Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02302 Аударма ісі в Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты – көп деңгейлі оқуды меңгерген, қажетті цифрлық және фондық білімі бар (мемлекеттің тарихы, құқықтық және әлеуметтік құрылымы туралы), жұмыс тілдерін жетік меңгерген, өз қызметіне жақын салаларда жазбаша және ауысша аударма жасайалатын, мәдениетаралық коммуникацияға қабілетті біліктілігі жоғары және бәсекеге қабілетті кадрларды дайындау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Лингвистикалық технологиялардағы негізгі аударма білімін қолдана отырып, тарспециалды және түрліжанрлық мәтіндердің материалын талдау
 • Кәсіби аудармашылық тапсырмаларды шешуде цифрлы бағдарламалық өнімдерді қолдану;
 • Тиімді коммуникацияға қол жеткізу мақсатында жеке пікірлерді қалыптастыру кезінде сыни ойлау
 • Функционалдық жүйелер мен ағзаның мүмкіндіктері туралы, географиялық, әлеуметтік-экономикалық, мәдени факторлардың әсері туралы, өзге мәдени орта жағдайында диалогтық қарым-қатынасты конструктивті құру үшін білімді қолдану
 • Қазақстан тарихындағы маңызды кезеңдер мен оқиғалар, Еуразия халықтарының қауымдастығы, қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму тенденциялары туралы білімдерін көрсету; Академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну;
 • Техника және технология саласында кәсіби аударма деңгейінде жазбаша және ауызша сөйлеу формаларын қолдану
 • Қарым-қатынастың кәсіби, оқу және әлеуметтік-тұрмыстық салаларында ауызша және жазбаша түрде екінші шет тілін іс жүзінде қолдану
 • Халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмір салаларында әр түрлі мәдениет пен Тіл өкілдері арасында өзара түсіністікті қалыптастыру үшін ауызша және жазбаша аударма негізінде Теориялық оқыту процесінде алынған пәнаралық дағдылар мен біліктерді іс жүзінде қолдану
 • Командалық зерттеу жұмысында және алынған нәтижелердің тұсаукесерінде көшбасшылық қасиеттерді көрсету
 • Құқық саласында, білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі стратегиялары мен векторлары; мемлекеттің жастар саясаты; балалар мен жастарды тәрбиелеудің ұлттық идеологиясы саласында бағдарлау
Top