Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01405 Кәсіптік оқыту в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Бұл пән студенттің оқу үрдісінде бағыттардың бірін меңгерудің, ғаламдық желіде виртуалды шындықта компьютерлік графикалық жүйелерді кеңінен пайдалану қажеттілігінен туындаған объектілердің имиджімен байланысты ақпаратты өңдеу жүйелерінің дамуы туралы айқын және нақты түсінікке ие болуын қамтамасыз етуге арналған. Интернет және интерактивті графикалық жүйелер. Пәндерді оқытудың мақсаты студенттердің екі өлшемді және үш өлшемді кескінді қайта құру үшін «ашық» графикалық жүйелерді құру үшін студенттердің дағдылары мен принциптерін дамыту болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Классикалық математиканың теориясын, заңдылықтарын, негізгі ұғымдарын оқып білу. Математикалық модельдерді құра білу, математикалық есептерді қоя білу, қолайлы математикалық әдістерді және есептің шешімінің алгоритмін таңдай алу. Ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілеттерін қалыптастыру. Сапалы математикалық зерттеулерді іске асыру, жүргізілген математикалық талдау нәтижесінде практикалық ұсыныстар беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Кәсіптік оқыту педагогы мамандығының әлеуметтік маңыздылығы, педагогикалық пОНцесті басқарудағы педагог қызметі, педагог кәсібіне байланысты талаптар жүйесі, педагогтың кәсіби әрекетінің мазмұны, педагог мәдениеті мен педагогикалық шеберлік және олардың компоненттері сонымен бірге теориялық білім және кәсіби педагогтық, өндірістік оқыту шеберінің біліктілік деңгейі ашылып көрсетіледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • HTML-да Web-сайт құру
  Несиелер: 3

  Интернеттің принциптері. Сайт түрлері. Статистикалық және динамикалық сайттар. HTML белгілеу тілі. Жасаудың жалпы принциптері. Негізгі тегтер. HTML құжат құрылымы. Ақпараттық мета тегтер. URL пішімі және сипаттамасы. Каскадты стиль кестелері (CSS). Негізгі CSS параметрлері. Веб-беттердегі графиканы пайдалану. GIF, JPEG және PNG форматтары. Веб-дизайн. Объектілерді байланыстыру. Гиперсілтемелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Көптеген операциялық жүйелердің маңызды ерекшеліктері болып олардың желі арқылы бір бірімен әрекет жасаулары болып табылады, бұл компьтерлерге жергілікті есептеу желілер арқылы бір бірімен қалай әрекет жасауға мүмкіндік берсе солай ауқымды Интернет желісі арқылы әрекет жасауға мүмкіндік береді. Заманауи операциялық жүйелер, бар операциялық жүйелердің жаңартылып жасалған нұсқалары жергілікті желіде және ауқымды Интернет желісінде жұмыс істеуге қолдау беретін протоколдардың толық жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді ғылыми тілде сөйлеу мәнерінің негізгі ерекшеліктерімен таныстырады. Курс шеңберінде келесі жанрлардың ерекшеліктері талқыланады: эссе, ғылыми мақала, реферат (сын-пікір), курстық жұмыс, ғылыми баяндама, презентация, баяндама. Студенттерде зерттеудің жазбаша нысандары және академиялық мәтіндер жазу дағдылары жайлы түсінігін қалыптастыру негізгі мақсат болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік қағаздар
  Несиелер: 3

  "Іскерлік қағаздар" пәні студенттерді ресми құжаттарды жазу негіздеріне үйретуге арналған. Курс бағдарламасы білім алушылардың экономика, сыртқы сауда және қаржылық қызмет саласында түрлі құжаттарды жазу және аудару дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі желілік қызметтер
  Несиелер: 5

  Сабақта желілік сервистерді қолдану мақсаттары білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекеттерінің түрлерімен анықталады және нақты оқу міндеттері түрінде қалыптасады, олар оқу-танымдық іс-әрекеттер аясында тиімді қолдану мүмкін. Wеb 2.0 аясында іс-әрекеттер түрлеріне ұжымдық талқылауларды, желілік дискуссияларды жатқызуға болады; ақпаратты, сілтемелерді ұжымдық іздеулер; видео, аудио және суреттерді ұжымдық қолдану; мәтіндерді ұжымдық құрастырулар және өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сызба геометрия және сызу
  Несиелер: 5

  Геометриялық сипаттамасы бар есептердің шешу жолдарын зерттеу және суреттердің құрастыру әдістерін түсіндіру негіздеу; кеңістік объектілерін жазықтыққа түсіру әдістерін оқып білу; студенттердің кеңістік ойлауларын дамыту; сызуды сызудың теориялық негіздерін қалыптастыру. Студенттерді конструкторлық құжаттарды орындауға және рәсімдеу ережелерін оқып білуге ұйрету; сызбалардың құрастыру теориясын оқып білу; бұйымдардың сызбаларын құрастыру және оқу үшін практикалық іскерліктерін, біліктерін және теориялық білмдерін бере білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 6

  Қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыратын жас ұрпақты тәрбиелеу, тәрбиелеу және тәрбиелеудің жалпы заңдылықтары мен ерекшеліктері. Білім мен тәрбиенің мәнін анықтау, түсіндіру, нақты білім беру және тәрбиелеу заңдарын анықтау, қоғамның, жеке тұлғаның қызығушылығын анықтау. Адамдарды қоғамдық өмірге дайындау, жаңа буын, қоғамдық тарихи тәжірибе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 6

  «Педагогика» курсы «Кәсіптік оқыту» мамандығының студенттерін мұғалім мамандығына дайындау жүйесінің негізгі бір саласы. Оның мақсаты болашақ мамандарды педагогика ғылымдарын теориялық негіздерімен қаруландырып, тәрбие мен оқыту процесін нәтижелі ұйымдастыруға қажетті педагогикалық білім, білік және дағды қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы бағдарламалық қамту
  Несиелер: 6

  Пәнді меңгеру мақсаты ақпараттық технологиялар және даму тарихын меңгеру негізінде студенттердің бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру, және оқу-тәрбие мекемелері жұмыстарында заманауи ақпараттық және коммуникативті технологияларды пайдалану, және де қолданбалы бағдарламалық камтамасыз ету мүмкіндігі және қажеттілігі туралы білімдермен қаруландыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 6

  Ғылыми-техникалық пОНгрестің және жаратылыстану ғылымдарының дамуын анықтайтын материя құрылысы, сонда болып жатқан құбылыстар табиғаты туралы терең ойларын қалыптастыру. Физиканың көршілес пәндермен және басқадай нақты табиғи пәндермен байланысы. Жаңа технологиялардың және техниканың жаңа салаларының дамуында және пайда болуында физиканың рөлі. Физиканың дамуына техниканың әсер етуі. Физикалық зерттеудің әдістері: тәжрибе, гипотеза, эксперимент, теория.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 5

  Студенттерді халықтық тәрбиесінің негізгі идеялары және тәжірибелері мен таныстыру және қазіргі оқу тәрбие үдерісінде шығармашылықпен қолдана алумен дағдыларын қалыптастыру. Кәсіптік білім беруді болжау ғалымдардың пікірі бойынша кәсіби құзырлыққа ие мамандарға деген қажеттілікті қанағаттандыру. Оқу-тәрбие процесінде студенттердің шығармашылық қабілетін жоғарлату, танымдық белсенділігінің тиімділігін арттыру этнопедагогика және педагогикалық ынтымақтастық негізінде жүзеге асрылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өмір тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік саласында ғылыми таным әдістері туралы; Азаматтық қорғаныс туралы, әртүрлі шығу тегі төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, салдары және алдын алу туралы; төтенше, бейбіт және соғыс уақытында ҚР-да халық пен аумақты қорғау жүйесі туралы білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы педагогика
  Несиелер: 5

  Денсаулығының мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың және даралық даму үдерістерін басқару тенденцияларын, заңдылықтарын және мәнін қарастырады. Мектепке дейінгі, мектеп, арнайы педагогикаға және ересектер педагогикасына бөлінеді. Сабақ беру барысында түзету-тәрбие жұмыстары қолданылады (кемшіліктердің дамуын тынштандыруға, жеңуге бағытталған арнайы педагогикалық іс-шаралар жүйесі) Арнайы педагогиканың негізгі мақсаты дамуында проблемалары бар адамдарды әлеуметтік ортаға қосу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарының технологиясы
  Несиелер: 5

  Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары студентте ғылыми-зерттеу еңбегінің дағдыларын қалыптастырып, қазіргі заманғы маман дайындау талабына сай зерттеуші, басқарушы, практик деңгейінде шығармашылық бастамаларын дамытып, ғылыми-техникалық үдеріс жетістіктерін тәжірибеде қолдануға бағытталуы қажет. Ғылыми зерттеу жұмыстарына қатысу студентті кәсіби пәнді терең меңгеруге, олардың ғылыми, техникалық және әлеуметтік дүниетанымын кеңейтуге, жаңа идеяларды өз бетінше игеруге, ғылыми ақпараттар тасқынында жедел әрі тиімді бағыт ұстануға бейімдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тегін бағдарламалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Бұл пән оқу барысында студент әр түрлі есептерді шығару үшін алгоритмдерді және бағдарламаларды құрастыру туралы нақты және анық білім алу үшін қажет. Пәнді оқыту мақсаты студенттерде бағдарламалық құрылымды, алгоритмдерді және бағдарламаларды құрастыру қағидаларын, есептерді шығару әдістерін, алгоритмдеуді, С++ тілін пайдалана отырып бағдарламаларды пайдалану және кейінге қалдыруды сауатты құрастыра білуді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тракторлар және автомобильдер
  Несиелер: 5

  Пән тракторлар мен автомобильдердің, іштен жану қозғалтқыштарының жалпы құрылысын, бензинді және дизельді қозғалтқыштардың қоректену жүйесін, салқындату және майлау жүйесін, тракторлар мен автомоб��льдердің трансмиссиясы, автомобильдердің доңғалақ тракторлар��н басқару механизмдері мен жүріс бөлігін, тракторлар мен автомобильдердің гидравликалық жабдықтарын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасы мемлекет пен құқықтың пайда болуының негізгі теориялары, ерекшеліктерін, мәнін, әдістерін анықтауды қарастырады., Қазақстан Республикасының конституциялық, әкімшілік, Еңбек, Азаматтық құқық, қылмыстық, отбасылық, жер, қаржы, салық, банк, сақтандыру құқығы сияқты құқық принциптерін, салаларын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама саласында студенттердің құқықтық сауаттылығын арттыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетаным, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық стандартын, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне төзбеушілік қарым-қатынасты қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Студенттердің ғылыми-зерттеу қызметінде АКТ-ны пайдалану
  Несиелер: 5

  Автоматтандырылған бағалау технологиясы білім алу жағдайын жақсартуды қамтамасыз етуде көмек көрсете алады. Ақпараттық-коммуникативті технологияларын бағалаудың жалпы моделі қомақты масштабты бақылау зерттеулерін жүргізуді көрсетеді. Онда көптеген оқушылар білім беру технологияларының тиімділігін зерттеуге бағытталады. Ақпараттық-коммуникативті технологиялар көптеген оқушыларға қол жетімді. Баға білім алуға қуатты әсер етеді, Ол тек баға болып қоймайды, студент үшін маңызды болып келетін мотивацияны қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби педагогика
  Несиелер: 5

  «Кәсіби педагогика» интеграктивті курс ретінде жастарды кәсіби еңбекке оқыту мен тәрбиелеудің теориялылық негіздерін, кәсіптік бағдар беру, қоғамға пайдалы, өнімді еңбектің, техникалық шығармашылық және ауылшаруашылық тәжірибе жұмыстарын, сондай ақ ғылыми негіздерін зерделеуде білім алушыларға политехникалық білім беру мазмұндарын біріктіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаттары мыналар: - экономикалық теорияның жалпы негіздерін ашу; - шаруашылық жүргізу заңдарын және шаруашылық жүргізуші субъектілердің әр түрлі деңгейдегі ұтымды мінез-құлқын зерттеу, экономикалық дамудың принциптері мен заңдарын анықтау;-негізгі экономикалық ұғымдар мен санаттарды ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология
  Несиелер: 5

  Экономикалық заңдардың іс-әрекетін түсіну, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нормаларды, адамгершілік даму ережелерін қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіптік білім беру жүйесіндегі педагогикалык менеджмент
  Несиелер: 5

  Менеджменттің маңызы, оның кәсіби білім беру жүйесіндегі рөлі мен орны. Педагогикалық менеджменттің функциялары, принциптері, әдістері. Педагогикалық менеджменттің тиімділігін айқындайтын факторлар. Кадрларды басқару психологиясы. Тұлға – басқарудың объектісі мен субъектісі ретінде. Іскерлік қарым-қатынас психологиясы мен этикасы. Қазіргі қоғамдағы имидж. Педагогикалық ұжымдағы түсініспеушіліктер мен оларды шешу жолдары. Студенттер бойында ғылыми-педагогикалық, басшылық ойды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби-техникалық білім беру жүйесін басқару
  Несиелер: 5

  Бұл студенттерге кәсіптік білім беру жүйесіндегі басқару құрылымы мен мазмұны, білім беру мекемелерінің басшыларын жүйелік тәсілмен, басқару шешімдерін қабылдау процесі мен технологиясы, басқару педагогикалық маркетинг негізінде жоспарлау құралы, жеке тұлғаның рөлі және басқарудағы рөлі туралы білім беру мекемелерінің басшыларының басқару қызметін ғылыми ұйымдастыруды қалыптастыруға мүмкіндік береді. педагогикалық басқару жүйесіндегі ұжым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 3D графикалық пакеттер
  Несиелер: 5

  3D-модельдеу бойынша білімдердің қажеттіліктері күн сайын артуда. Үш өлшемді суреттерді құрастыру технологиясы көптеген салаларда қолданысын табады және де осы графиканың түрі дизайнерге өзінің креативті идеяларын, шығармашылық ойларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Үш өлшемді графикалар пакеті бойынша білімдер мен іскерліктер шығармашылық потенциалды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Баскару психологиясы
  Несиелер: 5

  Басқару психологиясының ғылым ретіндегі психологиялық құбылыстарды анықтап, оларды жүйеге келтіру, заңдылықтарын ашып,олардың арасындағы байланыс себептерін тәжірибелік қорытындылар мен ұсыныстарды жасауды анықтау. Сонымен қатар, психология ғылым ретінде, басқару жүйесінің жұмыс сапасын тиімді етіп көтеру мақсатында басқарушылық іс-әрекеттің ерекшеліктері мен психологиялық шарттарын талдайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіптік психология
  Несиелер: 5

  Адамның іс-әрекет түрлерінің психологиясын, еңбекті ғылыми негізге сүйене отырып, ұйымдастыру мәселелерін қарастырады.. Еңбек психологиясының басты міндеті – маңызды еңбекті болдыру мен адамға тиімді мотивацияны қалыптастыруға көмектесу мен зерттеу. Еңбек психологиясының субьектісі – белгілі бір обьектіге бағытталған белсенділіктің қайнар күші – индивид немесе әлеуметік топ, обьектісі – нақтылы ұйымдасқан еңбек әрекеті, құралдары, еңбектің мақсаты мен міндеттері, жұмысты орындау ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графиканы өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында студент бір бағытты меңгеру туралы ойларын қалыптастырады, жүйелерді кеңінен қолдану қажеттілігінен туындайтын объектілерді суреттеумен байланысты ақпаратты өңдеу жүйесінің дамуы, виртуалды шындықтағы, ауқымды Internet желісіндегі және интекбелсенді графика жүйелеріндегі компьютерлік графика

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық машиналары
  Несиелер: 5

  "Ауылшаруашылық машиналары" пәні жерді өңдеуге, себуге және отырғызуға, тыңайтқыштарды енгізуге, өсімдіктерді қорғауға, егістіктерді күтуге, шөп және силос өнімдерін жинауға, әр түрлі өнімдерді жинауға, өнімді жинағаннан кеин жерді өңдеуге арналған машиналардың құрылысын, жұмыс істеу принципын, және қажетті реттеулерін жүргізуді қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • АКТ негізінде оқыту нәтижелерін бағалау әдістері
  Несиелер: 5

  Автоматтандырылған бағалау технологиясы білім алу жағдайын жақсартуды қамтамасыз етуде көмек көрсете алады. Ақпараттық-коммуникативті технологияларын бағалаудың жалпы моделі қомақты масштабты бақылау зерттеулерін жүргізуді көрсетеді. Онда көптеген оқушылар білім беру технологияларының тиімділігін зерттеуге бағытталады. Ақпараттық-коммуникативті технологиялар көптеген оқушыларға қол жетімді. Баға білім алуға қуатты әсер етеді, Ол тек баға болып қоймайды, студент үшін маңызды болып келетін мотивацияны қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіптік оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Кәсіптік оқыту педагог мамандығының әлеуметтік маңыздылығы, педагогикалық процесті басқарудағы педагог қызметі, педагог кәсібіне байланысты талаптар жүйесі, педагогтың кәсіби әрекетінің мазмұны, педагог мәдениетімен педагогикалық шеберлік және олардың компонеттері, сонымен бірге теориялық білім және кәсіби педагогтық, өндірістік оқыту шеберінің біліктілік деңгейі ашылып көрсетіледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік оқыту шеберінің кәсіби іс-әрекеті
  Несиелер: 5

  Оқу материалдарына байланысты оқытудың инновациялық технологияларын пайдалануға, кәсіптік оқыту бағыты бойынша күнделікті сабақ жоспарларын әзірлеу мен оларды әдістемелік тұрғыда жабдықтауды, рқу материалына байланысты оқытудың формасын қолдану. Кәсіптік оқыту әдістемесін заманауи талаптарға сай жетілдіруге, шығармашылық қабілетін үнемі дамытуға, тақырыпқа сәйкес инновациялық оқыту әдістерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпаратты өлшеу техникасы
  Несиелер: 6

  "Ақпараттық - өлшеу техникасы" метрология, ақпараттық-өлшеу техникасы және технологиялары, өлшеу және бақылау процестерін талдаудың және синтездеудің негізгі ұғымдарына студенттерді теориялық және практикалық дайындауды қамтамасыз ету болып табылады. Берілген пәнді оқу барысында бакалавр өлшеу арналары, өлшеу сигналдарының түрлері, өлшеу әдістері, өлшеу құралдарының түрлері туралы білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқушылардың бейіндік оқуын ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Бейіндік оқыту жүйесі. Бейіндік оқытудың мазмұны мен мәні. Бейіндік оқытуды ұйымдастырудың халықаралық тәжірибесін талдау. Бейіндік оқуды басқару. Бейіндік оқытуды ұйымдастыру. Қоғамдық-гуманитарлық бағытта бейіндік-бағдарлы білім берудің әдіснамалық негіздері. Мектепте технологиялық білім беру жүйесінде бейіндеу. Бейіндік оқытуды психологиялық-педагогикалық қолдау. Оқушылардың кәсіби қызығушылықтары мен бейімділіктерін диагностикалау негізінде бейінді сыныптарды жинақтау.Оқу жоспарын модельдеу, бейінді оқыту бағдарламаларын жасау және эксперттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының әдістері мен технологиясы
  Несиелер: 6

  Болашақ мұғалімдірге тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі туралы білім жүйесін, тәрбие жұмысы әдістемесін практикалық іскерліктерімен дағдыларын қалыптастыру. Тәрбие жұмысының әдімесі мен технологиясын оқу жұмысының түрлі формалары енгізу. Болашақ кәсіптік оқыту мамандарының бойына отансүйгіштік, елжандық, ұлтжандық, адамгершілік, қайырымдылық сияқты қасиеттер қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Машина жөндеу технологиясы
  Несиелер: 6

  Студенттің бойында машиналарды жөндеудің заманауи технологияларын меңгеру үшін қажетті теориялық білімдерді және практикалық іскерліктерді қалыптастыру. Міндеттер - бөлшектерді жөндеу және істен шыққан бөлшектерді, жинақтау блогын, машиналарды және құрылғыларды орнына келтіретін технологиялық үрдістерді жобалау әдістерін студенттің меңгеруі; өндірістік үрдістердің оңтайлы түрлерін анықтап орындау; машиналардың және құрылғылардың жөндеу сапасымен басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 6

  Өзін-өзі танудың пәндік саласы әр білім алушының ішкі жан-дүниесін байытуы және өзіндік қайталанбас жеке даралығын пайымдауы арқылы табиғи қабілеттіліктері мен жасампаздық әлеуетін ашуға бағытталған мақсатты білім беру үдерісін ұйымдастыруды көздейді. Өзін-өзі тану пәнінің оқу-әдістемелік құралдары білім алушылардың қоғамға және өз-өзіне қызмет етуіне бағытталып, олардың жасампаздық белсенділігін танытуға мүмкіндік беретін өмірлік маңызы бар, кең ауқымды біліктілік дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейнелерді сандық өңдеу
  Несиелер: 6

  Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің ақпаратты өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы технологияларды меңгеру; қазіргі заманғы ЭЕМ-ді қолдана отырып ақпаратты өңдеудің тиімді әдістерін меңгеруі; ақпараттық ресурстарды құру, жинақтау, өңдеу және пайдалану саласында біртұтас білім жүйесін қалыптастыру; ақпаратты өңдеудің әдістемелік негіздері мен практикалық дағдыларын меңгеруі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электротехника және автоматика негіздері
  Несиелер: 6

  Пәнді оқыту мақсаты автоматиканың құрылысы мен заманауи элементтерінен құрастырылатын физикалық қағидаларды студенттің білуі. Оның автоматика жүйесінде олардың жұмыстарын оңтайландыра білу, қажетті есептеулерді жүргізуді және элементтерді дұрыс таңдай алатындай қажетті білімдермен қаруланғандығы. Әр түрлі элементтік базалардан тұратын құралдардың жөндеу және баптау іскерліктеріне ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты және міндеттері болып дидактикалық қағидалар, әдістер, еңбек және кәсіби оқытудың құралдары туралы білімдер болып келеді. Болашақ педагогты теориялық және практикалық сабақтарды жоспарлап өткізуге ұйрету болып келеді; білім алушылардың білімдеріне, іскерліктеріне жіне біліктеріне баға беру; оқу үдерісіне жаңа оқыту технологияларын енгізу ерекшелктері болып табылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Негізгі пәндерді оқытудың жеке әдістемесі
  Несиелер: 5

  Кәсіптік білім беру бағдарламаларын игеруге даярлау, олардың кәсіптік бағдарлары үшін жағдай жасау, оқушылардың арнаулы бейімділігі мен қызығушылығын, танымдық қабілетін ескеруге бағытталған білім беру процесінің құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру түрі, жоғары сынып оқушыларының оқуын даралау мен саралау, жіктеудің педагогикалық жүйесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық оқыту технологиялары
  Несиелер: 6

  Білімді кадрларды даярлауда оқыту технологиясының бөлігі болып табылатын студенттерді кәсіптік даярлау жүйесінде инновациялық оқыту технологиялары маңызды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Агротехникалық пәндерді оқытудың жеке әдістері
  Несиелер: 5

  Оқытудың заманауи технологияларын пайдалану арқылы ауылшаруашылық машиналары пәнінен сабақ өткізу дағдыларын. Қалыптастыру. Лабораториялық-практикалық сабақтарды өткізу әдістемесі, өндірістік оқытуды ұйымдастыру сұрақтарында, нақты технологияны қолдану барысында оқу жұмыс орындарын ұйымдастыру іскерлігін қалыптастыруда, техникалық пәндері оқытуда оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық негізде арнайы пәндерді оқытудың жеке әдістері
  Несиелер: 5

  «Техникалық және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі» бейіндеу пәндерге жатады, сондықтан бұл пән кәсіптік оқыту педагогының теориялық дайындығының негізі болып табылады. Пәннің мақсаты мен міндеттері болып дидактикалық қағидаларды, әдістерді, турлерін және еңбек және кәсіби құралдары туралы оқыту; педагогтың теориялық және практикалық сабақтарды өткізе білу; білім алушылардың білімдерін, іскерліктерін және дағдыларын бағалай білу; оқу-тәрбие үрдісіне жаңа педагогикалық технологияларды енгізе білу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық қаржылық талдау
  Несиелер: 6

  Заңдылықтар мен байланыстың аналитикалық түрлерін анықтау барысында; нақты статикалық ақпаратты жинау барысында; өндірістің шаруашылық үдердістерін талдау барысында; субъект іс-әрекетінің нәтижелерінің қаржылық нәтижелерін санау кезінде; түрлі себептерді анықтау барысында; кез келген басқарушылық қабылдаған және негіздеген кезде білімдерді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық критерийлерді оқыту
  Несиелер: 5

  Педагогикалық инновация дегеніміз педагогикалық іс-әрекеттегі жаңашылдық, оқытудың тиімділігін көтеру болып табылатын білім берудің және тәрбиенің мазмұнындағы өзгерістер. Критериалды бағалаудың мақсаты критериалды бағалаудың негізінде білім беру нәтижелері туралы нақты ақпарат алу және оқу үдерісінің жетілдіру үшін оларды қызығушылық білдірген қатысушыларға беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • «Машиналарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету» пәнін оқытудың жеке әдістемесі
  Несиелер: 5

  Машиналарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету оқытудың формаларын, әдістері мен құралдары. Оқытудың заманауи технологияларын пайдалану арқылы машиналарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету әдістемесі ұйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық квалиметрия
  Несиелер: 5

  Білімді бақылаудың модульді рейтингі әлістемесіне оқу орындарына қолданылатын педагогикалық бақылау әдістері мен түрлері, «баға» мен «баға қою» арасындағы айырмашылық. Оқу процесіндегі бағаның функциялары анықталады, білімді бақылау құралдарын дұрыс таңдау мен құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бейнелерді сандық өңдеу*
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылығында машина пайдалану
  Несиелер: 5

  Ауылшаруашылық техникасын пайдаланудың заманауи жағдайын қарастырады, машина паркін пайдалануды ұйымдастырудың маңызды түрлерін; ауылшаруашылық техникасын пайдалануды; машина паркін пайдалануда жүзеге асатын ұйымдастырушылық, техникалық, технологиялық және т.б. іс-шаралар; тракторларды, ауылшаруашылық машиналарын және агроөнеркәсіп кешенінің нарықтық жағдайында басқадай құрылғыларды тиімді пайдалану көрсеткіштері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіптік оқытудағы заманауи технологиялар
  Несиелер: 6

  Қазіргі ұлттық білім беру жүйесіне жаңа педагогикалық технологияларды енгізудің нақты қажеттілігі. Педагогикалық инноватика және инновациялық оқыту. Дәстүрлі педагогикалық технологиялар. Жеке тұлғаға бағдарланған оқыту технологиясы. Ынтымақтастық педагогикасы. Проблемалық оқыту. Интерактивті оқыту әдістері. «Оқу және жазу арқылы критикалық ойлауды дамыту» технологиясы. Дискуссия өткізу технологиясы. Дебат технологиясы. Тренинг технологиясы. Ойын технологиялары. Рөлдік ойындар. Іскерлік ойындар. Дидактикалық ойындар. Дамыта оқыту технологиясы. Оқытуды жекелендіру. Дальтон-технология. Бағдарламалық оқыту. Модульдік оқыту технологиясы. Ақпараттық оқыту технологиялары. Қашықтықтан оқыту технологиясы. Оқытуды дифференциациялау. Әрдеңгейлік оқыту технологиясы. Жобалап оқыту технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Экономикалық талдау және статистика
  Несиелер: 6

  Экономикалық талдаудың ғылыми негіздерін, экономикалық талдау әдісінің ерекшеліктері, оның жүйелік кешенді сипаттамасын ашатын әдістерді, тәсілдерді қарастырады. Өндірістің бизнес-үрдістерінің негізгі талдауларын, өндірістегі қозғалыс жағадайының сұлбасын және оның қаржы-экономикалық қызметінің жұмыс тиімділігін айқындай білу. "Осал жерлерін" анықтау мақсатында және олардың пайда болу себептерін анықтау, буғалтерлік есеп және бизнес жоспардың орындалу көрсеткіштерін, саны жағынан нормативтерді орындау, өндірілген өнімнің сапасына көңіл бөлу, басқадай жұмыстарды орындау т.б. оңтайлы басқарушылық шешімдерді қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жаратылыстану ғылымдары саласындағы негізгі негіздерді білу және түсіну, кең ой-өрісі мен ойлау мәдениетімен жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ету

 • Код ON2

  Экономикалық заңдардың іс-әрекетін түсіну, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нормаларды, адамгершілік даму ережелерін қолдану, академиялық хат жанрларының негізгі белгілерін, эсселер мен ғылыми мақала-ларды талдау;

 • Код ON3

  Кәсіби қызметте жаратылыстану ғылымдарының негізгі заңдылықтарын қолдану арқылы типтік проблемаларды шешу.

 • Код ON4

  Параллельді проекция әдісімен алынған суреттерді қолдана отырып, проблемаларды шешу; бірыңғай жобалау құжаттамасының ережелерін қолдануға, сондай-ақ компьютерлік бағдарламалар көмегімен жалпы сызбаларды оқып, орындауға және толығымен толтыруға құқылы.

 • Код ON5

  Кәсіби қызметтегі компьютерді пайдалану дағдысын меңгеру үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану;

 • Код ON6

  Ақпаратты, компьютерлік және желілік технологияларды қолдана отырып, әртүрлі дереккөздерден және дерекқордан ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және талдау.

 • Код ON7

  Сандық және символикалық ақпаратты өңдеу үшін жоғары деңгейлі тілдердегі бағдарламаларды әзірлеу, жинақтау, жөндеу, тестілеу және құжаттау

 • Код ON8

  Құрылыс материалдарын іріктеу және оларды өңдеу мәселесін шешу. Құрал-жабдықты және өлшеу әдістерін қолдану дағдыларын меңгеру. Машиналар мен электр жабдығының тозған бөлшектерін жөндеу, жөндеу және қалпына келтіру үшін тиімді технологияларды қолдану.

 • Код ON9

  Ауылшаруашылық техникасын басқару және тиімді пайдалану, бірліктер мен жүйелерді түзету және түзету, жұмыс органдарының, механизмдерінің негізгі параметрлері мен жұмыс режимдерін негіздеу үшін есептеулер жүргізу

 • Код ON10

  Бастауыш кәсіптік білім беру жүйесіндегі оқу орындарында теориялық және өндірістік оқыту процесінің дидактикалық негіздерін білу

 • Код ON11

  Әдістемелік мәселелерді шешуде техникалық, педагогикалық, психологиялық және басқа да білімдер мен дағдыларды қолдану

 • Код ON12

  Теориялық және өндірістік (практикалық) оқытудың технологиялық дизайн сабақтарының дамуын қамтамасыз ету

 • Код ON13

  Негізгі өндірістік ресурстардың бағалауын жүргізу және тәжірибеде экономикалық талдау элементтерін қолдану. Нарықтық экономикадағы әртүрлі салалардағы экономикалық және құқықтық білімдердің негіздерін қолдану

Top