Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01505 Биология в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • Биология және жаратылыстану-ғылыми пәндерді оқыту саласындағы инновациялық технологияларды, әдістер мен құралдарды, принциптер мен заңдылықтарды бейімдейді.
  • Биологиялық катализаторлар, прокариоттар мен эукариоттар гені және тірі ағзалар арасындағы өзара әрекеттесу, гомологияның негізгі белгілерінің эволюциясы туралы түсінік қалыптастырады.
  • Магистранттар өзін-өзі реттеу қағидаларын пайдаланады, өмірдің барлық жағдайына төзімді, белсенді өмір салтын ұстанады, жаңа білімге деген ашықтығын көрсетеді, ақпаратты алу және талдау үшін зерттеулік қызығушылық танытады.
  • Магистранттар әртүрлі қауымдастықтарда 3 тілде де жеңіл байланыс орната алады, идеяларды тиімді жеткізу дағдыларын меңгерген, топты басқара да және оның бір бөлігі де бола алады, инклюзивті орта құра алады, жаңа білімге бейімді және ашық.
  • Заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып биохимияны, микробиологияны дамыту саласындағы қолданбалы зерттеулер мен теориялық негіздерін анықтайды.
  • Жануарлар мен өсімдіктердің таксаномиялық әртүрлілігін, биоэнергетиканың және әлемдік кеңістіктегі экологиялық апаттардың өзара ықпал ету процесін санаттандырады.
  • Ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолдана отырып, тәжірибелік деректерді өңдеу және интерпретациялау арқылы методологиялық жетістіктер мен биологияның өзекті мәселелерін жобалайды.
  • Дәрілік және мәдени өсімдіктер, балдырлардың биологиялық ерекшеліктерін, топтастырылуын, заңдылықтарын, басқарудың және тиімді пайдаланудың әдістерін зерттейді.
  • Эволюциялық үдерістегі нерв жүйесінің физиологиясы мен анатомиясын және адам эволюциясының мәселелерін, қоршаған ортамен өзара әрекеттесуді көрсететін биологиялық білімнің негізгі ұғымдарын бағалайды.
  • Магистранттар өздерін жаһандық азаматтар және цифрлық қоғамның жауапты мүшелері ретінде таниды, цифрлық ақпарат пен технологияларды қауіпсіз пайдалануға, этикалық және құқықтық стандарттарды сақтауға ықпал етеді.

Ұқсас БББ

7M01505 Биология (1)

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

7M01505 Биология педагогтарын даярлау

Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

7M01505 Биология

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

7M01505 Биология

Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

7M01505 Биология педагогін даярлау

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

7M01505 Биология

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

7M01505 Биология

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

7M01505 Биология

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

7M01505 Білім берудегі биология

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

7M01505 Биология

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

Top