Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05201 Геоэкология в әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қоршаған ортаны қорғау саласында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті маман даярлау және оның қабілеті келесідей болуы тиіс: - әртүрлі антропогендік әсер ету жағдайында табиғи геожүйелердің қызмет ету жағдайын түсіну; - қоршаған орта көрсеткіштерін талдау және бақылаудың заманауи әдістерін қолдану; - далалық жағдайда аналитикалық материалдарды жинау және далалық зерттеулердің нәтижелерін өңдеу; - қазіргі заманғы құралдық әдістердің көмегімен қоршаған ортаның жағдайын бағалау; - экономиканың түрлі салалары үшін табиғатты қорғау шараларын әзірлеу.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B051 Қоршаған орта
 • ҰБТ-дағы пәндер Биология және География
 • Дайындық бағыты 6B052 Қоршаған орта

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • 2. қоршаған ортаға мониторинг жүргізу үшін ақпаратты жинау және өңдеу, талдаудың қазіргі заманғы әдістерін және ГАЖ-технологияларды қолдана отырып, қоршаған орта жай-күйінің деректер базасын қалыптастыру;
 • 10. әртүрлі салаларда табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу;
 • 1. қоршаған ортаның жай-күйін бағалау үшін қоршаған орта компоненттеріндегі физикалық және химиялық процестерді, атмосфераның, гидрофераның, литосфераның құрылысын, құрамын, қызметін және экологиялық жағдайын, пайдалы қазбаларын пайдалану перспективасын түсіну және ГАЖ-технологияларын қолданып, тақырыптық карталарды құру;
 • 9. зертханалық талдаулардың нәтижелерін, қоршаған ортаны қорғау саласындағы өзекті нормативтік-құқықтық базаны пайдалана отырып, шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу;
 • 5. табиғи-техногендік жүйелердің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және табиғатты ұтымды пайдалану жөнінде ұсынымдар әзірлеу үшін табиғи ресурстарды пайдалану, жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік құжаттарды талдау және қолдану;
 • 7. топырақ құнарлылығын және басқа да қасиеттерін жақсарту үшін ландшафтық егіншілік, жерді қайта өңдеу әдістері мен тәсілдерін меңгеру;
 • 8. кәсіби қызметте нормативтік-құқықтық актілерді қолдану, экологиялық нормалаудың негіздерін ескере отырып экологиялық құжаттаманы жүргізу, табиғи ресурстарды пайдаланудың және қоршаған ортаны ластаудың экономикалық тетіктеріне бағдарлау жасау;
 • 4. қоршаған орта компоненттерінің сынамаларын алу жолымен биологиялық әртүрлілікті сәйкестендіру және сипаттау бойынша ландшафттардың, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының құрамы мен қасиеттерінің құрылысы мен жұмыс істеуіне геохимиялық және геофизикалық зерттеулер жүргізу;
 • 3. жоғары математика, физиканың іргелі бөлімдері, экологиялық ақпаратты өңдеу және талдау үшін жалпы жертану саласындағы базалық білімдерін көрсету;
 • 6. шаруашылық қызмет субъектісінің экологиялық сараптамасы мен экологиялық аудитінің мәнін түсіну және оларды жүргізуді ұйымдастыру;
 • 11. аймақтық және жергілікті деңгеде (кәсіпорында) табиғатты қорғау қызметін, экологиялық менеджмент жүйесін, өнімдерді, үрдістер мен қызметтерді экологиялық стандарттауды және сертификаттауды ұйымдастыру;
 • 12. азаматтық ұстанымды қалыптастыру үшін қоғамның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін талдау, дүниетанымдық ұстанымды қалыптастыру үшін философиялық білімнің негіздерін пайдалану, Геоэкология және табиғатты пайдалану саласындағы базалық ақпаратты мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде түсіну, баяндау және сыни талдау, ұжымда жұмыс істеу, әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімді қабылдау.

Ұқсас БББ

6B05201 Экология

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B05201 Экология

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

6B05201 Экология

Торайгыров университеті

6B05201 Табиғат пайдалану

Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

6B05201 Экология

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

6B05201 Экология

Нархоз Университеті

6B05201 Экология және табиғатты пайдалану

Астана халықаралық университеті

6B05201 Экология

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

6B05201 Экология

Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

6B05201 Экология

Қызылорда "Болашақ" университеті

6B05201 Экология

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті

6B05201 Экология

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

6B05201 Экология

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

6B05201 Экология

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

6B05201 Экология

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

6B05201 Қолданбалы экология

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

6B05201 Экология

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

6B05201 Экология

Инновациялық Еуразия университеті

6B05201 Экология

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

Top