Қазақстан-неміс Университетіндегі білім беру бағдарламалары6B03101 Халықаралық қатынастар
Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

Білім беру бағдарламаларының тобы: B140 Халықаралық қатынастар мен дипломатия

 • 6B06107 Mobile computing
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

  6B06105 Телематика
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

  6B07108 Энергетикалыќ жјне экологиялыќ техника
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: B062 Электр техникасы және энергетика

  6B04102 Қаржы
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

  6B11309 Көлік логистикасы
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: B095 Көлік қызметтері

  6B11310 Өндірістік логистикасы
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: B095 Көлік қызметтері

  6B04104 Маркетинг
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: B047 Маркетинг және жарнама

  6B06106 Экономикадаєы аќпараттыќ инжиниринг
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 Ақпараттық технологиялар

  6B04103 Кјсіпорын менеджменті
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: B044 Менеджмент және басқару

 • 7M04111 Қаржы
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

  7M11314 Логистика
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: M152 Логистика (сала бойынша)

  7M04113 Су ќорларын біріктіріп басќару
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

  7M04115 Аймақтық процесстерді басқару
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

  7M04112 Кәсіпорының халықаралық менеджменті
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

 • 7M04118 Кјсіпорыныѕ халыќаралыќ менеджменті
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару

  7M04117 Ќаржы
  Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

  7M11316 Ресурс їнемдейтін ґндірістік логистика
  Жаңа білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: M152 Логистика (сала бойынша)

  7M04119 Жаңартылатын энергия мен энергия тиімділігін стратегиялық басқару
  Жаңа білім беру бағдарламасы

  Білім беру бағдарламаларының тобы: M072 Менеджмент және басқару


  Другие ВУЗы