Жаңа білім беру бағдарламасы

7M05101 Биология в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну, этносаралық және конфессияаралық айырмашылықтар мен қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін ескере отырып, көпмәдениетті ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру үшін кешенді тәсілді қолдану;
  • конференциялар мен басылымдарда ғылыми нәтижелерді ұсыну үшін, сондай-ақ әріптестермен және жалпы ғылыми қоғаммен өзара әрекеттесу үшін қажетті коммуникациялық дағдыларды көрсету;
  • биология және сабақтас ғылымдардың негізгі теориялық және практикалық аспектілерін, нормативтік құқықтық актілерін және электрондық құжаттаманы жүргізу негіздері туралы білім мен түсінікті көрсету;
  • тіршілік әрекетін реттеудің негізгі биологиялық заңдары, теориялары, құбылыстары мен механизмдері туралы білімді кәсіби пайдалану, ғылыми ұстанымдарды әзірлеу және негіздеу, сондай-ақ іргелі және қолданбалы биологияның міндеттерін шешу;
  • сыни тұрғыдан ойлау және талдау қабілетін көрсете отырып, ғылыми мәселелерді шешу үшін кешенді тәсілді қолдану, теориялық тұжырымдау және биология және басқа да жаратылыстану-ғылыми бағыттар сияқты әртүрлі ғылыми салалардағы білімді біріктіре отырып, олармен ғылыми тәжірибе үрдісінде жұмыс жасау;
  • ғылыми және педагогикалық жұмыстарды орындауда шығармашылық және зерттеу тәсілдерінің дағдылары, сондай-ақ абстрактілі ойлау, жаңа тұжырымдамалар жасау және болашақ кәсіби мансапты жоспарлау тәжірибесін растау одан әрі докторантурада оқудың кілті болып табылады;
  • жетістіктерді интеграциялау мақсатында, оның ішінде инновациялық технологиялардың көмегімен іргелі және қолданбалы салалардағы күрделі қатынастарды қоса алғанда, биология саласындағы фактілерді, құбылыстарды, теорияларды, заңдар мен заңдылықтарды саналы түрде пайдаланып, білімді қолдану және жүзеге асыру;
  • тәжірибелік хаттамаларды әзірлеу мен іске асыруды, деректерді жинау мен талдауды, теориялық және практикалық білімді болжау мен синтездеу әдістерін пайдалануды, нәтижелерді түсіндіруді және мемлекеттік, орыс, шет тілдерінде ғылыми мақалалар жазуды қоса алғанда, биология және сабақтас ғылымдар саласында ғылыми зерттеулерді жобалау және жүргізу дағдыларын көрсету;
  • қауіпсіздік талаптарын сақтауды ескере отырып, деректерді өңдеуді және биоинформатиканы, IT-технологияларды пайдалануды қоса алғанда, заманауи зертханалық жабдықтармен және технологиялармен жұмыс істеу қабілетін қолдану.

Ұқсас БББ

7M05101 Биология

Астана медицина университеті

7M05101 Биология

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

7M05101 Биология

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

7M05101 Биология

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

7M05101 Биология

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

7M05101 Микробиология негізіндегі биология

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

7M05101 Биология

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

7M05101 Биология

Астана халықаралық университеті

7M05101 Биология

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

7M05101 Биология

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

7M05101 Биология

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

7M05101 Биология

Торайгыров университеті

7M05101 Биология

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

7M05101 Биология

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

7M05101 Биология

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

Top