Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01702 Қазақ тілі мен әдебиеті (бейіндік бағыт) в Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

 • Іскерлік коммуникациялар және қақтығыстарды басқару
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты тыңдаушылардың іскерлік коммуникация және қақтығыстарды басқару саласындағы білім негіздерін меңгеруін қамтамасыз ету болып табылады. Пәнді оқытудың міндеттері оның пәнінің мазмұны мен ерекшелігімен анықталады және кәсіби қызмет және т. б. барысында іскерлік қарым-қатынасқа байланысты негізгі мәселелерді зерттеумен шектеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  "Менеджмент" курсы бойынша магистранттарды оқыту – менеджменттің әртүрлі деңгейлерінде қазіргі ұйымды басқару үшін қажетті білім, білік және практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру және ұйымның даму мақсаттарына қол жеткізу үшін оларды барабар және тиімді пайдалануға қабілеттілігі мен дайындығын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл тарихының дәуірлеуінің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Курс шумер тілдерін үйренуге, шумер тілінің және түркі тілдерінің жақындығына, тарихи өзгерістерге, фонетикалық трансформацияның заңдарына негізделген. Бұл курс студенттерге шумер тілінің түпнұсқалық ерекшеліктерін, білім беру тарихын, мәдениет пен жазбаны, түркі тілдерімен тарихи байланысын түсінуге арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  "Басқару психологиясы" пәнін оқу тыңдаушылардың теориялық білімдері мен еңбек ұжымын басқару мәселелерін шешуге қатысы бар адамдардың психикалық процестерін зерделеуге қазіргі заманғы психологиялық әдіснаманы қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіптік)
  Несиелер: 2

  Бұл пән жалпы ғылымдық және ғылыми-кәсіби проблематикалар шеңберінде полемика мен дәлелдеу біліктерін дамыту негізінде монолог және диалог түріндегі шетел тілінде ауызша байланыс жасау, мамандығына сәйкес шетел әдебиетін және қоғамдық-саяси бағытындағы мақалаларды оқу және соңынан өңдеп, алынған ақпаратты өз түсінігінің пайдалавну дағдыларын ары қарай дамытуға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 2

  Магистранттарды ресурс тиімділігі мен энергия тиімділігіне бағытталған кәсіпорындар мен ұйымдарда процестерді басқаруға дайындау; ұйымдағы бизнес-процестерді басқарудағы жобалау-ұйымдастыру қызметі шеңберінде мақсатқа бағытталған басқару қызметіне дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бауыржантану
  Несиелер: 5

  «Бауыржанды» бүкіл қазақ халқы мойындаған Бауыржан мұрасының тарихы ретінде зерттеу. Мәселен, магистранттардың жазушының мұрасын зерделеудегі білім деңгейі, білім тұжырымдамасы, әр түрлі жылдардағы ғылыми жұмыстармен танысу - арнайы курсты оқып-үйрену нәтижесінде артады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Корпоративтік басқару
  Несиелер: 2

  Бұл пән корпоративтік басқару әр компания қызметінің кең ауқымды мәселелері құзыретіне жатқызылған алқалы басқару органдарының (директорлар кеңестерінің) шешім қабылдау және өңдеу жүйесін құру міндеттерін шешуге мүмкіндік береді. Компанияны тиімді басқару мақсатында тиісті компанияның бас директоры (менеджменті) мен акционерлердің мүдделерін білдіретін Директорлар кеңесі арасында құзыреттерді бөлу жүйесі құрылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  қазақ әдебиетінің тарихы мен әдебиет теориясы. - әдебиетті оқыту әдіснамасының ғылымы, мақсаттары, міндеттері, ерекшеліктері және ғылымның басқа салаларымен қарым-қатынасы; - қазақ әдебиетін оқыту әдістемесін дамыту тарихы; - әдеби пән - мемлекеттік құжат, оқулықтар мен оқу құралдарының құны; - әдеби білім, негізгі білім берудің қағидалары мен міндеттері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Магистранттарды толыққанды оқытуға, ғылыми әдістерді қолдануға, әдебиеттердің заманауи жетістіктеріне негізделген әдебиетте бөлуді, әдеби процесс пен әдебиет тарихына хронологиялық ұстанымды сақтауға және ең бастысы, ғылыми дүниетанымды қалыптастыруға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» курсының негізгі мақсаты магистранттарға қазақ тілін оқыту процесінің ерекшеліктерін теориялық және практикалық білу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Қазақ тілін оқыту әдістемесі, ғылым, мақсаттары, мақсаттары, олардың ғылымның басқа салаларымен байланысы; - қазақ тілін оқыту әдістемесін дамыту тарихы; - қазақ тіліндегі оқу бағдарламасы мемлекеттік құжат, оқулықтар мен оқу құралдарының құны; - Күнтізбе, тақырыптық, сабақ жоспарларын құрастыру әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұйымдастыру теориясы және ұйымдастыру тәртібі
  Несиелер: 2

  Пән екі дербес, бірақ өзара байланысты кәсіби білім салаларын біріктіреді, онда ұйымның феноменімен байланысты ғылыми ізденістер мен арнайы зерттеулер кеңінен жүргізіледі, ұйымдардың адамдардың өмірі мен мінез-құлқына әсері, ұйымның дамуы, олардың қайта құрылуы және менеджерлер мен қызметкерлердің қызметін тиісінше өзгерту бойынша нақты материалдар жинақталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» курсының негізгі мақсаты магистранттарға қазақ тілін оқыту процесінің ерекшеліктерін теориялық және практикалық білу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін ауызша және жазбаша нысанда мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде коммуникацияға дайындық

 • Код ON2

  Дерексіз ойлау, талдау, синтездеу қабілеті; әлеуметтік, этикалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, өзінің кәсіби қызметі саласында ұжымды басқаруға, және ұйымдастыру-басқару шешімдерін қабылдауға дайын болу

 • Код ON3

  Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдарда, мемлекеттік және жергілікті билік органдарында экономикалық қызметтер мен бөлімшелерді басқару қабілеті; сәйкес әдістемелік және нормативтік құжаттарды, сондай-ақ әзірленген жобалар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша ұсыныстар мен іс-шараларды әзірлеу

 • Код ON4

  Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық аспектілерін анықтау, олардың негізгі қағидаларын меңгеру. Әдебиеттану мен тіл білімі мәселелерін жан-жақты меңгерген, заман сұранысына жауап беретін бәсекеге қабілетті кәсіби мамандар даярлау.

 • Код ON5

  Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері әдебиеттану мен тіл білімі мәселелерін жан-жақты меңгерген, заман сұранысына жауап беретін бәсекеге қабілетті кәсіби мамандар даярлау. Қазақ тілі ,қазақ әдебиетін жоғары мектепте оқыту әдістемесінің негізгі ұстанымдарын анықтайды.

7M01702 Қазақ тілі мен әдебиеті (ғылыми педагогикалық)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілі мен әдебиеті 1,5
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілі мен әдебиеті (2 жыл)
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті (1)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілі және әдебиеті(профильный)
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top