Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05102 Биотехнология сала бойынша в Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Салалар бойынша Биотехнология" мамандығы жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, қажетті кәсіби құзыреттілікке ие биотехнолог мамандарды даярлауға бағытталған. Осыған байланысты білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттілігін қамтамасыз ететін және жұмыс берушілердің талаптарына жауап беретін мамандарды даярлаудың Құзыретті моделі негізінде әзірленген. Бұл модель түлектердің негізгі құзыреттіліктерді алуы және биотехнологияның әр түрлі салаларында кәсіби функцияларды орындауға даярлықтың жоғары деңгейіне қол жеткізу болып табылады..
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 239
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Іс қағаздары және латын графикасы
  Несиелер: 3

  Латын графикасы негізінде мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізуде білім алушылар кеңселік іс қағаздары, іскерлік іс қағаздары, қызметтік хаттармен танысып, олардың құрылымы мен мазмұнын, өзіндік ерекшелігі мен жазылу үлгісін, тірек сөздері мен жазылу жағдаяттарын меңгереді. Қазақстан Республикасында қалыптасқан құжат айналымы мен түрлі құжаттардың рәсімделуіне қойылатын талаптарымен танысады.

  Селективті тәртіп
 • «Мәнгілік Ел» құндылықтары және рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  «Мәңгілік Ел» пәнінің мазмұны: а) студенттердің ұлттық ерекшелігін, азаматтығы мен патриотизмін қалыптастыру, олардың тарихи және әлеуметтік жадысын дамыту, ұлттық мәдениетке баға беру, б) этникалық стереотиптерді жеңуге және басқа да мәдениет өкілдерімен сындарлы диалогты құруға қабілетті мәдениетаралық коммуникация дағдыларымен интеллектуалды және бәсекеге қабілетті тұлғаны дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Қоршаған орта құрамының өзгеруін, тиісінше озон қабатының бұзылуын, мөлдірліктің өзгеруін, түтіннің пайда болуын, оның күкірт, азот оксидтерімен, қорғасынмен, сынаппен ластануының ұлғаюын зерттейді. канцерогендік заттармен және т. б. Ғылыми-техникалық процесс антропогендік фактордың ОС - ға әсер етуінің ұлғаюына әкеп соқтырады және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды ерекше өткір талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Толеранттылық негіздері
  Несиелер: 5

  Этносаралық қатынастардың жағымды тәжірибесі, этносаралық және конфессияаралық қатынастарды нығайту және үйлестіру. Қазақстан Республикасының ұлттық саясатының элементтері, олардың бірі - қазақ мәдениетінің мақсатты дамуы, басқа этникалық топтар үшін қолайлы жағдай жасау. Көп ұлтты қоғамда әлеуметтену, толеранттылықты дамыту, этносаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру және тұлғааралық қарым-қатынас..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Элементарлык математика
  Несиелер: 3

  Жиындар теориясының элементтері. Сандық жүйелер: натурал, бүтін, рационал, иррационалды және нақты сандар. Алгебралық өрнектерді түрлендіру. Көпмүшеліктер. Көпмүшеліктер түбірі. Теңдеулер: алгебралық теңдеулер; модуль белгісінің астында белгісіз саны бар теңдеулер; иррационалдық теңдеулер; логарифмдік және көрсеткіштік теңдеулер; тригонометриялық теңдеулер. Теңсіздік. Шешімнің әдістері. Мәтіндік есептер. Тригонометрия. Комбинаторика. Планиметрия. Стереометрия

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  «Дінтану діннің пайда болуы, дамуы және жұмыс істеуі, оның әртүрлі құбылыстары, діннің және мәдениеттің басқа салаларының өзара әрекеттестігі мен өзара әрекеттесуін реттейтін заңдарды зерделеуге бағытталған. Ол философиялық ойдың, табиғи және әлеуметтік ғылымдардың тарихымен, қазіргі заманғы ғылыми-техникалық революция жетістіктеріне сүйенеді. Курстың мақсаты дінді әлеуметтік феномен ретінде объективті зерттеуді, оның пайда болуын зерттеуді, тарихи эволюцияны қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шоқантану
  Несиелер: 5

  Нақты тарихи материалдағы Курс Ш. Уәлихановтың өмірі мен қызметі туралы бұрын белгісіз көптеген өмірбаяндық материалдарды ашып қана қоймай, ХІХ ғ. екінші жартысындағы Қазақстан дамуының барлық қарама-қайшы тұстарын толықтыра аша түсе, тарихи үрдісі туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жастар саясаты
  Несиелер: 5

  Курста гуманитарлық, жаратылыстану және әлеуметтік ғылымдардың жастар туралы іргелі білімдерін талдау; қазіргі заманғы қоғамдағы жастардың жағдайы мен оның негізгі мәселелері туралы ғылыми идеяларды қалыптастырады; жастармен жұмыс істеудің жүйелі сипаты туралы түсінік береді; жастарға қатысты гуманистік көзқарастарды және әлеуметтік білім беру үдерісін қалыптастырады; жастарға қатысты мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Экономика негіздері пәні қоғамда экономиканың қызмет етуінің іргелі мәселелерін қарастырады және зерттейді, сондай-ақ, қоғамның әлеуметтік- экономикалық даму эволюциясы, жеке ұдайы өндірістің заңдылықтарын, ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндірісті, мезоэкономика және әлемдік шаруашылықты қарастырады. Студенттерге экономиканың кез келген саласында талдау әдістерін, тәсілдерін, құралдарын өздігінен қолдану үшін олар пайдалана алатын жаңа экономикалық ойлар қалыптасуына септігін тигізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Авариялардың, төтенше жағдайлардың туындау қаупін азайту негізінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Тіршілік ету ортасының қауіптілігі мен зияндылығын тану, төтенше жағдайлар кезіндегі сауатты іс-әрекеттер. Өмір сүру процесінде адамның денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық және емдеу-алдын алу шаралары мен құралдары жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  «Құқық негіздері» пәні қоғамдағы түрлі құбылыстардың аясында заңның және мемлекеттің пайда болуы мен дамуын зерттейді. Тәртіп жұмыс, азаматтық, қылмыстық, отбасылық құқық және т.б. сияқты мемлекеттің құқықтық құбылыстарының, динамикасының, заң мен мемлекеттің даму заңдылықтарын қамтитын түрлері мен формалары туралы идеяларды және құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнология нысандары
  Несиелер: 5

  биотехнология нысандарының курсы зерделеуді қарастырады, онда иерархия мен нысандардыі жіктеуге ерекше назар аударылады биотехнология, алдын ала пайдалану бионысандарының түрлі технологиялар биотехнологиялық өнім өндіруді, оқытудың өзектілігі, оның алдын ала шешу қажеттілігінеэкожүйелердің биотехнологиялық ресурстарын тиімді пайдалану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экскурсиятану
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты-студенттердің әлемдегі және Қазақстандағы ұйымдастырылған саяхаттардың тарихы мен дамуы бойынша білім жүйесін қалыптастыру, алған білімдерін отандық туризм индустриясы үшін қолдана білу. Пәнді оқытудың міндеттері: - студенттердің отандық және халықаралық туризмді дамыту саласында талдау және үрдістерді дамыту; - студенттерді Қазақстан Республикасында және әлемде ұйымдастырылған саяхаттардың даму тарихымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби шетел тілі» бағдарламасы бойынша табысты жұмыс істеудің қажетті және жеткілікті шарты - жалпы тілдік дайындық, сонымен қатар қазақ / орыс тілдерінде арнайы пәндер бойынша базалық біліммен игеруі.Бағдарламаның мазмұны кәсіптік саладағы студенттердің коммуникативтік қажеттіліктері мен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән бизнестің, кәсіпкерліктің және коммерцияның жалпы түсінігін қарастырады. Курста келесідей сұрақтар қарастырылады: бизнесті жүргізу мәдениеті, тәуекелдер, бәсекелестік, персоналды басқару және еңбек қатынастары, еңбекті ұйымдастыру, нормалау және еңбекақы төлеу мәселелері. Курстың негізгі сипаттамасы – өз бизнесін құру, қаржылық тұрақтылық, жауапкершілік және қызметті тоқтату, бизнесті дамытуды мемлекеттік реттеу және мемлекеттік қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Робототехника негіздері
  Несиелер: 3

  Робототехника қолданбалы ғылым ретінде. Робототехникалық конструктордың электронды және құрылымдық компоненттері. Конструктор Lego негізіндегі робот модельдері. Робототехникалық конструкторлардың бағдарламалық жасақтамасы. Lego Mindstorms графикалық бағдарламалау ортасы. Қозғалыстарды бағдарламалау. Датчиктерді бағдарламалау. Сенсорлық жүйелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өзін-өзітану
  Несиелер: 3

  Бүгінгі таңда еліміз жаңа ғасырдың табалдырығын асқақ жетістіктермен аттап, дамыған отыз елдің қатарына қосылуға бет бұрып отырғандықтан еліміздің білім беру жүйесін де бүкіл әлемдік білім талаптарына сәйкес болуы тиіс. Ал бүкіл әлемдік білім кеңістігінде адам мүмкіншілігінің шексіздігін, өзін-өзі дамыту қабілетіне деген сенімі мен еркін бостандығын мойындау, абыройын қорғау және адамның бақытқа жету жолындағы кұқығы мен сұраныстарын қамтамасыз ету негізгі мақсаттардың бірі.Сондықтан біздің білім беру жүйесі тек қана академиялық білім беруге ғана құрылмай, адамдар арасындағы қарым-қатынастың сүйіспеншілікке негізделуі, олардың ар-намысын, абыройын, ұжданын құрметтеу, адамгершілік тұрғыдан қамқорлық жасау, қадірлеуге үйретуге бағытталуы тиіс. Аталған мәселеде «Өзін-өзі тану» пәнінің маңызы зор.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ тілі
  Несиелер: 3

  Студенттерге іскери және кәсіби қарым-қатынас түрлері, ғылыми стильдің жанрлық ерекшеліктері, кәсіби қарым-қатынастың білік пен дағдыларын игертеді, жалпы гуманитарлық және жалпы кәсіби танымын кеңейтеді. Пәнді игеру барысында кәсіби сөздердің мағыналық, құрылымдық ерекшеліктерін, кәсіби салалық терминдердің семантикасы мен жасалу ерекшеліктерін, кәсіби саладағы сөйлеу тілі мен ғылыми стильдің ерекшеліктерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бейорганикалық және аналитикалық химия
  Несиелер: 6

  "Химия" жалпы бөлімінің "Бейорганикалық химия" және "аналитикалық химия" бөлімдерін зерттеу бойынша қысқаша ақпарат келтірілген. Курстың теориялық сұрақтары кешенді түрде қарастырылды, бұл студенттерге химиялық ғылымның қазіргі деңгейіне және жоғары білікті мамандарды дайындауға қойылатын талаптарға сәйкес жазылған материалды түсінуге және меңгеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби орыс тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби білімін дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізед, соларөылы тілдік түініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, жинақтау, салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық сауаттылық негіздері
  Несиелер: 3

  «Қаржылық сауаттылық негіздері» пәнін оқытудың мақсаты- мемлекеттік білім беру стандартына және жұмыс берушілердің талабына сәйк ескелетін, қаржылық сауаттылық саласында кәсіптік қызметті орындауға жеткілікті деңгейде білімге, іскерлікке ие мамандарды дайындау. Пәнді оқыту міндеттері: Пәннің мақсатына сәйкес, кәсіпті білім алу, жетекшінің тәжірибелік жұмысының дағдысын меңгеру, тәжірибелікжұмыстар, жаттығулар, кейстер, тренингтер, тестердіорындау, лекциялық материалдарды және т.б. оқу арқылы іскер қасиетті және студенттердің шығармашылық белсенділігін дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 3

  «Академиялық жазылым» пәнінде академиялық жазылым туралы ұғым, академиялық сауаттылық, академиялық дағды, академиялық жазылымның деңгейлері, академиялық жазылым стилі, құрылымы мен композициясы, академиялық эссе жазу технологиясы, аннотация, рецензия, ғылыми баяндама, ғылыми мақала, ғылыми жоба, ғылыми жұмыс, автореферат, диссертация талаптары және академиялық ақпараттық ресурс қолданысы туралы білім беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік дизайн
  Несиелер: 3

  Қарапайым примитивтерді құру, еркін қисықтардыредакциялау, объектілердің контурларын орнату, объектілердің түсін басқару, әртүрлі мәтіндік нысандармен жұмыс жасау, объектілерге әртүрлі әсерлерді қолдану. Векторлық графика жүйесінде схемалық сызбаларды құру. Оқу үрдісінде иллюстрациялық диаграммаларды және кескіндерді дайындау үшін компьютерлік графикалық жүйелердіпайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геномика және протеомика негіздері
  Несиелер: 3

  "Геномика және протеомика" курсы молекулалық генетиканың тармақтары, биотехнология саласындағы жаңа қарқынды дамып келе жатқан ғылымдар болып табылады және адамзат алдында білімнің жаңа көкжиектерін, мүмкіндіктерді ашады және жаңа әдістер мен технологияларды ұсынады, сондықтан осы ғылыми бағыттар бүгінгі таңда өте өзекті және перспективалы болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цитология, гистология және эмбриология
  Несиелер: 5

  "Цитология, гистология және эмбриология" пәнінің негізгі мақсаты: 1) микроскопиялық және субмикроскопиялық құрылымдарды және жануарлар жасушаларының, тіндері мен мүшелерінің дамуын тану; 2) жануарлар ағзаларының, тіндерінің және жасушалардың дамуын білу. 3) практика мүдделері үшін организмнің дамуына дұрыс араласу үшін жалпы заңдылықтарды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жасуша биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты жасушалық технологияларды зерттеу болып табылады. Биологияның, медицинаның, ауыл шаруашылығының әртүрлі салаларында жасушалық технологияларды қолданудың өзектілігі. Биологиялық белсенді заттарды өндірудегі Биотехнологиядағы жасушалық дақылдардың рөлі. Генетикалық инженерия әдістері. "Генетикалық түрлендірілген организмдер"ұғымы. Экзогенді ДНҚ-ны өсімдіктер геніне көшіру тәсілдері. Трансгендік өсімдіктер өсімдіктер гендерінің қызметін зерттеу үшін модель ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Органикалық және биоорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Биоорганикалық химия-бұл химия мен биология тоғысындағы іргелі ғылым, ол тірі жүйелердің жұмыс істеу принциптерін ашуға ықпал етеді,бірақ ол медицина мен ауыл шаруашылығы үшін жаңа құнды қосылыстарды алудың теориялық негізі болып табылады. Биоорганикалық Химияның міндеті биологиялық молекулалардың құрылымын, қасиеттерін және функцияларын анықтау болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдіктер физиологиясының мақсаттары, міндеттері, пәні, әдістері. Өсімдіктер физиологиясы дамуының қысқаша тарихы. Өсімдік клеткасының физиологиясы. Өсімдіктердің су режимі. Өсімдіктердің минералдық қоректенуі. Өсімдіктердің тыныс алуы. Фотосинтез. Өсімдіктердің өсуі және дамуы. Өсімдіктер тұрақтылығының физиологиялық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жануарлардың анатомиясы мен физиологиясы
  Несиелер: 5

  Курс жануарлардың тіршілік әрекетінің заңдылықтарын, биохимиялық, молекулалық және генетикалық негіздерінің өзара тәуелділігінің күрделі функциялары мен механизмдерінің тұтас жануар ағзасының жүйесінде реттелуінің заңдылықтарын, организмдердің жануарларды зерттеу барысында зертханалық талдау мен эксперимент қоюдың кәсіби алғашқы дағдыларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Органикалық химияға қіріспе
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: органикалық химияның мектеп курсы бойынша қорытуды және қайталауды қамтамасыз ету. Келесі бөлімдер бойынша студенттердің білімін тереңдету және кеңейту: органикалық қосылыстардың негізгі кластары, органикалық қосылыстардың функциялары мен қасиеттері, қосылыстар атауларының номенклатурасы, сондай-ақ Алифатикалық (кең таралған) және хош иісті (аз таралған) нуклеофильді алмастыру реакциялары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы және молекулалық генетика
  Несиелер: 6

  Жасуша тірі материяның элементар бірлігі ретінде. Генетикалық ақпаратты іске асырудың негізгі кезеңдері: прокариотикалық және эукариотикалық организмдердің репликациясы, транскрипциясы, трансляциясы. Рекомбинацияның әртүрлі түрлері және олардың рөлі. Жасушаның генетикалық белсенділігінің реттелуі. Гендік инженерия және молекулалық генетика туралы жалпы түсінік.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биотехнология негіздері
  Несиелер: 6

  Биотехнологияның мақсаты, міндеттері және әдістері. Биотехнологияның дамуының қысқаша тарихы. Биотехнологияның негізгі бағыттары. Биотехнологиялық процестердің негізгі түрлері. Жасушаларды өсіру. Биотехнология объектілері және олардың биотехнологиялық функциялары. Биотехнологияның даму болашағы. Биологиялық және экологиялық мәселелерді шешудегі биотехнология.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдіктер биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-студенттердің өсімдіктер биотехнологиясы саласында зертханалық зерттеулер жүргізу қабілетін қалыптастыру . Пәнді меңгеру нәтижесінде студент өсімдіктерді қорғау саласындағы қазіргі биотехнологияны дамытуға және тәжірибелік жүзеге асыруға бағытталған биотехнологиялық зерттеулердің жағдайын анықтай алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 5

  Биохимияның мақсаты өмірдің молекулалық негіздерін білу болып табылады, оның негізгі биологиялық функция мен тірі заттардың молекулалық құрылымы арасындағы байланысты анықтау. Қысқаша мазмұны: биологиялық химияның негізгі заңдылықтары мен түсініктері, тірі ағзаны құрайтын қосылыстардың өмірлік процестеріндегі мазмұны және трансформациясы; Биологиялық макромолекулалардың құрылымдық құрылымының негізгі принциптері - белоктар, нуклеин қышқылдары, көмірсулар, липидтер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биотехнологияда өсімдіктер ұлпаларының мәдениетін пайдалану
  Несиелер: 5

  Курс өсімдіктер биотехнологиясының негіздерін, өсімдік жасушаларын өсірудің түрлерін қарастырады; биотехнологияда қолданылатын негізгі әдістер – жасушалар, ұлпалар, тозаңдар, протопласттар мәдениеті, жасушалық селекция, гендік инженерия; заманауи қажеттіліктерге қатысты биотехнологияның міндеттері, бағыттары мен мәселелері, өсімдік шаруашылығындағы биотехнологияның маңызды жобалары, Биотехнологиядағы биоқауіпсіздікті қамтамасыз етудің ғылыми және құқықтық негіздері және трансгендік организмдерді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Физколлоидтық химия
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты тірі жүйелердегі, оның ішінде өсімдік, жануарлар және микробтық жасушалардағы химиялық процестердің физика-химиялық заңдылықтарын тереңдете оқыту болып табылады. Физикалық және коллоидтық жүйелердің заңдары мен Тұжырымдамаларының негізгі сипаттамалары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жануарлар биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Курс эмбриотрансплантация, эмбриокультура және эмбриоинженерия әдістерін зерделеуді көздейді. Овуляциялық фолликулдардың өсуін, дамуы мен жетілуін, гаметалардың ұрықтандырылуын және ұрықтың эмбрионалды дамуын бақылайтын тетікті қарау көбейтуді генетикалық жақсартудың селекциялық критерийлерін анықтауға ықпал етуі мүмкін, бұл жануарлардың тұқым қуалаушылық өсуінің жаңа тәсілдерін әзірлеу үшін өте құнды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық өндірістін негізі
  Несиелер: 6

  Курс азық-түлік шикізаты мен тағам өнімдерінің биотехнологиялық өндірісінің қауіпсіздігі туралы білім алуды қамтамасыз етеді. Биотехнологиялық өндірістердің негізгі микроорганизмдер-контаминанттарының және санитарлық-көрсеткіштік микроорганизмдердің сипаттамасы келтіріледі. Жұқпалы аурулардың таралуында және тамақ өнімдерін бөгде микроорганизмдермен контаминациялауда су, ауа, топырақ микрофлорасының рөлі көрсетілген.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқшауланған өсімдік жасушаларын өсіру және алу
  Несиелер: 5

  Курс соңында студент қоректік ортаны құрастырып, дайындауға, зерттеу үшін алғашқы экспланттарды дұрыс таңдауға, өсімдік объектісін стерилизациялау әдістерін меңгеруге қабілетті болады. Өсімдіктер-регенеранттар мен де дифференциалды тіндерді алу әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химиялық анализ негіздері
  Несиелер: 5

  Химиялық талдау негіздері сапалық және сандық талдауды, гравиметрия, титриметрия сияқты химиялық талдау әдістерін зерделеуді қамтиды. Титриметрияның теориялық негіздерін зерделеуді қамтиды: қышқылдық-негізгі, редоксиметрия, комплексонометрия, зерттеудің физика-химиялық әдістері: фотометрия, рефрактометрия, хроматография, тотығу-қалпына келтіру реакциялары және гидрохимияның экологиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Органикалық қосылыстардың құрамы мен құрылысын орнатудың негізгі физика-химиялық әдістері саласында құзыреттілікті қалыптастыру, Талдаудың физика-химиялық әдістерінің аспаптық және аналитикалық базасымен, компьютерлік Паркпен және онлайн деректер базасымен дербес жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік биотехнология
  Несиелер: 6

  Модуль аясында студенттер микробиологиялық өндірістердің технологиялық схемаларымен, дайын өнімнің сапасын бақылау әдістерімен, өндіріс талаптарына жауап беретін жоғары синтетикалық қабілеті бар микроорганизмдердің штаммдарын іріктеумен танысады. Азық-түлік және азық өнімдерін алу үшін микроорганизмдерді пайдалануға негізделген бірқатар өндіріс технологиясы; шикізаттың жаңа түрлерін пайдалана отырып, өнеркәсіптік микробиологиядағы жаңа бағыттар талқылануда.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жоғары молекулалық қосылыстарды бөлу және тазалау әдістері
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты: ағзада метаболикалық процестерде пайда болатын жоғары молекулалық табиғи қосылыстарды қарастыру, осы курста студенттер алған білім тірі жүйелердің жұмыс істеу негізінде жатқан биохимиялық процестердің механизмдерін түсіну үшін қажет және медицина мен ауыл шаруашылығы үшін құнды жаңа биологиялық белсенді макромолекулаларды алудың биотехнологиялық әдістерін әзірлеудің теориялық негізі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биотехнология құрал-жабдықтарының процестері
  Несиелер: 6

  "Биотехнологиядағы процестер мен аппараттар" пәнін игерудің мақсаты биотехнологиялық өнеркәсіп аппараттарын құру мен құрастырудың теориялық негіздері бойынша қазіргі заманғы білім алу, ғылыми-зерттеу, ғылыми-өндірістік және жобалық қызметке жарамды мамандарды даярлау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химиялық синтез
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты-химиялық заттар синтезінің стратегиясы мен тактикасын жасау; таңдалған әдісті теориялық негіздеу; синтезді дайындау техникасын меңгеру, синтезді жүргізе білу,синтезделген қосылыстарды тазалау және талдау техникасын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биоэтанол өндірісі
  Несиелер: 6

  Курс биоэтанолды қайталама шикізаттан және тамақ өндірісінің қалдықтарынан алу мысалында биоотынды алудың негізгі кезеңдерін зерделеуді, сондай-ақ биоотынды алудың технологиялық схемаларының әртүрлі түрлерін, соның ішінде жүгері өнеркәсібінің қалдықтарынан биоэтанол алуды қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Төмен молекулалық қосылыстарды бөлу және тазалау әдістері
  Несиелер: 6

  Модульде ағзада метаболикалық процестерде түзілетін төмен молекулалық табиғи қосылыстар қарастырылады, бұл курста студенттер алған білім тірі жүйелердің жұмыс істеу негізінде жатқан биохимиялық процестердің механизмдерін түсіну үшін қажет және медицина мен ауыл шаруашылығы үшін құнды жаңа биологиялық белсенді қосылыстарды алудың биотехнологиялық әдістерін әзірлеудегі теориялық негіз болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Органикалық синтез
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны мен көлемі студенттердің теориялық білімдерін, практикалық іскерліктері мен дағдыларын бекіту, тереңдету және кеңейту үшін негіз болып табылады. Пәннің міндеттері: қазіргі заманғы өндіріс, ғылым және техника үшін қажетті қасиеттері бар материалдарды құру мәселелерін шешуде синтетикалық органикалық химияның рөлін ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тағам биотехнологиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: өсімдік және жануар тектес шикізаттарды өңдеу кезінде биотехнологиялық үрдістерді қолдану; тағамдық өндірістерде ферменттік препараттарды, тағамдық қоспаларды және биологиялық белсенді заттарды өнеркәсіптік пайдалану; арнайы мақсаттағы өнімдерді алу технологиялары; тағамдық өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігінің негіздері туралы білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гендік инженерия
  Несиелер: 6

  Генетикалық инженерия ферменттері. Гендерді клондаудың жалпы принциптері. ДНҚ гибридті (рекомбинантты) молекулаларын құрастыру әдістері. Коннекторлық және рестриктазды-газды әдістер. E.coli грамтеріс бактериясының гендік-инженерлік жүйесі. Грам оң бактерияның генетикалық инженерия B. subtilis. S.cerevisiae ашытқылардың гендік-инженерлік жүйесі. Жануарлардың өсірілетін клеткаларының генетикалық инженериясы. Трансгендік жануарлар және өсімдіктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биотехнологияның инженерлік негіздері
  Несиелер: 6

  Мақсаты пән болып табылады: - биотехнологиялық процестерге арналған машиналар мен аппараттардың конструкциясын және ғылыми есебін ұтымды таңдауға үйрету; - ең аз шығынмен максималды өнімділікке жету үшін өндірістік жабдықтарды өнеркәсіптік пайдалану әдістерін үйрету; - ғылыми-зерттеу және өндірістік-технологиялық қызметке қажетті құзыреттерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Молекулалық биотехнология
  Несиелер: 6

  Молекулалық биотехнологияның пайда болуы. Молекулалық биотехнологияда қолданылатын биообъектілер. Клеткадағы генетикалық ақпаратты іске асырудың молекулалық-генетикалық негіздері. Прокариоттар және эукариоттар клеткаларында клондау үшін қолданылатын векторлық жүйелер. Жануарлар клеткаларын сақтау әдістері. Бастапқы дақылдарды алу. Тұрақты дақылдар. Гендерді клондау. ДНҚ фрагменттерін талдау және толық нуклеотидті тізбектерді анықтау. Биотехнология және генетикалық инженерияның жетістіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ашытқы өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында келесі бөлімдер қарастырылады:Ашыту өндірісінің шикізаты. Шикізаттың сипаттамасы, оның жіктелуі. Астық шикізаты. Меласса: сипаттамасы, химиялық құрамы. Жүзім: грозди құрылымы, химиялық құрамы. Техникалық жетілу көрсеткіштері. Жүзім сорттары. Ерекше шикізат. Құлмақ. Ботаникалық сипаттама. Ашыту өндірістеріндегі су. Негізгі технологиялық және экономикалық ұғымдар. Микроорганизмдер өсуінің және өсуінің негізгі заңдылықтары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азық-түлік өнімдерін стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 5

  Курс соңында студент ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдыларын меңгереді азық-түлік өнімдерінің, оның ішінде биотехнологиялық тәсілмен алынған сапасын талдау мақсатында жұмыстарды орындау. Технологиялық процестердегі жекелеген компоненттердің рөлін; шикізаттың, жартылай фабрикаттардың, Дайын бұйымдардың сапасына қойылатын стандарттардың талаптарын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жем ашытқысын өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс ферментативті жүйелермен жүзеге асырылатын биохимиялық үрдістер мен микроорганизмдердің тіршілік әрекетіне негізделген биотехнологиялық өндіріс негіздерін қарастырады. Шикізаттар мен жартылай фабрикаттардың биотехнологиялық қасиеттерін бағалау әдістері; оларды жетілдіру кезінде өтетін биотехнологиялық және микробиологиялық процестер. Азық ашытқысын алудың технологиялық схемалары (ашытқылар, сұйық ашытқылар, ашытқылар).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Микроорганизмдерді өсіру
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: микроағзаларды өсіру негіздерін, биомассаны және жұқа микробиологиялық синтез өнімдерін алудың технологиялық процестерін, шикізатқа және соңғы өнімге қойылатын талаптарды, биотехнологиялық өнімнің әр түрлі түрлерін өндіруде технологиялық процестерді талдау үшін тәжірибелік деректерді статистикалық өңдеу дағдыларын, сонымен қатар зертханалық зерттеулер дағдысын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Техникалық микробиологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде студент қоршаған орта объектілерін – суды, ауаны, топырақты, азық-түлік өнімдерін, тұрмыстық заттарды зерттеудің микробиологиялық әдістерін бағалай алады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жануарлар тінін өсіру және дің жасушаларын алу
  Несиелер: 5

  Курстың соңында студент жануарлар жасушаларын, оның ішінде дің жасушаларын өсіру негіздерін, сараланған ұлпалардың биомассасын алудың технологиялық процестерін, бастапқы материалдар мен соңғы өнімге қойылатын талаптарды білуі; технологиялық процестерді талдау үшін эксперименталды мәліметтерді статистикалық өңдеу, зерттеу әдістерін және зерттеу жүргізу үшін аспаптарды қолдану дағдыларын білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азық-түлік биохимиясы
  Несиелер: 5

  Курста ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін ескере отырып, азық-түлік өнімдерін алу үрдісінің оңтайлы шарттарын таңдауға мүмкіндік беретін тағамдық өндіріс технологиясының ғылыми негіздері, азық-түлік өнімдерінің химиялық және биохимиялық құрамы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Судың химиясы және физиологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс судың физикалық және химиялық қасиеттерінің негізгі сипаттамаларын зерттеуді көздейді. Тірі және жансыз жүйелердегі судың рөлі, адам ағзасындағы функциялары қарастырылады. Тірі жүйелердегі суды өздігінен тазалау және айналдыру тәсілдері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Органикалық қышқылдар мен белокты оқшаулағыштар өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Органикалық қышқылдар, ферменттік препараттар және белокты оқшаулағыштар технологиясының теориялық негіздері ұсынылған. Зертханалық жағдайда биосинтездің технологиялық тәсілдері, биомассаны және метаболизм өнімдерін бөлу, концентрациялау және тазалау қарастырылған. Биотехнологияның теориялық негіздері мен зертханалық жұмыстар техникасының білімін бақылауға арналған сұрақтар келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  қажетті ақпарат беру үшін бұқаралық ақпарат құралдарын және байланыс құралдарын пайдалану

 • Код ON2

  өзгелермен тиімді қарым-қатынас жасай білу, жазбаша және ауызша ойларын жеткізе білу

 • Код ON3

  командада жұмыс істей білу, көзқарасыңызды дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну

 • Код ON4

  сындарлы диалог, қарым-қатынас, төзімділік пен ынтымақтастыққа қабілетті іскерлігі мен дағдыларға ие

 • Код ON5

  биотехнология саласындағы перспективалы бағыттарды анықтау, салыстыру және объективті бағалау үшін сыни ойлау дағдыларын меңгеру

 • Код ON6

  осы саладағы ең озық білім элементтерін қоса алғанда, биотехнология саласындағы білім мен түсінікті көрсету

 • Код ON7

  әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін биотехнология саласындағы ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру

 • Код ON8

  биотехнология саласындағы мамандар мен маман емес мамандарға өз тұжырымдары мен білімдерін және олардың негіздемесін анық және түсінікті хабарлай білу

 • Код ON9

  биотехнология нысандарымен олардың қасиеттерін ескере отырып қауіпсіз жұмыс істеу әдістерін меңгеру, қандай да бір мақсатты өнімді алудың биотехнологиялық сызба нұсқасын құру кезінде ықтимал қателерді бағалауды жүргізу қабілетіне ие болу

 • Код ON10

  өндірістік процесті ұйымдастыру, жоспарлау және іске асыру; қазіргі заманғы теориялар мен талдау әдістері негізінде өзіндік ғылыми-зерттеу қызметі болу

6B05102 Жануарлар биотехнологиясы және биоинформатика
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05102 6B05102-Биотехнология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top