Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01507 Химия в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Заманауи жабдықтарды, инновациялық технологияларды пайдалана отырып, қажетті қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, зертханалық және эксперименттік сабақтарды өткізу үшін жұмыстардыжоспарлауға қабілетті
 • Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында жаратылыстану және әлеуметтік-педагогикалық пәндер саласындағы негізгі ұғымдарды, заңдар мен әдістерді талдай алады
 • Химияның негізгі заңдарымен байланысты ережелерді, қағидаларды, теориялар мен фактілерді білу мен түсінуді практикада қолдануға қабілетті
 • Кәсіби қызметтің міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және академиялық жазбаша сөйлеу дағдыларын пайдалануға қабілетті
 • Психологиялық-педагогикалық ғылымдар негіздері және академиялық адалдық қағидалары бойынша білімдерін қолдануға қабілетті
 • Кәсіби қызметте туындайтын міндеттерді шешу үшін ғылыми әдістерді, сондай-ақ педагогикалық эксперименттің нәтижелерін ескеретін және алынған нәтижелер бойынша қорытындылар мен ұсыныстарды айқын тұжырымдай отырып, ғылыми негізделген шешімдерді пайдалана алады
 • Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде химия пәнінен сабақтар мен сабақтан тыс іс-шараларды ұйымдастыру және жоспарлау әдістерін қолдана алады
 • Ғылыми зерттеу әдістерін және академиялық хаттарды кәсіби қызметте қолдана алады
 • Ақпараттық, инновациялық және қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы оқыту, тәрбиелеу, бағалау әдістемесін қолдана алады
 • Қазақстан тарихы және қазіргі саяси жағдай және әлемдегі және республикадағы әлеуметтік-экономикалық үрдістер туралы білімді қолдана алады
 • Заманауи ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалана отырып, жаңа білім алуға және ақпаратты талдауға қабілетті

Ұқсас БББ

Top