Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандарын даярлау в Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Іс жүзінде әртүрлі типтегі мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбиешінің жұмысын ұйымдастыру жүйесі, анатомия, физиология және гигиена және сыртқы орта факторлары, тұлғаның психологиялық ерекшеліктерін диагностикалау, тәрбиешінің жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын талаптар туралы білімдерін қолданады.
  • Тұтас педагогикалық үдерісті жобалай, жоспарлай алады, психологиялық- педагогикалық әдебиетті зерделей және талдай алады, қазіргі тұжырымдамаларға салыстырмалы талдау жүргізе алады, Қазақстандағы мектепке дейінгі білім берудің кеңістік-пәндік ортасын жасап, оқыту мақсаттарының іске асырылуын модельдей алады.
  • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы, Білім туралы, Ғылым туралы заңдарын, Еңбек кодексі, сондай-ақ әкімшілік және азаматтық құқық туралы заңнамаларының негіздерін білу және түсіну; ұлттық экономиканы дамытудың негізгі қағидаттары мен идеяларын түсіну; салалардағы экологиялық қауіпсіздік пен тіршілік саласындағы теориялық білімді түсіну және қолдану. Рухани құндылықтар, мәдениетаралық диалог, Қазақстан Республикасының қоғамдық санасын дамыту саласындағы білімді түсіну, қолдану және тарату.
  • Оқу материалын тиімді меңгеру үшін белсенді әдістерді таңдау; педагогикалық жағдайлар мен міндеттерді талдау және шешу, мектепке дейінгі ұйымның іскерлік ойындарының, мерекелер мен ойын-сауықтарының сценарийлерін құрастыру, практикалық міндеттерді шешуде отбасылық жағдайларды талдай білу қабілетін танытады.
  • Педагогикалық іс-әрекет туралы жалпы түсінік білімін көрсету, олардың заманауи педагогикалық ғылым мен психологияның теориялық негіздерін игеруі, инклюзивті процестерді басқару әдістері мен мектептің тәрбие жұмысын ұйымдастыру, оларды жүргізу технологияларын меңгерту.
  • Лексиканы, грамматикалық білім жүйесін түсіну негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын пайдалануды көрсету; мәтіндердегі оқиғалардың себептері мен салдарын сипаттау және талдау тәсілдерін меңгеру. Қазақ тілінің латын әліпбиін пайдалана отырып жазу және оқу дағдыларын меңгеру
  • Мектепке дейінгі мекеменің негізгі пәндері бойынша мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық қызметін ұйымдастыру технологияларын, кәсіби қарым-қатынас аясында сөйлеу этикетін, ақпараттық, талдамалық, болжамдық және жобалау қызметінің дағдыларын меңгерген.
  • Мектеп жасына дейінгі әрбір баланың жеке даму ерекшеліктерін ескере отырып, мониторинг нәтижелері бойынша білім беру міндеттерін жоспарлауға және түзетуге (психологпен және басқа мамандармен бірлесіп) қатысады, отбасына психологиялық диагностика жүргізеді, отбасына және оның жекелеген мүшелеріне психологиялық консультация береді.
  • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және ҒЗЖ коммерцияландыру саласында теориялық білімді, практикалық дағдыларды меңгеру, басқару саласында, оның ішінде білім берудегі менеджментті ұйымдастыру, педагогикалық қарым-қатынас және басқару этикасын меңгеру.
  • Мамандықтың білім беру бағдарламасы туралы, балалардың оқу-танымдық іс-әрекетінің әр түрін дамыту үдерісінде мультимедиялық технологияларды пайдалану әдістемесі туралы, ҚР және шет елдердегі мектепке дейінгі білім берудің баламалы және вариативтік жүйелерінің ерекшеліктері туралы түсініктері бар.

Ұқсас БББ

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Астана халықаралық университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

Сулейман Демирель атындағы университеті

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Alikhan Bokeikhan University

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

«Мирас» университеті (Мирас)

Top