Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 6B01504 Физика в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Жас физиологиясының теориялық негіздері (даму физиологиясы). Дене құрылымының бас жоспары. Организм және қоршаған орта. Бұлшықет белсенділігі және баланың физикалық мүмкіндіктері. Дене тұтастай алғанда. Жүйке жүйесі: мағынасы және құрылымдық-функционалдық ұйымы. Нәресте (0-ден 1 жасқа дейін). Ерте жаста (1 жылдан 3 жылға дейін). Мектеп жасына дейінгі (3-тен 6-7 жасқа дейін). Мектеп жасындағы жас (7-11 жастан 12 жасқа дейін). Жасөспірім және жастық жас. Балалар мен жасөспірімдерде салауатты өмір салтының негіздері. Онтогенездің әртүрлі сатыларында дамудың әлеуметтік факторлары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Механика
  Несиелер: 10

  Механика пәні. Кинематика.Кинематикадағы қозғалыс түрлері.Материалдық нүктенің шеңбер бойымен бірқалыпты және бірқалыпты айнымалы қозғалысы. Динамика.Галилей түрлендірулері.Күштік әсерлесудің түрлері және заңдары.Бүкіләлемдік тартылыс заңы. Серпімділік күші. Гук заңы. Импульс. Импульстің сақталу заңы.Күш моменті және импульс моменті.Жұмыс және қуат. Потенциалдық энергия мен әсерлесу күшінің өзара байланысы.Инерциялық емес санақ жүйесіндегі қозғалыс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Молекулалық физика
  Несиелер: 9

  Молекулалық физика және термодинамика пәні. МКТ және термодинамиканың даму тарихы. МКТ газдарының негізгі ережелері. MKT газдарының негізгі теңдеулерін алу. Политропиялық процестер. Газ заңдары. Идеалды газ күйінің теңдеуі. Максвелл салыстырмалы жылдамдықпен бөлу. Еркін процестердегі мінсіз газдардың жылу сыйымдылығы. Максвеллдің таралуы. Жылулық қозғалтқыштардың тамаша циклдары. Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың екінші заңы. Термодинамиканың үшінші заңы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі (деңгей В2.1)
  Несиелер: 3

  Мақсаты: тіл біліктілігін еуропалық шкала бойынша B2.1 деңгейіне дейін дамыту. Тапсырмалар: - қабылдау және өнімділік құзыретін қалыптастыру; - коммуникативтік, ақпараттық, мәдениетаралық және білім беру және когнитивтік құзыреттерді қалыптастыруға жәрдемдесу; - әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті қалыптас��ыру. - курстың аяқталғаннан кейін ағылшын тілінде өзіндік жұмыс дағдысын қалыптастыру; - өмір бойы ағылшын тілін үздіксіз оқытуға тұрақты ынталандыруды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кэсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет – тәуекелге бел буып жасалынатын экономикалық әрекет, тауарларды өндіру және сатудан, іс-шарадан, көрсетілген қызметтерден, істелген жұмыстардан жүйелі пайда алуға бағытталған дербес қызмет. Осы мақсатта өзінің мүліктік жауапкершілігі кепілдігі, материалдық емес активтер, сондай-ақ кәсіпкердің жеке еңбегі немесе сырттан тартылған еңбек күші пайдаланылады. Кәсіпкердің жұмсаған ақшасы өтелетеніне, өндірілген тауар пайдамен сатылатындығына кепілдік болмайды. Осыған байланысты меншікті жартылай немесе толықтай жоғалту қауіпі бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  «Сыбайлас жемқорлық» ұғымының теориялық және әдіснамалық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың факторы ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастар жүйесін реформалау. Сыбайлас жемқорлық мінезінің психологиялық ерекшеліктері. Құқықтық және моральдық сананың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің элементтері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 3

  Пәндерді меңгерудің мақсаты - ауызша және жазбаша сөйлеудің практикалық білімі мен дағдыларын жетілдіру және жалпы және лингвистикалық дүниетанымды кеңейту құралы ретінде ағылшын тілін пайдалануға көшу. Сонымен қатар, мақсаты - студенттердің коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыру, қарым-қатынастың таңдалған саласында белгілі бір жағдайлар шеңберіндегі қарым-қатынасқа қатысу дағдыларын қалыптастыру, осы тапсырмаларға сәйкес сөйлеу әрекеттерінің көмегімен туындайтын коммуникативтік проблемаларды шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыру, Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттілікті жетілдірудің қажетті шарты ретінде әрекет ететін қоғамдық және жеке құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәңгілік ел идеясы және рухани модернизациялау
  Несиелер: 5

  "Мәңгілік ел" идеясы қазақстандықтардың, әсіресе жастардың санасына адамдардың жақындасуына ықпал ететін маңызды құндылықтарды оятуға бағытталған. Әлемдік экономика мен саясатта дағдарысқа байланысты сыртқы сын-қатерлер мен қауіп-қатерлер жағдайында біздің елімізге "Мәңгілік ел" ұлттық идеясында көрініс тапқан рухани және әлеуметтік бағдарлар қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектеп психологиясы
  Несиелер: 5

  Психология туралы түсінік беріп қана қоймай, психологиялық ойлауын қалыптастырады, психолог-педагогтарды кәсіби дайындауда маңызды орын алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты дамыту
  Несиелер: 5

  Ағзалар экологиясы. Қоршаған орта туралы түсінік. Экологиялық факторлар. Популяция экологиясы. Қауымдастық экологиясы. Биосфера. Биосфера эволюциясы. Тұрақты даму бойынша халықаралық қауымдастық. Тұрақты дамуда табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану. Биосферада антропогендік факторлар бойынша экологиялық тұрақсыздықтардың пайда болуы. Тұрақты даму және қазіргі әлеуметтік- экологиялық мәселелер. ҚР тұрақты дамуда және табиғатты қорғаудағы ӛзекті экологиялық мәселелерді шешу жолдары. ҚР тұрақты дамуды қамтамасыз ету. ҚР тұрақты дамудың концепциясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Жалпы педагогика болашақ мамандардың педагогикалық теория мен практика саласында жан-жақты терең білімін болашақ педагог-психологтардың педагогикалық ойлауы мен көзқарасын қалыптастырады, қазіргі педагогика ғылымының түсіндірмелік аппараты, әдіснамасы, зерттеу әдістері саласындағы жетістіктерімен таныстырады, педагогиканың басқа бөлімдерін зерделеу және ұғынудың негізін қалайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өмір қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Табиғи және техногенді сипаттағы апаттардың пайда болуына ғылыми-техникалық прогрестің әсері. Қазіргі заманғы өндірістің ерекшеліктері, қауіпті және зиянды факторлар аймақтары. Ӛндірістік ортаның жағымсыз факторлары және олардың адамдарға әсері. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің ұйымдастырушы және теориялық негіздері. Азаматтық қорғанысты ұйымдастыру және жүргізу. Төтенше жағдайлар.Адам мекендейтін ортасының қауіптіліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құқық - бұл шаруашылық қызметтің кәсіпкерлік қызмет субъектісінің пайда (табыс) табуға бағытталған өз бетінше жүргізетін бастамашылық қызметі болып табылады. Өз кезегінде, шаруашылық қызмет ол тауарлар өндіру, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету бойынша мемлекеттік билік және басқару органдары, сонымен қатар шаруашылық жүргізуші субъектілер тағайындаған ережелерге сай жүзеге асырылатын экономикалық қызмет түрлерінің бірі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Кіріспе. Дінтанудың зертеу обектісі мен мақсаты және әдіс тәсілдері. Дін тарихы және дінтану. ХХІ ғасырдың басындағы діннің саяси-әлеуметтік және әлемдік мәселелерінің діни дүниетанымға әсері. Діннің формалары мен түрлері. Діннің пайда болуы, оның қоғамдағы социумдық, психологиялық ықпалының алғышарттары. Негізгі әлемдік діндер пайда болуы және эволюциясы: буддизм, христиан, ислам. Этникалық діндердің дамуы: индуизм, иудаизм, синтоизм, конфуцишылдық,. Қазақстан аумағында таралған дәстүрлі емес діндерді қарастыру. Қоғамдық санаға дәстүрлі емес діни ұйымдардың ықпал ету жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Тәрбие мақсатты үдеріс ретінде. Мектептің тәрбие жұмысы. Тәрбие үдерісінің логикасы, қозғаушы күштері. Тәрбиенің заңдылықтары мен ұстанымдары. Тәрбиенің жалпы әдістері, тәрбиелеу құралдары мен формалары. Тұлғаның ұжымда тәрбиеленуі. Оқушыларға рухани-адамгершілік, еңбек, эстетикалық, экологиялық, азаматтық тәрбие беру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі(деңгей В2.2)
  Несиелер: 3

  Студенттердің тілдік, тілдік, әлеуметтік-мәдени, компенсаторлық, оқу-танымдық құзыреттілігін жетілдіруге бағытталған. Таңдалған тақырыптарға және қарым-қатынас салаларына сәйкес жаңа тіл құралдарын меңгеруге ықпал етеді: қолданылатын лексикалық бірліктердің көлемін ұлғайту; коммуникативтік мақсаттарда тілдік бірліктермен операция жасау дағдылары�� дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Алгебра және геометрия
  Несиелер: 4

  Сызықты алгебра, математикалық талдау және аналитикалық геометрия элементтері оқытылады. Физикалық есептерді және оларды модельдеуді математикалық аппараттар арқылы шешу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электр және магнетизм
  Несиелер: 10

  Электростатика. Электр өрісіндегі өткізгіштер. Диэлектриктердегі электр өрісі. Электростатикалық өрістің энергиясы. Тұрақты ток. Қатты денелердің электр өткізгіштігі. Электролиттердегі электр тоғы. Газдардағы электр тоғы. Магнит өрісі. Заттың магниттік қасиеттері. Электр магниттік индукция, электр магниттік өріс, электр магниттік тербелістер мен толқындар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электр және магнетизм бойынша негізгі заңдары
  Несиелер: 10

  Элестростатика. Электр өрісіндегі өткізгіштер. Диэлектриктердегі электр өрісі. Электростатикалық өрістің энергиясы. Тұрақты ток. Қатты денелердің электр өткізгіштігі. Электролиттердегі электр тоғы. Газдардағы электр тоғы. Магнит өрісі. Заттың магниттік қасиеттері. Электр магниттік индукция, электр магниттік өріс, электр магниттік тербелістер мен толқындар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жоғары математика
  Несиелер: 4

  Сызықтық алгебра, математикалық талдау және Аналитикалық геометрия элементтерін оқу. Математикалық аппаратты қолдану арқылы физикалық есептерді және оларды модельдеуді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Басқарудың жалпы теориялық негіздерін зерделейді. Курс мазмұны: Ұйымның басқару жүйесіндегі басқару шешімдері. Білім беру мекемелерінің басқару құрылымын түсінуге және талдауға жүйелі тәсіл. Басқарудың ұйымдық құрылымдарының органикалық типтік үлгілері. Іске асыруды ұйымдастыру, шешімді іске асыруды бақылау және ұйымның қызметін реттеу. Ұйымды басқару тиімділігі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет тілінің аударма практикасы
  Несиелер: 3

  «Аударма теориясы» термині «аударма теориясы» термині аударма практикасы терминіне қайшы келеді және аударма практикасына қатысты кез-келген түсініктерді, ережелерді және ескертулерді, оны жүзеге асыру әдістері мен шарттарын, оған тікелей немесе жанама әсер ететін түрлі факторларды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық физика әдістері
  Несиелер: 4

  Векторлық талдау. Өрістің математикалық теориясы. Гиперболалық түрдегі теңдеу. Параболалық түрдегі теңдеу. Эллипстік түрдегі теңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оптика
  Несиелер: 6

  Фотометрия. Жарық интерференциясы. Жарық дифракциясы. Геометриялық оптика негіздері. Жарықтың изотропты және анизотропты орталарда таралуы. Жарықтың дисперсиясы, жұтылуы және шашырауы. Сәуле шығару түрлері. Жарықтың әсері. Жарықтың қозғалыстағы орталарда таралуы. Сызықты емес оптика негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - ғылымның әртүрлі салаларында қолданылуы мүмкін қазақ / орыс тілдеріндегі ғылыми терминдерді оқу үрдісінде қалыптастыру. Пәнді оқыту мақсаты - мамандықтың кәсіби тілін қалыптастыру және дамыту үдерісімен таныстыру; тұжырымдамалық және терминологиялық білімін жаңарту; әртүрлі лингвистикалық байланыстарды анықтау және белгілеу арқылы жалпы мәдени көзқарасты кеңейту; терминдермен жұмыс істеу ерекшеліктерін белгілеу; кәсіби контенттің мәтінімен жұмыс істеу дағдысын игеру; игерілетін ғылымның кәсіби қазақ / орыс тілінде зерттеу материалдарын меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Классикалық және релятивтік электродинамика
  Несиелер: 3

  Максвелл электродинамикасы бірінші релятивтік физикалық теория болып табылады. Пәнде Максвелдің классикалық электродинамикасы, заңдары, Минковскийдің төрт өлшемді кеңістігінде релятивтік инварианттық түрдегі формулалары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жай дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 3

  Студенттерге жай дифференциялдық және бірінші ретті дербес туындылы теңдеулердің негізгі теориялары жөнінде терең білім беру, осы білімдерін практикада қолдана білуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электродинамика және АСТ
  Несиелер: 3

  АСТ эксперименттік негіздері. Релятивтік динамика. Электрлік заряд және вакуумдағы электромагниттік өріс. Электродинамиканың эксперименттік негіздері. Вакуумдағы электромагниттік өріс теңдеуі. Вакуумдағы стационар магниттік өріс теңдеуі. Вакуумдағы электромагниттік өрістің жалпы қасиеттері. Электромагниттік толқындар. Қозғалыстағы зарядтардың электромагниттік өрісі. Заттағы электромагниттік өріс. Заттағы электромагниттік толқындар. Электродинамиканың релятивтік тұжырымдамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім берудің негіздері
  Несиелер: 3

  «Инклюзивті білім беру» туралы түсінік. Инклюзивті білім берудің ерекшелігі. Ерекше қажеттілігі бар балаларға инклюзивті білім беру. Инклюзивті оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық талдау
  Несиелер: 3

  Айнымалы шамаларды зерттеу әдістері мен және дифференциялдау интегрнлдау есептері мен, қатарлар теориясымен студенттерді таныстыру. Функциялар теориясымен дифференциялдық тендеулердің негізі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Теориялық механика
  Несиелер: 3

  Бұған физикалық денелердің статикасы (тепе теңдік) және динамикасы (қозғалысы) бөлімдері жатады. Әртүрлі формуладағы механика теңдеулері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жарықтың дамуы туралы
  Несиелер: 6

  Фотометрия. Жарық интерференциясы. Жарық дифракциясы. Геометриялық оптика негіздері. Жарықтың изотропты және анизотропты орталарда таралуы. Жарықтың дисперсиясы, жұтылуы және шашырауы. Сәуле шығару түрлері. Жарықтың әсері. Жарықтың қозғалыстағы орталарда таралуы. Сызықты емес оптика негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Физика есептеріндегі математикалық аппарат
  Несиелер: 4

  Пәнде қарапайым физикалық процестердің математикалық модельдерін құрудың негізгі ұғымдары мен әдістері, жалпы және теориялық физиканың классикалық теңдеулері үшін шекаралық есептердің корректілігін зерттеу әдістері баяндалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Физиканың оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі негіздері. Оқу принциптері. Оқу әдістері. Оқыту әдістерінің жіктелуі, сипаты және мазмұны. Оқу әдістерін таңдау. Оқу формалары. Оқу құралдары. Физикадағы сабақты ұйымдастыру. Сабақтың құрылымы әртүрлі. Сабаққа қойылатын талаптар. Сабақты жоспарлау кезеңдері. Орта мектепті дамытудың қазіргі кезеңінде физиканы оқыту әдістерінің өзекті мәселелері мен міндеттері. Мектептегі физиканы оқытудың негізгі мақсаттары: физика негіздерін зерттеу, студенттердің ойлау және танымдық қабілеттерін дамыту, политехникалық білімдер мен дағдыларды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Классикалық механика
  Несиелер: 3

  Классикалық механиканың негізгі принциптері. Классикалық механиканыңиқозғалыс теңдеуі. Сақталу заңдары және классикалық механиканың теоремалары. Динамиканың кейбір есептері. Еріксіз жүйелер динамикасы. Инерциалды емес санақ жүйесіндегі қозғалыс. Қатты дене механикасы. Тұтас орта механикасының негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектептің физика курсындағы пәнаралық байланыс
  Несиелер: 3

  Физиканың математикамен, химиямен, географиямен, биологиямен, тарихпен, әдебиетпен және т.б. пәндермен байланысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кванттық механика
  Несиелер: 5

  Микрообъектілердің болу ерекшеліктері. Кванттық механикадағы бөлшектердің күйін сипаттау. Кванттық механикадағы динамикакалық айнымалылар. Бөлшектердің кванттық механикасының динамикалық теңдеуі. Бөлшектер жүйесінің кванттық механикасы. Релятивтік емес кванттық менханикадағы бөлшектердің спинін есептеу. Кванттық механикадағы физикалық шамалардың сақталу заңдары. Кванттық күйлер арасындағы ауысулар. Бөлшектердің серпімді шашырауы. Атом.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Атом және атом ядросының физикасы
  Несиелер: 4

  Атомның кванттық табиғаты, корпускулалық-толқындық дуализмі, кванттық механиканың негізгі түсініктері, қатты дененің кванттық физикасы, атомдық ядро физикасы, ядролық физиканың эксперименттік әдістері, ядролық реакциялар физикасы, элементар бөлшектер физикасы, қолданбалы ядролық физика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Толқындық механика
  Несиелер: 5

  Қазіргі физика материалдық объектілердің корпускулалық толқындық екі жақтылық табиғатын дәлелдейді. Пән осы қасиеттерді және олардың Шредингердің релятивтік емес теңдеуінің негізіндегі салдарларын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектептегі физикалық экспериментін теориясы
  Несиелер: 3

  Болашақ мектеп физика пәні мұғалімдеріне мектеп физика курсының теориясына негізделген физикалық эксперименттердің түрлерін, классификациясын, оларды ұйымдастырудың әдістері мен жүргізудің және қорытынды жасау жолдарын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Астрономия
  Несиелер: 5

  Сфералық және практикалық астрономия негіздері. Әлем құрылымына қатысты пікір қалыптастыру. Күн жүйесіндегі кинематика. Көк механикасының негіздері. Әлемнің заңдары. Астрофизика және радиоастрономияның құралдары мен әдістері. Күн жүйесінің физикасы. Жұлдыздардың физикасы. Біздің галактикамыз. Экстрагалактикалық астрономия негіздері. Космогонаның негіздері және космология мәселелері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Лингвистикалық құзыреттілікті қалыптастыру деңгейін дамыту және жетілдіру. Сөйлеу қызметінің түрлері бойынша коммуникативтік құзыреттілікті дамыту және жетілдіру. Оқу материалдарының шынайы мазмұны негізінде әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті одан әрі қалыптастыру. Мамандық бойынша бағдарланған ғылыми-техникалық мәселелерді талдау мен талқылауды қоса алғанда, кәсіби бағдарланған сөздік құрылымдарды пайдалана отырып, түпнұсқа ғылыми-техникалық әдебиет мәтіндерімен жұмыс істеу процесінде шетелдік кәсіби коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы білім беру жүйесінде ерекше қажеттілігі бар балаларды оқыту технологиясы
  Несиелер: 3

  Студенттерге дамуында ерекше психоденелік ақаулықтары бар негізгі категориядағы балалардың ерекшеліктері, қажеттіліктері, оларды оқыту мен тәрбиелеу және түзету жұмыстарының мазмұны жөнінде білім беру. Студенттерді ғылыми көзқрасқа тәрбиелеу; психологиялық – педагогикалық тапсырмаларды шешуде теориялық білімдерін қолдана білу іскерліктерін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандандырылған шетел тілі
  Несиелер: 3

  кәсіби мамандық бойынша қажетті шетелдік деректер алу мүмкіндіктері; техникалық және кәсіби бағыттағы мәтіндерді аударуға және оқуға қажетті іскерлік және кәсіби техникалық шет тілі; жалпы және техникалық тілдердің негізгі грамматикалық құрлымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микрожүйелердің негізгі заңдары
  Несиелер: 4

  Физикалық заңдар нымананы анықтау үшін анықталған шарттарда жүргізілетін эксперименттердің негізінде қалыптасады. Бұл шарттар және объектілер қалыптасқан заңдардың қолданылу шектерін анықтайды. Макрожүйелерге арналған заңдарды микрожүйелер үшін әруақытта қолдануға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Грамматикалық фонетика
  Несиелер: 3

  Тәлім-тәрбиенің мазмұнының социокультурный компоненті шетелдік тілге социокультурными білімдермен туралы оқылытын тілдің елінде және қолдану ұсталықтың құралымында оларды баста тәжірибеде басып ал- қамалады. Социокультурный компонентке өзгешеліктер формалдық және бейресми сөздің кіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Классикалық және кванттық статистика
  Несиелер: 5

  Пән классикалық механиканың негізгі заңдарынан, олардың қолданылу шегінен, кванттық механиканың негізгі заңдары мен олардың салдарларынан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Статистикалық физика және физикалық кинетика негіздері
  Несиелер: 5

  Статистикалық физика және физикалық кинетика қағидалары. Статистикалық термодинамика. Термостаттағы жүйелердің үлестірілуі. Идеал және нақты газдардың қасиеттері. Фазалардың тепе-теңдігі және фазалық ауысулар. Идеал газдардың кванттық статистикасы. Флуктуация теориясы элементтері. Тепе-тең емес процестер теориясының негіздері. Физикалық кинетика негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемнің физикалық көрнісі
  Несиелер: 5

  Физика - қоршаған әлемді сипаттайнын ғылым. Әлемнің физикалық көрінісі ғылыми жаратылыстану көрінісінің бөлігі, әлемнің физикалық көріністерінің сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Физикадан олимпиада есептерін шығару
  Несиелер: 6

  Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: механика бөлімі, молекулалық физика, электр және магнетизм, оптика, атом және атом ядросының физикасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Мақсаты: - білім беруді критериалды бағалаудың теориясы мен технологиясын меңгеру; нәтижелері; - білім беруді критериалды бағалаудың практикалық дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру; сұраныс.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңартылған білім берудің теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Білім берудің жаңартылған мазмұны туралы тұжырымдама. Жаңа білім стандарттары. Білім мазмұнын жаңарту үшін нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету. Пән бойынша білім берудің жаңартылған мазмұнын оқу жоспары: құрылыстың принциптері, құрылымы, оқыту мақсаттарының жүйесі. Қысқа мерзімді сабақ жоспарларын жасау. Білім беру мазмұнын жаңарту контекстінде оқыту әдістері мен технологиялары. Бағалау технологиясы. Кері байланыс. Қалыптастырушы және жиынтық бағалау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Физиканы ағылшын тілде оқыту әдістемесі
  Несиелер: 3

  Физиканы оқыту әдістемесі педагогикалық ғылым.Мектепте физиканы оқытудың негізгі міндеттері.Мектепте физиканы оқытудың негізгі міндеттері. Физиканы оқытудың қазіргі заманға концепциясы. Пәнаралық байланыс, оның әдістемелік дидактикалық мәні.Физикадан оқу сабақтарын ұйымдастырудың формалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп курсының физикасы (ағыл тіл)
  Несиелер: 3

  Физиканы оқыту әдістемесі педагогикалық ғылым.Мектепте физиканы оқытудың негізгі міндеттері.Мектепте физиканы оқытудың негізгі міндеттері. Физиканы оқытудың қазіргі заманға концепциясы. Пәнаралық байланыс, оның әдістемелік дидактикалық мәні.Физикадан оқу сабақтарын ұйымдастырудың формалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер
  Несиелер: 3

  Оқыту мен оқытуда жаңа тәсілдерге негізделген оқыту үшін формативті бағалау – бағалау тиімділігін түсіну. Формативті бағалаудың мақсаты оқыту процесінде мұғалім мен оқушылардың қызметін түзету болып табылады, ол міндеттерді қоюды немесе оқыту нәтижелерін бірлесіп жақсартуды көздейді. Формативті бағалау педагогқа білім алушылардың оқу-жаттығу мақсаттарына қарай жылжу процесін қадағалауға мүмкіндік береді және оған оқу процесін ерте кезеңдерде түзетуге, ал білім алушыға – өзінің білімі үшін үлкен жауапкершілік дәрежесін түсінуге көмектеседі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геофизика
  Несиелер: 5

  Планеталық атмосферасы, ішкі құрылымы және жахандық тектоникасы қарастырылады. Басты көңіл геомагниттік өрістің құрылысы мен өздеріне, сыртқы магнит өрістерінің (планеталар аралық) магнитферадағы қазуларға әсеріне аударылады. Күн-жерлік байланыстар, күн белсенділігінің жер бетінде жүзеге асатын процестерге әсері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Физика есептерде
  Несиелер: 6

  Физика мұғалімін дайындау жүйесіндегі орны студенттерді ғылыми теориялық және практикалық дайындаудың нәтижесі ретіндегі жалпылама курстың мазмұны менен мәнін анықтайды. Курс физика пәнінің мұғалімін дайындауда ерекше үлес қосады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электр тізбектер теориясы
  Несиелер: 3

  Диод, транзистор, үдеткітерді, тербелмелі контурдың, электрлік тізбектерінде жалғануын. Үшфазалы электр тізбектері туралы рқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Радиоэлектроника
  Несиелер: 3

  Радиотехникалық тізбектер және сигналдар. Жартылай өткізгішті приборлардың физикалық негіздері. Интегралдық микросұлбалар тұрғызудың физикалық принциптері. Аналогтық электроника. Сызықты емес электрондық құрылғы. Импульстік құрылғылар. Цифрлық электроника. Электрондық радиоаппаратураның екінші ретті қоректену көзі. Электрониканың және оның қолданылуының дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Физикалық үрдістерді модельдеу
  Несиелер: 3

  Сандық модель туралы түсінік. Біртекті дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық әдісі. Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуінің сандық шешімі. Сызықтық және сызықтық емес маятникті модельдеу. Орталық өрістегі материалдық нүктенің қозғалысы. Біртекті ортадағы нүктелік зарядтың қозғалысы. Күш сызықтарын салу. Нүктелік заряд үшін тең потенциалдың сызықтарын салу. Кездейсоқ сандар. Монте-Карло әдісімен ауданды есептеу. Кездейсоқ соқтығысулар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Физиканың компьютерлік әдістері ағыл. тіл.
  Несиелер: 3

  Математикалық физика және интегралдық теңдеулерді ДК-да теңдеулерді шешу, статистикалық тест әдісімен (Монте-Карло әдісі) физикалық процестерді модельдеу, Pascal, C ++ және Maple алгоритмдік тілдерінде практикалық бағдарламалау дағдыларын игеру және жетілдірудің сандық әдістерін меңгеру және меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мектеп физика курсының есептерін шығару
  Несиелер: 3

  Пәнің негізгі мақсаты - мектеп физика курсының есептерын шығару, талдау, физикалық шешу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Физикалық есептердің шығару практикумы
  Несиелер: 3

  Физикадан күнделілігі жоғары есептерді шығару студенттерді әдістемелік және жалпы физикалық әзірлеу жүйесінің аяқтау деңгейі болып табылады. Физика мұғалімдерін әзірлеу жүйесіндегі оның орны, жалпылама курс ретіндегі мазмұны мен мәнін анықтайды. Физикадағы сапалық есептерді шығару курсы орта мектепте физика пәнін жоғарғы деңгейде оқытуға мүмкіндік жасайтын физика мұғалімін әзірлеуде ерекше үлес енгізеді. Бұл курс есептерді шығару сабақтарының әр түрлі типтерін өткізумен студенттерді таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану, дәлелдерді тұжырымдау және тарих, құқық және экономика негіздері бойынша зерделенетін мәселелерді шешу.

 • Код ON2

  Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру.

 • Код ON3

  Білім алушылардың әлеуметтік, психофизикалық және жас ерекшеліктеріне сай білім алу қажеттіліктерін ескере отырып, оқытуды, тәрбиелеуді және дамытуды жүзеге асыру.

 • Код ON4

  Адам құқықтары саласында жоғары кәсіби білімінің болуы (халықаралық құқықтық актілер, білім беру және балаларды қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы).

 • Код ON5

  Кәсіби қызметте және түрлі әлеуметтік және мәдени салаларда заманауи қарым-қатынас процесінде практикалық тілдік дағдыларды пайдалану.

 • Код ON6

  Интернетте ақпаратты алу, бағалау, сақтау, дайындау, ұсыну және алмасу, сондай-ақ қарым-қатынас дағдыларын және кәсіптік қызмет саласына бірлесіп қатысу мақсатында базалық компьютер мен интернет дағдыларын игеру.

 • Код ON7

  Математикалық білім мен тәжірибеге бағдарланған мәселелерді шешу, графиктер, диаграммалар түрінде ұсынылған сандық деректерді және статистикалық ақпаратты талдау.

 • Код ON8

  Физикалық заңдар мен теорияларды, технологиядағы құбылыстар мен процестердің физикалық мәні туралы білім жүйесінде игереді.

 • Код ON9

  Физика және физиканы оқыту технологиясының теориялық және тәжірибелік негіздерін білу, оқушылардың пәндік дағдыларын қалыптастыру, физикаға деген қызығушылықты туғызу және күнделікті өмірде физиканы білуді үйрету.

 • Код ON10

  Физика ғылымдарының рөлі мен орнын, физика ғылымының теориялық және практикалық тұрғыдан туындайтын мәселелерін шешу, физикадағы жалпы мәдени құндылықтарына назар аудару.

 • Код ON11

  Физикалық тәжірибені ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын иеленеді (зертхана, демонстрация, компьютер);

 • Код ON12

  Оқу үдерісінің барлық субъектілерінің қызметін (меншікті, оқушылар, ата-аналар) талдап, сыныпта математиканы оқыту үдерісін жетілдіру үшін әріптестерімен бірлесіп жұмыс істеу.

6B01504 6B01504-Физика-Информатика
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B010 Физика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01504 Физика
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B010 Физика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Физика
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B010 Физика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01504 Физика-Информатика
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

БББТ: B010 Физика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Физика
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B010 Физика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top