Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01801 Әлеуметтік педагогика және тьюторлық в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Халықтың осал топтарына әлеуметтік көмек көрсету және әлеуметтік қорғау мақсатында ғылыми-теориялық және инновациялық әзірлемелерді практикада қолданады; құжаттаманың әртүрлі формаларын ұйымдастыру және басқару дағдыларын меңгереді.
 • Жаһанданудың, интернационалдандырудың, әлеуметтенудің заманауи тенденцияларын және экономикалық теория, бизнес және кәсіпкерлік негіздерін қолданады; құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздерін меңгереді.
 • Психологияның әртүрлі ғылыми және ғылыми-практикалық салаларында жалпы кәсіби білім мен дағдыларды қолдану негізінде психологиялық зерттеулер жүргізу дағдыларын игереді.
 • Дене шынықтырудың әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін өмір бойы өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін жеке білім беру траекториясын құрады.
 • Жеке тұлғаның әлеуметтік-психологиялық және әлеуметтік-педагогикалық жағдайларын, қажеттіліктері мен жетістіктерін диагностикалайды; құқық, басқару және бизнес, кәсіби құндылықтарды бағдарлау саласында жаңа білім мен біліктілікті өз бетінше меңгеру дағдыларына ие.
 • Қарқынды дамып келе жатқан көптілді және көп мәдениетті әлем жағдайында адекватты әрекет ету мақсатында мемлекеттік және шетел тілдерін меңгерген әлеуметтік педагогика саласындағы маманның құзыреті шеңберінде коммуникациялық әдістер мен тәсілдерін пайдаланады.
 • Білім алушылармен жұмыс жасау әдістері мен тәсілдерін қолданады және жеке тұлғаны оқыту, тәрбиелеу және дамытуды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу үшін бағдарламалар мен оқу-әдістемелік материалдарды дербес әзірлеуге қабілетті.
 • Тарих, тіл, әдет-ғұрып, ұлттық бірегейлік сияқты қазақ халқының ұлттық руханияты туралы білімдерді және әлеуметтік-педагогикалық білім берудегі теориялық және практикалық білімді интеграциялау дағдыларын көрсетеді.
 • Әлеуметтік педагогика және тьюторлық әдіснамасы, арнайы және түзету педагогикасы, ерекше білім беру және психологиялық қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеудің қолданбалы дағдылары саласындағы білімді қолданады;
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың зерттеушілік дағдыларын меңгереді және интернет ресурстарын пайдаланады.
 • Білім беру және әлеуметтік-педагогикалық жұмыс саласындағы халықаралық және отандық заңнамалық және нормативтік құжаттарды, инновациялық, әлеуметтік және педагогикалық-психологиялық ғылымдардың теориялық негіздерін қолданады.
 • Білім алушылардың алға жылжуын тьюторлық қолдау бойынша және ғылыми - зерттеу әдістерін өз іс-әрекетінде талдайды, жобалайды (құрастырады), ұйымдастырады.

Ұқсас БББ

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

6B01801 Құндылықтарға негізделген әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Сулейман Демирель атындағы университеті

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану маманын даярлау

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану , инклюзивті білім беру тьютері

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

Top