Жаңа білім беру бағдарламасы

6B06105 Бизнестегі IT в Нархоз Университеті

 • Экономикаға кіріспе
  Несиелер: 5

  Курс студенттерде экономикалық ойлауды қалыптастыруға бағытталған, экономикалық субъектілердің мінез - құлық заңдылықтары және микро және макро деңгейлерде экономиканың жұмыс істеу механизмі туралы жалпы түсінік береді. Курстың мазмұны экономикалық категорияларды, экономикалық заңдарды және өндірістегі, бөлудегі, алмасудағы және тұтынудағы қатынастарды реттейтін шаруашылық жүргізу механизмін, сондай-ақ экономикалық жүйенің әртүрлі құрылымдық деңгейлерін зерттеуді қамтиды. Курсты оқу барысында студенттер тауарлар мен ресурстардың нақты нарықтарындағы жағдайларды талдаудың практикалық дағдыларын игеріп, проблемалық жағдайларды микро және макроэкономикалық деңгейде анықтауға үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қаржылық есеп 1
  Несиелер: 5

  Курс қаржылық есеп негіздерін бизнес тілі ретінде оқуға бағытталған. Курс шеңберінде студенттер қаржылық есептің функцияларын, бухгалтерлік есеп циклін, қаржылық жағдай туралы есеп, шығыстар туралы есеп, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп және ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп сияқты негізгі қаржылық есептерді қалыптастыруды үйренеді. Курс жазбаша емтиханмен аяқталады.

  Оқу жылы - 1
 • Академиялық жазылым
  Несиелер: 5

  Пән академиялық жазудың теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курс барысында студенттер оқу әдебиеттерін жинақтау, талдау, сыни тұрғыдан бағалау арқылы жазуды үйренеді. Сондай-ақ халықаралық дәйексөз стандарттарына сәйкес әдебиет көздерін тиімді пайдалану дағдыларын меңгереді. Курс менгерген дағдыларды пайдалана отырып, эссе жазумен аяқталады.

  Оқу жылы - 1
 • Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама
  Несиелер: 5

  Курс білім алушыларда құқық пен заңнама негіздерін, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама негіздерін, құқық көздерінің жүйесін, құқықтық қатынастардың түсінігі, элементтері мен мазмұнын, құқықтық жауапкершіліктің мәнін, сондай-ақ салалық (әкімшілік, қылмыстық, азаматтық және т.б.) заңнаманың негіздерін қалыптастыруға бағытталған. Студенттер түрлі практикалық жағдайларды талдау және құқықтық кейстерді шешу арқылы құқықтық санаттармен жұмыс істеу, азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыруды қамтамасыз етуге бағытталған өтініштер мен арыздарды құрастыру, заңнама нормаларын қолдану дағдыларына ие болады. Курсты оқу нәтижелері бойынша студенттер сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жөніндегі мемлекет саясатының негізгі үрдістеріне бағдар алады, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға қарсы күресте сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Бизнестағы математика
  Несиелер: 5

  Курс негізгі санау дағдыларын қалыптастыруға және кейінгі іскерлік пәндерді игеруге қажетті аналитикалық ойлауды дамытуға бағытталған. Курс барысында студенттер келесі ұғымдарды меңгереді және қолдана алады: функциялар, логорифмдер, шектер, туындылар, интегралдар және матрицалар. Курс жазбаша емтиханмен аяқталады.

  Оқу жылы - 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Студенттер экология, техногенді әсер етудің негізгі түсініктерін және тұрақты дамудың принциптерін меңгереді. Студенттер практикалық тапсырмаларды орындай отырып, биосфераның негізгі заттарының белгілерін сипаттайды, тірі ағзалардың жаһандық рөлін түсіндіреді. Топпен жұмыс жасай отырып, студенттер халықаралық ұйымдардың статистикалық материалдарына сүйене отырып, тұрақты дамудың жергілікті, өңірлік, мемлекеттік және жаһандық деңгейлерінің сипаттамасын құрайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Көшбасшылық және инновация
  Несиелер: 5

  Бұл курс көшбасшылық пен инновацияның негізгі теорияларын қамтиды және жұмыс берушілер іздейтін жаһандық дағдылардың дамуына ықпал етеді. Курс сондай-ақ ұйымдағы инновацияларды ынталандыруға арналған жаңа құралдармен, оның ішінде зерттеулер жүргізу әдістерімен және инновацияларды әзірлеу үшін зерттеулерді қолданумен таныстырады. Іс-шаралар (ми шабуылы, командалық тапсырмалар және т.б.) инновациялық мәселені шешудің жолын және оны жүзеге асыру үшін көшбасшылық дағдыларды қолдану тәсілдерін ұсыну үшін шағын зерттеу жобасын жүзеге асыру және ұсыну үшін контекст береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Шешім қабылдау үшін есеп
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді шешім қабылдауға дайындауға бағытталған. Тақырыптар: шығындарды жіктеу, шығындарды талдау және болжау, үстеме шығыстарды талдау, толық жұтылу және ауыспалы шығындар бойынша әдістер, костинг стандарты, бюджеттеу негіздері, менеджмент үшін шоттар мен есептерді дайындау, тәуекелдер мен ықтималдылықтар, қысқа және ұзақ мерзімді шешімдер. Топтағы студенттер кез келген басқару деңгейі (менеджмент деңгейі) үшін басқару міндеттерін жеке шешетін болады. Курсты игеру жазбаша емтиханмен аяқталады. Қонақ дәріскерлер-экономиканың түрлі секторларынан басқару есебінің мамандары. Бұл курс АССА және CIMA ВА2 бағдарламасымен үйлесім тапқан.

  Оқу жылы - 2
 • Python: Алгоритмдер және деректер құрылымы
  Несиелер: 5

  Курс тиімді компьютерлік бағдарламаларды алгоритмдік жобалау құралы ретінде деректер құрылымын талдау мен жобалауды Pythonмен қамтиды. Тақырып мәліметтер құрылымының негізгі тақырыптарына бағытталған, соның ішінде массивке негізделген тізімдер, байланысты тізімдер, олқылықтар, хэш-кестелер, Рекурсия, екілік ағаштар, scapegoat ағаштары (өзін-өзі теңдестіретін екілік іздеу ағаштары), қызыл-қара ағаштар, үйінділер, сұрыптау алгоритмдері және графтар.

  Оқу жылы - 2
 • Шетел тілі (ағылшын B2)
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсаттағы ағылшын тілі B2 деңгейлі материалдың екінші бөлігін - академиялық тілді оқытудың негізгі стандартымен танысуға арналған. Курс академиялық мақсаттағы ағылшын тіліндегі қазіргі заманғы зерттеулерге шолу жасайды, сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін одан әрі дамыту бойынша практикалық тапсырмаларды ұсынады. Курстың мақсаты - ағылшын тілінде оқуға дайын студенттерге қажетті дағдылар мен академиялық тілді жетілдіру. Курс шынайы материал, жетілдірілген дағдылар және академиялық тіл, академиялық контекстегі барлық 4 дағдыларды прогрессивті қамтудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Сандық әдістер 1
  Несиелер: 5

  Курс статистикалық көрсеткіштерді пайдалана отырып эмпирикалық мәліметтерді өңдеу және жүйелеу сияқты негізгі сандық әдістерді қолдану дағдыларын меңгеруге бағытталған. Курс сипаттамалық статистика құралдарын қолдануды, ықтималдықтар теориясын, гипотезаларды құру және тексеруді зерттейді. Курс кешенді есептерді шешуді қарастыратын емтиханмен аяқталады.

  Оқу жылы - 2
 • Шетел тілі (ағылшын B1)
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсаттарға арналған ағылшын тілі курсы B1 деңгейінің бірінші жартысын - академиялық тілді оқытудың негізгі жетістігін оқып-үйренуге арналған. Курстың міндеттері: студенттерді академиялық ортада ағылшын тілінде оқуға дайындау. Курс тілдік дағдыларды - академиялық мәтіндерді оқу, академиялық жазу, дәрістерді тыңдау арқылы, сонымен қатар, жалпы білім, сыни ойлау, түпнұсқалық дереккөздермен жұмыс жасау, ақпаратты талдау және қорытындылау, өз ойыңызды ауызша және жазбаша түрде жеткізуді дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Шетел тілі (Әлеуметтік-мәдени мәселелер)
  Несиелер: 5

  Өткізілген материалдар мен студенттердің жеке тәжірибелеріне сүйене отырып, жазбаша тапсырмалар беру және ауызша пікірталастарға қатысу арқылы В2 және одан жоғары деңгейлерде заманауи әлеуметтік, мәдени проблемалар мен тұрақты дамудың әртүрлі тақырыптары бойынша ағылшын тілінде еркін пікір білдіру дағдыларын жетілдіру курсы әр түрлі нысандағы түпнұсқалық мәтіндердің (публицистикалық және көркем) және подкасттардың мазмұны алынады. Студенттерден мәнді тақырыптық зерттеулер өткізу күтіледі; оқылатын материалдың мазмұнын сыни тұрғыдан талдау және түсіндіру, делдал ретінде әрекет ете отырып, студенттер мен оқытушыдан толық пікірлер алу; әр түрлі жазбаша жұмыстарды орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Маркетинг негіздері
  Несиелер: 5

  «Маркетинг негіздері» курсын оқыту барысында келесі тақырыптар қамтылады: тұтынушылар мінез-құлқы, маркетингтік орта және оның компоненттері, В2С және В2В нарығы, болжау, сегменттеу, таргетинг, 4Р (Product Price Place Promotion) қалыптастыру, брендинг, жеке сату, маркетингтік бәсекелестік және стратегиялық маркетинг. Курсты меңгеру барысында студенттер маркетингтің негізгі концепциялары мен кейс зерттеулерін зерделеу және сыни талдау негізінде әртүрлі салаларда маркетинг жоспарларын әзірлейді.

  Оқу жылы - 2
 • Python тілінде бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән жаңа технологиялық өнімдер мен деректерді талдау үшін Python функционалдығын зерттеуге бағытталған. Студенттер Python-да мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс істеуді үйренеді. Студенттер процедуралық, функционалдық және объектіге бағытталған бағдарламалау дағдыларын меңгереді. Практикалық дағдыларды бекіту бағдарламалау бойынша әртүрлі күрделіліктегі міндеттерді орындау арқылы жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 2
 • Қаржылық есеп 2
  Несиелер: 5

  Бұл курс бизнес білім берудің негізі мен жалпы қабылданған бөлігі болып саналады, мұнда жеке бизнес-субъектілері үшін қаржылық есептілік қағидадалары, тұжырымдамалары, қаржылық есептіліктің ережелері, экономикалық транзакцияларды жүргізу және оларға түсінік беріледі. Студенттер негізгі бухгалтерлік теңдеуді ситуациялық есептер арқылы түсіне алады және бизнес - транзакцияларды бастапқы құжаттарға, регистрлерге тіркеу және субъектілердің қаржылық жағдайы туралы есептілікті қалыптастыру дағдыларын ала алады. Бұл курс АССА бағдарламасымен үйлесім тапқан.

  Оқу жылы - 2
 • SQL негіздері
  Несиелер: 5

  Пән микро және макро деңгейлердегі мәліметтер базасын жобалауға және басқаруға және оларды ұйымдағы ақпаратқа қол жеткізуді оңтайландыру және басқару құралы ретінде одан әрі пайдалануға бағытталған. Негізгі тақырыптар: кеңейтілген SQL, мәліметтер базасын жобалау әдістері, сұраныстарды басқару әдістері, сәйкестікті бақылау, мәліметтер базасының жұмысын реттеу және сұраныстарды оңтайландыру, мәліметтер базасын басқару және қауіпсіздік, Интернеттегі мәліметтер базасы және бизнес-аналитика сияқты заманауи мәліметтер базасының қосымшалары. Пән жобалау жобасын көпшілік алдында қорғаумен аяқталады SQL дерекқор жүйесі

  Оқу жылы - 2
 • Қаржы негіздері
  Несиелер: 5

  Курс уақыт факторын ескере отырып, ақша ағындарын зерттеуге және жеке жинақтарды басқару, қаржылық пайданы қамтамасыз ету, болашақта сәтті қызметті құру бойынша қаржылық шешімдер қабылдауға бағытталған. Бизнесті ұйымдастырудың қаржылық аспектілері, үлестік және борыштық нарықтың жұмыс істеуі, акциялар мен облигацияларды бағалау, капиталдың құрылымы мен құны, сондай-ақ ақшаның уақытша құны, қаржылық есептілікті, компания иелерінің тәуекелі мен дәрменсіздігін талдау негізінде ақша ағынын бағалау сияқты тақырыптар зерттеледі. Квази, әлеуметтік, жасыл қаржы - әлемдік қаржылық менеджмент аясындағы маңызды тақырыптар болып табылады. Студенттер қажетті қолданбалы құзыреттіліктерді алады және қаржы нарығындағы инвесторлардың мінез-құлқын бағалау бойынша өзіндік ойлауды қалыптастырады, күрделі активтердің, инвестициялардың, ақша ағындарының және олармен байланысты тәуекелдердің тиімділігін есептейді, Bloomberg, Eikon деректері негізінде ақша ағындары бойынша жағдайлар мен кейстерді шешеді және түсіндіреді. Қаржы секторының бизнес-практиктерін, фискалдық органдар мен қаржыны басқару өкілдерін шақырумен қонақ дәрістері көзделген.

  Оқу жылы - 2
 • WEB технологиялар негіздері
  Несиелер: 5

  Осы курс аясында студенттер Javascripte, HTML, CSS және базалық JavaScript көмегімен өздерінің нақты мақсаттары үшін интерактивті сайттар құруды үйренеді. Білім алушылар PHP және MySQL көмегімен серверлік сценарийлермен және веб-қосымшаларды әзірлеумен жұмыс істей бастайды, бұл қарапайым SQL сұрауларын қолдана отырып, дерекқор кестелерінде сақталған деректердің сақталуын және қол жетімділігін қамтамасыз ететін веб-сайттар құруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
 • Шетел тілі (Шешендік өнер және презентация өткізу дағдылары)
  Несиелер: 5

  Курс көпшілік алдында тиімді сөйлеу дағдыларын игеруге көмектеседі, сонымен қатар сөйлеу мәдениетін қалыптастырады. Студенттер көшбасшылық қабілеттерін, аналитикалық ойлау мен топтық жұмысты көрсете отырып, әр түрлі аудиториямен қарым-қатынас стилін дамытады. Курс сұхбаттасушыны сендірудің тілдік дағдыларын қолдануға және кәсіби салада B2 және одан жоғары деңгейде тиімді келіссөздер жүргізуге бағытталған. Курстың негізгі мақсаты студенттердің көпшілік алдында сөйлеу қорқынышын жеңуге, сонымен қатар көпшілік алдында сөйлеудің негізгі әдістерін игеруге жағдай жасау. Курс идеялардың бірегейлігі мен нақтылығына байланысты олардың шынайы қызығушылығын тудыратын жанды тілдік модельді ұсынады. Ауызша сөйлеу дағдыларын дамытуға ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Халықаралық менеджмент
  Несиелер: 5

  Курс жаһандану жағдайында компанияларды басқару дағдыларын меңгеруге бағытталған. Курс басқарудың классикалық аспектілерін де, халықаралық нарықта жұмыс істейтін компанияларды басқарудың мәдениетаралық аспектілерін де зерттеуді қамтиды. Пәнді меңгеру барысында студенттер кейстерді шешу, рөлдік ойындар мен презентациялар өткізу арқылы алған білімдері мен дағдыларын қолдануға мүмкіндік алады. Курс нақты операциялық компаниялардың деректері бойынша кейс/жобаны жүзеге асырумен аяқталады.

  Оқу жылы - 2
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пән келесілерді қамтиды: жобаларды басқару аясындағы үдерістік және жағдайлық тәсілдер негізіндегі білім мен тәжірибелік дағдыларды меңгеру. Студент сандық технологияларды (MSProject) пайдалану арқылы жобалар жұмысына қатыса алады; жоба бойынша басқарушылық ақпараттармен қамтамасыз етіп, түсіндіреді; жобаларды тиімді жүзеге асыру үшін жобалық ресурстарды оңтайлы пайдалану мен мерзімдік шектерді сақтауды айқындайды. Студенттер мұндай іс-шараларды тәжірибеге барынша жақын жоба жасау арқылы меңгереді

  Оқу жылы - 3
 • Web дизайн
  Несиелер: 5

  Курс веб-сайттарды жобалауға және жариялауға үйретеді. Жалпы тақырыптар веб-сайтты дамыту негіздерін (мысалы, веб-сайтты құру процесі, клиенттердің күтуі, сонымен қатар веб-әзірлеудегі этикалық және құқықтық мәселелер), веб-дизайн элементтерін (мысалы, эстетика, сайтты пайдаланушының тәжірибесі, навигация, пайдалану және қол жетімділік) қамтиды.

  Оқу жылы - 3
 • Деректерді талдау және визуализация
  Несиелер: 5

  Курс экономиканың әртүрлі субъектілерінің: банктердің, сақтандыру компанияларының, инвестициялық қорлардың және т. б. қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін деректерді басқарудың корпоративтік әдістерін тиімді пайдалануға қатысты іргелі білім алуға бағытталған. Курс ақпараттық ресурстардың стратегиялық құндылығын бәсекелестік артықшылықтарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін құрал ретінде, деректерді басқарудың корпоративтік жүйелерін енгізу мәселелері және бизнес-талдау әдістерін қолдану мүмкіндіктерін (жаппай қызмет көрсету жүйелері, клиенттер мен жеткізушілердің тізбектерін басқару, желілік модельдер, операцияларды зерттеу) қарастырады. MATLAB, R немесе Python, Thomson-Reuters Eikon және Bloomberg платформаларында тапсырмаларды жеке және топтық орындауды ұйымдастыру арқылы негізделген басқару шешімдерін қабылдау үшін қаржылық деректердің үлкен көлемін тиімді жинау, өңдеу, талдау және бағалау әдістерін қолдану дағдылары дамитын болады. Курс нақты бизнес субъектісінің белгілі бір қаржылық мәселесін әзірлеу және шешу бойынша топтық жобаны орындаумен аяқталады.

  Оқу жылы - 3
 • Оқу практикасы
  Несиелер: 2

  Оқу практикасы кәсіпорындарда, ұйымдарда немесе кафедра базасында жұмыс арқылы оқу үдерісінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттіліктерді алуға бағытталған. Оқу практикасынан өту барысында студенттер болашақ кәсіби қызметінің функциялары мен міндеттерімен, ұйымдастыру-құқықтық формасымен, ұйымның құрылымымен танысады және ұйымдастыру үдерісіне қатысады, іскерлік хат-хабарлар мен есеп беруді жүргізеді, сондай-ақ еңбек ұжымында жұмыс істеу дағдысына ие болады. Практикадан өту барысында студенттер есеп жазу үшін ақпараттық базаны қалыптастырады және талдайды, оны студенттер практикадан өту нәтижелері бойынша тапсырады және қорғайды.

  Оқу жылы - 3
 • Машиналық оқыту
  Несиелер: 5

  Курста машиналық оқытудың теориясы, Байес әдістерін, шешімдер тармағын, логистикалық регрессияны және қолдау векторлары әдістерін қолдана отырып бақыланатын машиналық оқыту мәселелері оқытылады. Студент үлкен деректердегі жасырын заңдылықты анықтай алады, алынған нәтижелерді талдай алады және жоғары деңгейлі Python бағдарламалау тілі мен инновациялық компьютерлік технологиялар.

  Оқу жылы - 3
 • Ұйымдық мінез-құлық
  Несиелер: 5

  Пән ұйымдағы жеке тұлғалар мен топтардың тәртібін талдау, этикалық және моральдық нормаларға сәйкес жұмысшылардың еңбек тәртібін түзету мақсатында көшбасшылық дағдыларды жасау негіздері; жүйелік, процестік және жағдайлық тәсілдер негізінде ұйым мәдениетінің анықтамалары, ұйымның тәртіптілік, социомәдени және институционалдық табиғатын білуді қамтиды. Студенттер мұндай аспектілерді топтық пікірталастарға қатысу, өзін-өзі бағалау бойынша тесттер, кейс стади мен жағдайлық есептер арқылы танып біледі

  Оқу жылы - 3
 • Қаржылық модельдеу 1
  Несиелер: 5

  Курс компаниялардың құнын бағалау мақсатында қаржылық ағындарды модельдеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Курста MS Excel бағдарламасындағы негізгі есептеулер, бос ақша ағындарын болжау, қаржылық есептілікті модельдеу, сезімталдық талдауын жүргізу, капитал құнын есептеу қарастырылады. Курсты әзірлеу жобаны жүзеге асырумен аяқталады.

  Оқу жылы - 3
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің корпоративтік қаржыны ұйымдастырудың негізгі принциптерін, кәсіпорынның қаржылық ресурстарын тиімді қалыптастыру және пайдалану әдістерін меңгеруге бағытталған. Курс корпоративтік басқарудың принциптері мен механизмдерін; инвестициялық шешімдерді қабылдау критерийлері; капиталдың құны және оны бағалау; қаржылық левередж; айналым капиталын басқару, операциялық левередж. Оқушылар жеке де, топпен де есептер шығарады, кейстерді талдайды. Пәнді меңгеру кешенді емтиханмен аяқталады.

  Оқу жылы - 3
 • Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерді ақпараттық қауіпсіздік саласындағы іргелі тұжырымдамалар мен қағидаттармен таныстырады. Курс ақпараттық активтерге, құпиялылыққа, деректердің тұтастығына және қол жетімділігіне, ақпараттың қауіпсіздігіне және зақымдалуына байланысты қатынастар мен ұғымдармен таныстырады. Курс қол жеткізуді басқару, қауіпсіздік механизмі, криптография, осалдық және тәуекелдерді басқару туралы әңгімелейді. Қауіпсіздіктің негізгі бағыттары (компьютерлік қауіпсіздік және желілік қауіпсіздік) киберқауіпсіздік қолшатырының ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
 • Сандық әдістер 2
  Несиелер: 5

  Курс сандық әдістерді зерттеуге, атап айтқанда модельдеу және болжау үшін регрессиялық талдауды қолдануға бағытталған. Курс барысында студенттер бір регрессорлы сызықтық регрессияны, көп регрессияны, уақыттық қатарларды талдауды, модельдеуді меңгереді. Курс жобаны жүзеге асырумен аяқталады.

  Оқу жылы - 3
 • Дипломалды практикасы
  Несиелер: 5

  Дипломалды практикасы дипломдық жұмысты (жобаны) дайындауға және жазуға бағытталған. Дипломалды практикасы кезінде білім алушы кәсіпорын қызметімен және зерттеу міндеттері контекстіндегі есептілікпен танысады; зерттеу тақырыбы бойынша қаржылық-экономикалық және практикалық материалдарды жинауды жүзеге асырады, өз тақырыбы шеңберінде компанияның негізгі мәселелерін зерттейді. Практика есепті тапсырумен және қорғаумен аяқталады, ал практика нәтижелері дипломдық жұмысты (жобаны) жазу үшін пайдаланылатын болады.

  Оқу жылы - 4
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Курста маркетингтік зерттеу жүргізу үрдісі, іріктемені жоспарлау, кабинеттік және далалық зерттеу әдістері (сандық: пікір сұрау, нысандандырылған бақылау, эксперимент; сапалық: тереңдетілген сұхбат, фокус-топтар, проективтік әдістер; панель) оқытылады. Курсты меңгеру теория және «GFK Kazakhstan», ТОО ЦБИСМИ «BISAM Central Asia», «DAMU Research Group» сияқты отандық, шетелдік тәжірибеден кейстер шешуді қамтиды, сол арқылы әр түрлі маркетингтік зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу бойынша басты құзыреттіліктер қалыптасады, сонымен қатар кабинеттік, пилоттық және далалық зерттеу жүргізуді қамтитын командалық жоба орындау арқылы маркетингтік зерттеу жүргізу нәтижесі бойынша есеп құрастыру дағдысы дамиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Бағдарламалық жасақтама құру
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - бағдарламалық инженерияны білім жиынтығы ретінде ұсыну, бағдарламалық жасақтаманың өмірлік циклімен қатар оның тұжырымдамалары мен принциптерін сипаттау. Пән бағдарламалық инженерияға енгізуден және оның негізгі әдіснамаларын талқылаудан басталады. Содан кейін сіз бағдарламалық жасақтаманы әзірлеудің өмірлік циклі (SDLC) туралы білесіз, бағдарламалық жабдықты бірыңғай модельдеу тілі (UML) - объектіге бағытталған бағдарламалық жабдықтың визуалды модельдерін жасау үшін қолданылатын стандартталған жалпы мақсаттағы модельдеу тілін қолдана отырып модельдейсіз. Әрі қарай студенттер SDLC-тің бес негізгі кезеңі туралы біледі: талаптарды жинау, талаптарды талдау, жобалау, кодтау/енгізу және тестілеу. Сондай-ақ, сіз тапсырыс берушінің қажеттіліктерін қанағаттандыратын жоғары сапалы бағдарламалық жасақтаманы ұсыну мақсатында жобаларды басқару туралы білетін болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Цифрлық маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс электрондық маркетинг, веб-маркетинг, іздеу жүйесін оңтайландыру (SEO), онлайн жарнама және әлеуметтік медиамен шектелмей сандық жарнама әдістерін әзірлеуге, өндіруге және енгізуге де арналған. Курс тұтынушының тәжірибесін жақсартуға арналған сандық маркетингтік науқандардың тиімділігін дұрыс өлшеу және бағалау құралдары болады. Сондай-ақ жаңа үрдістер, сондай-ақ инновациялар үшін негізгі мүмкіндіктер енгізілетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Жобаларды басқарудағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән жобаларды басқаруда ақпараттық технологиялардың әдістерін, стандарттарын және құралдарын (MSProject, Bitrix, Spader Project, Trello, Advanta) қолдана алатын, жобаларды басқарудың теориялық негіздерін де, практикалық дағдыларын да меңгерген мамандарды даярлауға ықпал етеді. Пәнді меңгеру барысында студенттер электрондық тасымалдағышта жобалық құжаттаманы ресімдеу дағдыларын меңгереді, жобаны басқарудың әртүрлі құралдарын қолдана алады, жобаны іске асырудың әртүрлі кезеңдерінде тәуекелдерді сандық және сапалық бағалауды жүргізе алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Деректерді визуализациялау
  Несиелер: 5

  Курс деректерді өндіруде қолданылатын тұжырымдамалар мен әдістермен таныстырады. Тақырыптар прототиптерді әзірлеуді және деректерді талдау модельдерін құруды; деректерді талдаудың ағымдағы мәселелері мен қолдану салаларын; деректерді жинау мен талдауға байланысты құқықтық және этикалық мәселелерді қамтиды. Алгоритмдік және қолданбалы мәселелерге ерекше назар аударылады, сондықтан студенттер деректерді өндіру саласында зерттеулер жүргізуге және деректерді өндіру әдістерін практикалық қолдануға қажетті білім ала алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән келесілерді қамтиды: компанияның стратегиялық көзқарастарын құру үшін басқару функцияларының өзара қарым-қатынасы, миссия мен мақсат құру, сыртқы және ішкі орта жөнінде деректерді жинау мен талдау, стратегияны қалыптастырудың жүйелік және үдерістік тәсілдері, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік негізіндегі функционалдық, бәсекелік және корпоративтік стратегия түрлері. Кейс стади мен есептер арқылы ұйым үдерістерін үлгілеуді қолдану негізінде студенттер ұйым стратегиясын әзірлеу мүмкіндігіне ие болады

  Оқу жылы - 4
 • Киберқауіпсіздік үшін Python
  Несиелер: 5

  Курс Python бағдарламалау тілін қолдана отырып, ақпаратты қорғаудың заманауи технологиялары мен әдістерін түсінуге арналған. Осы курсты оқу нәтижесінде студенттер Киберқауіпсіздіктің болашақ кәсіби қызметінде қолдана алатын, киберқауіпсіздік тұжырымдамаларын бизнесті жүргізудің нақты тәжірибесімен байланыстыра алатын негізгі ұғымдары мен тұжырымдамаларын үйренеді. Курс желілерді, компьютерлерді және деректерді шабуылдардан, зақымданудан және рұқсатсыз кіруден қорғауға арналған технологиялар, процестер мен әдістердің жиынтығын қамтиды. Киберқауіпсіздік курсы осалдықтарды табуға, кибершабуылдарды болдырмауға және Python көмегімен төтенше жағдайларға жауап беруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Қаржылық модельдеу 2
  Несиелер: 5

  Инвестициялау және қаржыландыру тәуекелдерін басқару бойынша стратегиялық және тактикалық шешімдер қабылдау мақсатында қаржы-экономикалық процестердің тәуекелдерін модельдеу және болжау әдіснамасын зерделеу. Регрессиялық талдау, АВТО-регрессиялық модельдер (ARIMA) арқылы болжауды, талдау, бағалау және болжау үшін эконометриялық пакеттерді (Ewievs, Gretl, Minitab, R) қолдануды қамтиды. FRM емтиханын тапсыру үшін мазмұн үйлесімді

  Оқу жылы - 4
 • Операциялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән келесілерді қамтиды: өнімділікті есептеу мен талдау, өндіріс және бәсекеқабілеттілік, инновациялық өнім мен өндірістік үдерісті жобалау, уақыт шектеулерін ескеру, тиімділік пен сапаны басқару, өндірістік қуаттылықты жоспарлау, ұйымның ішкі ресурстарын басқару және болжау, еліміздегі және әлемдегі экономикалық, технологиялық, әлеуметтік өзгерістерді зерделеуге негізделген ұйымның технологиялары мен бизнес үдерістерін жаңарту мен жобалау. Студент Тойота, гемба-кайдзен кейстары негізінде ұйым үдерістерін үлгілеу, үнемді өндіріс бойынша есеп шығару және операциялық жоба жасау аясында білім алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Криптографияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Курс блоктық шифрлар мен хабарламаларды аутентификациялау, ашық кілттерді шифрлау, сандық қолтаңбалар және кілттерді құру кодтарын, сондай-ақ AES, RSA-OAEP және цифрлық қолтаңба алгоритмін қоса алғанда, осындай схемалардың жалпы мысалдары мен қолданылуын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 5

  Өндірістік практика оқыту үдерісінде алынған білімді бекітуге, тәжірибелік дағдыларды меңгеруге және озық тәжірибені меңгеруге бағытталған. Практика білім алушылардың кәсіби қызметтің барлық түрлерін кешенді меңгеруін, жалпы және кәсіби құзыреттерді, сондай-ақ командалық жұмыс дағдыларын қалыптастыруды мақсат етеді. Практика студенттің бастамасы бойынша және білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес келетін ЖОО ұсынған немесе таңдалған мекемеде/ұйымда өтеді. Практика аяқталғаннан кейін студенттер жоспарланған оқу нәтижелеріне қол жеткізуді көрсете отырып, есепті тапсырады және қорғайды.

  Оқу жылы - 4
 • Python tech өнімдерін дамытуға арналған
  Несиелер: 5

  Пән Python бағдарламалау тілі мен Django шеңберін қолдана отырып, веб-қосымшаны дамытудың ақпараттық технологиясын зерттеуге бағытталған. Студенттер Python-нан HTTP-мен жұмыс істеу үшін желілік қатынасты, хаттамаларды және Requests кітапханасын зерттейді. Үшінші тарап сайттарымен, Beautiful Soup кітапханасымен және API-мен жұмыс істеу дағдыларын игереді. Django шеңберіне қосымшаны әзірлеу үшін студентер пайдаланушы деректерімен, тексеру, аутентификация және авторизация құралдарымен жұмыс жасауды үйренеді. Пән веб-қосымшаны жасаумен аяқталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • R-де деректерді талдау
  Несиелер: 5

  Пән R бағдарламалау тілін және құрылымдық және құрылымдық емес деректерді талдау және түсіндіру, сонымен қатар ұйымның проблемалары мен мүмкіндіктерін анықтау үшін алынған нәтижелерді визуализациялау және ұсыну үшін бағдарламалық мүмкіндіктерді зерттейді. Негізгі тақырыптар: деректерді басқару функциялары, R-ге сценарий жазу, деректер жиынтығын түрлендіру, әртүрлі аналитикалық мақсаттар үшін деректерді өңдеу, R-да деректерді талдау әдістері, визуализация, есеп беру, деректерді өңдеу және статистикалық талдау пакеттері. Пән компанияның нақты бизнес-процестерін талдауда R қолдану жобасын қорғауды қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
 • Код ON1

  Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын, зерттеу нормаларын және академиялық адалдықты ескере отырып, деректерді бағалау әдістерін қарастыру арқылы кәсіби этикалық пікірін білдіреді.

 • Код ON2

  Қаржылық және басқару ақпаратын өңдеу үшін кәсіби функцияларды жүзеге асыра отырып, ақпараттық құралдар мен бұлтты технологияларды, үлкен деректер технологияларын, смарт-технологияларды, аналитикалық құралдарды және бизнес және басқару саласындағы жүйелер мен ақпарат теорияларын пайдаланады.

 • Код ON3

  Ауызша, жазбаша, коммуникативті дағдыларды негізделген дәлелмен қолдана отырып, деректерді талдауға сүйене отырып шешім қабылдау үшін ақпарат береді, сондай ақ топта жұмыс істеу қабілетін көрсетеді.

 • Код ON4

  Қаржы, менеджмент, маркетинг, болашақты болжау және деректерді талдау салаларында кәсіби функцияларды жүзеге асыру үшін қажетті деректерді өңдеудің заманауи әдістері арқылы алынған теориялық және аналитикалық материалдарды қолданады.

 • Код ON5

  Академиялық жазу және көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын ішкі және сыртқы пайдаланушыларға қаржылық, басқару есептерін ұсыну арқылы көрсетеді.

 • Код ON6

  Белгісіздік пен дағдарыс нәтижесінде ұйымның өзгерту қажеттілігін анықтайды және АТ құралдарын пайдалана отырып, өзгерістерді жүзеге асыруға қатысады.

 • Код ON7

  Елдегі және әлемдегі экономикалық, технологиялық және әлеуметтік оқиғаларды талдау негізінде бизнес-процестерді құруға, ұйымның даулы жағдайларын реттеуге және шешуге қатысады.

 • Код ON8

  Есептеу процестерін, роботтық жүйелерді және шешім қабылдау жүйелерін имитациялайды, пәндік салаларды талдайды, соңғы АТ технологияларын енгізудің ең оңтайлы құралдарын таңдайды.

 • Код ON9

  Ақпараттық қауіпсіздікті және деректерді қорғауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ АТ-инфрақұрылымын қолдауға қатысады.

 • Код ON10

  Тиімді алгоритмдер құру және заманауи бағдарламалау тілдерінде бағдарламалық кодтарды жасау арқылы жүйелі түрде ойлайды.

 • Код ON11

  Ұйымның стратегиялық мақсаттарына назар аудара отырып, тәуекелдерді жоспарлау және есепке алу, қаржылық менеджмент процестеріне ақпараттық және АТ қолдау көрсету арқылы қаржылық модельді құрады.

6B06105 Математикалық және компьютерлік моделдеу
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06105 Виртуалды және толықтырылған шынайылық
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06105 Информационные системы в бизнесе, промышленности и образовании
Бакалавриат

Рудный индустриальдық институты

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06105 Компьютерлік инженерия
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06105 Математикалық және компьтерлік модельдеу
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06105 --
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06105 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Логистика және көлік академиясы-теміржол (ЛжКА)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06105 Математикалық және компьютерлік модельдеу
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06105 Smart технологии
Бакалавриат

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06105 Медиа технологиялар
Бакалавриат

Astana IT University

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06105 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06105 Телематика
Бакалавриат

Қазақстан-Неміс университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06105 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету/ Smart Computing
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06105 Data Engineering
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06105 Компьютерлік ғылымдар
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06105 Product Management
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top