Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04104 Білім беру саласындағы менеджмент (МBA) в AlmaU

 • Қазіргі заманғы білім беру философиясы және өзгерістерді басқару
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы білім беру философиясы және өзгерістерді басқару курсын- оқу барысында тыңдаушылар білім беру философиясының теориялары мен тұжырымдамаларымен; педагогикалық менеджмент негіздерімен; жаһандық білім беру жүйесіндегі заманауи үрдістер мен трендтермен; заманауи білім беру жүйесіндегі университеттердің трансформация мәселелерімен; білім беру басшыларының басқарушылық модельдері мен құзыреттерімен танысады; курсты аяқтаған соң тыңдаушылар өз пікірлерін қатыстыра отырып, менеджмент философиясын құрастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көшбасшылық және тиімді басқару
  Несиелер: 3

  Көшбасшылық және тиімді басқару -"Көшбасшылық және тиімді басқару" пәні практикалық бағыттағы маңызды сабақ. Пәнді оқу барысында тыңдаушылар көшбасшылық қабілетін жетілдіріп, жеке тұлға ретінде дами алады. Сондай-ақ, команданы қалыптастыру және біріктіру тәсілдерімен танысады. Пәнді оқу барысында тыңдаушылардың ойлау дағдылары, алдыға мақсат қою және көшбасшылық жауапкершіліктері дамитын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық технологияны және әдістерді оқыту
  Несиелер: 5

  Инновациялық технологияны және әдістерді оқыту курсы-оқытудың жаңа инновациялық технологиялары мен әдістерін таныстыруға бағытталған, атап айтқанда: геймификация, Smart тақта, жаңаша тәсілдер, Kahoote, EdNote, Trello. Осы технологияларды меңгеру нәтижесінде тыңдаушылар аудиториямен жұмыс істеуді, студенттер мен әріптестермен іскерлік қарым-қатынас жасауды, тайм-менеджментті, тиімді технологиялар арқылы студенттердің білімін бақылауды күшейту мен білім сапасын арттыруды үйренді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Команда құру
  Несиелер: 3

  ұжымдық басқарудың бір түрі ретінде мекемедегі қазіргі заманғы командаларды ұйымдастыра білу тәсілдерін оқытады. Бағдарлама студенттердің ұйымдарда командаларды құру жұмыстарына байланысты міндеттерді шешуге көмектесетін басқарушылық құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру мекемелеріндегі ұйымдастыру әдістері
  Несиелер: 5

  Білім беру мекемелеріндегі ұйымдастыру әдістері - "Ұйымдастыру әдістері" пәні қазіргі заманғы ұйымдар, басқару нысандары, компанияның құрылымы мен қызметкерлердің жұмыс топтары мен жеке тұлғалардың іс-әрекеттері болып табылады. Тыңдаушылардың шешім қабылдауда қолданатын әртүрлі тәсілдері кәсіпкерлік және инновациялық жобалармен жұмыс жасауда қажет болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі бюджет жасау
  Несиелер: 3

  Білім берудегі бюджет жасау - "Бюджет жасау және қаржылық жоспарлау" курсы бюджеттеу ұғымдарын, терминдерді меңгеруде тыңдаушылардың теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз етеді; - бюджетті құрудағы қандай да бір басқаруға байланысты шешім қабылдаудың негізгі тәсілдерін, әдістері мен критерийлерін меңгеруді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • "Білімді басқару"
  Несиелер: 3

  Білімді басқару - курсы тыңдаушыларда білімді басқару теориясы туралы, ұйымдағы білім беру түсінігі жайлы, экономика мен қоғамның инновациялық дамуына қажетті жаңа ұйымдастырушылық білімді және шығармашылық танымдық қызметті қалыптастыру жұмыстары туралы жалпы түсініктерді беруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім беру саласындағы заңнама
  Несиелер: 3

  Білім беру саласындағы заңнама - "Білім берудегі заңнама" курсын оқу барысында тыңдаушылар құқық теориясымен танысады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасын іс жүзінде қолдану дағдыларын меңгереді. Бизнес заңнама- тыңдаушыларға кәсіпкерлік қызметтің жұмыс істеу механизмін түсінуге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаларды басқару"
  Несиелер: 3

  Жобаларды басқару - "Жобаларды басқару" курсы жобаларды басқарудың құралдары мен тәсілдерін үйретуге, сонымен қатар халықаралық стандарттарға сәйкес үздік тәжірибелер мен әдістерді оқытуға бағытталған. Курсты оқу барысында қатысушылар жобаларды басқару әдістерін, құралдарын, техникасын: жоспарлау және бақылау жүргізу, өзгерістер мен сапаны басқару, стратегиялар мен өзара іс-қимыл техникасын меңгереді, сондай-ақ жобаларды басқару жұмысын толық түсіне алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ойлау дизайны
  Несиелер: 3

  Ойлау дизайны- курсы барысында қатысушылар мәселелерді шешу, идеяларды генерациялау-жүзеге асыру, ойлау дизайны әдістері арқылы жобаларды құру тәсілдері мен құралдарын меңгереді. Сонымен қатар силлабустарды қалыптастырудан бастап, түрлі әдістерді пайдалану арқылы жобалық іс-әрекеттермен оқушыларды немесе студенттерді оқытуға дейінгі мәселелер үйретіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Startup -экожүйелер және бизнес инкубатор
  Несиелер: 3

  Startup -экожүйелер және бизнес инкубатор деп аталады. Курс Қазақстан мен халықаралық стартаптың –экожүйесіне шолу және талдау жасайды. Инкубаторлар мен акселераторлар ретінде дамудың жаңа институттарын анықтайды. Олардың айырмашылықтарын қарастырып, ел экономикасының дамуындағы атқаратын рөлі жайлы мәселелерін зерттейді. Жергілікті бизнес-инкубаторлардың қызметі қарастырылады, сонымен қатар әдіснамалық база ретінде Global Startup Ecosystem Ranking халықаралық зерттеуі қолданылады. Қазақстанның стартап-экожүйесінің даму кейстері терең зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім беру жүйесіндегі адам ресурстарын басқару-
  Несиелер: 5

  Білім беру жүйесіндегі адам ресурстарын басқару- "Білім беру саласындағы адам ресурстарын басқару" курсы білім беру бағдарламасын меңгеріп жүрген тыңдаушылардың жалпы және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру мен ұйымның (ЖОО-ның) тиімді менеджментін жүргізу, қызметті жоспарлау, адам ресурстарын басқарудың қазіргі заманғы тәсілдерін үйрету қарастырылады. Ұйым (ЖОО) басқаруды дамыту саласында базалық білім жүйесі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру жүргізіледі- "Білім беру саласындағы адам ресурстарын басқару" курсы білім беру бағдарламасын меңгеріп жүрген тыңдаушылардың жалпы және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру мен ұйымның (ЖОО-ның) тиі��ді менеджментін жүргізу, қызметті жоспарлау, адам ресурстарын басқарудың қазіргі заманғы тәсілдерін үйрету қарастырылады. Ұйым (ЖОО) басқаруды дамыту саласында базалық білім жүйесі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру жүргізіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Корпоративті басқару: білім беру мекемесіндегі ерекшеліктер мен айқындамалар
  Несиелер: 3

  Компанияның операциялық (басқарушылық) және тактикалық басқарумен тікелей байланысы болмайды, бірақ жақында стратегиялық менеджмент құрамына енеді. Корпоративтік басқару корпоративтік әрекеттердің орындалуын бақылау болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі операциялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Пәннің негізгі міндеттері магистранттарға операциялық менеджмент бойынша теориялық білімді іс жүзінде қолдана білу, жоспарлаған- ойлаған мақсатқа жетуді ұйымдастыру, ақпаратты өңдеу, идеялар мен деректерге сыни көзқараспен қарау және инновациялық тұрғыда ойлау оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім беру мекемелеріндегі білім беру қызметтерінің маркетингі
  Несиелер: 3

  Білім беру мекемелеріндегі білім беру қызметтерінің маркетингі -"Білім беру мекемелеріндегі білім беру қызметтерінің маркетингі" пәні ұйым басқарушылары үшін сату және пайда келтіру бойынша осы курсты ұсынады. Тыңдаушы басқаруда тиімді, дүрыс шешімдер қабылдауға, МВА бағдарламасының тыңдаушылары үшін теориялық білімді меңгеруге және маркетингтің практикалық дағдыларын игеруге көмектесетін экономика мен бизнесте қолданылатын құралдарды игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зияткерлік модельдің плюрализмі және эмоцияларды басқару
  Несиелер: 5

  Зияткерлік модельдің плюрализмі және эмоцияларды басқару. Бұл курс магистранттарды «эмоция» қабілетін игере білу, триггерлерді қолдану арқылы эмоционалдық жағдайларды басқару, жеке тұлға арасында және іскери қарым-қатынаста дұрыс қадам жасау үшін эмоциялық мінез-құлық мәдениетін дамыту болып табылады. Білім алушылар білуі тиіс дағдылар: эмоцияны басқара білу, эмоционалдық жағдайларды талдау, өзіңіздің және басқа адамдардың эмоциясын басқара білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Нетворкинг және Speech skills
  Несиелер: 3

  Нетворкинг и Speech skills- аталған курс іс-шараларда нетворкинг жүргізудің заманауи әдістері мен дағдыларын, студенттермен іскерлік кездесулерде сөйлей білу қабілетін қалыптастыру болып табылады. Бағдарлама тыңдаушыларға келіссөздер жүргізумен байланысты әртүрлі мәселелерді шешуге, іскерлік кездесулерде дұрыс келісім жасауға қол жеткізуге, көпшілік алдында сөз сөйлеуде назар аударылатын дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім беру ұйымының қызметіндегі фандрайзинг
  Несиелер: 3

  Білім беру ұйымының қызметіндегі фандрайзинг - "Білім беру ұйымының қызметіндегі фандрайзинг" курсында "Білім берудегі менеджмент" атты жаңа бағыттың құрылымдарымен танысу жүргізіледі; білім беру ұйымының қызметіндегі фандрайзинг тұжырымдарымен және ерекшеліктерімен танысады; білім беру ұйымының құралдарымен, әдістерімен, фандрайзингімен; білім беру қызметіндегі тиімді фандрайзингтің негізгі кезеңдері мен дағдыларымен; краудсорсинг техникасы, краудфандинг тәсілдерімен таныстырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  ғылыми саладағы алдыңғы қатарлы білімге негізделген ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру принциптері мен құрылымын біледі

 • Код ON2

  жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігі дағдыларын меңгерген, өзінің педагогикалық қызметінде жоғары мектеп педагогикасы және психологиясы білімін қолданады, оқытудың интерактивті әдістерін пайдалана біледі;

 • Код ON3

  жаңа ортада мәселелерді шешу үшін өз білімін, түсінігін және қабілетін кәсіби деңгейде кең көлемде қолдана біледі;

 • Код ON4

  меңгерген білімді стандартты ғылыми міндеттерді шешу, сондай-ақ ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды дұрыс дамыту және қолдану үшін пайдалана біледі;

 • Код ON5

  қазіргі тұжырымдарды, теорияларды және үрдістер мен жағдайларды талдау тәсілдерін сыни тұрғыда қолдану, жаңа таныс емес жағдайларда мәселелерді шешу үшін әртүрлі пәндер аясында алған білімін интеграциялау қабілеті бар;

 • Код ON6

  қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу және ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазба және т. б. жағдайларда пайдалана біледі.;

 • Код ON7

  әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпарат жинау және интерпретациялау қабілеті бар;

 • Код ON8

  мамандарға, сонымен қатар маман емес қызметкерлерге ақпаратты, идеяларды, қорытындыларды, мәселелер мен шешімдерді нақты және анық жеткізе білу қабілеті бар;

 • Код ON9

  кәсіби және мәдениетаралық іскери қарым-қатынас жасауға дайын; ауызша және жазбаша түрде өз ойын дұрыс және логикалық тұрғыда жеткізе біледі;

 • Код ON10

  жеке тұлға ретінде дами біледі, кәсіби тұрғыда өзін-өзі жетілдіріп, шығармашылық қабілетін пайдаланады. Күнделікті кәсіби қызметте және докторантурада білім алуды жалғастыру үшін қажетті білімді, кәсіби дағдылар мен іскерлікті кеңейтуге және тереңдетуге дайын;

 • Код ON11

  ұйымдастыру стратегияларына талдау жасай біледі және салыстыра біледі;

 • Код ON12

  компанияның сапа менеджменті жүйесінің негізгі элементтерін анықтай білетін қабілеті бар, оны дұрыс бақылап, өндірісті жақсы басқара біледі.

7M04104 Менеджмент (ҒПМ 2ж)
Магистратура

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04104 ЕМВА Стратегиялық менеджмент
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04104 магистратура Менеджмент 1Г
Магистратура

Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04104 HR менеджмент
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04104 Менеджмент
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M041041 Менеджмент
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04104 Жетекшілеріге арналған Іскерлік Әкімшілік
Магистратура

Нархоз Университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
7M04104 Менеджмент НП-2
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04104 Экономика
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04104 Іскерлік әкімшілік
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04104 Іскерлік әкімшілік (MBA)
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04104 Индустриалдық менеджмент
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04104 Тұрақты даму МВА
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
7M04104 Executive MBA
Магистратура

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
7M04104 Іскерлік әкімшілендіру EMBA Digital Marketing
Магистратура

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04104 MBA Денсаулық сақтаудағы менеджмент
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04104 Цифрлық мемлекеттік басқару және қызметтер
Магистратура

Astana IT University

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04104 Жобалық менеджмент
Магистратура

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top