Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11101 Туризм в Торайгыров университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыру барысында, нақты өндірістік міндеттерді немесе мәселелерді шеше алатын, туризм индустриясының гүлденуіне бағытталған, кәсіби қызметі облысында білімі бар, қазіргі инновациялық технологияларды және кәсіпкерлік дағдыларды меңгерген білікті мамандар даярлау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B091 Туризм
 • Білім беру саласы 6B11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 6B111 Қызмет көрсету саласы
 • Туризмологияға кіріспе және ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты Туризм, жобалау және өнертапқыштық шығармашылық мамандығы бойынша ғылыми зерттеулер саласындағы теориялық және практикалық дайындық болып табылады. Пәнді оқытудың міндеттері: ғылыми танымның әдіснамалық негіздерін және теориялық және эмпирикалық зерттеулердің әдістерін, теориялық және эксперименталды зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу мәселелерін, мамандық бойынша жобалық әзірлемелерді зерттеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 5

  Пән дүниежүзіндегі мемлекеттердің экономикалық географиялық орналасуын, шаруашылықтың салаларын, көлік кешенін, халықтың санын, орналасу жағдайлары мен миграция түрлерін қарастырады. Сонымен қатар мемлекеттердің даму жолдарын сипаттап, әр елдің даму ерекшеліктерін, мемлекеттік құрылысын, астаналарын, туристік әлеуетін анықтайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туризм индустриясының негіздері және инфрақұрылым
  Несиелер: 6

  Туризм индустриясының және инфрақұрылымының негіздері" пәнінде туризмнің материалдық базасы мен ілеспе саланың кәсіпорындарын, ұлттық туристік өнімнің ерекшелігін, сондай-ақ қазақстандық туризмді дамытудың проблемалары мен перспективаларын ескере отырып, олардың жұмыс істеу ерекшеліктерін кешенді зерделеуді көздейді және туристік сала мамандарын даярлау бағдарламасының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Туризмнің белсенді түрлерінің техника мен тактикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты: - Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасының негізгі ұғымдары туралы түсінік қалыптастыру. - Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасының жалпы ерекшеліктерімен таныстыру. - категориялық жорықтарды ұйымдастырудың негізгі ерекшеліктерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән Ақпараттық технологиялар, ақпараттық технологиялардың жіктелуі, бағдарламалық қамтамасыз ету, Ғаламдық резервтеу және брондау жүйесі, мультимедиялық технологиялар, Компьютерлік жүйелер және Интернет желісі туралы жалпы түсінік береді және оларды әлеуметтік-мәдени сервис және туризм саласында пайдалануды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Діни туризм
  Несиелер: 4

  «Діни туризм» пәні діни мәселелердің жан-жақты астарларын, діндердің негіздерін, халықаралық туризм және әлемнің көптеген діндері туралы мәліметтерді қамтиды. Туризм саласындағы кәсіби маманға осы сұрақтарды білу тиіс. Пәнді оқытудың мақсаты - студенттерге әлемнің діндерімен, олардың негізгі анықтамаларымен, түрлерімен, халықаралық нарықтағы байланыстарымен таныстыру және оларды географиялық тұрғыдағы білімдерімен толықтыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Туризм менеджменті
  Несиелер: 5

  "Туризм менеджменті" пәнін оқытудың мақсаты студенттерді туристік менеджмент негіздерімен, оның дамуымен және ерекшеліктерімен таныстыру, студенттерге туристік сала кәсіпорындарында, ішкі және шетелдік бағыттарда халыққа туристік қызмет көрсетудің теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын беру, оларды әрі қарай практикалық қызметте пайдалану үшін

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экологиялық туризм
  Несиелер: 4

  Экологиялық туризм курсының негізгі зерттеу нысаны мемлекеттердің ерекше қорғауға алынған аймақтары - қорықтар, қорықшалар, ұлттық саябақтар - болып табылады. Экологиялық туризмнің ерекшелігі табиғи аймаққа адамның жағымсыз салдары болмауы және табиғи ортаның оңтайландыруы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Туризм маркетингі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты туризм саласындағы қазіргі маркетингтің негізгі концепциялары мен тәжірибелік тәсілдерін оқу және қолдану болып табылады. "Туризм маркетингі" пәнін оқытудың негізгі міндеттері:-маркетингтің ұғымдық-категориялық аппаратын оқу;-маркетинг құралдарымен және осы білімді практикада қолдану жолдарымен студенттерді таныстыру;-маркетингтік жұмыстың түрлері мен әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық ұғымы. Кәсіпкерлік құқық субъектілерінің түрлері. Коммерциялық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру және тарату. Кәсіпкерлік қызметтегі мүліктің құқықтық режимі. Кәсіпкерлік шарттар: түрлері, мазмұны және жасасу тәртібі. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы жауапкершілік. Мемлекеттің шаруашылық айналымына қатысуының құқықтық формалары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің құралы ретінде: түсінігі мен мазмұны

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экологиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Экологиялық менеджмент корпоративтік басқару жүйесінің бір бөлігі ретінде. Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты даму тұжырымдамасы. Экологиялық менеджменттің даму кезеңдері. Экологиялық менеджменттің функциялары, инфрақұрылымы және принциптері. Экология және табиғатты пайдаланудағы менеджмент. Табиғи ресурстарды, экологиялық зияндарды, шығындарды экономикалық бағалау және қаржыландыру мен есептілік мәселелері. Экологиялық аудит және менеджменттегі табиғатты пайдалану аудиті

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік ойлау негіздері, нарықтық жүйе және оның жұмыс істеу механизмі, кәсіпкерлік қызмет және ұйымдастыру нысандары, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық негіздері, өндіріс шығындары және фирманың табысы, өндіріс факторларының нарығы (жер, еңбек, капитал), кәсіпкерлік идея және оны таңдау, құнды ұсыныс, тауар, бренд, брендинг, түрлері мен типтері, бизнес қызметті жоспарлау және басқару, кәсіпкерлік қызмет маркетингі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жоба 1
  Несиелер: 2

  Білім беру бағдарламасының бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік идеологиясы, қауіпсіз ойлау мен мінез-құлықты қалыптастыру. Өмір тіршілігінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасау. Төтенше жағдайлар кезінде сауатты шешімдерді болжау және қабылдау. Шаруашылық жүргізу объектілерінің халқы мен өндірістік персоналын ықтимал зардаптардан, апаттардан, дүлей зілзалалардан және қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолданудан қорғау. Қирау салдарын жою

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экскурсиятану
  Несиелер: 4

  "Экскурсиятану" ЖОО-да болашақ туризм менеджерін даярлау бойынша оқу жоспарындағы маңызды Арнайы пән болып табылады. Бұл пән студенттерге экскурсияларды дайындау мен өткізудің заманауи әдістері мен тәсілдерін, Қазақстандағы экскурсиялық істің ерекшеліктері, даму шарттары мен перспективалары туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Өлкетану негіздері және балалар-жасөспірімдер туризмі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты жастардың бойында өз өлкесінің тарихи оқиғалары, табиғи ерекшеліктері, мәдениеті туралы нақты түсінік қалыптастыру, сондай-ақ әлеуметтік тәжірибені кеңейту, жастарды әлеуметтендіру, олардың бойында патриотизм мен азаматтық бірегейлікті қалыптастыру болып табылады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қонақ үй шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - халықаралық туризмде маңызды орын алатын Қонақжайлылық индустриясы бойынша студенттерді біліммен толықтыру. Пәнді оқыту мақсаты: қонақ үй шаруашылығының негіздерін оқу, қонақ үй шаруашылығының мәселелерін зерттеу, қонақжайлылық индустриясын Экономикалық қызмет түрі ретінде оқу, қонақ үй шаруашылығын жүргізудің озық тәжірибесімен танысу, Қазақстан Республикасында туристерді орналастыру мәселелерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Start up жобаларының экономикалық негіздемелері
  Несиелер: 5

  Startup жобалары заманауи бизнес-кәсіпкерліктің құралы ретінде. Стартап-жобаны әзірлеу алгоритмін құру әдістемесі. Бизнес-модельдеу. Кәсіпорынның негізгі капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Айналым капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Кәсіпорынның HR-ресурстарын қалыптастырудағы инвестициялық шығындарды бағалау. Кезең шығындарының, өзіндік құнының және шығыстарының экономикалық негіздемесі. Бағаны қалыптастыру. Қаржылық жоспарлау. Стартап-жобаны инвестициялық талдау. Стартап-жобаны қорғау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Брондау және резервтеу жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты туристік индустрияда қолданылатын брондаудың қазіргі заманғы жүйелерінің негізгі түрлері туралы құзіреттіліктер мен түсініктерді қалыптастыру болып табылады. Пәнді игерудің негізгі міндеттері-электронды брондаудың заманауи түрлерінің теориялық негіздерін оқу және бекіту, сервис және туризм саласындағы брондаудың жүйелеріндегі ақпаратты өңдеу және жұмыс істеудің негізгі дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлемнің туристік экскурсиялық нысандары
  Несиелер: 5

  Пән дүниежүзіндегі туристік және экскурсиялық нысандардың сан алуандылығымен таныстырады. Туристік қызығушылық нысандарына табиғи, мәдени, архитектуралық ескерткіштер, ерекше қорғауға алынған аймақтар, курорттар, санаторийлер, т.б.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қызмет көрсету және қонақжайлылық саласындағы кәсіби ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пән болашақ туризм менеджерлеріне, туризм және қызмен көрсету саласындағы мамандарына қажетті кәсіби бағытталған ағылшын тілінде тілдесу үшiн, туристтiк қызметтердiң сапалы көрсетуi үшiн және шетелдік клиенттермен қажеттi ағылшын тiлiнде қарым-қатынасқа үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қонақ үй сервисі
  Несиелер: 4

  Пән халықаралық туризмде маңызды орын алатын қонақ үй сервисінің қызмет көрсету индустриясы бойынша білімді қалыптастырады. Туристерді орналастыру құралдарының жіктелуі. Туристерді орналастыру құралдарының стандартты жіктелуі. Қонақ үй сервисінің жалпы сипаттамасы. Қонақ үйде қызмет көрсету технологиясы. Туристік-қонақ үй кешенінің құрылымы. Қонақ үй қызметтері. Қонақ үйлерде тамақтандыруды ұйымдастыру. Қонақжайлылық индустриясындағы корпоративтік мәдениет

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықаралық туризмнің географиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - Халықаралық туризм және оның жеке елдер мен аймақтардағы дамуы туралы түсінігін студенттерге біртіндей қалыптастыру. Студентті халықаралық туризмнің салалық және кеңістік құрылысы, оның территориялық даму тенденциялары мен ерекшеліктері туралы хабары болуы керек.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Туроперейтинг менеджменті
  Несиелер: 5

  Пән турларды қалыптастыру әдістері мен тәсілдерін, туристтер орналасқан жерлердегі тұтынушылық қызметтерді (орналастыру, тамақтандыру,оыйн-сауықтық, қосымша) қарастырады. Туристерді қабылдау және қызмет көрсету орындарында турларды жинақтаудың әдістері мен тәсілдерін, қызмет көрсетушілермен тікелей шарттарды (қонақ үйлер, тамақтандыру кәсіпорындары, демалыс-ойын-сауық мекемелері және т.б.) қолдана отырып, туристерді қабылдау және қызмет көрсету орындарында қызмет көрсету бағдарламаларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жоба 2
  Несиелер: 2

  Серіктес кәсіпорындар (ЖОО ғылыми мектептері) қызметінің бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы). Кәсіпорын қызметін талдау (мектептің ғылыми жетістіктері) және зерттеу міндетін қою. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Туристік дестинациялар географиясы
  Несиелер: 5

  Пәнін игерудің мақсаты-студенттердің туристік дестинациялар географиясының теориялық негіздері туралы білімді және әлемнің туристік-рекреациялық ресурстарын кешенді талдау бойынша дағдыларды игеру. Пәнді меңгеру міндеттері: туристік-рекреациялық ресурстар мен негізгі бағыттар туралы білімді қалыптастыру; туристік-рекреациялық аудандастырудың теориялық негіздерін зерттеу; туристік ағындардың негізгі бағыттарын зерттеу; әлемнің ірі өңірлерінің ірі туристік аудандары мен туристік орталықтарының сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Туризмдегі көлікті қамсыздандыру
  Несиелер: 5

  Пәннің оқыту мақсаты туристік инфрақұрылымның туристік-сервистік және ұқсас кәсіпорындардың біртұтас кешені ретінде, осы кешеннің мәселелері мен даму болашағы жөнінде ұғым қалыптастыру. Міндеттері: туристік сала кәсіпорындарының түрлерінің ерекшеліктері және экономиканың шектес салаларымен байланысын зерттеу, нәтижесіндегі пайда болған білімдерді жалпылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Этногеография этнография негіздерімен
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты – әлем халықтарының нәсілдік, тілдік және діни құрамын зерттеу, кейбір аймақтардағы еңбек ресурстарының тапшылығы, халықтың баяу өсуі, оның біркелкі емес таралуы жағдайында миграциялық ахуалды, оның әр-түрлілігін, әсер ету факторларын географиялық тұрғыдан зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Туризм бойынша менеджерлер үшін іскері ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Тiкелей қарым-қатынас та, келешек кәсiби коммуникация да қажеттi туризмнің төңiрегiдегi және болашақ туризм менеджерлеріне, туризм және қызмен көрсету саласындағы мамандарына қажетті кәсіби бағытталған ағылшын тілінде тілдесу үшiн қажеттi шет тiлiнiң өнер-бiлiмiн кәсiби кеңейтедi. Сонымен қатар шетелдік әрiптестер мен клиенттермен ауызша және жазбаша қарым-қатынастың дағдыларын үйретеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Менеджменттің туристік түрлері
  Несиелер: 5

  "Менеджменттің туристік түрлері" оқу пәнінің мақсаты: қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарының, туристік фирмалардың қазіргі заманғы менеджментінің негізгі аспектілерін (қаржылық, ұйымдастырушылық, экономикалық, еңбек) қарастыру;Қазақстанда Қонақжайлылық және туризм индустриясы кәсіпорындарын басқарудың шетелдік озық тәжірибесін пайдалану мүмкіндігін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Туризмдегі сақтандыру
  Несиелер: 5

  Туризмдегі сақтандыру жеке және заңды тұлғалардың мүліктік мүдделерін қорғау тәсілі ретінде сақтандыруды жіктеу мәнін, тарихи дамуын, ұғымын, терминдерін және принциптерін қамтитын материалды қамтиды; сақтандыру қызметін құқықтық реттеу және сақтандыру ұйымдарының құрылымдық құрылымы жарық көрді; сақтандырудың әлеуметтік-экономикалық мазмұны, Туризмдегі сақтандыру, қайта сақтандыру және сақтандыру тарифтерін актуарлық есептеу әдістемесі қарастырылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Туризм және қонақжайлылығындағы іскерлік қарым – қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  "Туризм және қонақжайлылығындағы іскерлік қарым-қатынас психологиясы" оқу пәнінің мақсаты туристік өнімді тұтынушыларға қызмет көрсетуді сауатты, сапалы және тиімді жүзеге асыруға, сондай-ақ күнделікті өмірде қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беретін іскерлік қарым-қатынас саласында түсінік пен білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы
  Несиелер: 5

  Экономикалық субъектілердің шешім қабылдау механизмін және әлеуметтік салада жеке таңдау, Әлеуметтік сала мен Туризмдегі микроэкономикалық айнымалылардың арасындағы себеп–салдарлық байланыстарды, сондай-ақ нарықтық субъектілердің мінез-құлқына әсер ететін факторларын қарастыру және зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Туризм дамуының мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік басқару органдарының халық шаруашылығының туристік саласын қалыптастыру мен одан әрі дамытуды реттеудің негізгі мәселелері, факторлары, принциптері мен әдістемелік тәсілдері қарастырылады. Туристік индустрия қызметтерінің сапасын қамтамасыз етудегі мемлекеттік реттеудің рөлі. Стратегиялық жоспарлау негізінде туризмді дамытудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру моделі. Қазақстан Республикасында туризмді дамыту басқармасының мемлекеттік бағдарламасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Туризмдегі геоақпараттық жүйелері
  Несиелер: 5

  Пән Туризмдегі геоақпараттық жүйелердің теориялық негіздері мен қолданбалы аспектілерін туризм туралы ғылымның құрамдас бөлігі ретінде қарастырады. Пәнді оқытудың мақсаты-студенттерге туризм саласында геоақпараттық технологиялар мен ГИС-бағдарламаларды қолдану мүмкіндіктері және әдістері туралы толық ақпарат беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Туризмдегі зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  «Туризмдегі зерттеулер әдістемесі» пәні туризм мамандарын даярлауда негізгі пәндердің бірі болып саналады. «Туризмдегі зерттеулер әдістері» пәні туризм саласындағы туристтік іс-әрекеттің халықаралық реттеуін, туристік нарық және маркетингін, туроператорлық және турагенттік іс-әрекетін, туризмдегі жарнамалық іс-әрекет жөнінде жан-жақты мәліметтерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Байқағыштық, түсіндіруге, талдауға, қорытынды шығаруға қабілеті бар, баға беру қабілеті бар, қисынды ойлау, шығармашылық дағдыларын меңгерген, өзіндік дамуға қабілетті

 • Код ON2

  Әр-түрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағыт-бағдар қабылдайды, командада жұмыс жасай алады, өзінің көз қарасын ұстана алады, жаңа шешімдер ұсынады

 • Код ON3

  Патриотизм және азаматтық идея негізінде, Рухани-Жаңғыру қоғамдық сана модернизациясы, университеттік, аймақтық, республикалық деңгейдегі шараларды ұйымдастыру және қатысу кезіндегі Қазақстанның үшінші модернизациясы негізінде көшбасшылық қасиеттері бар

 • Код ON4

  Қазақ тілінде, орыс және ағылшын тілдерінде (А2, B1, B2 деңгейде), коммуникацияның негізгі дағдыларын меңгерген, сонымен қатар кәсіби салада

 • Код ON5

  Қазақстан Республикасының әрекет етуші нормативті-құқықтық актілерін ескеріп, сонымен қатар экология және табиғатты қорғау облысында стартап-жобалар дайындау біледі және оларды экономиканың әр түрлі салаларында жүзеге асыра алады

 • Код ON6

  Туристік ұйымдардың менеджмент және маркетинг қызметін қалыптастыру дағдыларын меңгерген, тұтынушылармен іскерлік әңгіме жүргізудің психологиялық негіздерін, кәсіби әңгіме жүргізу мен шетел тілінде презентация жасаудың тәсілдерін меңгерген

 • Код ON7

  Қазақстан Республикасында туризм секторын реттеуші мемлекеттік мекемелердің құрылысы бойынша және дүниежүзілік туризм индустриясының даму қарқыны бойынша білімін көрсетеді

 • Код ON8

  Туристік экскурсиялық жорықтар, экотурлар және т.б. жорық түрлерін құрастырады, сонымен қатар әр түрлі туризм түрлері бойынша белсенді саяхаттардың ұйымдастыру жағдайларын және техникасы мен тактикасын меңгерген

 • Код ON9

  Туристік бизнестің жоспарлануы және даму стратегиясының жүзеге асырылу дағдыларын меңгерген

 • Код ON10

  Этнос туралы, дүниежүзі халқының құрамы мен құрылысы, орналастыру түрлері мен формалары, халық діндерінің туризммен өзара байланысы туралы мәліметтерді талдайды

 • Код ON11

  Өндірістегі қазіргі ақпараттық, геоақпараттық және коммуникативті технологияларды қолданады, электронды брондау жүйесіндегі туристік өнімді жүзеге асыру және жылжытуды, турларды іздеу жүйесін қолданады

 • Код ON12

  Қонақ үй қызметі бойынша, қонақүй бизнесі облысындағы заң шығару және нормативтік-құқықтық база, қонақүй бизнесі облысындағы инновация, қонақүй қызметтерін ұсынушы салалар, қонақүй сервисінің ерекшелігі бойынша базалық білімдерге ие

6B11101 Туризм
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 6B11101-Туризм (к/т)
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 туризм
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Алматы экономика және статистика академиясы

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 Туризм және сервис
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 Туризм. Қонақжайлылықты басқару
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм. Қонақжайлылықты басқару
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм және қонақжайлылық индустриясын ұйымдастыру
Бакалавриат

Халықаралық туризм және меймандостық университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top