерді шетел тілінен ана тіліне, сондай-ақ шетел тіліне аудару жылдамдығының принциптері мен аударма теориясының ережелері негізінде барабар аударуды жүзеге асырады, тіл тасымалдаушылардың орындауындағы және дыбыс жазбасындағы монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және видео мәтіндерді түсінеді;

 • Код ON3

  Қазіргі Қазақстан халықтарының мәдениеті мен дәстүрлерін біледі; ойлау мәдениетін меңгереді; ана тілі, шетел және орыс тілдерінде оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді (ауызша және жазбаша) қолданады; аударма ісі саласында одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары қалыптасады.

 • Код ON2

  Қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі және оларға өзінің кәсіби қызметінде сүйенеді; академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғынады.

 • Код ON4

  Қазақ, орыс, шетел тілдерінде әр түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін қарым-қатынас жасайды; зерттеу және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы базалық білімдерді қолданады.

6B02302 6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 6B02302-Аудармашы-референт
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі (ағылшын тілі)
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top