Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу в Астана халықаралық университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында педагогикалық үдерісті жоспарлау мен ұйымдастыруда әдіскердің жұмысы бойынша білімдерін қолдану, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың жобалау-зерттеу қызметін ұйымдастыру.
 • Баланы мектепке даярлау процесін ұйымдастыруға қажетті негізгі әдістер мен әдістерді қолданады, балаларды мектепке даярлау процесіне психо-диагностика, психокоррекциялық, психологиялық қолдау жүргізеді және диагностика нәтижелерін талдайды, балаларды мектепке дайындау деңгейі туралы мәліметтер жинайды және баланың мектепке дайындығын бақылап, білім беру ұйымында оқытудың бастапқы кезеңінде балалардың оқу процесіне бейімделуіне жағдай туғызады.
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың жас ерекшеліктері мен жеке ерекшеліктерін ескере отырып жобалау мен зерттеуді қоса, балалардың әртүрлі іс-әрекеттерін ұйымдастырады және басқарады
 • Табиғи, техногендік және әлеуметтік пайда болған ТЖ жағдайында тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қазіргі заманғы теориясы мен тәжірибесі туралы біледі; ТЖ жағдайында құтқару жұмыстарын ұйымдастыра біледі, балалардың жас ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру; баланың барлық қызмет түрлерін ұйымдастыру кезінде ағзаның жас ерекшеліктері мен жұмыс істеу ерекшеліктерін ескеру, балалардың денсаулығын сақтау мен нығайтуға ықпал ету.
 • Диагностикалық және коррекциялық даму міндеттерін шешуге, балалардың формальды және бейресми топтарының топтық дамуының ерекшеліктері мен деңгейіне әлеуметтік-психологиялық диагностиканы жүргізуге, балалардың дамуының қалыпты ағымына кедергі келтіретін интеллектуалдық, жеке және эмоционалды-еріктік белгілерді диагностикалауға мүмкіндік беретін бекітілген стандартты әдістер мен технологияларды қолдана алады
 • Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу мен дамытудың кешенді бағдарламаларының элементтерін, ерте және мектепке дейінгі балалық шақта педагогика білімін қолдана отырып жасау және іске асыру; мектепке дейінгі мекемедегі тәрбие процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін оқушылардың жеке басын тәрбиелеу және рухани-адамгершілік дамыту мәселелерін шешеді, заманауи әдістер мен технологияларды, оқушылардың жетістіктерін диагностикалау әдістерін қолданады.
 • Инклюзивті технологияларды қолдана отырып, әртүрлі жастағы балалардың, оның ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың тәрбиелік қызметін ұйымдастырады
 • Пәндік-коммуникативтік ортаны модельдеуге арналған бағдарламалық құралдар туралы білімдерін көрсету, электронды оқу материалдары мен мультимедиялық жобаларды әзірлеу; қашықтықтан оқытудың платформасын, нысандары мен әдістерін анықтайды және қашықтықтан оқыту технологияларын кәсіптік қызметте қолданады.
 • Педагогикалық диагностика технологияларына ие болу және мектепке дейінгі білім мазмұнын сауатты кіріктіре білу, мектеп жасына дейінгі балалардың білім беру қажеттіліктеріне сәйкес түрлі әдістер мен технологияларды қолдану.
 • Әртүрлі жастағы балалардың дамуы, қарым-қатынасы, іс-әрекеті үшін диагностикалық әдістерді қолдану, тәрбие жұмысында ересектермен және құрдастарымен қарым-қатынаста көрінетін мектеп жасына дейінгі балалардың жеке ерекшеліктері туралы мәліметтер жинау.
 • Кәсіби басқару міндеттерін шешу үшін көшбасшылық, команда құру және эмоционалды интеллект ұғымдары туралы білімді қолдану, жағымды тұлға аралық қарым-қатынасты қалыптастыру, қарым-қатынас, келіссөздер мен қарым-қатынас атмосферасын басқару, сөйлеу мәдениетінің жоғары деңгейін көрсете отырып, әртүрлі сөйлеу түрлерін құрастыру және көпшілікке айту, әлемнің әр түрлі елдеріндегі білім беру жүйесін талдау және халықаралық стандарттарға сәйкестендіру бағытында Қазақстан Республикасының орта білім беру жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдарын жасау, білім беру саласындағы әртүрлі халықаралық ұйымдардың қызметі туралы білімдерін көрсету.
 • Коммерциялық перспективалы тауашаларды анықтау, бизнес-модель әзірлеу және оларды стартап жобаларға айналдыру мақсатында нарықты зерттеу бойынша, кәсіби қызметте креативті ойлау, бизнес-модельдеу, команда құру, питч презентация техникасын, нормативтік-құқықтық құжаттарды және ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасы бойынша білімдерін дұрыс қолдана алады.
 • Мектепке дейінгі білім берудің МЖМБС сәйкес ұйымдасқан қызметте тәрбиеленушілердің іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру үшін әдіс-тәсілдер мен технологияларды қолдану.
 • Мектепке дейінгі білім берудің біртұтас педагогикалық процесін жүргізу, дамып келе жатқан шығармашылық орта құру, мектеп жасына дейінгі балалардың білімін, дағдыларын қалыптастыру, мектеп жасына дейінгі балалардың әртүрлі іс-әрекеттерін (ойын, оқу, пәндік, көркемдік өнімді, мәдени және бос уақытты) ұйымдастыру және тұлғааралық, топтық өзара әрекеттесуді және пайдалануды қамтамасыз ету қазіргі заманғы білім беру технологиясын қолдану
 • Білім беру саласындағы жаһандық трендтер мен зерттеулер туралы білімдерін көрсету, шет тілін кәсіби және тұлғааралық қарым-қатынаста қолдана отырып, елдегі және шетелдегі білім беру проблемаларын зерттеу нәтижелері туралы көпшілік алдында сөйлей білу.

Ұқсас БББ

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандарын даярлау

Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

Сулейман Демирель атындағы университеті

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Alikhan Bokeikhan University

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

«Мирас» университеті (Мирас)

Top