Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02201 Тарих в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Эмоционалды интеллект
  Несиелер: 5

  Эмоционалды интеллект және ұйымдастыру мәдениеті. Эмоционалды интеллекттің топтық көрсеткішітері. Эмоционалды менеджмент. Эмоционалды интеллект және тиімді команда құру. Жеке адамның эмоционалды интеллектін дамыту. Отандық және шет елдік ұйымдарда эмоционалды интеллект енгізудің жүйелі амалдары: жеке адамның мотивациясын орайластыру, топты қалыптастыру тәсілдері, даудамайларды шешу, кері байланыс орнату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Археология және алғашқы қоғам тарихы
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында студент адамзат дамуының тарихын археологиялық ескерткіштер арқылы білетін болады. Тас, қола, темір дәуірінің ерекшеліктерімен танысады. Еуразия территориясының қола мәдениетінің даму барысын біледі. Қазақстан мен Орта Азияның ортағасырлық археологиясын оқиды. Сонымен қоса, адамзат қоғамының қалыптасуынан бастап, адамның пайда болуын, алғашқы тайпалар мен тайпалық одақтың құрылуын, дамуын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ежелгі Қазақстан тарихы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан аумағындағы өркениеттің басталуы туралы мәліметтер береді. Пәнді оқыту барысында студенттер тас, қола, темір ғасырларының кезеңдері және археологиялық ескерткіштерімен танысады. Қазақстан жеріндегі өндіргіш күштердің дамуы мен өндірістік қатынастар барысы сипатталады. Орталық Азиядағы көшпенділер: сақтар, сарматтар, ғұндар, үйсіндер, қаңлылар тайпаларының саяси тарихы қарастырылады. «Алтын адам» мәдениетінің дүниежүзілік тарихи маңызы айқындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қоғамға қызмет көрсету
  Несиелер: 5

  Пән тұлғаның жеке әлеуметтік жауапкершілігін дамытуға және адамның жеке әлеуетін жандандыруға, ерікті және өтеусіз көмек көрсетуге және өзара көмек көрсетуге, азаматтық қоғамның игілігі үшін кең ауқымды қызмет көрсету, басқа да азаматтық шараларды орындауға үйретуге бағытталған. Пән еріктілер қызметінің маңыздылығын аша отырып, бұл қызметтің Қазақстандағы мәселелері мен даму перспективаларын айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көшбасшылық негіздері және инновацияларға бейімделу
  Несиелер: 5

  Пәнді игеру арқылы әрбір студент жеке тұлға ретінде көшбасшылық қасиеттерін ашу және дамыту, инновациялық үдерістерден туындаған жаңалықтарға бейімделу дағдыларын дамыту, сонымен бірге ғылыми-техникалық үдерістер нәтижелерін кәсіби қызметінде қолдана алу мүмкіндіктеріне үйренеді.Басқарудағы көшбасшылық қасиеттер мен адами фактордың қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын оқып біледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің заманауи экологиялық білімі мен мәдениетін қалыптастырады, өмір қауіпсіздігі үшін техникалық құралдар мен технологиялық процестердің қауіпсіздігін арттыру әдістерін қолдану дағдыларын дамытады Пән әртүрлі деңгейдегі ұйымның экожүйелері қызметінің, тұтастай биосфераның негізгі заңдылықтарын, адам мен табиғаттың өзара қарым-қатынасында туындайтын қайшылықтарды, сондай-ақ табиғат пен экологияға ұқыпты қарау қажеттігін айқындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің кәсіпкерлік дағдылары мен іскерлік ойлауын қалыптастыруға бағытталған. Студенттер экономиканың, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру шарттарын, оның ішкі және сыртқы ортасының заңдылықтарымен жан-жақты танысу арқылы бизнес-жоспар, жеке бизнесті құру және өз бизнесін сәтті жүргізу дағдыларына ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық сауаттылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Курс өз құқықтары мен міндеттерін білетін, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбейтін заңды сауатты, заңға бағынатын адамды қалыптастыруға бағытталған.Құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет Қазақстан Республикасының заңдарын, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы және сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін заңдық жауапкершілік мәселелерін зерделеу арқылы дараланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлем өркениеттері
  Несиелер: 5

  Пән қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуының негізгі бағыттарын студенттерге талдап түсіндіреді. Студенттерді бүкіл адамзат тарихының даму үдерістерімен таныстырып қоймай, сонымен қатар болашық жас мамандарды қазіргі таңда болып жатқан жаһандық-өркениеттік және гуманитарлық дүниетаныммен, сонымен бірге әртүрлі дәуірлердегі мәдени өмірдің жан-жақты құбылыстарымен таныстырып, өз алдына сараптама жасай білуге дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарихи антропология
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында студент: антропология ғылымының қалыптасу тарихымен, ондағы эволюция теориясы туралы тұжырымдармен танысады. Сонымен қатар, адамның пайда болу мәселесі, адам бассүйегінің дамуы, антропогенез, адам нәсілдері, Орта Азияның ежелгі тұрғындарының антропологиялық зерттелуі, Ежелгі Қазақстан тұрғындарының антропологиялық зерттелуі секілді мәселелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ежелгі дүние тарихы
  Несиелер: 5

  Ежелгі мемлекеттің пайда болуы мен дамуы, құл иеленушіліктің дамуы. Ежелгі шығыстағы жер шаруашылығы ошақтары, ірі өзендер мен суландыру жүйелерінің маңызы, мемлекеттіліктің (шығыс деспоты) ежелгі Шығыс мемлекеттерінің дамуындағы орны және мемлекеттер жайлы деректер мен тарихнама, мемлекеттердің тарихын кезеңдерге бөлу. Құл иеленушілік қоғамдар туралы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан халықтарының этникалық тарихы
  Несиелер: 6

  Пән студенттердің теориялық жəне практикалық танымдарын қалыптастыруына мүмкіндік береді. Қазақ халқының этногенезі мен этникалық тарихына байланысты жазбаша деректер қолданылады. Халықтар қалыптасуының жалпы зандылықтары негізінде тұжырымдар мен теориялық мәселелермен таныстырылады. Этникалық тарих арқылы таптық, феодалдық қатынастардың нығаюын, жер аумағының, тілінің, материалдық жəне рухани мəдениеті ортақтығының қалыптасуымен байланысты жүзеге асуы қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Азия және Африка елдерінің ортағасырлар тарихы
  Несиелер: 6

  Азия және Африка елдерінің ортағасырлар тарихы пәнінің негізгі мазмұны – шығыстық мемлекеттердің даму жолдарының өзіндік ерекшелігін, тарихи үдерістердің сипатын анықтайтын факторлар туралы терең және жан-жақты қарастыру. «Азия және Африка елдерінің ортағасырлар тарихы» «Ежелгі шығыс елдері тарихының» жалғасы және жаңа заман тарихына дейінгі кезеңді қамтиды. III-XVI ғасырлар аралығындағы Азиядағы ірі мемлекеттер: Үндістан, Қытай, Жапония, Корея сосын Араб халифаты мен Осман империясының, ал Африкадағы - Эфиопия, Тунис, Египет, Алжир және т.б. елдердің әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени сипаттағы түбегейлі өзгерістерді студенттерге түсіндіру болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ортағасырлар тарихы
  Несиелер: 5

  Ортағасырлар тарихы курсының негізгі мазмұны – Еуропа елдеріндегі әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени сипаттағы түбегейлі өзгерістерді студенттерге түсіндіру болып табылады. Ортағасырлар тарихы V ғасырдағы Батыс Рим империясының құлауымен Еуропа елдерінің территориясында феодалдық құрылыстың қалыптасу тарихын қамти отырып, бірінші буржуазиялық революциялармен аяқталады. Бұл кездегі маңызды тарихи оқиғалар: Франция, Англия, Германия т.б. ортағасырлық мемлекеттерінің пайда болуы және Қайта өрлеу дәуірінің мәні. Ортағасырлық Еуропа тарихын білу тарихшы-мамандардың кәсіби оқыту бағдарламасындағы пәнаралық байланыстарды жүйелеуде маңызды рөл атқарады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстанның орта ғасыр тарихы
  Несиелер: 6

  ҮІ-ХІҮ ғасырлардағы Қазақстанның орта ғасырлар тарихы мәселелері, Түрік, Батыс Түрік, Түркеш, Қарлұқ, Қимақ, Оғыз, Қыпшақ, Найман, Керей мемлекеттерінің ішкі-сыртқы саясаты, мемлекеттік, қоғамдық құрылысы, этникалық тарихы қарастырылады. Моңғол кезеңіндегі Алтын, Ақ Орда, Моғолстан, Әбілқайыр хандығының саяси тарихы, ХҮ ғасырдың ортасы ХҮІІІ ғасырдың басындағы Қазақ хандығының құрылуы, ішкі-сыртқы саясатының дамуы барысы сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Этнология
  Несиелер: 6

  Курсты оқытудың мақсаты әлем халықтарының этногенезін, этникалық тарихын, дәстүрлі шаруашылығын, материалдық және рухани мәдениетін, қоғамдық және отбасылық тұрмысын, әлем халықтарының этнографиясы ғылымының қалыптасуындағы әлем халықтарының этнографиялық мектептері мен бағыттарының концепцияларын терең оқып білуге негіздейді. Бүгінгі таңдағы әлем халықтарының салт-дәстүрін, материалдық және рухани мәдениетін, экономикасын жан-жақты қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Теориялық деректану
  Несиелер: 5

  Ұсынылып отырған пән - Деректану ғылымының қалыптасуы мен дамуын оқытады. Пәнді оқыту барысында теориялық - методологиялық мәселелелерге баса назар аударылады. Сонымен қатар, тарихи деректерді іздеу-табу, деректерге талдау жасау, тәжірибеде қолданудың жолдарын үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазақстан тарихы бойынша деректер
  Несиелер: 5

  Ұсынылып отырған пән - Қазақстанның ежелгі дәуірінен бастап ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан тарихына қатысты тарихи деректерді оқытады. Пәнді оқыту барысында Қазақстан тарихына қатысты грек, араб, парсы, қытай, түркі, орыс және батыс деректеріне баса назар аударылады. Сонымен қатар, шежіре, мерзімді басылымдар, заманхаттар қазақ халқының тарихына қатысты маңызды дерек ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Орталық Азия халықтарының тарихы мен мәдениеті
  Несиелер: 6

  Курс мақсаты Орталық Азия халықтарының тарихы мен мәдениеті, қазіргі түркі этносының қалыптасуы мен дамуының теориялық және мәдени мәселелеріне бағытталған. Орталық Азия халықтарының мекендейтін географиялық жағдайына және жалпы мәдени заңдылықтарға байланысты көп ғасырлық өркениеттер мен көптеген діндер мен наным – сенімдер, көшпелі және отырықшы мәдениеті туралы баяндалады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шетелдер тарихының деректануы
  Несиелер: 5

  Пән шет елдер тарихының деректері және олардың жіктелу түрлерімен таныстырады. Деректердің әр түрлі топтамасы, түрлерінің берер мәліметтерінің мүмкіндігі туралы түсінік қалыптастыру, олармен жұмыс жасау әдістерін оқытады. Шет елдер тарихының нақты мәселелерін оқығанда әр түрлі тарихи деректерге ішкі және сыртқы сипаттама беру дағдысын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Сандық тарих
  Несиелер: 6

  «Сандық тарих» курсы сандық технологияны қолданудағы білім мен бейімділікті қалыптастыру, тарихи ақпараттар мен тарихи деректерді жинақтап, визуаландыруды талдау барысында сандық мен data science әдістерін қолдану. Курста сандық тарихтың қалыптасуы мен даму трендтерін қарастырып, оның digital humanities және public history сияқты басқа пәнаралық байланыстары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Білім берудегі цифрлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Оқу үдерісін ұйымдастыру және әдістемелік материалдарды әзірлеуге арналған цифрлық технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған практикалық курс. Курс білім беруді цифрландырудың барлық бағыттарында: білім беру басқармасы мен мекемелерінде компьютерлік бағдарламалар, оқытудың цифрлық технологиясы; АКТ дидактикалық мүмкіндіктері; виртуальды орта және қашықтықтан оқыту технологияларында цифрлық бағдарламалар мен техникалық құралдарды меңгеру дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шетелдер тарихының тарихнамасы
  Несиелер: 5

  Пән өткен және бүгінгі тарих ғылымының көрнекі өкілдерінің ізденістерінің нәтижесін оқытады. Әр түрлі тарихи дәуірдегі тарих ғылымының әлеуметтік қызметін, дамуының негізгі кезеңдерін анықтап, тарих ғылымының даму заңдылықтарын түсіндіру. Шетел тарихына қатысты тарихнамалық еңбектермен танысу, тарихнамалық еңбектермен жұмыс істей білу, тақырыппен тарихнамалық шолу құру. Шетелдер тарихының зерттелу деңгейін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру тұжырымдамасы. Шетелде және Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беруді дамыту. Ерекше білім беруді қажет ететін жандар үшін оқу іс-әрекетін ұйымдастыру және жоспарлау. Ерекше білім беруді қажет ететін жандарды психологиялық-педагогикалық қолдау бойынша жағдай жасау үшін әртүрлі профильдегі мамандар тобында жұмыс істеу дағдылары. Оқу жоспарларын бейімдеу және инклюзивті оқыту жағдайында репетиторлық практиканы ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазақстанның жаңа заман тарихы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстанның жаңа заман тарихын оқытады. Студенттер Қазақстанның Ресейге қосылуын, ХҮІІІ-ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ қоғамы мен әлеуметтік-экономикалық, саяси үрдістерін, Қазақстанға Ресей әкімшілік-саяси жүйесінің енгізілуін, отаршылдыққа қарсы күрес және ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы мен ХҮІІІ-ХХ ғғ. басындағы Қазақстан мәдениетінің тарихын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мұрағаттану
  Несиелер: 5

  Ұсынынылып отырған пән - мұрағат ісін ұйымдастырудың тарихи кезеңдерін, Республика мұрағаттары қызметінің теориялық және әдіснамалық негіздерін, қазіргі кезеңдегі мұрағат жұмысының негізгі бағыттарын, мұрағат ісі бойынша заңнамалық актілерді қарастырады. Мұрағат мекемелерінің жұмысын ғылыми ұйымдастыру және қазіргі заманғы әдістемелердің мәселелерін ашуға ерекше назар аударылды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 5

  Курс болашақ маманның кәсіби қызығушылықтары саласында ғылыми-зерттеу компоненттерін дамытуға бағытталған. Пән студенттердің ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу (таңдалған облысқа сәйкес), ғылыми эксперименттер жасау, зерттеу нәтижелерін академиялық сипатта сауатты рәсімдеу және оларды көпшілік алдында таныстыра білу дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Академиялық мақсаттағы ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми стильдің жанрлық түрлері туралы білімді, кәсіби қызмет саласындағы ақпарат пен материалдарды жинау, сақтау және өңдеудің заманауи әдістерін меңгеруді, сондай-ақ сөйлеу қызметінің төрт түрін (оқу, сөйлеу, жазу, тыңдау) академиялық қарым-қатынас жасау мақсатында білігі мен дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Алаш және Алашорда тарихы
  Несиелер: 5

  Алаш қозғалысының қалыптасуы мен дамуы. Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің құрылуы. Батыс және Шығыс Алашорда тарихы. Ұлт зиялыларының қоғамдық қызметтері және тарихи тағдыры.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қосалқы тарихи пәндер
  Несиелер: 5

  Қосалқы тарихи пәннің тарих ғылымында алатын орны. География, тарихи хронология, нумизматика, геральдика, сфрагистика, генеология, картография, тарихи ономастика ғылымдарының нені зерттейтіндігі , сондай-ақ қосалқы тарихи пәндерге ретіндегі орнын саралау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Түркі әлемі және eуразия кеңістігі
  Несиелер: 5

  Еуразиядағы қазіргі Түркі халықтарының қалыптасу және даму тарихын, олардың өзара байланыстарын және этникалық ерекшеліктерін қарастырады. Қазақстан және жапсарлас аймақтардағы этникалық құбылыстарға мән беріледі. Курс тақырыптарының көпшілігі бірнеше ғылыми бағытпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мұражайтану
  Несиелер: 5

  Ұсынылып отырған пән - мұражайлардың құрылуы мен даму тарихын, мұражай жұмысының теориясы мен әдістемесін, мұражайдың негізгі функцияларын оқытады. Студент пәнді оқу барысында мұражай ісіне қатысты заңнамалық актілермен және тарих саласында мұражайдың алатын орнымен танысатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тарихи информатика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты тарихи информатиканың ғылыми-техникалық пән ретіндегі рөлі жайлы түсінік беру. Тарихи информатика және қоғамды ақпараттандыру заңдылықтарын білу. Тарихи зерттеулерде компьютерлік технологияны қолданудың негізгі бағыттары: ақпараттық міндеттер, жүйелер, өнімдер мен ресурстар туралы түсінік. Тарихи информатиканың қолданбалы және теориялық компоненттері. Компьютерленген тарихи зерттеудің негізгі кезеңдерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Түркі халықтарының тарихы
  Несиелер: 5

  Курста түркі халықтарының құрамы, мекендеген жерлері, ұлттық даму кезеңдері, діни сенімдері, әскери-демократиялық ұйымдары, жаугершілік жорықтары және оның себептері, түркілер мен монғолдардың басқа мемлекеттермен қарым-қатынасы, ислам дінінің таралуы, түркі халықтарының адамзат өркениетіне қосқан үлесі туралы жан-жақты баяндалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тарихи демография
  Несиелер: 6

  Тарихи демография халық туралы ғылым, яғни өздігінен өсіп-өнетін, белгілі бір аумақты (әлем,құрлық,ел,т.б.)мекендейтін адамдардың жиынтығын зерттейді. Оның ғылыми таным нысаны–халықтың,өсу заңдылықтары. Ұдайы өсу – туу, өлім, некелесу және айырылысу үрдісіндегі халықтың табиғи қозғалысы, көші-қон мәселелері. Демография халықтың санын, аумақтық орналасуын, құрамын, әлеуметтік,экономикалық,биологиялық, географиялық факторлар негізіндегі заңдылықтардың өзгеру себебін тарихи бағытта зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Статистикалық әдістер және тарихи үрдістерді талдау
  Несиелер: 6

  Статистика әлеуметтік–экономикалық құбылыстарды зерттеудің жалпы принциптерін, статистикалық әдістерін зерттейтін ғылым. Бұқаралық қоғамдық құбылыстарды статистикалық зерттеудің әдістемесін жетілдіреді. Экономикалық статистика, әлеуметтік-демографиялық , және тарих мамандығында қолдануы үшін компютерлік әдістерді өзіне тән ерекшелігін ескере отырып, стистикалық анықтамасының бір тұтас жүйесін құрайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ұлттық элита және ұлт мәселесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты – Қазақстан ұлттық элитасының тарихы мен тарихнамасы бойынша ғылыми білімдер мен дағдыларды қалыптастырудан, ХХ ғ. басындағы қазақ зиялылары арасында ұлттық - демографиялық идеялардың қалыптасуындағы тарихи жағдайларды құжаттармен жұмыс арқылы терең талдау. Алаштың ұйымдық құрылуынан оның одан әрі дамуын, Кеңестермен өзара байланысын және ыдырыауын, кеңестік тарихнамадағы ұлт зиялылыарын оқыту, ерекшелігін ашу мәселесіне; ХХ ғ І ширегіндегі Қазақстанның демографиялық зиялылар қозғалысы тарих журналының қазіргі кезеңдегі зерттеулерімен танысу. Ұлт зиялылыарының білім беру мен мәдени өмірдегі және қазақ халқының ұлттық санасының қалыптасудағы рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ресей тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Ресейдің әлеуметтік-экономикалық және мемлекеттік - саяси дамуының негізгі кезеңдерін, сондай-ақ Ресей аумағында ерте феодалдық монархия кезеңінде жылжымайтын меншікті мүлік болып қалыптасқан мемлекеттіліктің жұмыс жасау кезеңдері жайлы түсінікті қалыптастыру. Сонымен қатар, Ресей империясына Кеңес өкіметінің орнауы мен КСРО-ның пайда болуы, оның жойылуы және қазіргі Ресей Федерациясының құрылуы, Ресейдің қазіргі саяси және мемлекеттік құрылымы және оның әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуының негізгі тенденцияларын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Шығыс мәдениетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Шығыс мәдениетінің негізі адамның дербестігі мен еркіндігін мойындамайтын абсолютті бірлік идеалы болып табылады, мемлекет – шығыс озбырлығы зор төрешілдік аппаратпен басқарылатынын қарастыру. Мемлекеттің мұндай түрі Ежелгі Шығыс елдері Египет, Месопотамия, Үнді, Қытайға тән. Сонымен қатар шығыстық мәдениетінің ерекшеліктерін студенттерге түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің жариялануы, сыртқы саясатының қалыптасуы туралы түсінік қалыптастырады. Қазақстанның халықаралық аренаға шығуы және халықаралық ұйымдардың жұмысына белсене араласуы. Қазақстанның Латын Америкасы елдерімен қарым-қатынастары. Қазақстанның шет елдердегі қазақ диаспорасымен байланысы. Қазақстанның шет елдермен экономикалық қарым-қатынастарының ерекшеліктері, бағыттары. Қазақстан және интеграциялық үдерістер. Қазақстан және әлемдік – аймақтық қауіпсіздік проблемаларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Шет елдердегі қазақ диаспорасының тарихы
  Несиелер: 5

  Пәнде шетелде тұратын қазақтардың тарихы: қоныс аудару себептері, қалыптасу ерекшеліктері, қазіргі хал-ахуалы, даму тарихы қарастырылады. ХІХ-ХХ ғғ. жиі орын алған қоныс аудару нәтижесінде пайда болған шет елдердегі қазақ диаспорасының: Ресей, Қытай, Моңғолия, Түркменстан және Орта Азия мемлекеттерінің аумақтарына қоныс аударылған қазақтардың тарихи тағдыры мен Отандық тарих ғылымындағы алатын орны қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дүниежүзі тарихының жаңа кезеңі
  Несиелер: 5

  Ұлы географиялық ашулардың әлем елдерінің саяси-экономикалық және әлеуметтік жағдайына әсері, Батыс пен Шығыстың экономикалық дамуының ерекшеліктері, отаршылдық; Шығыс өркениеті, ол елдердегі саяси тұрақсыздық; еуропалық мемлекеттердің ықпалының күшеюі,шығыс өркениетінің дағдарысы; Батыс елдеріндегі капиталистік жүйе; Отарларды қайта бөлісуге ұмтылыс,Үштік Одақ және Антанта; Бірінші дүниежүзілік соғыс (1914-1918).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Пән Азия, Африка елдерінінің әлеуметтік-экономикалық, мәдени дамуының бағыттарын талдап түсіндіреді. Шығыс елдерінің қоғамдық дамуындағы тұжырымдар, қазіргі замандағы Азия және Африка елдерінің қоғамдық-саяси жағдайы туралы нақты білім беру. Азия, Африка елдерінде отаршылдықтың сипаты, капиталистік қатынастардың қалыптасуы, ұлт-азаттық көтерілістердің себеп-салдарын түсіндіру. Шығыс елдері қоғамының дамуының негізгі жолын мазмұндайтын мәдени-рухани үрдістерді түсіндіруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Европа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы
  Несиелер: 5

  Адамдардың шіркеу мен діннен еркіндік алуын, капитализмнің қалыптасып, жаңа сатыға көтерілуін, индустриалдық өркениеттің қалыптасуын, өндірістің монополиялануын, қоғамның әлеуметтік-мүліктік жіктелуін, әлеуметтік-корпоративтік қайшылықтардың күшеюін, социалистік және революциялық қозғалыстарды, Батыстың ірі мемлекеттерінің отарларды қайта бөлісуге ұмтылуын, Үштік Одақ, Антанта әскери-саяси одақтарының құрылуын, бірінші дүниежүзілік соғыс мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Еуропалық индустриалдық өркениеттің дағдарысын, постиндустриалдық даму сатысына өтуін; либералдық демократиялық, тоталитарлық қоғамдардың негіздерін, дамыған елдердегі «әл-ауқатты» қоғам, социалистік жүйе, оның ыдырауын, әлемнің екі полюсті жүйеден көпполюсті жүйеге өтуін, әлемдік соғыстарды, адамзатты жаппай қырып-жоятын қарулардың пайда болуын, бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау мақсатында халықаралық ұйымдардың құрылуы, адамзат әлемінің біртұтастығы мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Шығыс елдерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық қатынастар жүйесіндегі Шығыс елдерінің алатын орнын, ХХ ғасырдағы халықаралық қатынастардың маңызды мәселелерді қамтиды. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейінгі шығыс елдеріндегі үлкен тарихи өзгерістерді, аймақтағы әлемдік державалардың мүдделерін халықаралық деңгейдегі маңыздылығын ашып көрсету, Шығыс елдеріндегі демократиялық революциялар және олардың нәтижелері. Қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастардағы Шығыстың рөлі мен орнын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тарихи процесс және тарихи таным теориясы
  Несиелер: 5

  Тарихи процесс теориясы. Тарих философиясының қалыптасуы және дамуы. Тарихтың марксистік философиясы. Тарихи процестің категориялары, сипаты. Тарихи процесстегі субъективтілік пен объективтіліктің диалектикасы. Тарихи процесс субъектілері. Тарихи циклдар. Тарихи таным теориясы. Тарихи танымның ерекшелігі. Тарих ғылымының пәні, функциялары. Тарихи таным қағидалары, әдістері. Тарихи деректердің методологиялық мәселелері. Эмпирикалық және теориялық деңгейлер.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON3

  Инновациялық тәсілдер мен тарихи зерттеулер нәтижелерін түсіндіру негізінде тарихи процестерді түсіну және талдау;

 • Код ON5

  Жеке елдердің тарихи дамуының нақты кезеңдерінің эволюциясын оқытуда талдау жасап, пән аралық байланыстарды пайдалану және оларды кәсіби қызметте қолдана білу;

 • Код ON2

  Пәндік салада зерттеу нәтижелері мен академиялық жазбаны, оның ішінде шетел тілінде, таныстыра алатын, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе алатын дағдыларды меңгерген;

 • Код ON7

  Ғылыми зерттеу әдістерін қолданып, тарихи ақпараттарды компьютерлік өңдеу дағдыларын меңгеру;

 • Код ON8

  Мемлекет тарихын кезеңдер бойынша оқыту негізінде Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы саяси – әлеуметтік және экономикалық рөлін бағалай білу.

 • Код ON1

  Инновациялық және волонтерлік қызметке дайын, жаһандық проблемаларға бей-жай қарамайтын және икемді дағдылары бар (Soft skills), ұлттық рухта тәрбиеленген іскерлік және құқықтық мәдениетті түсінеді

 • Код ON6

  Архивтер мен музейлердің ғылыми – анықтамалық әдебиеттерін талдап, оларды зерттеу жұмысында пайдалана білу;

 • Код ON4

  Сыни талдау негізінде әлемдік тарих контекстіндегі тарихи оқиғалар мен құбылыстарға өзіндік көзқарас қалыптастыру;

6B02201 Тарих
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарих
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарих
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарих
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарих
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарихшы-зерттеуші, гуманитарлық пәндер оқытушысы
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарих
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарих
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарих
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B02201 Тарих
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top