Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті в әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама сыни және аналитикалық ойлау қабілетіне ие, қазіргі заманғы білім берудің әдістері, теориялары мен тұжырымдамаларының іргелі білімдерін жүйелендіруге және түсіндіруге қабілетті; қазақ тіл білімі мен әдебиеті саласындағы теориялық, әдіснамалық білімді игерген; қазіргі заманғы әдебиеттанудың және тіл білімінің әдістемелік мәселелері бойынша өз пікірін дәлелдей отырып, полемика жүргізуге қабілетті кәсіби педагог маман тұлғасын қалыптастыруға; ғылыми қызметкер ретінде командада жұмыс істей алатын, қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістері мен білім беру технологияларын игерген маманды, ЖОО оқытушысын қалыптастыруға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Педагогика ғылымының жетістіктерін, қоғамның, ұлттық мәдениеттің даму тенденцияларын ескере отырып, білім беру нарығы мен қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесін талдау; оқыту іс-әрекетінде заманауи технологияларды пайдалану.
 • Жоғары оқу орындарында әдебиет пен тілді оқытудың инновациялық әдістемелерімен таныстыру, көркем шығармалар мен тілдік құбылыстарды талдауда цифрлық және компьютерлік технологияларды қолдану.
 • Педагогикалық және әлеуметтік ғылымдардың қазіргі ғылыми бағыттары контекстінде қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесін қолдану. Қазіргі педагогикалық және әлеуметтік ғылымдардың жетістіктері мен даму бағыттарын, пәнаралық зерттеулерді ескере отырып, ғылыми-әдістемелік теорияларды ұсыну.
 • Қазіргі қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың жетістіктерін ескере отырып, тіл мен әдебиетті оқытудың соңғы және инновациялық технологияларын сыни тұрғыдан бағалау және талдау. Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту мәселесіне өзіндік көзқарасын дамыту.
 • Магистрлік диссертацияны қорғау кезінде алынған ғылыми-эксперименттік зерттеулердің нәтижелері мен қорытындыларын дәлелді түрде баяндау, өз ойын еркін жеткізу, әлемдік ғылыми идеялармен танысу.
 • Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша білім беру саласында терең білімді көрсету, педагогикалық ғылымдардың қазіргі жағдайын, даму үрдістері мен заңдылықтарын түсіну. Қазіргі білім беру салаларындағы жаңа теориялар мен концепцияларды түсіну және интерпретациялау, дербес ғылыми және әдістемелік зерттеулер жүргізу барысында олардың зерттеу әдістері мен тәсілдерін қолдану. Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістерін зерделеуде пәнаралық тәсілдеменің ерекшеліктерін түсіну.
 • Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша өзіндік зерттеулер жүргізу; алынған нәтижелерді интерпретациялау әдістері мен тәсілдерін меңгеру; жаһандану дәуіріндегі интернеттің рөлін түсіну және кәсіби қызметте соңғы техникалық мүмкіндіктерді қолдану.
 • Қазақ әдебиеті мен тілі тарихының өзекті мәселелерін, тілдік құбылыстар мен жазушылар шығармашылығын зерттеудің қағидалары мен әдістемелерін тиімді шешу.
 • Педагогикалық білім беру жүйесіндегі интеграциялық процестерді ұғыну, қазақ әдебиеті мен тілін оқыту әдістемесін қалыптастыру, қоғамның жаһандануы мен жаңаруының жеке тұлғаның дамуына әсер ету ерекшеліктерін түсіну. Қазақ халқының әдеби-мәдени мұрасын білу және оның әлемдік мәдениет жүйесіндегі рөлі мен орнын түсіну, бағалау. Қазақ тілі мен әдебиеті саласындағы қазіргі ғылыми білімді сипаттау; қазақ әдеби байланыстарының тарихи-теориялық негіздерін зерделеу.
 • Қазақ әдебиеті мен тілінің тарихы саласындағы кәсіби қызметті жүзеге асыруда теориялық және практикалық дайындықтың жоғары деңгейін көрсету; әлемдік педагогика ғылымының жетістіктерін меңгеру.
 • Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқу жоспарларын, білім беру бағдарламаларын, оқу-әдістемелік әзірлемелерін өз бетінше жасау. Стандартты емес жағдайларда икемді бейімделу және коммуникация стратегиясын әзірлеу, әлеуметтік-мәдени ортаны ескере отырып, кәсіби қызметті жүзеге асыру. Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыру үшін қажетті жаңа ақпараттық және компьютерлік технологияларды өз бетінше әзірлеу. Самостоятельно осваивать новые информационные и компьютерные технологии, необходимыу для эффективного осуществления профессиональной деятельности.
 • Қазақ тілі мен қазақ әдебиетінің тарихы бойынша теориялық білімдерді интеграциялау; филология пәндерінің мазмұнын заманауи талаптарға сай жаңартып отыру.

Ұқсас БББ

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (Бейінді)

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (1 жыл)

«Тұран-Астана» университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Шымкент университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті

Қызылорда "Болашақ" университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Торайгыров университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогтерін даярлау

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогін даярлау

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті

Сулейман Демирель атындағы университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (н/п)

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

Top