Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01505 Биология в Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

 • Адам физиологиясының қазіргі заман мәселелері
  Несиелер: 5

  Нейрогуморальды механизмдермен реттелетін біртұтас интегралдық жүйе ретінде адам ағзасының тіршілік әрекетінің мәселелері қарастырылады; жаһандық экологиялық жағдайларға бейімделу ерекшеліктері; адамның қоршаған ортаның күйзеліс факторларына төзімділігінің механизмдері түсіндірілді; эмоционалдық күйлердің қалыптасуы мен реттелуіндегі орталық жүйке жүйесінің әртүрлі деңгейлерінің рөлі және адам миының интегративті функцияларын қамтамасыз ететін психикалық әрекеттің механизмдерін түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адам биологиясының қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән мәселелердің кең ауқымын қамтиды және үш модульмен ұсынылған. Біріншісі адамның биологиялық және әлеуметтік мәнін ашады. Әлеуметтік дарвинизм теориялары, қоғамдық сананың экологиясы, адам психикасының дамуындағы қоршаған ортаның рөлі қарастырылады. Екінші модуль антропогенез және адам ортасына, географиялық полиморфизмге және политипияға арналған. Үшінші модуль адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасын және экологиялық және гигиеналық факторлардың рөлін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Тиісті білім саласының түпнұсқа әдебиетін шет тілінде еркін оқуға оқытуды көздейтін кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін жалпы мәдени, кәсіби және арнайы құзыреттерді меңгеру; мамандық бойынша монологиялық және диалогтік нысанда ауызша қарым-қатынас дағдыларын дамыту; магистранттың ғылыми жұмысымен байланысты тақырыптарда жазбаша ғылыми қарым-қатынас дағдыларын дамыту, сондай-ақ ғылыми саладағы халықаралық ынтымақтастықтың нысандары мен түрлерімен танысу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны басқару психологиясының тәсілдері мен бағыттарын, басқарудың психологиялық заңдылықтарын, басқару мәселелерін жоспарлау мен шешу ерекшеліктерін меңгеруге бағытталған. Білім алушылар конфликттік жағдайларды шешудің психологиялық әдістерімен танысады, жұмысты ынталандыру тәсілдерін, басқарудың тиімді стильдерін қолдану әдістерін меңгереді. Басқару процесінің тиімділігінің төмендеуінің негізінде жатқан психологиялық себептерді талдау дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адамның экологиялық физиологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән адам ағзасының тіршілік әрекетінің ерекшеліктерін және оның үнемі өзгеріп отыратын ортада бейімделу механизмдерін, ағзалар мен физиологиялық жүйелер қызметінің әртүрлі физикалық-географиялық аймақтардағы, табиғи айналымдардағы қоршаған орта факторларының әсеріне тәуелділігін зерттейді. Еңбек және өмір сүру жағдайларының адам ағзасына әсері, физикалық және эмоционалдық-психологиялық күйзелістің күшеюі, сондай-ақ стресстік жағдайлар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курс жоғары білім берудің негізгі бағыттарын, қағидаттары мен заңдылықтарын зерделеуге бағытталған. Курсты оқу барысында қазіргі педагогиканың базалық ұғымдары, оқыту мен тәрбиелеудің тұжырымдамасы мен теориясы, жоғары мектептің дидактикасы қарастырылатын болады. Магистрант білім беру процесін ұйымдастыруды жобалау дағдыларын, жеке және топтық рефлексия тәсілдерін меңгереді, педагогикалық мақсаттарды сауатты тұжырымдай алады, білім беру технологияларын оқу үрдісінде қолдана алады, пәндердің жұмыс бағдарламаларын құрастыра алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биологияның қазіргі кездегі мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән танымның эмпирикалық және теориялық деңгейлерін зерделейді, пән бойынша теориялық білімді қалыптастыруға бағытталған және практикалық сабақтар үшін базалық болып табылады, оның барысында магистранттар зерттеу дағдыларын, практикалық міндеттерді шешуді пысықтайды және ғылыми жұмыстың негіздерін меңгереді. Тұжырымдамалық биологиялық пәндерге қатысты білімі жалпы биологиялық заңдарды, қазіргі жаратылыстану тұжырымдамаларын, эволюция және генетика теорияларын түсіну үшін қажет байланысты пәндердің тақырыптары қарастырылады. Мақсаты: қазіргі уақытта биологтар жүргізетін зерттеулердің негізгі бағыттары туралы, эксперименттік және эпидемиологиялық зерттеулерді қолдана отырып сенімді ақпарат алу мәселелері туралы негізгі білім алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Даму биологиясы
  Несиелер: 5

  Пән өсімдіктер мен жануарлар организмдерінің жеке даму (онтогенез) процестерін, кеңістік пен уақыт ішінде организмнің жеке даму процесіндегі формалық процестерді қарастырады, жаңа қалыптасу процесінде жасушалар мен ұлпалардағы зат алмасудың генетикалық, молекулалық және биохимиялық механизмдерін зерттейді, тірі организмдердің жасушалық және субклеткалық деңгейлерінің ерекшеліктерін зерттейді. Молекулярлық, жасушалық, ұлпалық, мүшелік және ағзалық деңгейлердегі даму процесінің аспектілерін зерттейді. Мақсаты Дененің әртүрлі жасушаларының құрамы мен құрылымының ерекшеліктерін анықтау және негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми ойлау мәдениетін зерттеуге бағытталған, аналитикалық мүмкіндіктер мен зерттеу дағдыларын қалыптастырады, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білім береді. Ғылымның тарихи эволюциясын және олар қалыптастыратын философиялық перспективаларды зерттейді. Қазіргі ғылымның пайда болуы, оның әлеуметтік және институционалдық байланыстары сипатталған. Ойлау эксперименттеріне, теорияларды растау мен теріске шығаруға, сандық және жоғары сапалы зерттеу әдістерінің пайда болуы мен қолданылуына байланысты жалпы философиялық мәселелер қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Теориялық биология
  Несиелер: 5

  Теориялық биология магистранттардың биологиялық ойлауын дамытады және ғылыми дүниетанымды қалыптастырады. Курста тірі материяны ұйымдастыру деңгейлерінің көп өлшемділігі, биологиялық жүйелердің тұрақты тепе-теңсіздік принципі, материя қозғалысының биологиялық формасының ерекшелігі ашылады. Әлемнің биологиялық бейнесіне, биологиялық объектілердің жүйелі ұйымдастырылуына және теориялық биологияны зерттеу әдістеріне, теориялық биологияның басқа ғылымдармен өзара әрекеттесуіне ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқытудың жаңа тәсілдері
  Несиелер: 5

  Курс бірлескен топтық жұмыс, талқылау, таныстыру және жеке зерттеулер әдістемесінің ерекшеліктерін, жеті модуль аясында оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдерді қарастырады. Ол диалогтық оқыту технологиясын ашады, өйткені диалог сабақта басты орын алады және оқушылардың зияткерлік дамуына және олардың оқудағы тиімділігіне ықпал ете алады. Сыни ойлауды дамыту технологиясында сұрақтармен жұмыс істеу қабілетін қалыптастыратын әдістерге үлкен мән беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқытушының кәсіби бағдары
  Несиелер: 5

  Курс оқыту мен тәрбиелеудің инновациялық әдістері саласындағы білім мен дағдылар спектрін кеңейтуге бағытталған, биологияны оқытудағы жаңа тәсілдерді, сыни ойлауға оқыту технологиясын, оқушылардың білімін формативті және жиынтық бағалаудың ерекшеліктерін, биологияны оқытуда АКТ пайдалану мүмкіндіктерін, дарынды балаларды оқытудың ерекшеліктерін, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқытуды, сондай-ақ оқушылардың басқару және оқыту үрдісінде көшбасшылығын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биология бойынша оқушылардың зерттеу қызметі
  Несиелер: 5

  Бұл курс сізге сұрақ қоюды үйретеді және жауап табуға үйретеді. Биологияны оқытуда зерттеу әдістерін енгізу оқуға деген ынтасын арттыруға көмектеседі. Білім мен біліктерді өз бетінше меңгере алатын, өз іс-әрекетінде еркін пайдалана алатын шығармашыл тұлға тәрбиелеу. Зерттеу сауаттылығын қалыптастыру: кез келген түрдегі және күрделіліктегі ақпаратты, сондай-ақ ғылыми әдебиеттерді өз бетінше талдау және бағалау қабілетін дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Популяциялық генетика
  Несиелер: 5

  «Курс "популяция" ұғымының тарихын, популяцияның қазіргі анықтамасын қарастырады. магистранттар популяцияның генетикалық құрылымының ерекшеліктерін, популяциялық-генетикалық процестерді: гендердің дрейфін, мутацияны, көші-қонды, крест жүйесін зерттейді. Популяция генетикасы мен эволюциясының байланысы, Харди–Вайнберг заңы-популяция генетикасының негізгі заңы, популяцияның генетикалық полиморфизмі Биологиялық әртүрліліктің негізі және биоәртүрлілікті сақтау мәселесі, қазіргі кезеңдегі эволюцияны түсіну мәселелерін ашуда аналитикалық ойлаудың дамуына ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Генетиканың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  ГКурста тұқым қуалаушылықтың молекулярлық-генетикалық негіздері, адам популяциясындағы хромосомалық полиморфизм, сыртқы ортаның ластануына байланысты адам популяциясының генетикалық мониторингі, тұқым қуалайтын аурулардың алдын алу және пайда болуы, адамның иммундық жүйесінің полиморфизмі, генетикалық қауіпсіздік мәселелері, генетикалық токсикология мәселелері, клондау мәселелері, ДНҚ метилденуі, ПТР талдаулары және химиялық заттар мен өсімдік селекциясында радиацияны қолдану мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми- зерттеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пән іргелі және қолданбалы зерттеулердің принциптерін зерттейді. Курсты оқу кезінде магистранттар ғылыми бағыттар туралы, биологиядағы зерттеулердің мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау туралы, теориялық және эксперименттік зерттеулердің міндеттері туралы ғылыми зерттеулерді талдау және ресімдеу туралы, ғылыми зерттеулердің жүзеге асырылуы мен тиімділігі туралы, ғылыми зерттеулердің технологиялары туралы, ғылыми жобалар бойынша жүйелі білімдерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адам генетикасы
  Несиелер: 5

  Курс адам генетикасын зерттеудің негізгі әдістерін қарастырады: генеалогиялық әдіс, егіз әдіс, популяциялық-статистикалық әдіс, цитогенетикалық әдіс. Қоршаған орта факторларының адам популяциясындағы тұқым қуалаушылық пен өзгергіштікке әсері, мутагенездің проблемалары мен алдын-алу мәселелері зерттеледі. Курсты оқу барысында магистранттар табиғаттағы биологиялық процестердің себеп-салдарлық байланысын толық түсініп, белгілердің өзгергіштігінің заңдылықтары мен механизмдерін түсіндіре алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орта кәсіби білім беру мекемелерінде және Жоғары оқу орындарында биология пәнін оқыту технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс магистранттардың теориялық білімі мен практикалық дағдыларын, сабақтарды өткізу үшін қажетті оқу материалын дұрыс таңдау және қайта өңдеу үшін педагогикалық еңбекті және ғылыми жұмысты ұйымдастыру іскерлігін, жоғары оқу орындары мен ОАОО-да Биологияны оқыту процесінде білім алушыларға оның көлемі мен мазмұнын дәйекті және қолжетімді түрде көрсетуді қалыптастыруға бағытталған. Биологияны оқыту процесінде студенттердің өзіндік танымдық қызметін дамыту мәселелері басты назарда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орталық жүйке жүйесінің және жоғары жүйке қызметінің физиологиясы
  Несиелер: 5

  Пән адам ағзасының сыртқы ортамен ең күрделі байланыстарын қамтамасыз ететін орталық жүйке жүйесі мен оның жоғарғы құрылымдары, ми қыртысының қызметтерін зерттейді. Ми қыртысының қызметі гомеостазды сақтайтын қыртыс асты құрылымдарының қызметіне негізделген. Мидың интегративті қызметі қоршаған орта жағдайларына бейімделудің даралығын, психикалық әрекеттің нейрофизиологиялық механизмдерін, психикасы мен адам мінез-құлқын қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан герпетофаунасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән Қазақстан Республикасының қосмекенділері мен бауырымен жорғалаушыларды зерттеуді көздейді. Пәнді терең зерделеу барысында магистранттар Қазақстан аумағында осы жануарлардың таралуы туралы, сондай-ақ таксономия, бақалар, жыландар, кесірткелердің экологиясы туралы, сондай-ақ осы топтың пайдалы түрлері туралы, республиканың қосмекенділері мен бауырымен жорғалаушыларының түрлерін сақтау туралы, бауырымен жорғалаушылар мен қосмекенділердің кең таралған түрлерін сипаттау туралы нақты білімдерден тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сенсорлық жүйелер физиологиясы
  Несиелер: 5

  Сенсорлық жүйелер жүйке жүйесіне «ақпараттық кіріс» ретінде қарастырылады, оның ішкі жүйесі бола отырып, олар сыртқы және ішкі ортаның әсерлерін қабылдайды. Құрылым мен функцияның принциптері И.П. позициясынан зерттеледі. Павловтың анализаторлар туралы ілімі. Объективті тітіркендіргіштер (қабылдаулар мен бейнелер) негізінде субъективті сезімдерді қалыптастыруда, тітіркендіргіштерге бейімделуде сенсорлық жүйелердің рөлі ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мінез-құлық физиологиясы
  Несиелер: 5

  Мінез-құлық үлгілерін қамтамасыз ететін жоғары жүйке қызметінің физиологиясы туралы заманауи идеялар қарастырылады. Адамдар мен жануарлардың мінез-құлқы физиологиялық, биологиялық, әлеуметтік және психологиялық қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған және мақсатты, денені қалыпты өмірмен қамтамасыз етуге бағытталған психикалық әрекеттің ажырамас көрсеткіші болып табылады. Организмнің бұзылған функцияларының компенсаторлық механизмдері П.К. Анохиннің «функционалдық жүйе» теориясының позициясынан түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның омыртқасыздары
  Несиелер: 5

  Бұл пән жануарлардың кең таралған топтарын - омыртқасыздарды зерттеуді қарастырады. Бұл жануарларға протисттер, колентераттар, ұлулар және қосжақтаулылар, адам мен ауылшаруашылық жануарларының еркін тіршілік ететін және паразиттік құрттары, жоғары және төменгі шаяндар мен арахнидтер, әртүрлі экологиялық қуыстарда кездесетін алтыаяқтылар жатады. Пән Қазақстан энтомологтарының еңбектерін қарастыруды қамтиды, магистранттар әртүрлі ғылыми әдебиеттермен және анықтағыштармен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Антропология
  Несиелер: 5

  Осы курсты оқығаннан кейін магистрант антропология білімін игеріп, оларды болашақ қызметінде қолдануды үйренеді. Курс магистранттардың антропология бойынша білімдерін, дағдыларын дамытуға және болашақ магистердің кәсіби және жеке қасиеттерін дамытуға бағытталған. Курс бағдарламасы магистранттардың болашақ кәсіби қызметінің ерекшеліктерін ескереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Эволюциялық биология
  Несиелер: 5

  Бұл курс эволюция теориясын, эволюциялық процесті дәлелдеу үшін іріктеу әдістерін, биогеографияны қолдануды қарастырады. Пәнді қарастыру кезінде магистранттар салыстырмалы морфологияның, дамудың және палеозоологияның, эволюцияның негізгі ережелері мен менханизмдерінің, тіршілікті ұйымдастырылуының, екі түрлі сұрыпталудың талдауын, неоламаркизмнің және оның алуан түрлілігінің, антропологияның мәселелерінің, эволюциялық процестің мәселелерінің терең мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мал азықтық өсімдіктер
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан аумағында өсетін азықтық өсімдіктерді зерттеумен байланысты. Далалық және шабындық-жайылымдық ауыспалы егісте жем-шөп және техникалық дақылдарды өсірудің морфобиологиялық ерекшеліктерін, жем-шөп және техникалық құндылығын, озық технологияларын, жем-шөп өндіру кезінде пайдаланылатын өсімдіктердің әртүрлі жүйелі топтарын қарастырады. Қазақстанның азықтық өсімдіктерін қорғау және ұтымды пайдалану мәселелері зерттелуде. Магистранттарға негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарын анықтауға, топырақты өңдеу жүйесін әзірлеуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Популяциялық биология және эволюция
  Несиелер: 5

  Пән популяцияның биологиясын және эволюциядағы популяцияның рөлін зерттейді. Курсты оқу барысында магистранттарда популяцияның құрылымы, жасы, көптігі, тығыздығы, организмдердің популяцияларының жалпы биологиялық, демографиялық, экологиялық, генетикалық зерттеулері туралы, олардың өзгерістері мен өзара әрекеттесулері туралы, атап айтқанда, популяция аспектілерін зерттеу туралы, экология, эволюция, көбею процестері, организмдердің жаңа қасиеттерінің пайда болуы және олардың табиғи сұрыпталу арқылы бірігуі туралы жүйелі білімдерін дамытады. Білімі: эволюция нәтижесіде түрлердің пайда болуы туралы, олардың таралуы, көбеюі, алуантүрлілілік пен эволюциондық дамудың тарихы туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Декоративті өсімдіктер шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пән негізгі салаларды қамтиды- гүл және декоративті ағаш өсіру. Пәнді оқу кезінде өсімдіктер ассортименті, маңызды гүл дақылдарын өсірудің ауылшаруашылық технологиясы мәселелері қарастырылады. Декоративті өсімдік шаруашылығы курсында гүл өсіру бағытында жылыжайлардың, өндірістік алаңдарының маңызын, құрылымын зерттеу және оларда жүргізілетін жұмыстарын, ландшафтық сәулет объектілерін құруда қолданылатын гүлді-сәндік өсімдіктердің пайда болуын қарастыру маңызды;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктер биохимиясы және физиологиясы
  Несиелер: 5

  Физиология және биохимия өсімдіктердің онтогенезі процесінде өсімдіктердің тіршілік процестерін, өсімдік организмінің қызметін, химиялық құрамын, заттардың өзгеруін және қоршаған орта жағдайындағы барлық мүмкін болатын энергияны зерттейді. Бұл өсімдік организмін, анатомиясын, өсімдік морфологиясын, бейорганикалық, органикалық және физикалық коллоидтар физикасын, химияны және басқа пәндерді терең меңгергенде ғана мүмкін болады. Өсімдіктердің физиологиясы мен биохимиясы заңдылықтарға сүйене отырып, өсу мен дамудың теориялық негіздерін жетілдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бионика
  Несиелер: 5

  Жүйелерде тірі табиғаттың ұйымдастыру принциптерін, қасиеттерін, функциялары мен құрылымдарын, яғни табиғаттағы тірі формаларды және олардың өнеркәсіптік аналогтарын қолдану туралы қолданбалы ғылым. Биологиялық жүйелерде болып жатқан процестерді зерттейтін биологиялық бионика; осы процестердің математикалық модельдерін құрастыратын теориялық бионика; инженерлік есептерді шешу үшін теориялық бионика моделін қолданатын техникалық бионика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өмір эволюциясы
  Несиелер: 5

  Пән қозғалыс формасын, заттың дамуын, нуклеин қышқылдары бар белок денелерінің өмір сүру режимдерін зерттейді. Курсты оқу барысында студенттер Жерде тіршілік бар жалғыз планета ретінде, Жерде тіршіліктің пайда болуы туралы әртүрлі гипотезалар туралы, зат алмасу туралы, өсімдіктер мен жануарлардың пайда болуы туралы, адамның пайда болуы туралы, фотосинтездің маңызы, организмдердің автотрофтар мен гетеротрофтарға бөлінуі туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан ихтиофаунасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән ихтиофаунаны зерттеуді, яғни. Қазақстанның балығы. Курсты оқу барысында магистранттар балықтың түрлік құрамы туралы, Қазақстанның әртүрлі су қоймаларында балықтардың таралуы туралы, сонымен қатар балықтардың маңызы, пайдалануы және экологиясы туралы, сондай-ақ сирек кездесетін және жойылып бара жатқан балық түрлері туралы, табиғатты қорғау туралы бағалы балықтардың және Қазақстанның ихтиофаунасының кәсіптік мақсатта кеңінен пайдаланылуы, сондай-ақ Қазақстандағы ихтиологтардың ғылыми жұмыстары туралы мәліметтер туралы жүйелі білімдерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның дәрілік өсімдіктері
  Несиелер: 5

  Пән аймақтық сипатқа ие, онда Қазақстанда таралған және ғылыми-зерттеу практикасында маңызды рөл атқаратын дәрілік өсімдіктер ұсынылған. Пәнді енгізудің өзектілігі мен қажеттілігі магистранттардың осы өсімдіктер туралы білім алуы болып табылады. Олардың көпшілігі дәрілік, тағамдық, таниндік, хош иісті, бояғыш және басқа заттардың көзі ретінде медициналық және ұлттық экономикалық үлкен маңызға ие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON8

  Процестер мен құбылыстарды талдаудың қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориялары мен тәсілдерін сыни тұрғыдан талдау, жаңа бейтаныс жағдайларда зерттеу мәселелерін шешу үшін әртүрлі пәндер аясында алынған білімді біріктіру.

 • Код ON7

  Алған білімдері мен біліктерін өзекті экологиялық, экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін пайдалану.

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы биосфералық процестерді түсіну, оларды жүйелі бағалау қабілеті, әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыруды болжау қабілетін көрсету.

 • Код ON5

  Ғылыми нәтижелерді практикаға енгізудің әлеуметтік, экономикалық, экологиялық салдарлары тұрғысынан жүргізілетін ғылыми зерттеулердің нәтижелерін болжау.

 • Код ON4

  Биологиялық дүниетанымдағы эволюциялық теорияның рөлін түсіндіру, эволюциялық теорияның негіздері, микро және макроэволюция туралы қазіргі заманғы түсініктерге ие болу.

 • Код ON1

  Кәсіби қызметте негізгі ғылыми, педагогикалық, басқарушылық, коммуникативті білім мен дағдыларды қолдану.

 • Код ON2

  Педагогикада және арнайы салада ғылыми зерттеулердің теориялық-әдіснамалық негіздері туралы білімдерін қолдану, зерттеу нәтижелерін практикалық педагогикалық қызметке енгізу әдістерін көрсету.

 • Код ON6

  Ғылыми экспериментті жоспарлау және жүзеге асыру, ғылыми қорытындыларды қисынды дәлелдеу.

7M01505 Биология
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01505 Биология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01505 Биология (бейіндік)
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01505 Биология (1)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01505 Биология педагогін даярлау
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01505 Биология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01505 Биология педагогтарын даярлау 2
Магистратура

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01505 Биология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01505 Биология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01505 Биология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01505 Биология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01505 Биология
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01505 Биология педагогтарын даярлау 2
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01505 Білім берудегі биология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top