Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04201 Мемлекеттік қызмет және сот жүйесі в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Мемлекеттік қызмет және сот жүйесі саласында білікті, жауапты, өз кәсібін еркін меңгерген және қызметтің аралас салаларында бағдарланған, мамандығы бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде тиімді жұмыс істеуге қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге, әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа дайын жоғары білікті заңгерлерді даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық
 • Рим құқығы
  Несиелер: 2

  Ежелгі уақытта құқықтық техниканың пайда болуы мен дамуы туралы идеяларды қалыптастыру, заңды категорияларды тұжырымдау және ажырату және заңдарды құқық қолдану қызметінде дұрыс қолдану дағдыларын игеру, заңды дүниетанымды дамыту, шешендік өнердің негіздерін дамыту, дұрыс сөйлеуді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі ұғымдары мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық тетіктері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлық көріністерінің заңдылықтары мен механизмі, сыбайлас жемқорлық қылмыстарының түрлері және оларға қарсы күрестің қазіргі жағдайлары мен құралдарында олардың дұрыс және негізделген біліктілігі туралы түсінік қалыптастыру. Әділ мінез-құлыққа деген ұмтылысты, Заңсыз мінез-құлыққа төзбеушілікті дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы
  Несиелер: 4

  Пән мемлекеттік-құқықтық құбылыстар мен процестер туралы түсінікті қалыптастырады, студенттердің қазіргі заманғы құқықтық ғылымның іргелі негіздерін игеруі үшін қажет мемлекет пен құқықтың пайда болу, даму және жұмыс істеу заңдылығын көрсетеді; мемлекет пен құқық, олардың мәні, нысандары, тетіктері, функциялары, құрылымы, мазмұны, түрлері туралы білімдерін кеңейту; салалық оқу пәндерінің ережелерін жемісті зерделеуге және барабар қабылдауға мүмкіндік беретін негізгі заң терминологиясын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
  Несиелер: 6

  Конституциялық құқықтың маңызды ғылыми – теориялық ережелері, Қазақстан Республикасының конституциялық даму кезеңдері, демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және зайырлы мемлекеттілікті құру процесіндегі мемлекет пен қоғамның негізгі заңы ретіндегі Конституцияның рөлі мен функциясы, адам мен азаматтың конституциялық – құқықтық мәртебесі туралы, сондай-ақ мемлекет және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының конституциялық жүйесі туралы іргелі түсініктерді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сот қызметінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән ҚР сот қызметінің жүйесі мен құрылымын, судьялардың құзыретін, міндеттерін, функцияларын, құқықтық жағдайы мен қызметін, ҚР сот жүйесінің құқықтық жағдайының даму тарихын зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны ҚР қылмыстық заңнамасы жүйесімен анықталады, Ұлттық қылмыстық заңнама туралы тұтас білім жүйесін ұсынады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық жария құқығы
  Несиелер: 5

  Пән нормалары мемлекетаралық қарым-қатынаста белгіленетін және ішкі практикада жүзеге асырылатын құқықтық кешенді зерттейді. Халықаралық құқық пен ғылымның даму проблемаларын, халықаралық құқықтың жалпы жүйесі мен оның құрылымы туралы, халықаралық құқықтың субъектілері мен көздерін зерттеу салалары туралы түсінік қалыптастырады. Халықаралық құқық пен халықаралық құқық салаларының өзекті теориялық және практикалық мәселелерін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет елдердің конституциялық құқығы
  Несиелер: 3

  Пән шетелдік конституциялық құқықтың негізгі ұғымдары мен институттарын қамтиды, оның тақырыбын, жүйесін, көздерін ашады. Жеке тұлғаның құқықтық жағдайы, мемлекет нысандары, жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері жан-жақты талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқық пәні мазмұны мен құрылымын айқындайды, азаматтық сот ісін жүргізу саласындағы құқықтық қатынастарды реттейді, азаматтық-құқықтық қатынастардың объектілері мен субъектілерін ашады, Азаматтық құқықтағы мерзімдер мен оларды есептеуді, мәмілелерді, меншік құқығын, міндеттемелер мен оларды қамтамасыз ету тәсілдерін, шарттар туралы жалпы ережелерді қарайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары
  Несиелер: 5

  Қызметі сот төрелігін жүзеге асыруға жәрдемдесетін органдардың – прокуратураның, жедел-іздестіру қызметін, анықтауды, алдын ала тергеуді жүзеге асыратын органдардың, Әділет министрлігі мен оның органдарының, адвокатураның қызметін ұйымдастыру және оның негіздері. Бұл курста сот билігін ұйымдастырудың негіздері де зерттеледі .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет елдердің әкімшілік құқығы
  Несиелер: 5

  Әкімшілік құқық пәні, әкімшілік-құқықтық қатынастарды реттейтін, нормативтік-құқықтық құжаттарды талдау, мемлекеттік басқару институтын теориялық негіздерін қарастырады. Шет елдердегі жеке және заңды тұлғалардың әкімшілік-құқықтық мәртебесін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі заманның құқықтық жүйелері
  Несиелер: 3

  Тәртіп белгілі бір қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу деңгейін арттыру үшін өте қажет құқықтық құрылымдардың жалпы ережелерін де, ұлттық қалыптасуының сипаттамаларын да тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
  Несиелер: 5

  Пән әкімшілік заңнаманы және әкімшілік құқық институттарын зерделеуге бағытталған. Атқарушы билікті жүзеге асыру тетігін; әкімшілік құқық субъектілерінің құқықтық мәртебесін түсіндіру; мемлекеттік басқарудағы әкімшілік-құқықтық нысандар мен әдістерді, жауапкершілік институттарын, әкімшілік процесті іске асыруда, мемлекеттік басқарудың салалық бастауларын құру және іске асыру қағидаттарын талдау мен модельдеуде дағдылар мен іскерліктерді дағдыландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сәулет-қала құрылысы қызметі мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қатынастарды құқықтық реттеу
  Несиелер: 3

  Тұрғын үй-коммуналдық кешеннің жай - күйін бақылау; Тұрғын үй құқығының мазмұны, оларды іске асыру және қорғау тәртібі, Тұрғын үй құқығының нормаларына сәйкес жауапкершілік түрлері, әртүрлі тұрғын үй-құқықтық шарттардың мазмұны; тұрғын үй құқығының маңызды нормалары, тұрғын үй құқығы субъектілері арасында туындайтын азаматтық-құқықтық қатынастарға талдау жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әкімшілік юстиция
  Несиелер: 4

  Пән жария-құқықтық дауларды, сот ісін жүргізуді, атқарушы билік органдарының қызметіне мамандандырылған қадағалауды қарайтын арнайы СОТ (квазисудебтік) органдарының жүйесін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жеке адамды, қоғамды және мемлекетті қылмыстық құқықтық қорғау
  Несиелер: 5

  ҚР-ның жеке басына, қоғамына және мемлекетіне қарсы қылмыстық-құқықтық қорғауды және қылмыстың алдын алуды, қылмыстық қылмыстар мен теріс қылықтар белгілерінің тізбесін ашады. Жеке адамға, қоғам мен мемлекетке қарсы қылмыстар, қылмыс құрамы, сондай-ақ жаза.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасындағы әкімшілік процесс
  Несиелер: 4

  Пән жүзеге асыру тәртібін зерделейді мемлекеттік органдардағы ішкі тәртіпті, сондай-ақ соттардағы жария құқықтық қатынастар жөніндегі дауларды шешу тәртібін қоса алғанда, Әкімшілік рәсімдер арқылы жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының экологиялық және жер құқықтық қатынастарын мемлекеттік-құқықтық реттеу
  Несиелер: 3

  Адамның қоршаған ортаға құқығын сақтау мақсатында қоғамдық қатынастарды реттейтін экологиялық және жер құқығы нормаларының мемлекеттік-құқықтық реттеу жиынтығы. Қазақстан Республикасының жер заңнамасының дамуы мен жетілдірілуі жер қатынастары мемлекеттік реттеуде және көпшіліктің назарында болғандықтан, құқықтық білім беру мекемелерінде жер құқығын терең зерттеуге негіз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Білім алушылардан азаматтық-құқықтық шарттар жасау дағдыларын, шарттық қатынастарды дұрыс саралау біліктерін, сондай-ақ шарттық және шарттан тыс міндеттемелердің жекелеген түрлерімен байланысты практикалық жағдайларды шешу қабілеттерін, сондай-ақ тиісті азаматтық-құқықтық нормаларды қолдану практикасын алу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
  Несиелер: 5

  Қылмыстық іс-әрекеттердің белгілі бір топтарына тән белгілері бойынша жүйеленген қылмыстық құқық бұзушылықтардың қылмыстық-құқықтық сыныптамалық негізін көрсетеді. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың нақты нормалары айыпты адамдарды қылмыстық жауапкершілікке тарта отырып, жазалау шараларының саралау белгілерін, түрлері мен шектерін айқындай отырып ашылады, белгілі бір бағыттағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасында айқындалға��.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
  Несиелер: 4

  Студенттердің негізгі теориялық ережелер, еңбекті реттеу және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы саласындағы білімді меңгеруі, заңнамамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, практикада туындайтын күрделі жағдайларда бағдарлай білу, алынған білімді қолдану дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық еңбек құқығы
  Несиелер: 4

  Пән студенттерді еңбек құқықтарын қорғау бойынша бақылау тетіктерін құру және жұмыс істеу саласындағы халықаралық ұйымдардың қызметін талдауға, тарихи даму заңдылықтарын ескере отырып, еңбек құқықтарын халықаралық-құқықтық қорғаудың қазіргі заманғы үрдістерін зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттік қызмет және жергілікті өзін-өзі басқарудың негіздері
  Несиелер: 6

  Студенттердің мемлекеттік басқару саласындағы біртұтас білім жүйесін меңгеруі, Кадрлық реформа саласындағы мемлекеттік саясатты, мемлекеттік қызметшілер еңбегінің ерекшеліктерін түсіндіру. Мемлекеттік басқару саласындағы реттеудің әдістерімен және заңнамалық негізімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу
  Несиелер: 5

  Пән қылмыстық істерді қозғау және тергеу кезінде алдын-ала тергеу органдарының тәжірибешілері кездесетін ең көп таралған құқық қолдану мәселелеріне қатысты мәселелер шеңберін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет ететін тәртіптік құбылыс ретінде (мамандықтың ерекшеліктерін ескере отырып). Қазақ (орыс) тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағдарланған материал және оны кәсіби жағдайларда қолдану. Қазақ (орыс) тіліндегі мамандық бойынша пәндік аймақ мазмұнының сипаттамалары. Кәсіби құзыреттілік: қазақ (орыс) тіліндегі мәтіндердегі бағдар, кәсіби мазмұн монологы және т.б.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Тәртіп тергеу және жедел-іздестіру аппараттарында, сотта, прокуратурада, адвокатурада және басқа да мемлекеттік органдарда жұмыс істеу үшін білімді қалыптастыруға арналған. Осы курсты оқу іс жүргізу қызметін жүзеге асыру кезінде студенттердің терең кәсіби құзыреттілігін, олардың білімдерін үнемі байытуға және жаңартуға деген ұмтылысын қалыптастыруды қамтамасыз етуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әкімшілік жауапкершілік
  Несиелер: 4

  Әкімшілік жауапкершілікке тарту ережелері, әкімшілік жазаларды тағайындау ерекшеліктері, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізу тәртібі, әкімшілік құқық бұзушылықтардың жекелеген санаттары үшін әкімшілік жауаптылыққа тарту ерекшеліктері туралы білімді жинақтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
  Несиелер: 5

  Білім алушыларда әртүрлі субъектілердің құқықтары мен мүдделерін сот арқылы қорғау саласында теориялық білімді қалыптастыру, сондай-ақ азаматтық істі бастамашылық ету мен жүргізудің, дәлелдемелерді жинау мен ұсынудың практикалық дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ іс жүргізу тұрғысынан істің одан әрі қозғалысын болжау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және корпоративтік қызметті мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 4

  Пән кәсіпкерлік және корпоративтік қызметті мемлекеттік-құқықтық реттеудің негізгі теориялық ережелерін қалыптастырады, кәсіпкерлік және корпоративтік қызметті реттейтін азаматтық, салықтық және өзге де заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілердің маңыздылығын ашады. Кәсіпкерлік және корпоративтік қызметтегі әртүрлі жағдайларға құқықтық нормаларды меңгеруге және қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет көрсететін тәртіптік феномен ретінде (мамандықтың ерекшелігін ескере отырып). Шет тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағытталған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда қолдану. Мамандық бойынша шет тілінде пәндік сала мазмұнының сипаттамасы. Кәсіби құзыреттілік: шет тіліндегі мәтіндерге бағдарлау, кәсіби мазмұн мен монологтық сөйлеу т.б.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасында және шет елдерде коммерциялық қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 4

  Пән Коммерциялық қызмет ұғымын, оның ішінде оның мемлекеттік - тең реттелуі, Қазақстанның нарықтық қатынастарының қазіргі дамуындағы кәсіпкерлік пен құқықтың рөлін зерттеуге мүмкіндік береді. Қазақстанның күрделі және көлемді заңнамасына, оның ішінде кәсіпкерлік, коммерциялық қызмет саласындағы халықаралық актілерге бағдарлану және осы нормаларды өзінің болашақ практикасында қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік бақылау
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу студенттердің бақылаудың теориялық және заңнамалық-нормативтік негіздері туралы, сондай-ақ мемлекеттік қызметтің әртүрлі деңгейлері мен салаларындағы бақылау қызметін ұйымдастырудың практикалық аспектілері туралы тұтас түсінігін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Полиция органдарының әкімшілік практикасы
  Несиелер: 4

  Пән ішкі істерді басқару теориясының мәселелерін зерттеуді және басқару мәселелерін оңтайлы шешудің құралдары мен әдістерін қолданудың практикалық дағдыларын игеруді, басқару әдістерін дұрыс қолдануға үйретуді қамтиды. Сонымен қатар, бұл курста ішкі істер органдарының қызметі саласындағы басқарудың объективті заңдылықтары мен факторлары қарастырылады, сонымен қатар ғылым мен практика әзірлеген басқару қызметінің практикалық ұсыныстары мен ережелері жалпыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қызметшілер этикасы
  Несиелер: 5

  Тәртіп мемлекеттік және сот органдарының қызметкерлері қызметінің моральдық негіздерін қарастырады, олардың санасына қоғамдық құндылықтардың, мінез-құлықтың мотивтері мен көзқарастарының, қоғамның қажеттіліктері мен мүдделерінің әсер ету механизмін, сондай-ақ мүмкін болатын кәсіби деформациялардың негізгі себептерін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Отбасы мен некені мемлекеттік құқықтық реттеу
  Несиелер: 6

  Отбасы құқығы ғылымының теориялық ережелерін және отбасы заңнамасының нормаларын меңгеру, студенттердің оқытылатын пән бойынша негізгі білім алуы, ғылыми-зерттеу жұмыстарының дағдыларын игеру, алған білімдерін практикалық қызметте қолдану дағдыларын қалыптастыру және отбасылық-неке заңнамасымен реттелетін қатынастар саласындағы нақты міндеттерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сатып алуларды құқықтық реттеу
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік және олардың негізінде шығарылған өзге де құқықтық нормативтік актілер үшін тауарларды жеткізуге, жұмыстарды орындауға және Қызметтерді көрсетуге тапсырыстарды орналастыру туралы заңнаманы, осы заңнаманы монополияға қарсы органдардың, соттардың қолдану практикасын зерделеу, монополияға қарсы реттеудің құқықтық аспектілерін ашу, болашақ мамандарға алған білімдерін іс жүзінде пайдалану дағдыларын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сақтандыру қызметін мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 6

  Студенттерде сақтандыру саласында және оны құқықтық реттеу мәселелерінде теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, Атап айтқанда: сақтандыруды құқықтық реттеу, қазіргі уақытта Қазақстан Республикасындағы жай-күйі мен даму перспективалары туралы кешенді түсінік қалыптастыру, студенттердің жалпы ережелерді, сақтандыру қағидаттары мен оның жекелеген түрлерінің ерекшеліктерін түсінуі, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру ережелерін түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР міндеттемелік құқық
  Несиелер: 6

  Студенттердің базалық білім алуы және міндеттемелердің түсінігін, түрлерін, негіздерін, міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін, міндеттемелерді тоқтатуды, міндеттемелерді бұзғаны үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті меңгеруі. Міндеттемелер мен міндеттемелердің жекелеген түрлері туралы шарттар туралы жалпы ережелер саласында студенттердің білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет елдердегі сақтандыру қызметін мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 6

  Пән шет елдерде сақтандырудың заңды сипатын зерделеуге бағытталған, сақтандыру құқығы субъектілерінің құқықтық жағдайы қаралады, сақтандыру қызметін құқықтық реттеу саласындағы шетелдік заңнаманың қолданыстағы нормалары түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейіндік психологиялық дайындық негіздері
  Несиелер: 5

  Студенттерде жеке тұлғаның және құқықтық қатынастарға қатысушы топтардың психологиясы туралы, құқық қолдану саласындағы психикалық құбылыстар туралы білімді қалыптастыру; мемлекеттік және сот қызметі саласындағы жеке тұлға туралы тұтас көзқарасты қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дауларды соттан тыс реттеу
  Несиелер: 3

  Сот ісін жүргізу шеңберінен тыс заңдық маңызы бар істерді шешу саласында студенттердің кәсіби білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасындағы неке-отбасылық қатынастар
  Несиелер: 6

  Бұл пән отбасылық құқықтық қатынастарды жіктеу мәселелерін, отбасылық құқықтағы қорғау және жауапкершілік шараларын, сондай-ақ отбасылық құқыққа қатысты құқықтық қабілеттілік, құқықтық қабілеттілік және заңды фактілердің табиғатын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Медиация институтын құқықтық реттеу
  Несиелер: 3

  Танысу медиацияны құқықтық реттеу мен қолданудың негізгі тәсілдері құқықтық дауларды реттеудің соттан тыс тәсілін, сондай-ақ медиацияны сот органдарының қызметіне біріктіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бюджеттік жоспарлауды құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пәндер бюджеттік жоспарлаудың теориялық және ұйымдастырушылық негіздерін, мемлекеттік бюджетті пайдаланудың практикалық дағдыларын , бюджеттерді құру әдістерін, Мемлекеттік қызметтің кез келген түрін ұйымдастыруды зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Cыртқы экономикалық қызметтегі арбитраж
  Несиелер: 5

  Халықаралық коммерциялық төреліктің жай-күйі мен дамуы туралы жүйелі білім алу. ҚР-ның шет елдермен экономикалық қатынастары саласындағы міндеттерді шешу, сондай-ақ халықаралық іс жүргізу қатынастары саласында базаны қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрондық сот ісін жүргізу
  Несиелер: 5

  Азаматтық, әкімшілік және қылмыстық процестерде электрондық сот төрелігінің өзекті мәселелері қарастырылады, осы саладағы заңнама талданады, сондай-ақ электрондық сот төрелігінің оң және теріс аспектілері жария етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қылмыстылықпен күресудің қылмыстық-құқықтық және криминологиялық сипаттамасы
  Несиелер: 5

  Студенттерде қылмыстың жасалу себептері мен жағдайлары туралы, қылмыстың алдын алу шаралары туралы терең кәсіби білім қалыптастыру; тиісті білімді практикада және осы қызметті имитациялайтын жағдайларда қолдану дағдысын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық жеке құқық
  Несиелер: 5

  Курсты зерделеу халықаралық сипаттағы жеке құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудің тәсілдері мен нысандарымен, қазақстандық заңнаманы, бірқатар шет мемлекеттердің заңдарын және тиісті халықаралық шарттарды салыстырмалы талдау негізінде қаралатын мәселелердің мазмұнымен танысуды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминология
  Несиелер: 5

  Пән қылмысқа қарсы күрестің мәнін теориялық білуді және түсінуді, мемлекеттік органдардың қылмыстық, әкімшілік, азаматтық құқық саласындағы қызметінің сандық көрсеткіштерін зерделейтін қолданыстағы заңнаманы практикада қолдануды;қалыпты және девиантты мінез-құлыққа байланысты басқа да моральдық-құқықтық мәселелерді қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Экспорттық-импорттық операцияларды мемлекеттік реттеу және сыртқы экономикалық мәмілелерді заңды сүйемелдеу саласында құқық қолдану, сараптамалық-консультациялық қызметке және ғылыми зерттеулер жүргізуге дайындық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қылмыстық құқық бұзушылықтарды сотқа дейінгі тергеудің криминалистикалық құралдары мен әдістері
  Несиелер: 5

  Қылмыстылықпен күресудің заманауи әдістерін қолданумен қылмыстық құқық бұзушылықтардың әртүрлі түрлерін алдын-ала тергеудің тергеу және сот тәжірибесін жалпылау. Ақпаратты сот-сараптама объектісі ретінде жинау және тексеру. Дәлелдерді тексеру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржы-шаруашылық құқығы
  Несиелер: 5

  Студенттердің басқарудың маңызды функциясы ретінде мемлекеттің қаржы-шаруашылық қызметін талдау туралы қажетті білім алуы. Әр түрлі тараптар мен осы қызмет түрлері арасындағы тәуелділіктің жан-жақты байланысын анықтау, құқықтық ақпаратты өңдеудің барабар және заманауи әдістері мен әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еуропалық және еуразиялық құқық
  Несиелер: 5

  Пән еуропалық құқықтың мазмұны мен ерекшеліктерін, оның қалыптасуы мен эволюциясын, негізгі құраушылары Еуропалық Одақ пен Еуразиялық экономикалық одақтың құқығын құрайтын еуропалық интеграциялық құқықтың қазіргі заманғы құрылымын зерделейді. Адам құқықтарын құқықтық қорғауға, екі бірлестіктің ішкі және сыртқы саясатын құқықтық реттеуге ерекше көңіл бөлінді. Интеграциялық құқықтың қалыптасуы, оның сипаты, ЕО, ЕАЭО шеңберіндегі ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интернет заңы
  Несиелер: 5

  Пән азаматтық, әкімшілік және қылмыстық құқықтағы Ақпараттық технологиялар саласын реттейтін заңнаманың ережелерін, сондай-ақ зияткерлік меншік құқығы мен шарттық құқықты зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криминалистика
  Несиелер: 5

  Криминалистикалық техниканың жалпы ережелері, қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесі. Студенттерді белгілі бір қылмысты тергеу процесінде жеке тергеу әрекеттерін, тактикалық-криминалистикалық комбинациялар мен тактикалық операцияларды жүргізудің тактикалық-криминалистикалық әдістеріне оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Медициналық құқық
  Несиелер: 5

  Нарықтық экономиканы дамытудың қазіргі заманғы жағдайында медициналық қызмет саласы кәсіпкерлік қызметті түрі ретінде осы қызметті реттейтін заңнамаға қарағанда тезірек дамып келеді. Құқықтық қорғау және халықтың өмірі мен денсаулығын қорғау және денсаулық сақтау жүйесі саласындағы арнайы құзыреттерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сот экспертологиясы
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі даму кезеңінде қолданбалы заң білімінің дербес саласы-сот сарапшылығында қалыптасқан сот сараптамасының ғылыми және практикалық негіздері мәселелерінің кешенін зерттейді. Республикадағы іс жүргізу институтының сот практикасын талдау негізінде ғылыми әдебиеттерде сот-сараптама қызметін көрсететін ғылыми-зерттеу және әдіснамалық ережелерді бағалау тәсілдері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Медициналық сақтандыруды құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Білім алушыларда медициналық сақтандыруды құқықтық реттеудің негіздері мен ерекшеліктері туралы, медициналық сақтандыру саласындағы заңнама жүйесі туралы, медициналық сақтандыру қызметін құқықтық реттеу қағидаттары туралы жүйелі білім қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сот экспертизасының және сот психиатриясының негіздері
  Несиелер: 5

  Сот сараптамасы және психиатрия-бұл сот-тергеу процесінде шындықты анықтауға және заңдылықты сақтауға ықпал ететін әртүрлі білім салаларының арасында жетекші орындардың бірін алатын Тәуелсіз ғылымдар. Сот сараптамасы мен сот психиатриясының ғылым ретіндегі қазіргі негіздерін білу және сот сараптамасы мен сот-психиатриялық сараптаманың нәтижелерін практикада шебер пайдалану-жоғары білікті заңгерлерді кәсіби даярлаудың қажетті шарттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Мемлекетті, құқықты сипаттайтын құқықтық терминологияны түсіну. ҚР заңнамасының салалық бөлінуі мен құқық жүйесін түсіну. Студентті Академиялық адалдық қағидаттарымен таныстыру мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілікке азаматтық ұстанымды қалыптастыру.

 • Код ON2

  Нормативтік актінің мазмұнын және оны нақты құқықтық жағдайда қолдану тәртібін түсіну, сондай-ақ заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету

 • Код ON3

  Құқық саласының мәнін түсіну, мемлекеттік органдар қызметінің жүйесі мен құқықтық аспектілеріне бағдарлану

 • Код ON4

  Құқықтық қызметтің нақты түрлеріне білікті заң қорытындыларын беру, азаматтық заңнаманың нормаларын түсіндіру.

 • Код ON5

  Нормативтік-құқықтық актілерді, фактілер мен мән-жайларды заңды түрде дұрыс саралау және қолдану, зерттелетін саладағы кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану.

 • Код ON6

  Құқықтық құжаттарды дайындау дағдыларын меңгеру, құқықтық және өзге де құжаттамада кәсіби қызметтің нәтижелерін дұрыс және толық көрсету.

 • Код ON7

  Салалық салалардағы материалдық және іс жүргізу рәсімдерін біледі. Құқық қорғау, құқық қорғау және ұйымдастыру-басқару функцияларын орындайды.

 • Код ON8

  Мемлекеттік реттеу, салық-бюджет, Қаржы-шаруашылық, экологиялық, жер және басқа да құқықтық қатынастар саласындағы теориялық және практикалық сипаттағы заңдық проблемаларды талдау және шешу.

 • Код ON9

  Құқық бұзушылықтарды анықтайды және саралайды, сондай-ақ процестік құжаттарда осы рәсімдерді ресімдеу тәртібін айқындайды. Құқық бұзушылық жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды белгілейді. Сотқа дейінгі және сот ісін жүргізу барысында техникалық, тактикалық және әдістемелік құралдар мен тәсілдерді қолданады.

 • Код ON10

  Техникалық-криминалистикалық әдістер мен құралдарды таңдау және қолдану, сондай-ақ жедел, тергеу және сот практикасы туралы Арнайы білім.

 • Код ON11

  Мемлекеттік билік тетігінің қызмет етуіндегі Мемлекеттік қызметтің рөлі мен орнын түсінеді; Мемлекеттік органдардың әкімшілік-құқықтық құрылымын (сот, прокуратура, адвокатура, нотариат, құқық қорғау органдары) біледі және осы органдардың қызметі туралы заңнаманы қолдана алады; әкімшілік рәсімдерді пайдалану және әкімшілік мәжбүрлеу шараларын іске асыру саласындағы білімдерді біледі; құқық қорғау қызметінің құқықтық құралдары мен әдістерінің өзекті теориялық және құқық қолдану проблемаларын талдайды және бағалайды.

 • Код ON12

  Еңбек саласындағы құқықтық аспектілер туралы ақпаратты жинау мен өңдеуді жүзеге асыру, сондай-ақ кәсіби қызметте нақты нәтижелер алу үшін осы саланың нормативтік-құқықтық актілеріне бағдарлау.

 • Код ON13

  Заң саласында қолданылатын арнайы компьютерлік бағдарламалар мен инновациялық технологияларды меңгеру, оның ішінде мемлекеттік органдар мен азаматтарға онлайн режимінде консультативтік көмек көрсету.

Top