Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01102 Педагогика және психология(профильный) в Қызылорда "Болашақ" университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Магистранттарда тұлғалық қасиеттерді дамыту, жалпы және кәсіби (жобалық, ғылыми-зерттеу, коммуникативтік, ұйымдастырушылық-басқару, сыни-сараптамалық, педагогикалық) құзыреттіліктерді, міндеттерді шеше білу ретінде болашақ кәсіби қызметінің табыстылығын қамтамасыз ететін негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру, сондай-ақ кәсіби қызметке теориялық және практикалық дайындықты қалыптастыру, оларды практикалық қызметте (жобалық, ғылыми-зерттеу, коммуникативтік, ұйымдастыру-басқару, сыни, сараптамалық) іске асыру дағдыларын дамыту., педагогикалық) ел заңнамасының талаптарына сәйкес.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M001 Педагогика және психология
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Бұл пән басқарудың практикалық мазмұнының мәселелерін жан-жақты ашады, басқару туралы білім кешенін қалыптастырады, басқару қызметінің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың, басқару жүйелерін талдаудың және оларды жобалаудың нақты дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық имиджеология
  Несиелер: 5

  педагогтың білімдарлығы мен кәсіби біліктілігі, педагогикалық рефлексия, педагогикалық мақсаттылық, педагогикалық ойлау және суырып салмалық дарын педагогикалық қарым-қатынас және педагогикалық техника.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру.
  Несиелер: 4

  Болашақ мамандардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлауға дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім берудегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  "Білім берудегі инновациялық технологиялар" заманауи мектепте, гимназияда, лицейде экологияны оқытудың заманауи педагогикалық технологияларымен танысу болып табылады. Бұл бағдарлама Шаталов, Штейнберг В. Э. және т.б. сияқты танымал педагогтардың әдістемесімен танысуды көздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі /кәсіби
  Несиелер: 2

  Лексикалық қорын дамыту, ғылыми стильді оның ауызша және жазбаша формаларын есепке ала отырып меңгеруге, кәсіптік деңгейіне байланысты, қоғамдық-саяси мәндегі ауызша тілді меңгеру, реферат, аннотация, тезис, баяндама, резюме жазу дағдысын жетілдіру, екі тілді терминдік, түсіндірмелі сөздікпен жұмыс істей білу және екі тілде ауызша, жазбаша аудару дағдыларын жетілдіруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 5

  Бұл мамандық алынған білімімен жұмыс берушілердің талаптарына сай бағалы дағдылармен, басқарушылық және ұйымдастырушылық талантымен, бастамашылдық және бейімділікгімен, тамаша мансаптық мүмкіндіктер ұсынады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 4

  Білім берудегі ұйымдастырушылық басқару қызметінде кәсіби дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Мекеме дамуының әзірленген жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес білім беру мекемесін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экспериментальды-зерттеу жұмысы
  Несиелер: 13

  Эксперименталды-зерттеу жұмысының мақсаты таным мен зерттеудің ғылыми әдістерін меңгеру арқылы шығармашылық кәсіби ойлау дағдыларын қалыптастыру, білім беру (оқу және тәрбие), ғылыми және практикалық үдерістердің бірлігін қамтамасыз ету, сондай-ақ әрбір адам үшін жеке тұлғаның шығармашылық дамуына өз құқығын іске асыруға, ғылыми зерттеулер мен ғылыми-техникалық шығармашылыққа қатысуды қамтамасыз ететін жағдайларды (құқықтық, экономикалық, ұйымдастырушылық, ресурстық және т. б.) жасау және дамыту болып табылады. - оның қажеттіліктеріне, мақсатты қондырғылары мен қабілеттеріне сәйкес әркім үшін толыққанды, тең және қолжетімді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тұлға дамуының теориясы мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Жеке тұлғаның дамуы, тәрбиесі және қалыптасуының өзара байланысының негізгі ұғымдарын, жеке тұлғаның қалыптасуының теориялық-әдіснамалық негіздерін қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Магистранттар үшін психология курсы гуманистік дүниетанымын қалыптастыруға негіз болып табылады. Аталған курс құрамына қазіргі психологиялық ғылымның қоғамдағы орны мен рөлі жайындағы мәліметтер кіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық негіздері.
  Несиелер: 5

  Магистранттың тұлғалық, интеллектуалдық, іс-әрекеттік дамуына бағытталған .

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология.
  Несиелер: 5

  Психикалық құбылыстардың пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтарын зерттейтін ғылым.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Күнделікті, профессионалды және іскерлік тақырыпқа байланысты әңгімелерді жүргізе алады, білім беру үрдістерін басқару принциптері, әдістері, құралдарын, психологиялық жағдайдың талдамалы модельдерін меңгереді, теориялық – ғылыми тәжірибелік зерттеуді саралау саласы бойынша базалық білімді, қорытындылар және ұсыныстарды тұжырымдай алады, теориялық білімі мен практикалық тәжірибені ұштастырып, белгілі бір міндеттерді орындауға қабілеті.

 • Код ON2

  Психологиялық құбылыстар мен процестердің негізгі заңдылықтары жайлы білімдерді меңгереді, тұлға психологиясының теориялық және эмпирикалык білімдерін, педагог имиджінің қалыптасуының нақты сапаларын меңгереді. Ғылымилық көзқарастарға негізделе отырып, теориялық-әдістемелік мәселелерді шешеудегі мәдени-тарихи және әрекеттік тұжырымдардың ерекшеліктерін біледі. Жаңа парадигмалық жағдайдағы педагогикалық инновацияда білім беру жүйесінің әдіснамалық негіздері мен даму бағыттарының кәсіби шығармашылық деңгейді көтерудегі басым бағыттары меңгереді, педагогикалық іс-әрекет туралы; мұғалімнің теориялық және практикалық іс-әрекетінің мәнің, мотивациясының, мақсатының, мазмұның ролі туралы білімі қалыптасады.

 • Код ON3

  Топтардың және жеке тұлғалардың өмір тіршілігімен байланысты психолого-педагогикалық құбылыстардың диагностикасын жасай алады. Адами ресурстарды басқарумен, жұмыс үдерістерін ұйымдастырумен, өнімдердің (қызметтердің) тұтынушыларының тәлімімен байланысты психологиялық мәселелер бойынша ұйымдастыру консультацияларын береді. Түрлі бағыттағы тренингтер (тұлғалық даму, коммуникативтік тренингтер, топтық біртұтастық, бизнес-тренингтер) жүргізуді меңгереді. Түрлі типтегі білім беру мекемелерінде психолого-педагогикалық пәндерді оқыта алады.

7M01102 Педагогика және психология (ғылыми педагогикалық)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (бейіндік бағыт)
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01102 Педагогика және психология 1,5
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (1 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (1,5 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 педагогика және психология (бейін.)
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (бейінді)
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (1 жыл)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (1,5 жыл)
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top