Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01503 Математика в Қызылорда "Болашақ" университеті

 • Физика
  Несиелер: 5

  Түрлі құбылыстардың өзара байланыстарын аңықтау. Алыс планеталардың қозғалысын, денелердің жерге құлауын, электр тоғын, магнитизмді, оқтын ұшу траекториясын, атомдарды, электрондарды, судын ағысын, желдің соғуын, тағы сол сияқты табиғаттың объектілері және процестері, табиғаттағы барлық құбылыстарды зерттейді.

 • Рухани жаңғыру: қоғамдық сана мен тарихи сананы жаңғырту
  Несиелер: 2

  Қазақстан Республикасының «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының маңызды үш құрамдас бөлігі (этнос қалыптастырушы, азаматтық және жалпыұлттық) аясындағы маңызын, «Мәңгілік ел» ұлттық идеясының тарихи бастауларын, ұлт ағартушылары мен қайраткерлерінің тәуелсіздік жолындағы қоғамдық-саяси қызметтерін, қазіргі Қазақстандағы этносаясат және «Рухани жаңғыру» бағдарламаларының мәнін оқытады

 • Интегралдардың қолданылуы бойынша практикумы
  Несиелер: 6

  Интегралдардың қолданылуы бойынша логикалық және алгоритмдік ойлау қабілеттерін дамытады, есептерді шешу мен зерттеу әдістерінің негіздерін меңгереді, танымдық іс – әрекеті, өз бетімен жұмыс істеу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
 • Алгебра және геометрия
  Несиелер: 4

  Алгебра және геометрия пәнінің негізгі ұғымдарын, заңдарын, теорияларын нақты есептерге қолданып шешу әдістерін меңгереді, математикалық интуицияны дамыту, математикалық мәдениеттілікті дамытады, ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабылетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Мектеп математика курсының логикалық құрылымы
  Несиелер: 5

  Білімдерін толықтырады, логикалық ойлауын және шығармашылық қабілеттерін дамытады, киын есептерді шығару дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік жүйелер
  Несиелер: 2

  Жеке бизнесті ұйымдастыруды және функциялары арқылы жоғары жетістікті жетуді үйретеді. Даму факторларын, кәсіпкерліктің экономикадағы орны туралы мәліметтер алады. Кәсіпкерліктің негізгі түрлері мен салалары зерттейді. Кәсіпкерліктің негізгі ұйымдастырушылық нысандарын анықтайды.

  Селективті тәртіп
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Жалпы тәрбие теория бойынша білімдері кенейіп және терендейді, тәрбие жұмысының әдістер мен технологиялар саласындағы кәсіби-педагогикалық білімдері қалыптастырылады, оқушылармен тәрбие жұмысын жасауға қажетті: диагностикалық, мақсаттану, ұйымдастырушылық, проективті, коммуникативтік, аналитикалық, жалпы педагогикалық және арнайы іскерліктерді меңгереді.

 • Ли алгебралары мен группалары
  Несиелер: 5

  Ли алгебралары мен Ли группалары теорияларының үғымдары, құрылымдары мен көрніністерін зерттеу әдісімен танысады, зерттеу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Арнайы статистикалық қосымшалар мен модельдер
  Несиелер: 5

  Арнайы статистикалық қосымшалар мен модельдердің негізгі ұғымдары,заңдылықтары, олардың түрлі салаларда қолданылуы, нақтылы есептерді шешу тәсілдері мен әдістері , табиғи процестердің математикалық модельдерін түзеуді, түзілген модельді сынақтау тәсілдері, математикалық интуицияны дамытуды меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Есептерді шешудің әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Есепті талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемаларды анықтау, шешу жолдарының әдіс-тәсілдерді меңгереді. “Есептерді шешудің әдістемелік негіздері” пәні негізгі математикалық курстар мен математиканы оқытудың әдістемесінің теориялық негізін байланыстырушы түйсігі. Есептерді шеше білу әдістерін, оған қойылатын педагогикалық талаптарды меңгереді.

 • Ықтималдық теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Ықтималдықтар теориясы мен матматикалық статистиканың негізгі ұғымдары,заңдылықтары, олардың түрлі салаларда қолданылуы, нақтылы есептерді шешу тәсілдері мен әдістері , табиғи процестердің математикалық модельдерін түзеуді, түзілген модельді сынақтау тәсілдері, математикалық интуицияны дамытуды меңгереді. Ықтималдықтар теориясы мен матматикалық статистиканың негізгі ұғымдары,заңдылықтары, олардың түрлі салаларда қолданылуы, нақтылы есептерді шешу тәсілдері мен әдістері , табиғи процестердің математикалық модельдерін түзеуді, түзілген модельді сынақтау тәсілдері, математикалық интуицияны дамытуды меңгереді. Ықтималдықтар теориясы мен матматикалық статистиканың негізгі ұғымдары,заңдылықтары, олардың түрлі салаларда қолданылуы, нақтылы есептерді шешу тәсілдері мен әдістері , табиғи процестердің математикалық модельдерін түзеуді, түзілген модельді сынақтау тәсілдері, математикалық интуицияны дамытуды меңг��реді.

  Селективті тәртіп
 • Алгебра және талдау негіздерін оқыту
  Несиелер: 5

  Ғылымның универсал тілін, құбылыстар мен процестерді моделдеудің құралы ретінде математика туралы түсінікті қалыптастыру,қоғамдық прогресс үшін математиканың маңыздылығын түсінеді, мектептегі жаратылыстану-математикалық циклі пәндерін игерудің және болашақ кәсіптік қызметке байланысты білімді жалғастыруда негізі ретінде алгебра және талдау негіздерін оқытудың базистік негіздерін игереді.

  Селективті тәртіп
 • Сандық қатары
  Несиелер: 6

  Есепті сандық шешу және зерттеу үшін математика пәні бойынша теориялық білімдерін қолдануды,қолданбалы есептерді ЭЕМ-ны пайдаланып жуықтап шешу үшін сандық әдістерді пайдалана білу іскерлікті, қойылған есептің шешу барысында сандық шешудің тиімді тәсілдерін таңдауды, әртүрлі әдістермен алынған есптің нәтижелерін салыстыруды үйренеді.Есептеу алгортимдерін математикалық пакеттер ортасында, программалаудың тілдерінің көмегімен орындай білу іскерлігін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Гомологиялық алгебра
  Несиелер: 5

  Гомологиялық алгебра - алгебраның бөлімі, оның негізгі зерттеу объектісі алгебраның әртүрлі санаттарындағы функторларын, нысандары- берілген сақинаның үстіндегі модульдер, сәулелер зерттейді. Алгебрада топтардың кеңеюін зерттеуді, гомология мен когомологияның бірінші және екінші топтары қарастырады. Ассоциативті алгебралар, Ли алгебралары, ақырлы өлшемді алгебралар теориясы, сақина теориясы және квадраттық формалар теориясында дайындық жасалады.

  Селективті тәртіп
 • Математикалық жабдықтау Maple
  Несиелер: 4

  Maple – ортасында математика есептерін шешу мүмкіндіктері мен әдіс тәсілдерін,бағдарлама көмегімен кез келген математикалық есептерді шығару жолдарын меңгереді. Ғылым саласындағы барлық мәселелерді физика, экономика, химия, биология, лингвистика қатысты көптеген есептерді таза математикалық жолмен шығаруға мүмкіндігін игереді.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік (сала бойынша)
  Несиелер: 2

  Кәсіпкерлікті ұйымдастыру саласында студенттер теориялық және тәжірибелік біліммен қамтылады, студентте Қазақстандағы кәсіпкерлік іс-әрекеттің басым басты бағыттарды және бизнес-жоспар жасауда кәсіпкерлік іс-әрекетті дұрыс жүргізуде тәжірибе жинақтайды.

  Селективті тәртіп
 • Математикалық жабдықтау MathCAD
  Несиелер: 4

  Ғылым мен техниканың, білім берудің әр түрлі облыстарында массалы математикалық есептерді шешуді автоматизациялауға бағытталған компьютерлік жүйесінде математикалық формуламен, текстермен, сандар және графиктермен жұмыс жасауға қолайлы математикалық бағдарламаның MathCAD жүйесінің мүмкіндіктерін және құрылымын қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Даму бұзылыстары бар балаларға білім алуда басқалармен тең құқылы болып, кез-келген шеттетудің алдын алып, ерекше жағдайларды (материалды-техникалық, кадрлық, психологиялық-педагогикалық, сауықтыру және т.б.) қарастыратын жалпыға білім беруді дамыту үрдісі.

 • Алгебраның таңдаулы сұрақтары
  Несиелер: 5

  Коммутативті сақиналардың идеалдары мен модулдер теориясының негізгі түсініктері, әдістерімен танысады. Білім алушылардың жалпы математикалық білім деңгейін жетілдіреді.Алгебра, геометрия және математикалық логика курстарының фундаментальді тарауларын болашақ мамандардың шығармашылық ойлау деңгейінде дамытады.

  Селективті тәртіп
 • Дискретті математикa және математикалық логика
  Несиелер: 5

  Қолданбалы есептерді шығаруға бағытталған, математикалық әдістермен модельдердің, тілдердің өзара тығыз байланысқан жиынтығы ретінде қарауға болатын математикалық аппаратпен қаруландыру.Дискретті математиканың объектілерін: логикалық функциялар, алгоритмдер, графтар, кодтау теориясының негізгі ұғымдарын меңгереді, программалау процесінде жасанды интеллект есептерін шығарады, программалардың дұрыстығын дәлелдеуде модельдеуді пайдалануға дағдыланады.

  Селективті тәртіп
 • Математикалық жабдықтау Matlab
  Несиелер: 4

  Қазіргі замандағы MatLab жүйесі – ол инженерлік және ғылыми есептеулерде жоғарғы тиімді тіл. Онда математикалық есептерді есептеу, ғылыми графиканың визуализациясын алуға және бағдарламалау мүмкіндіктерімен танысады. MatLab жүйесінің негізгі объектісі – ол тік бұрышты массив саны (матрица). Матрицада комплексті элементтерді қолданады. MatLab жүйесінде ғылыми калькулятор және программалық режимде жұмыс істейді.

  Селективті тәртіп
 • Математиканы оқытудың психологиялық негізі
  Несиелер: 5

  Математика пәнін оқыту барысында Білім беру жүйесіндегі психологиялық қызметтің бағыттарын: психодиагностика, психопрофилактика, психокоррекция, психотерапия, психологиялық кеңес беруді,психологиялық жүйенің ерекшелігні: білім беру, тәрбиелеу, түзету, профилактика, емдеу – сауықтыру ,барлық зерттеуді жүзеге асыруда психологиялық әдіс-тәсілдер түрлерді меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Фурье қатарлары мен интегралдары
  Несиелер: 6

  Дифференциалдау, интегралдау əдістері. Қатарлар жəне оларды талдау. Фурье интегралы ұғымын , Фурьенің екі еселі интегралын, Фурье интегралының комплекс түрін меңгереді. Фурье түрлендірулерін, олардың қасиеттерін біледі. Қатарлар мен интегралдың негізгі және жалпы зерттеудің іргелі тәсілдерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
  Несиелер: 2

 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Жеке адамды тәрбиелеп, қалыптастыру үшін белгілі мақсатқа бағытталған жүйелі тәрбие мен білім беру.Тәрбиені, білім беруді және оқытуды зерттейтін теориялық және практикалық ғылымдардың жиыны. Педагогикалық білім ұғымы ұрпақты білімге дайындау немесе тәрбиелеу мен байланысты адам әрекетінің ерекше аймағы.

 • Мектеп математика курсындағы дәлелдеу есептері
  Несиелер: 5

  Математика курсындағы математикалық есептерді шешуде әдістерді, ережелерді үғынады, дәлелдеуді қажет ететін есептерді шешу тәсілдерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Жаңа білім ғасырында теориялық білімді терең меңгерген, жаңа технологиямен қаруланған, жан - жақты білімді, білікті мұғалім даярлау. Тәрбиелік және кәсіби ақпараттық бағытта жалпы білім берумен бірге, математикалық біліктілігі мен дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Мектеп математика курсындағы ауызша есептер
  Несиелер: 5

  Ауызша есептеу тәсілдерін, математикада оқыту үрдісінде есепті шығара білу шеберлігін қалыптастырады, жетілдіру және дамытудың шешуші бағыттарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Математикадан сыныптан тыс жұмыстар
  Несиелер: 5

  Ой-өрісін кеңейтіп, логикалық ойлау қабілеттерін және ұжымшылдық қабілеттін дамытады. Окушыларды ұжымшылдыққа, жолдастыққа, алғырлыққа, белсенділікке және жеке тұлға етіп қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Дискретті бағдарламалаудың есептері
  Несиелер: 5

  Бөлінбейтін есептер (ранц туралы есеп,экстремалды комбинаторлық есептер (коммовояжер туралы есеп),резервті бүтін функциялы есеп (белгіленген төлемді транспорттық есеп),байланыспаған және дөңес емес аймақтардағы есептер ,Гомори әдісінде есептерді шығару жолдарынмен дағыланады.

  Селективті тәртіп
 • Экономикалық теория негіздері
  Несиелер: 3

  Курстың негізгі мақсаты экономикалық ойлау әдісін қалыптастыру, студенттердің экономикалық процестерді әдістерін, әдістерді, әдістерді, әдістерді, экономиканың кез келген саласына арналған құралдарын зерттеу әдіснамасын білу болып табылады.

 • Жаңа компьютерлік технологияларды математика пәнін оқытуда пайдалану
  Несиелер: 3

  Компьютердің мүмкіндіктерін пайдаланa отырып математика сaбaғындa көрсету, түсіндіру, жаттықтыру, түзету және бaғалауды жүзеге асырады. Жана технологиялар арқылы білім мазмұнын жаңартады. Білім алушылардың жұмысын ұйымдастыруда жаңа әдістер мен технологияларды кеңінен пайдаланады.

  Селективті тәртіп
 • Интегралды есептеу
  Несиелер: 5

  Функцияны интегралдау, құрамындағы квадрат үшмүшесі бар функцияны бөліктеп интегралдау, тригонометриялық функциялардың кейбір кластары бойынша интегралдаудың қолданбалы мағынасын ұғады. Практикада қолдану тәсілдерін меңгереді

  Селективті тәртіп
 • 12 жылдық мектептерде оқитындардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдістері мен формасы
  Несиелер: 4

  Оқыту процесінің міндеттерін іске асырады, ұйымдастыру формасында оқытудың мақсатын, мазмұнын мен әдістерін жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
 • Алгебра және талдау негіздерін оқыту
  Несиелер: 4

  Ғылымның универсал тілін, құбылыстар мен процестерді моделдеудің құралы ретінде математика туралы түсінікті қалыптастыру,қоғамдық прогресс үшін математиканың маңыздылығын түсінеді, мектептегі жаратылыстану-математикалық циклі пәндерін игерудің және болашақ кәсіптік қызметке байланысты білімді жалғастыруда негізі ретінде алгебра және талдау негіздерін оқытудың базистік негіздерін игереді.

  Селективті тәртіп
 • Алгебра және геометрия
  Несиелер: 5

  Алгебра және геометрия пәнінің негізгі ұғымдарын, заңдарын, теорияларын нақты есептерге қолданып шешу әдістерін меңгереді, математикалық интуицияны дамыту, математикалық мәдениеттілікті дамытады, ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабылетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Оқытудағы инновациялық әдістер мен технологиялар
  Несиелер: 5

  Инновациялық технологияларды қолдану іскерлігі, әдіс-тәсілі артады, ойлау, есте сақтау, пікір сайыстық қабілетті дамиды, математикалық іс-әрекетін сипатына сай ойлауды, қоғамдық өмір практикасына қажетті математикалық ойлауды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Инженерлік кәсіпкерлік
  Несиелер: 2

  Даму факторларын, кәсіпкерліктің экономикадағы орны туралы мәліметтер алады. Кәсіпкерліктің негізгі түрлері мен салалары зерттейді. Кәсіпкерліктің негізгі ұйымдастырушылық нысандарын анықтайды.

  Селективті тәртіп
 • Алгебра және сандар теориясы
  Несиелер: 5

  Математикалық ойлауды, қолданбалы есептерге математикалық талдау және негізгі математикалық әдістермен зерттеу жүргізуді меңгереді. Математикалық мәдениеттілікті дамытады.

  Селективті тәртіп
 • Математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Математика ғылымының белгілі бір даму дәрежесіне лайық қоғамның алға қойған оқыту мақсаттарына сай математиканы оқытудың заңдылықтарын зерттейді.

 • Мектеп математикасын кәсіп алды дайындау
  Несиелер: 5

  Мектеп оқушыларының математикалық оқу жұмысын ұйымдастыру формалары және әдістерін, математикалық ойлауын дамытудың жалпы ережелерін меңгереді, орта оқу орындарында математикадан білім берудің ұйымдастыру формаларын оқып, бейінді, инклюзитивтік мектептерде математиканы оқыту ерекшеліктерімен танысады.

  Селективті тәртіп
 • Математиканы оқытудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Инновациялық технологияларды қолдану іскерлігі, әдіс-тәсілі артады, ойлау, есте сақтау, пікір сайыстық қабілетті дамиды, математикалық іс-әрекетін сипатына сай ойлауды, қоғамдық өмір практикасына қажетті математикалық ойлауды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Педагогикалық технологиялардың теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі білім беру технологиялары бойынша жүйелі білімдерді меңгереді, оқу процесінде жаңа технологияларды қолданып оқыту, болашақ педагогтың кәсіби-тұлғалық қасиеттері мен қабілеттерін дамытады, мемлекетімізде жүргізіліп жатқан білім беру реформасының мақсаттары мен талаптарын жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
 • Интегралдардың қолданылуы бойынша практикумы
  Несиелер: 3

  Интегралдардың қолданылуы бойынша логикалық және алгоритмдік ойлау қабілеттерін дамытады, есептерді шешу мен зерттеу әдістерінің негіздерін меңгереді, танымдық іс – әрекеті, өз бетімен жұмыс істеу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
 • Математикалық талдау.Бір және көп айнымалы функция талдауы
  Несиелер: 6

  Айнымалы шамаларды зерттеу әдісімен танысып шексізаз шамаларды талдау арқылы жүргізу. Дифференциалдық және интегралдық есептеу теориясымен танысады.. Функциялар зерттеудің көмегімен табиғат заңдылықтары, техникада, экономикада және басқа облыстарда кездесетін әртүрлі процесстерді математикалық тілмен айқын жазуды меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Аналитикалық геометрия
  Несиелер: 5

  Геометриялық объектілердің қасиеттерін аналитикалық әдістердің көмегімен анықтайды, координаталар әдісін оқыту және оларды жазықтықтағы,кеңістіктегі түзулерді, жазықтықтарды, екінші ретті сызықтар мен беттерді зерттеуде қолдану.

 • Математикалық физика есептері
  Несиелер: 5

  Қолданбалы және физикалық сипаттағы есептерді модельдеуге, талдауға және шешуге машықтанады, дифференциалдық теңдеулерді зерттеуде қажетті математикалық аппаратты меңгереді. Қазіргі физика мәселелері туралы теориялық білімдерін тереңдетеді, физикалық талдауда және қолданбалы математикада қолданылатын әдістер мен модельдер түрлерін игереді.

  Селективті тәртіп
 • Сандық қатары мен интегралдары
  Несиелер: 6

  Қатарлар мен интегралдың негізгі және жалпы зерттеудің іргелі тәсілдерін меңгереді.Сандық әдістерді пайдалана білу іскерлікті, қойылған есептің шешу барысында сандық шешудің тиімді тәсілдерін таңдауды, әртүрлі әдістермен алынған есптің нәтижелерін салыстыруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
 • Алгебра және сандар теориясы
  Несиелер: 2

  Математикалық ойлауды, қолданбалы есептерге математикалық талдау және негізгі математикалық әдістермен зерттеу жүргізуді меңгереді. Математикалық мәдениеттілікті дамытады.

  Селективті тәртіп
 • Мектепте математиканы саралап оқыту
  Несиелер: 3

  Оқушының сана сезім, ақыл-ой қызметінің дамуына ықпал жасайды, шығармашылық қабілетін ашып, дамытады, еркін ойлауға дағдыланады,саналы шешім қабылдауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
 • Математиканың пәнішілік байланыстары
  Несиелер: 3

  Есептерді шешу барысында алгоритмді сипаттау және құрастыру, оларды іске асыруда математикамен байланыстырып ,оқушыларды диалектика-материалисттік дүниетанымға тәрбиелеп математика сабағында пәнішілік байланысқа есептер шығарады.Есептерді шешу жолдарын игереді.

  Селективті тәртіп
 • Математикалық талдау
  Несиелер: 6

  Математикалық теорияларды оқытады, математикалық дайындықты дамытады, математиканың қолданбалы бағытын нығайтады, қолданбалы есептерді шешуде математикалық әдістерді қолданады, логикалық және алгоритмдік ойлауды дамытады.

  Селективті тәртіп
 • 12 жылдық мектепте мұғалімдерді білім сапасының мониторингін жүргізуге дайындау
  Несиелер: 4

  Білім беру жүйесіндегі өзгерістерге негізделген әлемдік дамудың негізгі үрдістерін: қоғам дамуының қарқындылығын, постидустриалдық, ақпараттық қоғамға көшуді, мәдениаралық өзара қатынас ауқымының кеңеюін, халықаралық ынтымақтастық нәтижесінде шешілуі мүмкін ғаламдық проблемалардың туындауын және өсуін жүзеге асыратын тұлғаны қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Алгебра және талдау негіздерін оқыту
  Несиелер: 2

  Ғылымның универсал тілі, құбылыстар мен процестерді моделдеудің құралы ретінде математика туралы түсінікті қалыптастыру,қоғамдық прогресс үшін математиканың маңыздылығын түсінеді, мектептегі жаратылыстану-математикалық циклі пәндерін игерудің және болашақ кәсіптік қызметке байланысты білімді жалғастыруда негізі ретінде алгебра және талдау негіздерін оқытудың базистік негіздерін игереді.

  Селективті тәртіп
 • Коммутативті алгебралар
  Несиелер: 5

  Коммутативті сақиналар мен байланысты заттардың (модульдер, идеалдар, бөлгіштер және т.б.) қасиеттерін зерттейді, алгебралық геометрия мен алгебралық сандар теориясының негізімен, көпмүшелік сақиналар және алгебралық сандар сақиналарымен танысады.

  Селективті тәртіп
 • Мектептегі математика курсының қазіргі заманғы негіздері
  Несиелер: 5

  Математика бойынша бастапқы білім сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамытады, зерттеу және қарым-қатынастың, математикалық білімді өмірде қолданудың алғашқы дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Алгебра және геометрия
  Несиелер: 2

  Алгебра және геометрия пәнінің негізгі ұғымдарын, заңдарын, теорияларын нақты есептерге қолданып шешу әдістерін меңгереді, математикалық интуицияны дамыту, математикалық мәдениеттілікті дамытады, ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабылетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Болашақ педагогтарға балалар мен жасөспірімдер ағзасында жасқа байланысты болатын анатомо-физиологиялық ерекшеліктерді білуге үйретеді және салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары туралы мағлұмат береді.Өсіп келе жатқан оқушылардың денсаулығын сақтауды және нығайтуды, олардың оқу және дене процесстерін жақсартуды үйретеді. Студенттерге қоршаған ортаның абиотикалық және биотикалық факторлар әсері туралы ғылыми деректер негізінде жағдай мен өз денсаулығының қиындығын бағалауға мүмкіндік береді. Курста балалар мен жасөспірімдердің организміндегі тіршілік әрекеттерінің сандық және сапалық белгілерін қарастырады.

 • Мектеп математика курсының пәнаралық байланыстары
  Несиелер: 3

  Есептерді шешу барысында алгоритмді сипаттау және қүрастыру, оларды іске асыруда математикамен байланыстырып ,оқушыларды диалектика-материалисттік дүниетанымға тәрбиелеп математика сабағында физика, химия ғылымдарымен байланысты есептер шығарады.Есептерді шешу жолдарын игереді.

  Селективті тәртіп
 • Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Болашақта математика пәнінен сабақ беретін мұғалімдерді нақты білімдермен, практикалық дағдылармен қаруландырады, студенттердің педагогикалық ой өрісін дамытады. Болашақ мұғалімнің оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруды және әдістемелері мен түрлерін меңгеруіне, педагогикалық жұмыстағы қарым-қатынастың әр түрлі талаптарын меңгеругеоқушылардың математикалық ойлауын дамытудың әр түрлі әдістерін меңгеруге үйретеді.

  Селективті тәртіп
 • Математикалық есептерді шешу практикумы
  Несиелер: 4

  Математиканың, геометрияның мектеп курсына тікелей қатысты математикалық аппаратты және математика бөлімдерінінің практикасын әрі қарай игереді. Математикалық есептерді шешу бойынша практикумыпәнінен студенттердің білімдерін тереңдетеді, дамытады.

 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Білім беру саласында стратегиялық тұрғыдан ойлай алатын, басқарудың заманауи технологиялары мен құралдарын меңгерген жаңа буынның менеджер-практиктерін дайындау.Ұйымда немесе кәсіпорында жұмыс істейтін адамдардың еңбегін басқара отырып, алға қойған мақсатқа жетуді ұйымдастыра білу, әлеуметтік, оның ішінде білім беру үдерісін басқару принциптері, әдістері, құралдары, нысандары.

 • Дифференциалдық теңдеу
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық теңдеулерді шешу әдістерін меңгереді, қазіргі заманғы қолданбалы есептерді зерттеуде терең пайдаланады, дифференциалдық теңдеулерді зерттеуде қажетті математикалық аппаратты меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Математиканың логикалық есептерін шешу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Логикалық есептерді шығару және қолдану жолдарын үйренеді. Оқушылардың білімін тереңдетіп, олардың математикаға деген ынта жігерін арттырып, математикалық қабілетін дамытады. Оқушылардың логикалық ойлауын дамытады, математикаға қызығушылығын арттырады, тыңдай білуге, байқағыштыққа, шапшаң есептеу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Компьютерлік технология негіздері
  Несиелер: 3

  Бағытталған программалаудың білімінің негізгі түсініктерін, HTML тілінде программалаудың жаңа мүмкіндіктерін, электронды оқулық құрастыру жолдарын үйренеді.

  Селективті тәртіп
 • Математиканы енгізу кіріспесі
  Несиелер: 5

  Математикаға деген ынтасын, оқыту қорытындысы талабы, оқу мазмұны, оқыту мазмұны мен тәсілі, қойылатын талап деңгейі мен мөлшері, оқыту түрі. Басқа ғылымдардың дамуына үлес қосатын ірі ғылым ретінде ғылыми-техникалық прогрестің базасы және жеке тұлғаның дамуының құрамды бөлігі.

  Селективті тәртіп
 • Математиканың олимпиада есептерін шешу әдістемесі
  Несиелер: 5

  «Математикалық индукция әдісі», «Диофант теңдеулері», «Параметрлі теңдеулер мен теңсіздіктер», «Комбинаторика», «Тригонометриялық өрнектерді түрлендіру», «Теңсіздіктерді дәлелдеу» тақырыптарында қиындатылған есептердің шешу жолдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Математикалық талдау.Бір және көп айнымалы функция талдауы
  Несиелер: 3

  Айнымалы шамаларды зерттеу әдісімен танысып шексізаз шамаларды талдау арқылы жүргізу. Дифференциалдық және интегралдық есептеу теориясымен танысады.. Функциялар зерттеудің көмегімен табиғат заңдылықтары, техникада, экономикада және басқа облыстарда кездесетін әртүрлі процесстерді математикалық тілмен айқын жазуды меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Оқытудың қиындықтарын анықтауды,болжау мен сұрыптауды,стандарттарды бақылауды және орындауды,оқыту бағдарламасының мазмұнын және оқыту стилін бақылауды меңгереді.

 • Математикалық талдау
  Несиелер: 3

  Математика теорияларының әдістерін игеруге, іргелді математикалық дайындығының деңгейін көтеруге, математика курсының қолданбалы бағытын күшейтуге, қолданбалы есептерді шешуде математикалық әдістерді қолдануға үйретеді, логикалық және алгоритмдік ойлау қабылетін дамытады.

  Селективті тәртіп
 • Қорытынды аттестация
  Несиелер: 12

  Жоғары арнайы білімнің жалпыға міндетті стандарттарымен бекітілген теориялық және практикалық деңгейіне студенттердің білімі сәйкес келіп, арнайы дайындықтың және берілген біліктіліктің деңгейін бағалауды іске асырады.

 • Алгебра және сандар теориясы
  Несиелер: 4

  Математикалық ойлауды, қолданбалы есептерге математикалық талдау және негізгі математикалық әдістермен зерттеу жүргізуді меңгереді. Математикалық мәдениеттілікті дамытады.

  Селективті тәртіп
 • Математиканы оқытудың педагогикалық негізі
  Несиелер: 5

  Математика мамандығының педагогикалық процестің барлық маңызды қырларын, педагогикалық процестің ұйымдастыру жолдарын, жеке тұлғалық және қоғамдық басқару, өзін-өзі басқару, орындаушылық, шығармашылық жолдарын ,барлық зерттеуді жүзеге асыруда педагогикалық әдіс-тәсілдер түрлерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Мультимедиалық оқыту программалары
  Несиелер: 3

  Графика, гипермәтiн, дыбыс, ани¬мация, бейнемәлiметтердi пайдалануға мүм¬кiн¬дiк туғызатын аппаратты-бағдарламалық құралымен,әр түр¬лi типтi мәлiметтердi дайындауды, өңдеуді, бiрiк-тiруді, ұсыну әрекеттерiн аппараттық және бағдар¬ламалық жабдықтарды пайдалануды жүзеге асыратын технологиялардың ідiстері мен тәсiлдері танысады, практикада қолданады.

  Селективті тәртіп
 • Ықтималдық теориясы және кездейсоқ процестер
  Несиелер: 5

  Ықтималдықтар теориясы мен кездейсоқ процестердің негізгі ұғымдары,заңдылықтары, олардың түрлі салаларда қолданылуы, нақтылы есептерді шешу тәсілдері мен әдістері , табиғи процестердің математикалық модельдерін түзеуді, түзілген модельді сынақтау тәсілдері, математикалық интуицияны дамытуды меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздер
  Несиелер: 2

  Сыбайлас-жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңы, сыбайлас-жемқорлықтың пайда болу жағдайлары жайын, түсінігін қалыптастырады. Сыбайлас жемқорлықтың ұғымы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық актілер, сыбайлас жемқорлық көріністерімен кездескен жағдайда азаматтардың әрекет ету тәртібі, мұндай фактілерге жәрдемдесу үшін жауапкершілік, сондай-ақ Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қолданылып жатқан іс-әрекет жөнінде мәліметтер туралы ақпарат.

 • Геометриялық экстремумдық есептерін туындыны пайдаланбай шығару
  Несиелер: 5

  Есептің геометриялық моделін кұру, яғни оны геометриялық тілге келтіру, пайда болған геометриялық есептің шешімі, нәтижесін геометриялықтан табиғиға айналдыру есептерін геометриялық тәсілмен шығару кезеңдерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Математиканы даралап оқытудың дидактикалық негіздері
  Несиелер: 4

  «Математиканы даралап оқытудың дидактикалық негіздері» пәніне деген шығармашылық, интеллектік қабілетінің дамуын, өз білімін өмірде пайдалана білу дағдыларын,ғылыми білім, іскерлік, дағдыларды меңгеру, шығармашылық қабілеттерін дамыту, дүниетінымды, адамгершілікті, эстетикалық көзқарастары мен сенімдерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Математиканы оқыту әдістері
  Несиелер: 5

  Математиканы оқыту әдістерін жүйелі түрде жоспарланған сабақтарға қолдануға машықтанады. Әдіс арқылы мақсатқа жету үшін ақыл-ойын дамытады, ізденуге, жаңа білімді түсінуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
 • Сфералық геометрия мен тригонометрияның элементтері
  Несиелер: 5

  Сфералық геометрияның сфера бетіндегі геометриялық фигураларды зерттеп, планиметрия сияқты жазықтықта жатқан геометриялық фигуралардың қасиеттеріне арналған есептерді шешуге дағдыланады. Тригонометрияның элементтерін теориялық талдау , есептер шешкенде теориялық мәліметтерді пайдалану. Мәдениеттілікке, сауатты жазуға, ізденімпаздық пен шапшаңдыққа тәрбиелеу, дүниетанымын кеңейту.

 • Элементарлық математика
  Несиелер: 5

  Математика тарихының методологиялық аспектіні, болашақ математик мұғалімдерге математикалық ілімнің дамуы туралы және олардың келешек кәсіптік мамандығына байланысын, математиканың дамуындағы фактілер мен тарихи мағлұматтарды, математиканың логикалық құрылымын,математиканың негізгі ұғымдарының қалыптасуын мен тарихы туралы мағлұматтарды, ойлау әрекетіне қажетті теориялық, практикалық мәселелерді меңгереді.

 • Код ON1

  Мемлекеттілік және тарихи-мәдени үдерістері, қоғамның қызметі мен дамуы мәселелері, қазіргі әлемдегі саяси ғылымның зор маңыздылығы , мәдениеттің даму заңдылықтары, процестерді сын тұрғысынан бағалау және талдау, ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу әдістері, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және беру тәсілдері, философия туралы түсініктер, "Рухани жаңғыру" патриоттық актінің мазмұны мен негізгі құндылықтары, антропогендік, техногендік және табиғи шығу тегі сыртқы жағымсыз әсерлерден техносферадағы адамды қорғауды құру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ойлауы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқын, , әлеуметтік-мәдени, кәсіби қарым-қатынас, орыс тілінде еркін сөйлей алады, ағылщын тілін толық меңгерді.

 • Код ON2

  Қазіргі нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлау, мамандыққа қажетті білімді меңгеру, математикалық әдістерді қолдану, ақпараттық-техникалық жүйелерді математикалық модельдеу және талдау әдістері, математика пәнаралық байланыстардың теориялық және практикалық аспектілері, білім беру курсының жаратылыстану циклы пәндерінің теориялық және практикалық аспектілерін зерттеу және ашу, оқу жетістіктерін бағалау.

 • Код ON3

  Жоғары оқу орындарында студенттердің алған ғылыми-теориялық білімдерін тереңдету мен бекіту, және тәжірибелік және зерттеу жұмыстарының дағдылары, болашақ мамандыққа дайындау, оқу пәні дәрежесінде білім кеңістігі, кәсіби біліктілігі, дәріс жүргізудің әдістемелері, дағдылары, тригонометриялық функцияларды қолданана алады.

 • Код ON4

  Мүмкіндіктер, қажеттіліктер, жетістіктер, оқытудың, тәрбиелеудің, дамытудың жеке бағыттары, математикалық ойлау мәдениетіне тәрбиелеу, математиканың заманауи әдістері меңгеруді, теориялық және практикалық негіздерімен танысты

 • Код ON5

  Анатомия, физиология және гигиена негіздерін дағдыларды меңгеруді, психологиялық және педагогикалық қызметте қажетті дағдыларға, іскерлікке ие, қолданбалы есептерді талдауға математикалық тұрғыдан үйренді, зерттеудің математикалық әдістері біледі.

 • Код ON6

  Кездейсоқ оқиғалар заңдылықтарын,практикалық есептерді шешудің негізгі тәсілдері, дифференциалдық теңдеулер теориясын, іргелі математикалық пәндерді компьютерлік ғылымдарының терең білімі негізінде проблемаларды талдау кезінде математикалық модельдеу әдістерін меңгерді.

 • Код ON7

  Теориялық ойлау, кәсіптік құзыреттілік, кәсіпорын қызметінде белгіленген нәтижелер, болжау, жоспарлау, білім беру нәтижелерін критериалды бағалаудың теориясы мен технологиясы, математиканы оқыту процестері, коммутативті алгебра ұғымдары.

 • Код ON8

  Қазақстанның әлемдік білім кеңістігіне кіріктіру шеңберінде отандық білімнің бәсекеге қабілеттігін дамыту барысында қазіргі білім технологиясын меңгерген заман талабына ғылыми-педагогикалық квалификация негізіне математика пәнінің мұғалімдерін дайындау.

6B01503 Математика-Информатика
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01503 Математика
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01503 Математика-информатика
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01503 Математика-Информатика
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01503 Математика-Физика
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top