Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06101 Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету в Қызылорда "Болашақ" университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу саласында жоғары білікті мамандарды, құзыретті мамандарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу бойынша мамандарды, IT-дизайнерлерді, математикалық, ақпараттық, бағдарламалық, лингвистикалық, техникалық және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету саласындағы жүйелік сәулетшілер мен инженерлерді, бағдарламалық қамтамасыз ету сәулетшілерін, жүйелік талдаушыларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалауды, мобильдік қосымшаларды әзірлеуді, қосымшаларды тестілеу бойынша мамандықтарды, жергілікті есептеу желілерінің әкімшілерін даярлау, серверлер әкімшілерінің, желілік, жүйелік әкімшілерінің.тиісті салада өзін-өзі дамытуға және мансаптық өсуге қабілетті.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B057 Ақпараттық технологиялар
 • ҰБТ-дағы пәндер Математика және Физика
 • Экономикалық теория негіздері
  Несиелер: 3

  Курстың негізгі мақсаты экономикалық ойлау әдісін қалыптастыру, студенттердің экономикалық процестерді әдістерін, әдістерді, әдістерді, әдістерді, экономиканың кез келген саласына арналған құралдарын зерттеу әдіснамасын білу болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Қазіргі ғылыми қызметкер немесе инженер зерттеудің математикалық әдістерін және логикалық ойлау мәдениетін жеткілікті дәрежеде меңгеруі тиіс. Жоғары математика техникалық мамандық студенттері үшін іргелі пәндердің бірі болып табылады, ол студенттің пәннің математикалық аппаратын қолдана отырып, физикалық бейіндегі есептерді шешу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Қазіргі уақытта физика материяның жалпы және негізгі қасиеттерін зерттейтін табиғат туралы ғылымның бірі болып табылады. Физикалық зерттеулер саласын білімнің аралас салаларынан – химия, астрономия, биофизика және т.б. ажырату қиынға соғады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бағдарламалау технологиясы 1
  Несиелер: 5

  Бағдарламалау технологиясы дегеніміз-берілген есепті шешуге құралған бағдарламада қолданатын барлық әдістерді, құрылымдарды және модельдердің жиынтығын айтады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритм теориясы
  Несиелер: 2

  Алгоритм ұғымы–информатиканың фундаментальды ұғымдарының бірі. Алгоритмдеу моделдеу мен бірге информатиканың жалпы әдісі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау
  Несиелер: 2

  Пәнді оқу мақсаты: Алгоритм және оның қасиеттерін, құрылу принциптерін; Алгоритмдер түрлерін (сызықты, тармақталған, циклдік және күрделіқұрылымды); Турбо Паскаль программалаутілін; Оның программалау мүмкіндіктерін, синтаксисін, негізгі командаларын, программалау тәсілдерін; Графикалық мүмкіндіктерін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритм негіздері
  Несиелер: 2

  Алгоритм деп алдын ала неістеу керек екені дәл көрсетілген есептеу процесін айтады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика 1
  Несиелер: 3

  Физика пәнін оқытудың мақсаты студенттерге әлемнің физикалық бейнесі, зерттеу жұмысының дағдылары, эксперименталдық нәтижелерді алу және өңдеу, сонымен қатар нақты есептерді шешуде физикалық процестерді моделдеу дағдыларын қалыптастыру;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • AutoCAD және автоматты жобалау жүйелері негіздері
  Несиелер: 4

  AutoCAD-AutoDesk фирмасымен әзірленген конструкторлық құжаттаманы дайындау үшін бағдарламалық пакет. AutoCAD пакеті инженерлік немесе сәулет нысандарын жобалау кезінде жиі қолданылатын екі өлшемді және үш өлшемді бейнелерді жасауға мүмкіндік береді. Оның екі өлшемді түрі бойынша үш өлшемді бейнені жасау, сондай-ақ үш өлшемді модельді тікелей құру және өзінің координаталар жүйесін құру мүмкіндіктері бар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарламалау технологиясы 2
  Несиелер: 4

  Бағдарламалау технологиясы-БҚ әзірлеудегі табысқа жету жолы. Технология-өндірістің белгілі бір саласындағы өндірістік процестердің жиынтығы, сондай-ақ өндіріс тәсілдерінің ғылыми сипаттамасы. Кез келген бағдарламалық жүйені құру кейбір схема бойынша орындалады. Бұл схема стандарты кезеңдердің реттілігін білдіреді: талдау, жобалау, әзірлеу, тестілеу, түрлендіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электротехника
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - методология жүйесіне зерттеу және күрделі электронды құрылғыларға жобалау туралы түсінік беру. Студенттерде аналогты электронды құрылғылардың схематехника негізі және олардың сараптау әдістерін, сонымен қатар аналогты электронды құрылғылардың түйіндерінің құрылуы мен таңдау дағдысы туралы білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіршілік қаупсіздігі және еңбек қорғау
  Несиелер: 2

  Адамның тіршілік ету ортасымен (өндірістік, тұрмыстық, қалалық, Табиғи) қауіпсіз өзара іс-қимыл жасау тәсілдерін, Төтенше жағдайлар кезінде шаруашылық жүргізу (ұйымдар) объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін, жағымсыз факторлардан қорғау, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және зардаптарын жою және қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану мәселелерін зерттейтін жоғары мектеп пәні

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электроэнергетика
  Несиелер: 3

  Мақсаты-жылутехнологиялық қондырғылар мен жүйелерді жобалау, зерттеу және эксплуатациялау мәселелерін шеше алатын, энергияның түрлену схемасының тиімділігін сараптау, энергия өндірудің жаңа тәсілдерінің болашағын бағалау және инновациялық жобаларды практикаға еңдіру қабілеті бар мамандардаярлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  "Операциялық жүйелер" пәні базалық пәндер цикліне, мамандық бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының жұмыс оқу жоспарын таңдау компонентіне кіреді. "Операциялық жүйелер" пәні операциялық жүйелердің негізгі функциялары мен механизмдерін, пайдаланушының интерфейстерін және операциялық жүйелердің командаларын оқып үйренуді мақсат етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау тілдері
  Несиелер: 4

  Алгоритмде алдын ала не істеу керек екені дәл көрсетілген есептеу процесін айтады. Есептеу процесі қандай болса да алғашқы мәндерден бастап, сол арқылы толық анықталған қорытынды шыққанша жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Си тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 4

  C# - қолдануға өте ыңғайлы( бағдарламаларды жазу), ол өте қарапайым синтаксис және қуатты сигналдар бар, соның арқасында біз SQL немесе LINQ, C# — қазір өте таралған және ең оңтайлы бағдарламалау тілдерінің бірі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық талдау
  Несиелер: 3

  Математикалық талдау (классикалық математикалық талдау) — "шексіз шағын талдау" деп аталатын тарихи бөлімге сәйкес келетін математика бөлімдерінің жиынтығы, дифференциалдық бөліктерді біріктіреді. және интегралдық. есептеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электр тізбектерінің теориясы
  Несиелер: 3

  Электр тізбектерінің теориясы құбылыстардың физикалық мәнінен абстрагирлеу жүргізілген Электротехниканың есептеу-математикалық бөлімі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Медиация негіздері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – айнымалы шамаларды зерттеу әдісімен таныстыруды шексіз аз шамаларды талдау арқылы жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Мақсат есептеуіш машиналарын, ЭЕМ жүйелері мен желілерін ұйымдастырудың ерекшеліктерін, жеке құрылғыларды құру принциптері мен олардың ақпараттың кіріс өңдеу жәнешығару процесіндегі әсерін оқыту болып саналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелер сәулеті
  Несиелер: 5

  Компьютерлік жүйенің модульдік құрылымы бар. Әрбір құрылғы үшін (жады, сыртқы құрылғылар) жүйеде арнайы басқару құрылғысы (басқаша айтқанда, арнайы процессор), құрылғының контроллері деп аталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдени мұра
  Несиелер: 2

  «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы – мәдени, экономикалық және әлеуметтік капитал, жалпы адамзаттық мәдениеттің құрылымдық бөлігі, этнос, қоғам, адам парасатының дамуы мен құрылуының бастауы, тарихи естеліктердің маңызды қоймасын жасау және қорғау бағдарламасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 2

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері бакалавриаттың барлық бағыттары мен мамандықтарына біртұтас пәнаралық білімдер жүйесі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру: қоғамдық сана мен тарихи сананы жаңғыру
  Несиелер: 2

  Курстың мақсаты: «Рухани жағыруы» патриоттық актінің тұжырымдамасы, мазмұны мен негізгі құндылықтарын зерттеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілердің аппараттық жабдықталуы
  Несиелер: 5

  Компьютерлік желі - ақпарат беру арқылы қосылған компьютерлер жиынтығы. Желілердің мақсаты - пайдаланушылары болып табылатын ақпаратқа және ресурстарға қол жеткізуді қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 2

  Көшбасшы өзінің жаңа идеясымен, алға қойған мақсат мүддесімен ерекшеленеді. Көшбасшылық адам бойында кездесетін ерекше қасиеттердің бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу жұмыстарының негіздері
  Несиелер: 4

  Ғылым – бұл табиғат, қоғам және ойлау туралы жаңа білімдерді алуға бағытталған зерттеу ортасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 3

  Ықтималдықтар теориясы-бұл кездейсоқ құбылыстардың заңдылықтарын зерттейтін математикалық пән. Ықтималдықтар теориясы кездейсоқ нәтижелермен жеке тәжірибенің нәтижесін болжай алмайды, бірақ ол мұндай тәжірибелердің көп санының нәтижесін сенімді болжайды. Ықтималдықтар теориясындағы негізгі зерттеу объектілері кездейсоқ оқиғалар мен кездейсоқ шамалар болып табылады. Кездейсоқ оқиға-бұл сапалы ұғым. Оқиға орын алады немесе орын болмайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Объектілі-бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Объектіге-бағытталған бағдарламалау (орыс тілі Объектно-ориентированное программирование; ағыл. Object-orinted programming) — объектілерді қолдану арқылы бағдарламалау парадигмасы, объектілік-бағдарланған архитектурагы пайдаланады. Мәліметтердің әрбір құрылымы тек бір программалық модульде тұруы тиіс. Бұл мәліметтер құрылымындағы өзгерістердің және мәліметтермен орындалатын әрекеттердің оңашалануына кепілдік береді. Мәліметтерге кез келген қатынас құру тек модульді пайдалану арқылы болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аутодеструктивті мінез-құлық превенциясы
  Несиелер: 4

  Аутодеструктивті мінез-құлық туралы түсінікті қалыптас-тыру, психологиялық денсаулық және білім алушылардың психологиялық денсаулығы, педагогтың психологиялық денсаулыєы және оқу ідерісіне оның әсері, психологиялық денсау-лықты жетілдіру жолдары, суицидтік мінез-құлығы ерекшеліктері туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электроника
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты электрониканың негіздерін электрондық құрылғылардың жобалау және есептеуде студенттердің білімдерін дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпарат теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ақпараттану теориясының негізі бойынша білімді қалыптастыру мен оларды қазіргі компьютерлік жүйелерді оптимизациялауда қолдану болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дискретті математика
  Несиелер: 5

  Дискретті математика-көптеген қосымшаларда орын алатын дискретті құрылымдардың қасиеттерін зерттеумен айналысатын қазіргі математиканың саласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инженерлік және компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Мақсаты-графикалық мәлiметтердi бейнелеу негiздерiмен, графикалық бейнелердi өңдеудiң негiзгi бағыттарымен танысу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микропроцессорлық кешендер мен жүйелер
  Несиелер: 2

  Пәнді менгерудің негізгі мақсаты болып микропроцессорлық және микроконтроллерлік басқару жүйелері анализінің әдістемесін, басқару жүйелерінің иерархиялық құрылу принциптерін меңгеру табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүйелік бағдарламалау
  Несиелер: 5

  «Жүйелік программалау» курстың программасы жүйелік программалаудың негізгі концепцияларын қарастырады. Негізгі назар ядроның жүйелік қызметтеріне бөлінген, яғни оған файлдық жүйе, ағындарды және процесстерді басқару, процесстер арасындағы өзара әрекеттесуі және синхрондау жатады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлы схемотехника
  Несиелер: 3

  Мақсаты цифрлық электронды құрылғылардың схемотехникасы негіздері мен оларды талдау əдістерінің, сонымен қатар цифрлық электронды құрылғылардың тораптарын таңдау мен құру дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Компьютерлік графика интерактивті компьютерлік графиканың заманауи графикалық құралдарының көмегімен графикалық бейнелерді құру және өңдеу әдістері мен құралдарын оқып үйрену мақсатын қояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламаларды өңдеудің құрал-жабдықтары
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқып-үйрену мақсаты - студенттерді жобалау технологиялары саласындағы теориялық білімдермен таныстыру және бағдарламалық жүйелердің өмірлік циклін қамтамасыз ету

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және архитектурасы
  Несиелер: 5

  «Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және архитектурасы» курсының мақсаты-есептеуіш техниканың қазіргі заманға сәйкес ақпараттарымен жабдықтарын пайдаланып жөндей алатын мамандар даярлау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көріністерді цифрлық өңдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Цифрлық әдістердің аналогтық әдістермен жұмыс жасау, сондай-ақ пайдаланылатын арифметикалық операциялар жинағымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Математикалық әдістер ғылым, техника, экономика және басқару мәселелерін шешуде үлкен роль атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Схемотехника
  Несиелер: 3

  Пәндерді оқытудың мақсаты - құрылыстың элементтері, компоненттері мен компьютерлік құрылғылары және олардың жұмыс істеу принциптері, сондай-ақ әртүрлі цифрлық және аналогтық электрондық құрылғылардың конструкциялау әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік жобалау негіздері
  Несиелер: 4

  Жобалау – сызу жұмыстарын автоматтандыру жүйесін пайдалану арқылы инженерлі ізденістерін өңдеудің, жер бетінің сандық моделін жасаудың әдістері мен тәсілдерін оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интернет технологиялар
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты-студенттерге ақпараттықорғаудағы пайдаланылып жүрген барлық ақпараттық технологиялармен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер мен жүйелерді ақпараттық қорғау
  Несиелер: 5

  Компьютерлік желілердің ақпараттық қауіпсіздігі күрделі міндет болып табылады, ол бағдарламалық жасақтама интерфейстерін кеңінен білуді және жабдықтың жұмыс істеу принциптерін түсінуді талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік жүйелер
  Несиелер: 2

  Кәсіпкерлер кәсіпкерлік ортаны құрайтын, көздеген мақсатты орындау жолындағы іс-әрекеттер, жобалар мен келісімдер орындалатын мүмкіндік болғанда ғана қызмет атқара алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік (сала бойынша)
  Несиелер: 2

  Кәсіпкерлік: мәні, түсінігі, негізгі түрлері және ұйымдастырушылық нысандары.Кәсіпкерліктің мақсаттары мен міндеттері, белгілері және ұйымдастыру қағидалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • WEB бағдарламалау
  Несиелер: 3

  WEB сайттарды жобалау этаптары мен принциптерін игеру және мәселенің шешілу жолдарын программалық құралдар көмегімен анықтай білу;HTML тілімен танысып, кілттік сөздер мен тэгтердің қолданылу мақсаттары мен қызметін практикалық тұрғыда толық меңгеру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректер базасының жүйесі
  Несиелер: 4

  Деректер базасы (ДБ) - бұл есептеу жүйесінің жадында сақталатын және белгілі бір пәндік саладағы объектілердің жай-күйі мен өзара әрекеттесуін көрсететін арнайы түрде ұйымдастырылған деректердің жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық қорғау
  Несиелер: 5

  Ақпараттық қауіпсіздік-ақпаратты рұқсатсыз кіруді, пайдалануды, ашуды, бұрмалауды, Өзгертуді, зерттеуді, жазуды немесе жоюды болдырмау тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • AutoCAD және автоматты жобалау жүйелері негіздері
  Несиелер: 4

  Graphisoft компаниясынан ArchiCAD бағдарламасы сәулеттік жобалауға жаңа көзқарасты ұсынады: сәулетші жоба дизайнымен айналысады, ал ArchiCAD автоматты түрде құжаттаманы қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ArchiCad негіздері
  Несиелер: 4

  ArchiCAD бағдарламасы сәулет – құрылыс констру-кцияларын жобалау үшін пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Таратылған мәліметтер қоры
  Несиелер: 4

  Мәліметтер қоры-ақпараттар сақталатын қойма. Мәліметтер қорынан керегіне қарай қажетті мәліметтер алу үшін сақталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инженерлік кәсіпкерлік
  Несиелер: 2

  Графикалық мәлiметтердi бейнелеу негiздерiмен, графикалық бейнелердi өңдеудiң негiзгi бағыттарымен танысу; Нүктелердің, түзулердің, жазықтықтардың және кейбір сызықтар мен беттердің түрлерінің кескіндерін тұрғызу теориялық негіздері мен танысу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Телекоммуникация және жүйелер
  Несиелер: 3

  Телекоммуникациялық желі-бұл телекоммуникация жүзеге асырылатын техникалық құралдар жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • WEB технологиялар
  Несиелер: 3

  Webсайттарды ұйымдастырудың маңызды аспектілері, сайттарды бағдарламалаудың жалпы сипаттамалары мен ерекшеліктері талқыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мультимедиалық технология
  Несиелер: 3

  Мультимедия технологиясы-мәтін, графика және видеомультипликацияны пайдалануға мүмкіндік береді,оқу процесіндегі компьютердің қолдану саласын кеңейтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Криптографиялық жүйелердің негіздері
  Несиелер: 5

  Мәліметтерді қорғаудың криптографиялық әдістері автоматтандырылған жүйелерде ЭЕМ-дерде өңделетін немесе әртүрлі типтегі ЗУ-да сақталатын сақталатын ақпаратты қорғау үшін пайланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер (Cisco 1)
  Несиелер: 3

  Компьютерлік желілер пәні қазіргі заманғы жергілікті, соның ішінде сымсыз және жаһандық компьютерлік желілерді құрудың модельдері мен әдістерін оқып үйренуді көздеп отыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректер қорын әзірлеу, басқару және қорғау
  Несиелер: 4

  Деректер базасы тиісті бақылау құралдарының көмегімен тиісті түрде қорғалуы тиіс маңызды корпоративтік ресурс болып табылады. Мынадай қауіптер бар: деректерді ұрлау және бұрмалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интеллектуалды жүйелер негіздері
  Несиелер: 3

  Интеллектуалды жүйелер және олардың түрлері. Зияткерлік жүйе (ИС, intelligent system) - бұл дәстүрлі түрде шығармашылық деп саналатын, нақты пәндік салаға тиесілі, ол туралы білімі осындай жүйенің жадында сақталатын тапсырмаларды шешуге қабілетті техникалық немесе бағдарламалық жүйе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • JAVA программалау
  Несиелер: 3

  Java-жаңа бағдарламалау тілі. Тіл келесі қасиеттерді іске асыруға тиіс: қарапайымдылық және қуат, қауіпсіздік, Объектілік бағдар, сенімділік, интерактивтілік, архитектуралық Тәуелсіздік, интерпретация мүмкіндігі, жоғары өнімділік және оқу жеңілдігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Клиент-серверлік ақпараттық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 3

  Заманауи IP - таратылған деректерді өңдеу принциптеріне негізделген. Осындай жүйелердің архитектурасы көп пайдаланушылардың жұмысына мүмкіндік береді және таратылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Имитациялық модельдеу
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты үйрену нәтижесінде студенттер әртүрлі жаратылыстану есептерін шешіп, Matlap, Maple бағдарламаларында олардың модельдерін құруды үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Техникалық жүйелерде Simulink құралы арқылы Matlab қолдану
  Несиелер: 4

  Simulink бағдарламасы MATLAB пакетіне қосымша болып табылады. Бұл жағдайда Пайдаланушы стандартты блоктардың кітапханасынан құрылғы үлгісін жасап, есептеулерді жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • J2EE платформасындағы компоненттік технологиялар
  Несиелер: 5

  J2EE платформасы-Sun фирмасының спецификацияларына негізделген және серверлік қосымшаларды (кәсіпорын деңгейінің) әзірлеу стандартын ұсынатын өзара әрекет ететін технологиялар кешені.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стандарттау, сертификаттау және метрология
  Несиелер: 3

  «Метрология, стандарттау және сертификаттау» пәнін меңгеру мақсаты - стандарттау, сертификаттау және метрологияның нормативтік-құқықтық базасы, практикалық стандарттау, сертификаттау және оқу үрдісінде, ғылыми-зерттеу және өндірістік қызметтегі метрологияның негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мобильді қосымшаларды құру және әзірлеу
  Несиелер: 5

  Android ОЖ-дағы смартфондарға арналған қосымшаларды әзірлеу. Мобильді қосымшаларды әзірлеудің бастапқы дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді, егер оның бірінші бөлігінде ғана тоқтаса.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бұлттық технологиялар
  Несиелер: 3

  Бұлтты есептеулер арқылы біз пайдаланушыға интернете немесе жергілікті желіде қол жетімді бағдарламалық қамтамасыз етуді және аппараттық ресурстарды бөлінген ресурстарға (есептеу ресурстары, бағдарламалармен деректер) қашықтан қол жеткізу үшін ыңғайлы интерфейсті пайдалануға мүмкіндік беретін қызмет ретінде түсінеміз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 3D модельдеу және 3D принтинг
  Несиелер: 5

  3D-принтинг білім мен ғылымға өте көп түрлі және айқын емес мүмкіндіктер береді. Әрбір бағытта осы технологияның көмегімен оқыту мен зерттеулерді оңтайландырудың өз нұсқалары пайда болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инфроқұрылымдық желілерді жобалау
  Несиелер: 3

  Негізінде, желі инфрақұрылымы әртүрлі бағдарламалық жасақтама және аппараттық компоненттерден тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық ақпаратты өңдеу жүйелері мен жабдықтары
  Несиелер: 5

  Нәтижесінде оқуға қажетті оқу пәндерін оқудан шығару керек: таңдау бойынша рационалды конфигурациялауды таңдап алуы; аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді біріктіруді белгілеу; аппараттық құралдарды модернизациялауды жүзеге асыру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интеллектуалды жүйелер
  Несиелер: 5

  Интеллектуалды ақпарат жүйесі (IIS) негізгі міндеттерді жүзеге асыру үшін бағдарламалық қамтамасыз етудің, лингвистикалық және логикалық-математикалық құралдардың жиынтығы болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Динамикалық жүйелерді зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Басқару теориясындағы және аралас пәндердегі динамикалық объектінің жағдайы объектіні сипаттау үшін жеткілікті, барлық динамикалық, оның ішінде объектіні сипаттайтын физикалық шамалардың мәнін анықтауға мүмкіндік беретін, сондай-ақ оның мінез-құлқын біршама, шексіз шағын, соңғы немесе шексіз уақыт аралығына алдын ала болжауға мүмкіндік беретін толық ең төменгі ақпарат ретінде анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үлкен деректерді талдау және бұлттық есептеулер
  Несиелер: 3

  Деректерді талдау-бұл эксперименталды (кең мағынада) деректерден білім алудың жалпы математикалық әдістері мен есептеу алгоритмдерін құрумен және зерттеумен айналысатын математика және информатика саласы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі криптографиялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Криптографиялық әдістерді пайдаланудың негізгі бағыттары- ақпаратты байланыс салалары арқылы жіберу ( мысалы, электронды почта) , жіберілетін хабарламалардың шығынын растау, тасығыштағы шифрланған түрдегі ақпаратты сақтау ( документтер, мәліметтер базасы ).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты кодтау және шифрлау
  Несиелер: 5

  Кодтау - оны пайдалану мен беру үдерістерінде үлкен тиімділікке жету үшін ақпаратты ұсыну нысанын өзгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Технологиялық жүйелерді басқарудың автоматты жүйелері
  Несиелер: 4

  Автоматты басқару жүйесі (АБЖ) – жұмыстың талап етілетін режимін орнату мақсатында, басқару нысандарының бір немесе бірнеше параметрлерін автоматы түрде өзгертуге арналған құрылғылар кешені.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелер мен желілерді ақпараттық қорғау
  Несиелер: 5

  Желілік қауіпсіздік мақсаттары жағдайға байланысты әртүрлі болуы мүмкін, бірақ әдетте келесі ақпараттық қауіпсіздіктің құрамдас бөліктерімен қамтамасыз етіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік ойындарды әзірлеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Бағдарламаның өзектілігі ресейлік ойын индустриясының жаһандық нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату қажеттілігімен, сондай-ақ компьютерлік ойындарды дамытатын компаниялардың кадрлық сұранысы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инфокоммуникациялық жүйелер
  Несиелер: 3

  Инфокоммуникациялық жүйе - бұл ақпараттық және телекоммуникациялық жүйенің қосылыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілер (Cisco 2)
  Несиелер: 3

  "Компьютерлік желілер" пәні қазіргі заманғы жергілікті, соның ішінде сымсыз және жаһандық компьютерлік желілерді құрудың модельдері мен әдістерін оқып үйренуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Робототехника және Smart жүйелері
  Несиелер: 5

  СМАРТ технологиясы бойынша мақсаттар мен міндеттерді қою сипаттамасы: техниканы практикада қалай қолдану мысалдары бар қадамдық нұсқаулық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Робототехниканы басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Робототехника-автоматтандырылған техникалық жүйелерді әзірлеумен айналысатын және өндірісті дамытудың маңызды техникалық негізі болып табылатын қолданбалы ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Цифрлық технологиялар және Smart жүйелері
  Несиелер: 4

  SMART технология – бұл барлық қолда бар ақпаратты жинақтауға, қолайлы жұмыс мерзімдерін белгілеуге, ресурстардың жеткіліктілігін анықтауға мүмкіндік беретін заманауи тәсіл.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Smart технологиялар
  Несиелер: 4

  СМАРТ технологиясы бойынша мақсаттар мен міндеттерді қою сипаттамасы: техниканы практикада қалай қолдану мысалдары бар қадамдық нұсқаулық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Гетерогенді аппараттық-бағдарламалық жүйелер
  Несиелер: 4

  Гетерогенді есептеуіш жүйелер әртүрлі есептеуіш бірліктерін қолданатын электрондық жүйелер болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • NET-те компоненттік бағдарламалау
  Несиелер: 3

  Компонентті-бағытталған бағдарламалау (ағылш. component-oriented programming, CPP) - компонент ұғымына негізделген бағдарламалау парадигмасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Функционалдық-логикалық бағдарламалау
  Несиелер: 3

  Логикалық программалау тілдері PROLOG және LISP жасанды интеллект проблемаларының есептерін шешуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бағдарламалау инжинирингі
  Несиелер: 3

  Бағдарламалық қамсыздандыру және ақпараттық жүйелердегі өмірлік циклдің құрылғыларымен әдістері туралы түсінікті жетілдіру, бағдарламалық өнімдер сапасын басқару негіздерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жасанды интеллект
  Несиелер: 3

  "Жасанды интеллект" ұғымына әртүрлі мағыналар салынады –логикалық немесе кез келген есептеуіш міндеттерді шешетін ЭЕМ-де интеллектіні танудан бастап, адам жүзеге асыратын барлық есептер кешенін немесе олардың неғұрлым кең жиынтығын шешетін жүйелерді интеллектуалды жүйелерге жатқызғанға дейін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бағдарламалық жобаларды басқару
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны, жобаларды басқарудың кәсіби деңгейінде басқару шешімдері түсінігі мен қолданбалы әдістерді дайындау және теориялық негіздерін менгеру қажетті негізінде құрылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сараптау жүйелері
  Несиелер: 3

  Сараптаушы жүйелері дегеніміз – компьютерге арналған арнайы программа, ол арнайы бір анықталған пәндік салада түрлі білімдерге қатысты пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазақстан тарихының және философияның, ұлттық және жеке қорлардың, мәдени ашықтық пен экономикалық білімдердің негіздерін теориялық негіздері мен әдіснамалық тәсілдерін біледі; негізгі тарихи оқиғаларды, экономикалық деректерді және әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени даму үдерістерін талдайды; Ағылшын тілін біледі, қазақша және орысша сөйлейді; Кәсіптік қызмет саласында АКТ қолдану мүмкіндігіне ие. «Сыбайлас жемқорлық» ұғымының мазмұнын, осы этностық әлеуметтік құбылыстың тарихи түп-тамырын ұғына білді.

 • Код ON2

  Математика мен физиканың теориялық және тәжірибелік негіздерінің заманауи технологиясының ерекшеліктерін, ережелерін және қолданбалы қосымшаларын біледі және түсінеді. Программалау технологиялары туралы негізгі түсініктері мен әдістерін оқып үйренді; С++ программалау тілінің құрылымын меңгерген; Операциялық жүйемен жұмыс жасау тәжірибесі бар; AutoCAD жобалау – сызу жұмыстарының автоматтандырылған стандарттық жүйесін қолданып, сызбалар құрастыру әдістерін және тәсілдерін меңгерді; электр тізбектеріне катысты негізгі ұғымдар мен түсініктемелерді, негізгі зандар мен принциптерді, ток тізбектерінің жағдайларын сипаттайтын теңдеулерді кұрастырды; ықтималдық теориясы және математикалық статистиканың есептерін шешу мен зерттеу әдістерін игерді; Қауіпсіздіктің тиімді тəуекелдерін басқару үшін шешімдерді әзірлеу кезінде ақпараттық қауіпсіздікті басқару принциптерін қолдануға қабілетті

 • Код ON3

  Есептерді алгоритмдеу негіздерін, программалауды автоматтандыру әдістерін біледі; «Математикалық талдау» пәнінің негізгі заңдарын, теорияларын нақты есептерге қолданып, шешу әдістерін айта алады; «Рухани жаңғыру» патриоттық актысының тұжырымдамасын меңгерді; инструменталдық құрал жабдықтарды қолдану және құру принциптері; инструменталдық құрал жабдықтарды қолдана отырап құжаттарды программалаудың, орнатудың, орындауға жіберудің, өңдеу ортасының қалыптасу әдістеремен танысу; Есептеу жүйелерінің архитектурасын құрудың негізгі принциптері мен негізгі ұғымдары бар; есептеу жүйелерінің типтерін және олардың сәулеттік ерекшеліктерін біледі; Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың теориялық және тәжірибелік негіздерін, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың әртүрлі нысандарының қызмет ету механизмін меңгереді

 • Код ON4

  Объектіге бағытталаған програмалау принциптерін біледі, программалау орталарымен жұмыс принциптерин игерген; программалау тілі құрылымын, негізгі ұғымдарын, мүмкіндіктерін біледі; Бағдарламалау технологиясы, АКТ пәндері бойынша теориялық білімдерін пысықтайды, тереңдетеді; Желілік бағдарла-малық кешендерді желі администраторы, ақпараттық қауіпсіздік маманы тұрғысында зерттейді; СorelDRAW векторлық графикалық редакторларда жұмыс жасай алады; Дискретті математиканың негізгі ұғымдары мен тәсілдерін біледі; ЭЕМ логикалық элементтерінің, сонымен қатар әртүрлі цифрлы және аналогты электронды құрылғылардың сұлбаларын жобалай алады; Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің қосымшаларымен жұмыстың жалпы принциптерін түсінеді; қазіргі заманғы сызу мен үлгілеудің теориялық негіздерінің базалық білім жүйесін меңгерген; векторлық графиканы өңдеу мен сақтаудың әдістері мен құралдарын біледі; Веб дизайн және жобалау принциптерін; Сайттар-ды жобалау әдістерін түсіндіре алады;

 • Код ON5

  Бағдарламалық қамтамасыз етуді құрудың технологиялық құралдарын қолдана біледі; Қызметкердің еңбек қызметі барысында оның өмірі мен денсаулығын қорғауға бағытталған шараларды меңгерген; Жүйелік программа құрылымын құра алады; JavaScript сценарийлерін құру тілін қолдану механизмін біледі; ; Қазiргi заманғы мәлiметтер қорының теориялық негiздерiн, мәлiметтер қорын жасау және олармен жұмыс iстеу принциптерiн үйренді; Автоматты басқару жүйесн меңгерген

 • Код ON6

  Отключает типы компьютерных сетей; знать и использовать принципы работы компьютерной сети; овладеть основными принципами сетевого администрирования; Основная системная концепция, имеющая начальное образование; иметь навыки в основах инженерной мысли и основ нейроинформатики при построении интеллектуальных систем. Знает о приложениях искусственного интеллекта; Знает этапы и тенденции развития программирования, умеет использовать конное приложение при разработке мобильных приложений.

 • Код ON7

  Микропроцессорлық жүйелердің негізгі элементтердің үйреніп, микропроцессорлық контроллерлерді құрылымдық құруды меңгерді; 3D-модельдердің типтерін ажыратады; автоматтандырылған жобалау және сызу жүйелерінің бағдарламалық қамтамасыз ету интерфейсімен таныс перифериялық құрылғымен жұмыс істейді; Робототехника роботтардан басқа автоматтандырылған техникалық жүйелер мен өндірістік үдерістердің ең жаңа техникалық жиынтықталуын әзірлеу мен қолдану жолдарын біледі; Мобильді қосымшаларды әзірлеудің ерекшеліктерін білді; Шифрлау технологиясының, криптографияның, ақпараттық қауіпсіздік тəуекелін болжаудың теориялық негіздерінің санаттарының қазіргі талаптарымен танысады; Үлкен деректерден ақпарат алуға қабілетті, бағдарламалық жобаларды басқара алады

 • Код ON8

  Ғылым, техника, экономика және өндірістің әртүрлі салаларында бағдарламаларды әзірлеп, қолдау, аппараттық құралдарды орнату және жөндеу, дерекқорлар мен веб-сайттарды жасау; компьютерлерді, бағдарламалық қамтамасыз етуді, техникалық және технологиялық жүйелерді және әртүрлі желілерді қолдана отырып, математикалық, ақпараттық және техникалық қолдауды әзірлеу және пайдалануды жүзеге асыру; компьютерлік жүйелерді модельдеу, зерттеу және жобалау және оларды өңдеу және басқарудың кіші жүйелері үшін заманауи бағдарламалау тілдерін қолданады

6B06101 IT – менеджмент
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Ақпаратық жүйелер
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 6B06101-Информатика
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Бағдарламалық инженерия
Бакалавриат

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B06101 Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қаржы академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Компьютерлік ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Программная инженерия
Бакалавриат

Astana IT University

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика және ақпараттық қауіпсіздік жүйесі
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Үлкен деректер
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Бағдарламалық инженерия
Бакалавриат

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06101 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Дизайндағы қолданбалы информатика
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық технологиялар
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информационные системы
Бакалавриат

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B06101 Ақпараттық бағдарламалау жүйелері
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Индустриалды ақпараттық жүйелер (ағылш.)
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Компьютерлік ғылымдары
Бакалавриат

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Математикалық экономика
Бакалавриат

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Ақпараттық жүйелерді жобалау және сүйемелдеу
Бакалавриат

Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Мұнай-газ саласындағы ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информационные системы МШЭ
Бакалавриат

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 IT бағдарламалау және басқару
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Цифрлық аналитикалық білім беру жүйелерін жобалау
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика және Web-дизайн
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Университет КИМЭП

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top