Меню

Қарағанды Мемлекеттік Индустриялық Университетіндегі мамандықтар


5B050600 Экономика 5B050700 Менеджмент 5B050800 Есеп және аудит 5B070200 Автоматтандыру және басқару 5B070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 5B070900 Металлургия 5B071000 Материал тану және жаңа материалдар технологиясы 5B071200 Машина жасау 5B071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар 5B071700 Жылу энергетикасы 5B071800 Электр энергетикасы 5B072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 5B072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) 5B072900 Құрылыс 5B073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология 5B073800 Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы 5B090800 Бағалау 6D070900 Металлургия 6D074000 Наноматериалдар және нанотехнологиялар (сала бойынша) 6M050600 Экономика 6M070900 Металлургия 6M071000 Материал тану және жаңа материалдар технологиясы 6M071200 Машина жасау 6M072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 6M072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) 6M072900 Құрылыс 6M073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі